věštby: finance


Brána prosperity

Proč se neotevírá brána prosperity, co dělám špatně? Co bych měl pro otevření této brány udělat? Jak naložit s prvními dary z této brány, aby se otevřela ještě více? Je někdo, kdo mi nepřeje otevření této brány, a tím toto blokuje? Blokuji si sám svým nastavením otevření této brány? Otevře se mi někdy tato brána, alespoň částečně? Otevře se mi někdy tato brána dokořán?

Doba: 42 min

Cena v kč: 580

Cena v €: 26,37

dědictví

Na co mám v dědictví skutečně nárok? Jakou část dědictví nakonec dostanu? Bude se spor o dědictví táhnout, nebo dojde ke shodě? Co udělat, abych získal, co mi skutečně náleží? Budou mi kladeny klacky pod nohy? Dojde k usmíření v rodině, nebo nás dědictví rozdělí? Na co si mám dát největší pozor? Jak vše nakonec dopadne?

Doba: 48 min

Cena v kč: 660

Cena v €: 30

dluhy.

Jak jsem na tom finančně? Budu mít na splátky? Hrozí mi insolvence? Hrozí mi exekuce? Najdu někoho, kdo mě mých dluhů zbaví? Budu schopen splácet své dluhy? Bude někdy konec mých dluhů? Dostanu se do větších finančních problémů, než mám nyní?

Doba: 48 min

Cena v kč: 660

Cena v €: 30

Dlužná částka

Budu schopen dluhy splácet? Sníží se můj životní standard? Pomůže mi někdo? Pokud ano, co pro to musím udělat? Pokud ne, jak si mám pomoci sám? Zbavím se dluhů? Jsou tyto dluhy poslední?

Doba: 30 min

Cena v kč: 410

Cena v €: 18,64

EET

Co mi přinese, pokud budu účtovat v EET? Budou mé příjmy takové, abych musel mít EET (pokladnu)? Je vhodné přidat i možnost plateb kartou? Co mi přinese, pokud budu účtovat přes papírové účtenky? Je tato forma pro mě vhodná? Schválí mi tento způsob EET finanční úřad? Je pro mě lepší, pokud budu účtovat pouze převodem na účet, a nemusím mít pokladnu a účtovat v EET?

Jak mi letos půjde podnikání, když zvolím správný způsob?

Doba: 48 min

Cena v kč: 660

Cena v €: 30

Hra o štěstí

Mohu vyhrát nějaké peníze, bude mi štěstí přát? Jakou formou mohu vyhrát nějaký větší obnos? Jak se nastavit na výhru? Bude se štěstí opakovat, abych mohl být finančně spokojený? Kolik procent mohu investovat zpět do hry, abych neprodělal? Mám bránu prosperity otevřenou, nebo zavřenou? Je správná cesta hrát o štěstí a peníze, právě pro mě?

Doba: 42 min

Cena v kč: 580

Cena v €: 26,37

insolvence

Podaří se mi splácet pohledávky? Budu mít na splátky každý měsíc? Budu mít práci po celou dobu trvání insolvence? Je to má poslední, nebo mě v budoucnu čeká ještě jiná? Jak dlouho se po splacení budu zvedat? Kdy mé trápení skončí? Bude se mně někdy vůbec dařit, abych se tomuto do budoucna vyhnul?

Doba: 42 min

Cena v kč: 580

Cena v €: 26,37

Invalidní důchod

Mám nárok na invalidní důchod? Pokud ano, jaký stupeň mi náleží? Pokud ne, co pro to mohu udělat? Je mé zdraví skutečně dostačující pro invalidní důchod? Náleží mi také finance, při přiznání invalidního důchodu? Na jak dlouhou dobu mi bude invalidní důchod přiznán? Vyplatí se mi požádat o invalidní důchod ohledně mého zdravotního stavu?

doba výkladu: 30 minut

Cena v kč: 410

Cena v €: 18,64

investice

Je dobrá volba investovat určitou sumu? Jak vysokou částku mohu investovat, abych neprodělal? Vybral jsem si dobrou investici? Za jak dlouho mi přinese investice zisk? Co pro to mohu ještě udělat? Mohu investovat opakovaně?

Doba: 36 min

Cena v kč: 500

Cena v €: 22,73

Jak zbohatnu?

Proč toužím zbohatnout? Potřebuji peníze k životu? Co můžu udělat pro to, abych zbohatl? Jakým způsobem získám větší množství peněz? Jaké překážky se mi postaví do cesty? Jak se mám zachovat, abych peníze získal? Jaké budou mé sny a touhy ohledně peněz? Jaké mě čekají problémy? Kdo mi podá pomocnou ruku? Kdy bych mohl být bohatý?

Doba: 60 minut

Cena v kč: 820

Cena v €: 37,28

krize

Jak zvládnu současnou krizi po finanční stránce? Jak hluboko mě tato krize zasáhne? Přijdu o práci (skončím s podnikáním)? Objeví se jiná nabídka, která by mě vytáhla z krize? Jak hluboko spadnu do dluhů? Pomůže mi někdo v měsících nouze?

Doba: 36 min

Cena v kč: 500

Cena v €: 22,73

Oživení snů o hojnosti

Jak přivést mohu své sny do reality? Co žádat v oblasti financí mi je nyní dovoleno? Jakým způsobem otevřít mohu bránu hojnosti? Mohu do této brány vstoupit? Co ještě mohu udělat k otevření této brány? Čím bráním hojnosti vstoupit do

mého života? Jak se mám nastavit na hojnost? Splním si někdy své sny o hojnosti?

Doba: 48 min

Cena v kč: 660

Cena v €: 30

paušální daň

Co mi přinese, pokud zvolím paušální daň? Co mi přinese, pokud tuto daň nezvolím? Vyplatí se mi přejít na paušální daň? Budu na to mít dostatek finančních prostředků? Je tato daň pro mě vhodná? Pokud ji nezvolím, mám se obávat pozvání na finanční úřad? Pokud ji zvolím, mám se obávat kontroly z jiného úřadu? Co by bylo pro mě nejlepším řešením?

Doba: 48 min

Cena v kč: 660

Cena v €: 30

Peníze půjčené

Vrátí mi dlužnou částku člověk, který si ji ode mě vypůjčil? Proč mi peníze nevrací? Potřebuje ještě tuto částku? Dostanu tuto částku najednou, nebo po částech? Budu muset dlužníka upomínat? Co dělat, pokud by dluh vrátit nechtěl?

Doba: 36 min

Cena v kč: 500

Cena v €: 22,73

Plutí prosperitou

Jak se mi v současné době povede v oblasti financí? Co pro to mohu udělat, jak tomu napomoci? Čeho se mám obávat? Jak vše zvládnu? Jak nyní naložit s financemi, které mám? Otevře se mi v blízké době brána prosperity? Pomůže mi někdo? Jak na tom budu s financemi v následujícím roce?

Doba: 48 min

Cena v kč: 660

Cena v €: 30