výklad (služba) při osobním setkání

objednat se můžete následujícími způsoby:

☘ po telefonu na čísle: +420 728 894 181 - pokud nezvedám telefon, napište mi SMS, ozvu se vám hned, jak to bude možné

☘ po whatsappu na čísle: +420 728 894 181 

☘ po emailu: angeldenca@email.cz

☘ po facebooku: Denisa Marie Váňová

při objednání uveďte:

 objednací kód (uspíšíte tím objednávku)

 celý název

☘ křesní jméno a datum narození (bude sloužit pouze pro účely výkladu nebo zvolené služby)

platba (vyberte si jednu možnost): 

 předem na účet č. 670100-2213782228/6210 (mBank)

variabilní symbol obdržíte po potvrzení vaší objednávky

 v hotovosti

Vždy vystavuji doklad o zaplacení (ať už si ho převezmete, či nikoliv) - pokud ho nechcete, uveďte to při objednávce - bude u mě uložen po dobu 3 let a 3 měsíců, pokud byste si ho chtěli kdykoliv později vyžádat. V tom případě stačí uvést číslo vaší objednávky. Toto číslo obdržíte vždy po potvrzení objednávky.

Tento výklad ani jiné výklady neuchovávám, proto pokud si pořídíte písemný nebo audiovizuální záznam výkladu, a ztratíte ho nebo vymažete, již se k němu nebudete moci vrátit. Nemám problém s tím, abyste si výklad nahráli na diktafon, nebo si dělali písemné poznámky. Souhlas s obrazovým materiálem vám neposkytnu - chráním tím vaše i své soukromí. 

 

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Souhlas se zpracováním osobních údajů

- Udělujete tímto souhlas společnosti Denisa Marie Váňová, se sídlem Hřbitovní 2069, Teplice, IČ:88852326(dále jen „Správce“), aby ve smyslu nařízení  

  Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o  

  zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) zpracovávala tyto osobní údaje:

  • jméno a příjmení
  • název společnosti
  • e-mail
  • telefonní číslo
  • adresa
  • datum narození

2. veškeré tyto osobní údaje je možné zpracovat na základě Vámi uděleného souhlasu a je nutné zpracovat za účelem poskytnutí služby nebo zboží. Tyto údaje budou Správcem použity pouze pro účely uvedené v tomto bodu, poté budou veškeré údaje vymazány a nebude s nimi jinak nakládáno. 

3. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, nikdo jiný k nim nemá přístup.

4. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:

- vzít souhlas kdykoliv zpět

- požadovat po mně informaci, jaké vaše osobní údaje zpracovávám, žádat si kopii těchto údajů,

- vyžádat si u mě přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě   

   požadovat omezení zpracování,

- požadovat po mě výmaz těchto osobních údajů,

- podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo se obrátit na soud.

OBCHODNÍ PODMÍNKY - SLUŽBY A VÝKLADY

uvedené na: www.angeldenca.cz

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Poskytovatel služeb: Denisa Marie Váňová, Hřbitovní 2069, 41501 Teplice

IČO: 88852326

Telefon: +420728894181

Email: angeldenca@email.cz

Zasláním objednávky klient s níže uvedenými podmínkami souhlasí.

1. Úvodní ustanovení

1.1  Poskytované služby jsou duchovního charakteru, závislé také na spolupráci objednatele, proto za tyto služby není účtována žádná částka. Odměna, kterou vidíte u každé služby a výkladu, je za můj čas a rezervaci termínu. U každé služby vidíte dobu, kterou té které službě věnuji. S tímto při objednání výkladu nebo služby souhlasíte.

1.2. Je požadována také vaše spolupráce, tedy vaše nastavení, byste došli ke štěstí – je třeba proto z vaší strany také něco udělat.

1.3. Chráním soukromí klienta. Žádné informace a data, jež mi byly poskytnuty, neposkytuji třetí osobě a považuji je za důvěrné.

1.4. Zaujímám nestranný a nezaujatý přístup, neposuzuji klientovo jednání ani jeho myšlenky.

1.5. Mou prioritou je najít s klientem vhodné řešení problému a ukázat mu cesty, výběr cesty je však na svobodné vůli každého klienta.

