věštby: osobnost


duchovno člověka

Temperament: Co v sobě nosí? Jak moc je náruživý? Co ho dokáže vytočit? Nad čím dokáže mávnout rukou? Jak se staví k povinnostem?Charakter: Jaké má špatné vlastnosti? Jaké má dobré vlastnosti? Jak vychází s druhými lidmi? Jak vnímá sám sebe? Jak se staví k práci? Jak se dokáže včlenit do společnosti?Osobnost: Jak se dokáže postavit k problémům? Jak pracuje se svým svědomým, má nějaké? Trápí ho svědomí kvůli něčemu? Dokáže se rozdělit s ostatními, nebo je to sobec? Dokáže ustoupit? Dokázal by se obětovat, kdyby to bylo k dobru?Schopnosti: Na co má nadání? Jaký talent mu byl dán do vínku? Jak je na tom s inteligencí a jak jí dokáže použít? Vůle: Jak pevnou vůli má, pokud mu o něco skutečně jde? Umí se rychle rozhodovat, nebo mu to trvá déle? Jak moc dbá na detaily, jak moc je důsledný? Dokáže ustoupit ze svých požadavků?

Doba: 144 minut

Cena v kč: 1970

Cena v €: 89,55

ego

Co si myslím o svém chování? Kdy používám lži nebo výmluvy? Jak na sebe pohlížím? Z jakých důvodů si nestojím za svým názorem? Jak vnímám zodpovědnost a nezodpovědnost u sebe? Dokážu uznat chybu? Jsem na někom závislý? Přemýšlím o dopadu, než se rozhodnu nerozvážně? Myslím si, že vím všechno? Nad čím přemýšlím?

Doba: 1 hodina

Cena v kč: 820

Cena v €: 37,28

izolace od lidí

Proč se straním lidí, mám snad nějakou fobii? Čeho se tak moc bojím? Mám pracovat na svém sebevědomí, případně jakým směrem? Co na sobě mohu zlepšit? Je třeba řešit, co si o mně lidé myslí? Co si podvědomě o sobě myslím já sám? Co se mi vnitřně nelíbí na chování lidí, třeba to, co vědomě nevím, a co mě izoluje od lidí? Dokážu se s tím vypořádat sám? Co by mi nejvíce pomohlo, abych to změnil?

Doba: 54 min

Cena v kč: 740

Cena v €: 33,64

jsem osobnost

Kdo vlastně jsem? Jak mě vnímají ostatní? V čem se přetvařuji? Co nedokážu pochopit? Co mi schází? Jaké jsou mé negativní stránky? Jaké jsou mé pozitivní stránky?

doba: 42 minut

Cena v kč: 580

Cena v €: 26,37

mé nevědomí

Jaké mám kladné vlastnosti? Jaké mám záporné vlastnosti? Jak se chovám sám k sobě? Jak se stavím k materiálním věcem? Jaký mám vztah k rodině? Jak se stavím k plnění svých povinností? Jak se chovám v partnerském životě? Jak se stavím k jídlu, pití, sexu...? Jak se stavím k práci? Na čem bych měl na sobě zapracovat?

Doba: 1 hodina

Cena v kč: 820

Cena v €: 37,28

Osobnost a vlastní cesta

Jaké názory v sobě ukrývám, které mi brání v podnikání? Jaké názory v sobě ukrývám, které mi pomohou v podnikání? Mohu zdokonalovat svou pozici, mohu být úspěšný? Jedobré zvolit spolupráci někoho, kdo je v mém oboru skutečně dobrý? Mohu si dovolit zaměstnat lidi nebo člověka, bude mi to ku prospěchu? Přijdou ke mně nápady, které budu moci uplatnit ve svém podnikání? Mám zredukovat služby nebo zboží a nahradit je jiným? Jaká vlastnost mi chybí, abych byl skutečně úspěšný?

Doba: 48 min

Cena v kč: 660

Cena v €: 30

osobnost člověka

Jak ho vidí ostatní? Na co myslí? Co miluje? Bez čeho by se neobešel? Co by opustil? Jak ho poznamenala minulost? Čeho by chtěl dosáhnout? Jaká má skrytá tajemství? Na co nechce myslet, co by nejraději zapomněl? Jaké je jeho největší přání? Z čeho má obavy? Čemu se nevyhne do 6 měsíců? Čemu se nevyhne do 1 roku? Co dokáže uskutečnit v krátké době? Co dokáže uskutečnit později? Co to bude znamenat pro mě, proč mi vstoupil do života?

