věštby: zaměstnání II.


pracovní šance

Mám šanci nalézt dobré zaměstnání? Co pro to musím udělat? Na který obor se mám zaměřit? Dostanu slušný plat? Jak se změní můj život? Jak se zapracuji? Vydržím v tomto zaměstnání delší dobu?

doba výkladu: 42 minut

Cena v kč: 580

Cena v €: 26,37

současná pozice ve firmě

Jaká je má současná pozice, jak mě ostatní vnímají?Jakou pracovní pozici mohu očekávat v budoucnu? Jak mě vnímají ostatní spolupracovníci? Co mám dělat, aby mě práce více bavila? Co získám svou současnou prací? Kam se poposunu? Chtějí mě dát výpověď z práce? Mám dát já sám výpověď z práce? Najdu mnohem lepší uplatnění, pokud pracovní poměr ukončím?

doba výkladu: 54 minut

Cena v kč: 740

Cena v €: 33,64

současné zaměstnání

Jak to bude s mou prací v této firmě do budoucna? Pohorším si finančně, bude mi snížen plat? Dostanu výpověď nebo budu ji donucen dát? Jak se mám zachovat, abych se udržel ve firmě a nebyl mi snížený plat? Pokud ve firmě zůstanu, jaké bude mé postavení? Co můžu v této firmě ještě očekávat? Pokud budu nucen skončit, najdu nové, mně vyhovující, zaměstnání, lehce? Byl bych v novém zaměstnání spokojen a měl odpovídající plat?

doba výkladu: 48 minut

Cena v kč: 660

Cena v €: 30

spokojenost v zaměstnání

Co mám udělat proto, abych byl spokojený? V čem mohu více zapracovat? V čem mohu polevit? V čem se mohu zlepšit, aby mě práce naplňovala? Zažiji v zaměstnání nějaký postup, a co pro to mohu udělat?

doba výkladu: 30 minut

Cena v kč: 410

Cena v €: 18,64

stabilita v zaměstnání

Jak si vede firma, ve které pracuji, nyní? Jaké má vyhlídky do budoucna? Chystá se reorganizace zaměstnanců? Měl bych se já sám bát o své místo? Zůstanu v této firmě na stejné pozici i v budoucnu? Co bych měl udělat, abych si práci v této firmě udržel? Budu v budoucnu v této firmě, nebo mě čeká jiné zaměstnání?

doba výkladu: 42 minut

Cena v kč: 580

Cena v €: 26,37

vedení a organizovanost

Jakou sílu v sobě uchovávám? Jaký jsem vedoucí pracovník nebo bych mohl být? Jak dobře dokážu využít logiku a myšlení? Jak velké je moje charisma a má sebedůvěra? Dokážu pracovat s disciplínou v sobě samém? Jak na sobě v tomto směru mohu ještě pracovat? Dosáhnu v životě velkých výsledků, pokud na sobě budu pracovat?Mohu stát v čele organizace nebo podniku?

doba výkladu: 48 minut

Cena v kč: 660

Cena v €: 30

vhodnost místa

vhodnost místa vaše schopnosti pro místo finance s ním spojené celková spokojenost, kolektiv nebo podřízení, nadřízení průběh při zvolení konkrétního místa

doba výkladu: 30 minut

Cena v kč: 410

Cena v €: 18,64