věštby: osobnost II.


závislost

Ubližuje mi má závislost? Jak ji mohu překonat? Mám dostatek pevné vůle? Kdo mi může pomoci? Jakým způsobem se jí můžu zbavit? Dokážu to? Pokud ano, propadnu této závislosti v budoucnu? Pokud ne, co mi to v budoucnu způsobí?

doba výkladu: 48 minut

Cena v kč: 660

Cena v €: 30

získání štěstí

Co dělám v životě špatně, proč se ke mně štěstí obrací zády? Co jsem udělal zlého, že se ode mě odstěhovalo štěstí? Jak ho mohu opět získat zpět? Je něco špatně v mém nastavení, v mém chování? Jaký mám nastaven program z minulého života? Jaký mám nastaven program z dětství? Může mi něco nebo někdo pomoci ke štěstí?

Doba: 42 min

Cena v kč: 580

Cena v €: 26,37

životní poslání

Jaké je mé životní poslání, čemu se mám věnovat? Co mohu udělat pro jeho naplnění? Budu k jeho naplnění potřebovat finanční prostředky? Jak moc se mi změní život, pokud se po této cestě vydám? Jak to změní život mých blízkých? Podpoří mě v tom rodina, nebo mi to budou ztěžovat? Proč jsem nenalezl ještě smysl svého poslání? Kdo mi v jeho plnění pomůže?

Doba: 48 minut

Cena v kč: 660

Cena v €: 30