Doba: 96 min

Cena v kč: 1320

Cena v €: 60

povaha

Jakou mám skutečně povahu? Jaké jsou mé silné stránky? Jak jich mohu využít? Jaké jsou mé slabé stránky? Na čem bych měl nejvíce zapracovat? Co bych měl o sobě ještě vědět?

Doba: 36 min

Cena v kč: 500

Cena v €: 22,73

poznej sám sebe

Co o sobě vím, jaké mám vlastnosti? Co o sobě nevím, nebo co nechci vědět? V čem jsem si se sebou jistý? Jak se dokážu rozvíjet? Čeho bych chtěl dosáhnout? Čeho mám dosáhnout? Čeho se bojím? Co mi osud přichystal?

Doba: 48 min

Cena v kč: 660

Cena v €: 30

profil člověka

Jaké má kladné vlastnosti? Jaké má záporné vlastnosti? Jak se chová sám k sobě, co si o sobě myslí? Jaký k tomu má důvod? Jak se staví k materiálním věcem? Jaký k tomu má důvod? Jaký má vztah k rodině? Jaký k tomu má důvod? Jak se staví k plnění svých povinností? Jaký k tomu má důvod? Jak se chová v partnerském životě a k partnerovi? Jaký k tomu má důvod? Jak se staví k jídlu, pití, sexu...? Jaký k tomu má důvod? Jak se staví k práci? Jaký k tomu má důvod? Jaké je jeho tajné přání? Co ho dovedlo k tomuto přání? Proč bych tomuto člověku měl věřit? Proč bych tomuto člověku neměl věřit?

Doba: 2 hodiny

Cena v kč: 1640

Cena v €: 74,55

sebepoznání

Jak se mohu nejlépe poznat? Jak začít se sebepoznáním? Jakou cestou se mám vydat? Co přesně chci najít? Čeho se mám vyvarovat? Zvládnu to?

Doba: 36 min

Cena v kč: 500

Cena v €: 22,73

sebevědomí

V čem se podceňuji? Proč mám nízké sebevědomí? Jak bych to mohl změnit? Co nastane, když nic neudělám? Jak se mám zachovat?

Doba: 30 min

Cena v kč: 410

Cena v €: 18,64

schopnosti a prostředky

Jaké schopnosti jsem dostal do vínku? Jakým způsobem je mám využít ve svém životě? Co vše je třeba investovat do mých schopností? Jak pracovat na sobě nyní mám? Jakých výsledků mohu dosáhnout? Jakým způsobem získám prostředky na svůj vlastní rozvoj? Mohu využít schopnosti někoho jiného pro sebe? Mohu svými schopnostmi někomu pomoci?

Doba: 48 min

Cena v kč: 660

Cena v €: 30

velký výklad osobnosti

Jaké jsou mé kladné stránky, na co mohu být hrdý? Jaké jsou mé záporné stránky, na které hrdý být nemohu? Jaké jsou mé nejdůležitější 2 lekce mé osobnosti? Jakými pěti fázemi je třeba v životě projít? Jak na tom budu finančně, pracovně, i v oblasti úspěchu? Jakými plány a úmysly se je třeba zabývat? Štěstí a neštěstí - jak mi bude zasahovat do

života a v které oblasti? Co mi způsobí největší radost, co nebo kdo mě podpoří?

Doba: 48 min

Cena v kč: 660

Cena v €: 30

vztek a zklidnění

Co se děje s mou duší, že prožívám vzteklé momenty? Jakým způsobem se zklidnit před výbuchem? Jaký má moje vzteklost dopad na moje blízké? Je něco, co mě vždy podnítí ke vzteklosti? Je něco ve mně, co se mi nelíbí, a pak se takto chovám? Mám vyhledat odbornou pomoc? Na čem mám pracovat, aby se toto nestávalo? Proč jsem jako aprílové počasí? Jakou metodou si mohu pomoci sám?

Doba: 54 min

Cena v kč: 740

Cena v €: 33,64