šťastná hvězda

ஐ Tento výklad karet je speciální, vykládá se do hvězdy z 36 karet (nebo z náhledu andělů), a zaměřuje se nejen na životní cestu každého člověka, ale také na důležité oblasti života, jako je láska a partnerství, rodinné vztahy, práce a podnikání a s tím související penízky (a možná nejen s tím), zdraví, nejdůležitější karmický úkol a jiné.

linie života

ஐ Jaká je moje osobnost, vědomá i podvědomá?

ஐ Jaké dary jsem dostal do života?

ஐ Jak s nimi mohu naložit?

ஐ Co mě v životě brzdí?

ஐ Zvolil jsem si dobrou práci, případně jakým směrem se vydat?

ஐ Co mohu v životě očekávat v oblasti financí?

ஐ Z čeho plyne má nespokojenost?

ஐ Jak bych mohl na sobě co nejvíce zapracovat, abych došel štěstí?

ஐ Co se pro mě odkrývá do budoucna, o čem bych měl vědět?

4 brány

ஐ Jaké je mé nastavení pro život?

ஐ Co jsem dostal za dary?

ஐ Jaké touhy mé touhy budou naplněny?

ஐ Jaké překážky v životě mě čekají?

ஐ Jakému neštěstí se vyhnu či nevyhnu?

ஐ Jaké chtíče mě budou ovládat?

ஐ Jakou lásku prožiji?

ஐ Jak na tom budu finančně?

ஐ Na jakou práci se soustředit, aby se mi vedlo dobře?

ஐ Jaké nemoci mi hrozí?

ஐ Jakým nehodám předejít mohu?

ஐ Co ve svém životě zvrátit mohu, nebo čemu věnovat největší pozornost?

7 pečetí

ஐ 1. Pečeť - láska (Co mě čeká v této oblasti, jaká láska je mi souzena?)

ஐ 2. Pečeť - práce (Čeká mě nová práce nebo postup v zaměstnání? Na co se připravit v pracovní či podnikatelské oblasti? Prostě vše, co bych měl vědět v této oblasti.)

ஐ 3. Pečeť - peníze (zdroj peněz, příjmy nebo ztráty, cokoliv mě čeká v této oblasti)

ஐ 4. Pečeť - zdraví (Na jakou část těla se více soustředit? Na co si dát pozor)?

ஐ 5. Pečeť - domov (možné stěhování, rekonstrukce, stavba nového, zvelebení stávajícího, vše, co se týká bydlení)

ஐ 6. Pečeť - štěstí (V jaké oblasti mohu očekávat štěstí a co pro to udělat?)

ஐ 7. Pečeť - neštěstí (Jaké překážky a v jaké oblasti mě čekají? Na co si dát pozor?)

abeceda života

ஐ Co mi bylo dáno do vínku?

ஐ S jakými schopnostmi jsem přišel na tento svět?

ஐ Jaký majetek mohu získat a jakým způsobem?

ஐ Jaké vztahy jsou mi předurčeny?

ஐ Jaké práci bych se měl věnovat?

ஐ Co mám pochopit ve svém životě?

ஐ Čeho se mám vyvarovat?

andělská přítomnost

ஐ Blízká budoucnost

ஐ Co je třeba uvolnit?

ஐ Dlouhodobá budoucnost

ஐ Co je třeba ovlivnit?

ஐ Jakého uznání se mi dostane?

ஐ Jakého cíle mohu dosáhnout?

ஐ Jakou nabídku obdržím?

ஐ Jak se ke mně budou chovat ostatní?

ஐ Jak velkou sílu na to budu mít?

budoucnost pro muže

ஐ Na co se soustředit?

ஐ práce a podnikání

ஐ penízky

ஐ rodina

ஐ láska a vztahy

ஐ zdraví

ஐ štěstí

ஐ neštěstí a překážky

budoucnost pro ženy

ஐ Na co se nejvíce soustředit?

ஐ láska a vztahy

ஐ děti a těhotenství

ஐ domov a bydlení

ஐ práce a podnikání

ஐ penízky

ஐ zprávy a komunikace

ஐ rozhodnutí a volba

ஐ zdraví

ஐ přátelé

ஐ faleš a intriky

ஐ nebezpečí

ஐ překážky a neštěstí

ஐ štěstí

hudba budoucnosti

ஐ Na co se mám nejvíce soustředit?