1.6. Neposkytuji výklady ani jiné služby pro třetí osoby, pokud nejsou v nějakém vztahu ke klientovi a pokud by tyto služby mohly třetí osobu poškodit. Neposkytuji ani informace o třetí osobě. Pokud však souvisí třetí osoba s klientem, pak se soustředím na nejdůležitější informace nezbytně nutné k pochopení a vyřešení potíží.

1.7. Nikdy neprovádím nevyžádaný výklad nebo službu.

1.8. Služby, které nemám v nabídce, neprovádím, pokud si je klient výslovně nevyžádá a nedomluvíme se na přiměřené odměně, se kterou klient souhlasí. V případě, že službu nemohu z nějakého důvodu poskytnout, je o tom klient vždy informován a v případě platby předem jsou mu peníze vráceny v plné výši.

1.9. Negativní věci sděluji vždy šetrně. Upozorním na danou oblast a společně s klientem hledáme řešení, jak se nepříznivým situacím vyhnout nebo je alespoň omezit.

1.10. Neposkytuji své služby lidem, kteří žádají službu za účelem někomu ublížit či uškodit, nebo by informace použili v rozporu se zákonem. Neposkytuji služby lidem, kteří o mé služby ve skutečnosti nestojí. Neposkytuji výklady ani služby osobám mladším 18 let (pokud nemají písemný souhlas rodičů). Vyhrazuji si právo neposkytnout služby z jakéhokoliv důvodu.

1.11. Nehodnotím kvalitu služeb jiných esoterických poradců a kartářek. Každý máme své postupy.

1.12. Klient nikdy neobtěžuje, jsem tu pro klienty, ne klienti pro mě. Klient platí za můj čas, proto má právo určit si den a hodinu, kdy se mu věnuji, pokud termín není obsazen nebo pokud není termín mimo dobu, po kterou se službám věnuji.

1.13. Vždy obdržíte termín – tedy čas a dobu provedení služby, tento termín si můžete zvolit také vy sami, pokud není obsazen.

1.14. Veškeré služby poskytuji až po obdržení peněz na účet, stejně jako potvrzuji termín provedení služby. Výjimku tvoří pouze výklady a služby při osobním setkání, tam si může klient zvolit, zda pošle peníze na účet, nebo zapltí v hotovosti při setkání.

1.15. Vždy vystavuji doklad o zaplacení, pokud si ho klient nepřevezme, je u mě uložen vždy po dobu 3 let a 3 měsíců, kdy na požádání kdykoliv v této době doklad pošlu - je třeba uvést jen číslo objednávky, abych mohla doklad snáze vyhledat.

2. Odměna

2.1 O cenách (odměně) nesmlouvám - pokud si mé služby nemůžete dovolit, obraťte se na někoho jiného. Pokud poskytnu slevu, tak lidičkám, kteří využívají mých služeb velice často a ve větším rozsahu. 

2.2 Ceny zahrnují jak můj čas, tak artefakty, které při své práci používám (např. svíčky, kameny a další... - dle potřebnosti na účelu služby).

2.3 Ceny jsou platné od 1. prosince 2019.

2.4 Andělské prasátko můžete využít na slevy v každé objednávce, pokud tam máte dostatek zlaťáčků.

2.5 Cena zahrnuje 2 položky a je rozdělena takto: 10% na rezervaci termínu, zbytek ceny je za můj čas, který službě nebo výkladu věnuji. Termín můžete přeobjednat pouze 2x - pouze z vážných důvodů - bez dalších poplatků (např. z důvodu nemoci, nečekaných rodinných záležitostech, nebo třeba když na termín zapomenete (stát se to může, pokud jste časově vytíženi)

2.6 Ceny jsou konečné, žádné jiné poplatky neplatíte.

3 REZERVACE

3.1 Za rezervaci místa účtovaný poplatek je již zahrnut v ceně, neplatíte tedy žádné jiné skryté poplatky.

3.2 Rezervace je důležitá, abyste měli termín jen sami pro sebe. Bez rezervace některého termínu se objednat nelze ani na výklad, ani na službu.

4. Storno objednávky

4.1 Při stornování z mé strany, kdy vám službu nemohu z nějakého důvodu provést, obdržíte veškeré zaplacené penízky zpět. Nebo pokud zasáhne nemoc, vyšší moc nebo závažná událost a vy nebudete chtít náhradní termín, vracím také celou zaplacenou částku.

