věštby: podnikání II.


Rozbor podnikání

Je má práce potěšením? Těším se do práce? Chtěl bych dělat něco jiného?Co udělat, aby se mi práce stala koníčkem? Jaký mám ze svého podnikání pocit? Jsem dobrý v tom, co dělám? Chci se zdokonalovat? Proč jsem si zvolil tento obor? Mám dobré zázemí v podnikání? Jsem schopen uplatnit nové nápady? Postavím se i těžkým úkolům? Bude se mi dařit? Měl bych si dopřát odpočinek? Mám podnikání věnovat více času? Budu mistrem ve svém oboru? Budou mě lidé vyhledávat pro mé znalosti?Jak dlouho budu v tomto oboru podnikat?

doba výkladu: 102 minut

Cena v kč: 1400

Cena v €: 63,64

Rozvoj podnikání

Jakoukoliv otázku můžete vyměnit za svou vlastní, nebo nechat otázky položené.

Co je v mém podnikání špatně?Co nebo kdo mé podnikání sráží? Mám i nadále podnikat ve stávajícím oboru?Co mohu u sebe zlepšit, aby se mi dařilo? Mám něco změnit na svém podnikání? Mohu něco ke svému podnikání přidat? Podařil by se mi rozjet nový projekt?Dostanu se do dluhů, nebo větších dluhů, než mám nyní?Co dělat pro zvýšení spokojenosti a přílivu zákazníků?

doba výkladu: 54 minut

Cena v kč: 740

Cena v €: 33,64

Řízení zaměstnanců

Jak je stimulovat? Jak je napomínat, kritizovat?Jak je chválit, odměňovat? Jak dělat personální změny? Jak vytvářet dobré pracovní podmínky? Jak zvyšovat kvalifikaci?

doba výkladu: 36 minut

Cena v kč: 500

Cena v €: 22,73

Stálí a noví zákazníci

Je mé podnikání v pořádku? Co se líbí mým zákazníkům, na čem mám co nejvíce zapracovat? Co se nelíbí mým zákazníkům? Mám dostatečně dobrou reklamu, případně webovou prezentaci? Mám vhodnou pracovní dobu, nebo jak ji mám upravit? Jak nejlépe komunikovat se zákazníky? Co přivede nové zákazníky? Mám stálým zákazníkům nabídnout nějaký bonus, případně jaký?

doba výkladu: 48 minut

Cena v kč: 660

Cena v €: 30

Upadající podnikání

Proč mi nejde v současné době podnikání? Co dělám špatně? Upadá už můj obor

podnikání? Působí někdo na mé podnikání negativně? Zlepší se tato situace, nebo se mám věnovat něčemu jinému? Mám ke svému oboru podnikání přidat ještě další? Přijde mi nějaká nabídka, nad kterou bych měl uvažovat? Jak se mi bude v budoucnu v podnikání dařit?

doba výkladu: 48 minut

Cena v kč: 660

Cena v €: 30

Vedení a organizace

Jakou sílu v sobě uchovávám? Jaký jsem vedoucí pracovník nebo bych mohl být? Jak dobře dokážu využít logiku a myšlení? Jak velké je moje charisma a má sebedůvěra? Dokážu pracovat s disciplínou v sobě samém? Jak na sobě v tomto směru mohu ještě pracovat? Dosáhnu v životě velkých výsledků, pokud na sobě budu pracovat? Mohu stát v čele organizace nebo podniku?

doba výkladu: 48 minut

Cena v kč: 660

Cena v €: 30

Volba podnikání

Jaké mám předpoklady k podnikání? V jakém oboru se mi povede nejlépe? Co může

zapříčinit konec podnikání? Co mohu udělat pro úspěch v podnikání? Mohu se pustit do podnikání?

doba výkladu: 30 minut

Cena v kč: 410

Cena v €: 18,64

Webové stránky

Potřebuji k podnikání webové stránky? Jsou mé stránky vzhledově přívětivé pro zákazníky? Jsou mé stránky obsahově přívětivé pro zákazníky? Co na mých stránkách chybí, co by zákazníci uvítali? Co je tam naopak ke škodě? Bude se mi v podnikání dařit? Co mí zákazníci požadují? Čím bych mohl zákazníky odradit?

doba výkladu: 48 minut

Cena v kč: 660

Cena v €: 30

Zastaralá provozovna

Mohu zprovoznit tuto provozovnu? Vyhovuje provozovna hygienickým požadavkům? Mám zajít na hygienickou stanici pro potvrzení o nezávadnosti provozovny? Vyhovuje provozovna požárním předpisům? Mám zajít pro toto potvrzení? Potřebuji opět nahlásit provozovnu na stavební úřad? Budu potřebovat nový projekt pro zprovoznění provozovny? Co mi přinese znovuotevření této provozovny?

doba výkladu: 48 minut

Cena v kč: 660

Cena v €: 30