ஐ Co mi to přinese nyní nebo v budoucnu?

ஐ Jak na tom budu po finanční stránce?

ஐ Co pro to mohu udělat?

ஐ Jakým směrem se mám vydat v pracovní oblasti?

ஐ Potkám tu pravou lásku do pohody i nepohody?

ஐ Jakým nemocem je třeba se vyhnout?

ஐ Co dělat pro dobrý zdravotní stav?

ஐ V jakém domově budu opravdu šťastný?

Co mohu očekávat v blízké době?

ஐ Jak se budu cítit?

ஐ Co tento měsíc přinese mým financím?

ஐ Co se stane zásadního v mé rodině?

ஐ Jak na tom budu se zdravím?

ஐ Co zažiji v oblasti lásky a partnerství?

ஐ Co mě bude omezovat, jaké na mě budou působit negativní vlivy?

ஐ Jak na tom budu s prací (podnikáním)?

ஐ Jaký bude můj společenský život a úspěch?

kolo osudu

ஐ Jaká je má duše, mysl, pocity?

ஐ Jaká bude má finanční situace, zdroj příjmů?

ஐ Jak co nejlépe komunikovat?

ஐ Na co se soustředit ve svém domově?

ஐ Jaké budu mít vztahy milostné?

ஐ Jaké budou mě pracovní vztahy?

ஐ Co mě čeká v oblasti práce?

ஐ Jsou nějaké změny, které budu muset přijmout?

ஐ Jak se nastavit na vyšší cíle a naplnění ambicí?

ஐ Čemu se ve svém životě nevyhnu?

kolotoč života

ஐ Jaké je mé vnitřní já?

ஐ Jak na tom budu po finanční stránce?

ஐ Na co se zaměřit nejvíce?

ஐ Co bych měl řešit v oblasti bydlení?

ஐ Jaký čas budu mít na zábavu a využiji ho?

ஐ Jak na tom budu po pracovní stránce?

ஐ Jaké bude mé partnerství?

ஐ Je můj sexuální život v pořádku, nebo je třeba na něm pracovat?

ஐ Co mám pochopit v životě?

ஐ Jakého uznání se dočkám?

ஐ V čem věřit a nevěřit přátelům?

ஐ Jsou mé naděje reálné?

ஐ Odkud a kam směřuji?

ஐ Jak se lépe rozvíjet?

ஐ Jak navýšit své pracovní nasazení?

ஐ Jaké myšlenky poslouchat, které povedou k dobrému nápadu?

ஐ Jak zvládat změnu nálad, nebo své vnitřní nastavení?

ஐ Jakým aférám a flirtům se vyhnout?

komnaty života

ஐ Co vás na pozemské cestě čeká?

ஐ Co vám bylo dáno do vínku v oblasti lásky?

ஐ Jakou práci byste měli vykonávat?

ஐ Jaké penízky jsou vám nakloněny?

ஐ S jakými nemoci budete bojovat, nebo se jim lze vyhnout?

ஐ Na co si dát pozor?

ஐ Jaké štěstí k vám přijde a v jaké oblasti?

ஐ Co pro to udělat?

ஐ Jakou karmu si nesete z minulého života?

ஐ Co udělat pro její uzavření?

malá budoucnost

ஐ Kam bude má budoucnost směřovat?

ஐ Změním partnera?

ஐ Budu v lásce spokojený?

ஐ Je mi můj přítel nevěrný?

ஐ Co mám dělat?

ஐ Zůstanu v práci, nebo ji změním?

malý výklad

ஐ Na co se mám nejvíce soustředit?

ஐ Co mě čeká v oblasti bydlení?

ஐ Co mě čeká v oblasti lásky?

ஐ Co mě čeká v oblasti práce (podnikání)?

ஐ Co mě čeká v oblasti peněz?

ஐ Co mě čeká v oblasti zdraví?

ஐ Jaké štěstí mě potká, a jak mu jít naproti?

mlžný opar

ஐ Co vše musím překonat v ... (vyberte oblast, např. práce, láska ... atd.)

ஐ Jak se jeví tato oblasti v současnosti?

ஐ Co mě čeká do 6 měsíců v této oblasti?

ஐ Budu postaven před nějaké rozhodnutí? Pokud ano, před jaké?

náhled budoucnosti

ஐ Jaká je moje osobnost?