4.2 Pokud dojde ke zrušení objednávky z vaší strany, účtuji si pouze rezervační poplatek ve výši 10% z celkové ceny, zbytek zaplacené částky vám vrátím zpět.

5. Závaznost objednávky

5.1 Objednávka je závazná ve chvíli zaplacení z vaší strany a potvrzení z mé strany.

5.2 Objednávku můžete změnit, pokud zjistíte, že byste potřebovali spíše jinou, než objednanou službu.

GARANCE

I když platíte za můj čas, poskytuji garanci na dobu 1 měsíce od výkladu nebo služby. Reklamovanou službu v tomto časovém horizontu posoudím, a pokud bude chyba na mé straně (nikdo není neomylný), poskytnu vám náhradní službu nebo výklad dle vašeho výběru. 

Garantuji také rozsah svých služeb, tedy pokud u výkladu a služby naleznete zobrazen čas, kdy se vám věnuji, nebo množství (např. 1 strana A4), pak toto garantuji, v případě kratší doby nebo množství vracím nevyužité penízky zpět na váš účet, tedy adekvátní část penízků, které jste za výklad nebo službu zaplatili.

Doplněno dne 18. 8. 2020

Doplněno o etický kodex dne 12. 7. 2017

Platné od 13. 6. 2012

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY PŘED JEJÍM PLNĚNÍM (odebrání zboží, poskytnutí služby)

jméno a příjmení: .........................................

adresa: .........................................................

telefon a email: .............................................

 

Denisa Marie Váňová

Hřbitovní 2069, 415 01 Teplice

IČO: 888 52 326

 

Oznámení o odstoupení od kupní smlouvy

Vážená,

dne........................ jsem prostřednictvím stránek www.angeldenca.cz s vámi uzavřel/a kupní smlouvu č. ..........

jejímž předmětem bylo zboží / služba *

.......................................................................................................................

(uveďte objednávkový kód, celý název zboží nebo služby včetně zaplacené ceny)

 

Toto zboží / službu * jsem objednal/a dne .............................. a zaplatil/a dne ......................................

Od výše uvedené kupní smlouvy odstupuji před jejím plněním. Žádám o vrácení kupní ceny ve výši ...................kč

ve prospěch mého bankovního účtu č. ................................................

nejpozději do 14 kalendářních dnů od doručení tohoto odstoupení od smlouvy

s pozdravem

 

......................................

(vlastnoruční podpis)

 

Příloha: kopie dokladu o zaplacení

 

* nehodící se škrtněte

(tento formulář nijak neupravujte a jen vyplňte, podepište, odešlete poštou, nebo oskenovaný emailem)

REKLAMAČNÍ LIST

kupující:

jméno a příjmení ..................................................

adresa: ................................................................

telefon a email: ....................................................

 

prodávající:

Denisa Marie Váňová

Hřbitovní 2069, 415 01 Teplice

IČO: 888 52 326

 

REKLAMOVANÉ ZBOŽÍ / SLUŽBA*

objednací kód: ................................

celý název služby / zboží ..............................................................

datum prodeje / poskytnutí služby* ..................................................

číslo platebního dokladu: ................................................................

 

popis závady:

..........................................................................................................................................................................................................................................

 

obsah balení při předání / obsah služby *:

.......................................................................................................................

 

preferovaný způsob vyřízení reklamace:

1) oprava zboží / služby*

2) výměna zboží

3) sleva zboží / služby*

4) odstoupení od smluvy u zboží (nevyráběného na zakázku)

 

Vyřízení reklamace očekávám nejpozději v zákonné lhůřě do 30 kalendářních dnů

Žádám vás o vystavení písemného potvrzení o uplatnění reklamace s uvedením, kdy bylo právo uplatněno, co jsem reklamoval/a, jaký závěr byl stanoven, datum a způsob vyřízení reklamace včetně doby jejího trvání.

 

datum uplatnění reklamace: ........................................

 

vlastnoruční podpis .....................................................

 

* nehodící se škrtněte

** na služby se vztahuje záruka v délce 30 dnů, na zboží v délce 24 měsíců 

(tento formulář nijak neupravujte a jen vyplňte, podepište, odešlete poštou, nebo oskenovaný emailem)