Otázka: Vracíte peníze, když službu neuděláte?

Odpověď: Ano, samozřejmě. Někdy se stane, že mě tam nahoře zabrzdí, nebo není možné nabízenou službu provést. Pak vracím celou částku, i když započnu službu nebo výklad, ale není vám služba provedena nebo výklad odeslán. Pak se zaplacené penízky stornují, a vám je poslána celá zaplacená částka, bez ohledu na to, jak dlouho jsem se službě nebo výkladu věnovala.