ஐ Jaké penízky a materiální věci budu mít k dispozici?

ஐ Co moje myšlenky a myšlení?

ஐ Jaké vztahy či nové přírůstky mohu v rodině očekávat?

ஐ Jaké budou vztahy v rodině?

ஐ Můj volný čas a jak ho nejlépe využít?

ஐ Jak na tom budu po zdravotní stránce?

ஐ Co mě čeká v oblasti lásky a partnerství?

ஐ Co se bude dít doma, jak na tom budu s bydlením?

ஐ Co v mém životě končí?

ஐ Mohu důvěřovat svým přátelům, nebo si na něco mám dát pozor?

ஐ Co se má v nejbližší době má duše naučit?

nebezpečí a překážky

ஐ Jaké překážky mě na mé cestě čekají?

ஐ Jakým způsobem se s nimi vypořádat?

ஐ Jak je lze obejít?

ஐ Jaké nebezpečí mé překážky způsobí?

ஐ Jaké nebezpečí je na mě připraveno?

ஐ Jaký druh nebezpečí jsem si zavinil sám, a jak se mu vyhnout?

ஐ Jak docílit toho, abych si nepřidával překážky do svého života?

ஐ V jakém období mám hledat moment, který způsobuje překážky nyní v mém životě?

ஐ Jakým způsobem se dá pracovat na tomto období nyní, abych předešel překážkám, které se mi postavili do cesty?

nový rok

ஐ Jak se budu cítit? (pocit štěstí, optimismu, spokojenosti ...)

ஐ Co rok přinese mým financím?

ஐ Co se stane tento rok zásadního v mé rodině?

ஐ Jak na tom budu tento rok se zdravím?

ஐ Co budu tento rok zažívat ohledně lásky a partnerství?

ஐ Co a jak mě bude omezovat, jaké na mě budou působit negativní vlivy?

ஐ Jaký bude tento rok můj pracovní život?

ஐ Jaký bude tento rok můj společenský život a společenský úspěch?

ஐ shrnutí, jaký pro mě bude tento rok

pětilístek

ஐ Co mě čeká v oblasti lásky, jaká bude tato oblast?

ஐ Na co si mám dát pozor v oblasti zdraví?

ஐ Jak na tom budu po finanční stránce?

ஐ Rodina a přátelé - co se u nich stane zásadního, co ovlivní i můj život?

ஐ V jaké oblasti mohu očekávat štěstí a jak mu jít naproti?

pozemská cesta životem

ஐ Kdo jsem, co jsem za člověka?

ஐ Jaký mám úkol na tomto světě?

ஐ Kam směřuji a kam bych měl dojít?

ஐ Jaký je můj hlavní úkol, jaké je mé poslání? (zvolte oblast, jinak obdržíte úkol, který se ukáže)

ஐ Co dělám v životě špatně?

ஐ Po jaké cestě bych se měl vydat?

ஐ Na co si mám dát pozor?

projev osudu

ஐ budoucnost (vyberte oblast, která vás zajím, např. láska, práce atd.) do 6 měsíců a co pro to mohu udělat

ஐ budoucnost do jednoho roku a co pro ni udělat

ஐ Čeho v budoucnu dosáhnu?

ஐ Objeví se nabídka, kterou mám přijmout, případně jaká?

ஐ Jaké překážky budu muset překonat?

ஐ Budu mít k tomu dostatek sil?

působení domova na život

ஐ Jaké bude mé uznání a sláva v životě v souvislosti s tímto bydlením?

ஐ Jaké bude mé manželství a vztahy?

ஐ Jak budou zde mé děti spokojené?

ஐ Jak na mě budou nahlížet přátelé?

ஐ Budou se ke mně rádi vracet?

ஐ Jaká bude má kariéra?

ஐ Jaké působení bude mít tento dům na mé zdraví?

ஐ Jak zde bude spokojená má rodina?

rekonstrukce života

ஐ Co dělám ve svém životě špatně?

ஐ Jakého se držím životního programu nebo nastavení?

ஐ Mohu tento program změnit?

ஐ Mohu začít v oblasti práce znovu?

ஐ Jaké směry se přede mnou otevřou?

ஐ Mohu začít v oblasti lásky znovu?

ஐ Jaké cesty se přede mnou otevřou?

ஐ Jak se můj život změní, pokud projdu proměnou?

semafor života

ஐ Co mě brzdí v mém životě?

