VELEKNĚŽKA


Máme tu další kartu velké arkány, tentokrát s číslem 2. Náleží kartě Velekněžka, a má zvláštní kouzlo.

Velekněžka předpovídá neznámou budoucnost. Je to karta zodpovědnosti, tedy měli bychom přijmout zodpovědnost za svá jednání a činy. Je třeba oprostit se od negativních pocitů a volit správnou cestu. Přichází k nám mnoho osvícení, mnoho rad, a na nás je zvolit, které jsou dobré a které špatné.

Velekněžka je velice zralá žena, která ví, co od života žádá. Ale jako každá žena, i ona má své chyby a dopouští se mnoha omylů.

Tato karta většinou vychází ohledně dotazů na práci, nebo na to, co ještě není dokončeno, a je třeba to dokončit. Je o vnitřní síle, pohonu, který nás pohání stále vpřed.

U této karty je třeba si všímat, která karta leží nalevo a která napravo. Tyto karty ukazují cestu a vytrvalost, kterou byste měli vložit právě do toho, na co se ptáte. Levá strana tedy předurčuje překážky, pravá zase dary, které k vám přijdou, pokud dotáhnete určitou záležitost do konce.