ஐ Na čem bych mohl více zapracovat?

ஐ V jaké oblasti se mám zastavit, a přehodnotit svůj život?

ஐ Na co jsem připraven ve svém životě?

ஐ Jaké změny v životě mě čekají?

ஐ Co mi přinese, pokud změním chod svého života?

ஐ Mám sílu a odvahu na změnu ve svém životě, nebo mi něco brání?

ஐ Jak rychle se projeví změny v mém životě, pokud na ně přistoupím?

šťastný čtyřlístek

ஐ Kde dělám chybu v oblasti lásky?

ஐ Proč nemohu dojít v lásce ke štěstí?

ஐ Co mohu udělat, abych prožíval skutečně naplněnou lásku?

ஐ Proč jsem nespokojen ve své profesi?

ஐ Mohl bych změnit profesi, byl bych šťasten?

ஐ Co mám udělat pro to, abych miloval svou práci nebo novou práci?

ஐ Mohu získat větší množství peněz?

ஐ Budu šťasten v oblasti financí?

ஐ Co mohu udělat, abych byl v této oblasti spokojen?

ஐ Jaký je skutečně můj zdravotní stav?

ஐ Co mohu udělat pro své zdraví?

ஐ Je možnost mého naprostého vyléčení?

ஐ Pokud ano, jakou cestou?

vánočka života

ஐ Jaké mám kladné vlastnosti?

ஐ Jaké jsou mé záporné vlastnosti (o kterých vím či nevím)?

ஐ S jakým úkolem jsem přišel na tento svět?

ஐ Co mohu v životě dokázat?

ஐ Jaký je můj vnitřní postoj k financím a majetku aneb jaké penízky ke mně mohou přicházet?

ஐ V jakém oboru (zaměstnání, podnikání) se mi bude dařit nejvíce?

ஐ Jakého partnera k sobě mohu přitáhnout, aneb pro jakého partnera jsem se narodil?

ஐ V jakém obydlí budu šťastný?

ஐ Čemu se vyvarovat, abych se vyhnul závažnějšímu onemocnění?

veletoč

ஐ Jakou mám duši, jakým směrem proudí mé myšlenky a pocity?

ஐ Jaké možnosti či zdroje mohu využít v oblasti penízků a finančních možností?

ஐ Jak dokážu komunikovat?

ஐ Jakým směrem se mám vydat v oblasti bydlení?

ஐ Co láska v mém životě, potkám nějakou nebo jak jí posilovat?

ஐ Jak jsem na tom po zdravotní stránce?

ஐ Jaké jsou mé možnosti v pracovní oblasti?

ஐ Jaké změny mě v životě čekají?

ஐ Jakou dovolenou si budu moci dovolit?

ஐ Jak posilovat své ambice a sebevědomí?

ஐ Mohu věřit svým přátelům a známým?

ஐ Jaké překážky mi vstoupí do cesty a v jaké oblasti?

výklad problému do důsledků

ஐ Jaký je základ mého problému, co ho vyvolalo, nebo co je jeho příčinou?

ஐ Co bych měl vědět o současné situaci?

ஐ Co se začíná dít, nebo se brzy stane?

ஐ Co se nemůže podařit, na co si mám dát pozor?

ஐ Co bych pro vyřešení problému mohl udělat?

ஐ Čeho se nemusím bát?

ஐ Co určitě nenastane?

ஐ Jak vše dopadne?

život v budoucnosti

ஐ Co bude nejdůležitější, čemu věnovat největší pozornost?

ஐ Na co si dát pozor?

ஐ Co mi vchází do života pěkného?

ஐ Co mě čeká v lásce a vztazích?

ஐ Co čekat v oblasti práce?

ஐ Jaké penízky ke mně budou plynout?

ஐ Jak na tom budu po zdravotní stránce?

ஐ Na co se připravit v oblasti domova?

ஐ Jaké štěstí bude u mě?

ஐ Jakou energií budu disponovat?

ஐ Který léčivý kámen mi pomůže na mé cestě?

život v přítomnosti

ஐ Na co se mám nyní soustředit?

ஐ Které oblasti (čemu) mám nyní věnovat největší pozornost?

ஐ Co je příčinou mých potíží?

ஐ Co na sobě změnit, aby se mi dařilo?

ஐ Zvládnu to všechno, nebo budu potřebovat pomoc?