výklady karmické

☘ CO JE MÝM ÚKOLEM ☘

objednací kód: I1 balíček otázek výkladu:  ☘ Jaký vztah je mi předurčen?  ☘ Jaké zaměstnání je mi předurčeno?  ☘ Jaká finanční situace je mi předurčena?  ☘ Jaké poslání je mi předurčeno?  ☘ Jaký život je mi předurčen? doba výkladu: 30...

☘ CO JE ŠPATNĚ, PROČ MĚ OSUD TRESTÁ ☘

objednací kód: I4 balíček otázek výkladu:  ☘ Co jsem udělal v minulém životě špatného?   ☘ Jak jsem se choval k lásce a partnerům?  ☘ Jak jsem zacházel s majetkem a penězi?  ☘ Jaký vztah jsem měl k ostatním lidem?  ☘ Čím jsem se provinil,...

☘ DŘÍVĚJŠÍ VTĚLENÍ ☘

objednací kód: I5 balíček otázek výkladu:  ☘ Které vlivy zasahují do mého života ze starších vtělení, než bylo poslední?  ☘ Co spojuje všechna vtělení, co jsem v žádném životě neuzavřel?  ☘ Jaké jsem měl podmínky a které okolnosti zasahovali do předešlého...

☘ KARMA OSOBNÍ ☘

objednací kód: I14 balíček otázek výkladu:  ☘ Jaké karmické úkoly máte naplnit? Jaké překážky vám vstoupí do života, dokud nepochopíte? Velký karmický výklad je určen pro porozumění současného života. Soustředí se nejen na oblast karmických překážek, ale také na lásku,...

☘ KARMA PARTNERSKÁ ☘

objednací kód: I15 balíček otázek výkladu:  ☘ Jste si jako partneři souzeni?  ☘ Co spolu máte vykonat a co překonat?  ☘ Jaké nástrahy vás v partnerství čekají?  ☘ Proč jste spolu?  ☘ Jakým způsobem naložit s bydlením, láskou a...

☘ KARMA PRACOVNÍ ☘

objednací kód: I3 balíček otázek výkladu:  ☘ Čemu se mám věnovat, co mi přinese uspokojení?  ☘ Čemu jsem se věnoval v minulém životě?  ☘ Mám v této práci pokračovat?  ☘ Co dělám špatně, že se mi nedaří najít vhodné zaměstnání?  ☘ Jakým směrem...

☘ KARMA PŘENÁŠENÁ ŽIVOTY ☘

objednací kód: I2 balíček otázek výkladu:  ☘ Jakým problémem se budu nyní zabývat?  ☘ Jakým způsobem zasahuje tento problém z minulého do současného života?  ☘ Proč tomu tak je?   ☘ Co mám nyní pochopit?  ☘ Kdo z lidí v mém blízkém okolí...

☘ KARMA RODINNÁ ☘

objednací kód: I16 balíček otázek výkladu:  ☘ Rodinná karma odhalí, v čem je problém po ženské linii, po mužské linii, ale také u vás samotných, co nemůžete ovlivnit, ale můžete pochopit a dále s tím pracovat. Co se rozpustit a uzavřít dá a mnoho dalšího. doba výkladu: 72...

☘ KARMICKÁ NIT ☘

objednací kód: I7 balíček otázek výkladu:  ☘ hlavní lekce, kterou jsem si přinesl do života  ☘ činnost v minulém životě, která je vyžadována v této lekci  ☘ postoje a emoce vyžadované v této lekci  ☘ test, kterým jsem prošel v minulém...

☘ KARMICKÁ NIT ☘

objednací kód: I8 balíček otázek výkladu:  ☘ Nejdůležitější lekce současného života.  ☘ V jaké práci mám pokračovat, jakou práci jsem vykonával v minulém životě?  ☘ Jak se mám postavit k současnému životu?  ☘ Jakou zkoušku jsem absolvoval v minulém...

☘ KARMICKÉ PARTNERSTVÍ ☘

objednací kód: I21 balíček otázek výkladu:  ☘ Znám se s partnerem z předchozího života nebo i z předešlých životů?  ☘ Kým jsem byl v minulém životě?  ☘ Kým byl partner v minulém životě?  ☘ Jaký vztah mezi námi byl? Byl jsem šťastný?  ☘ Byl...

☘ KARMICKÉ ZHODNOCENÍ ☘

objednací kód: I9 balíček otázek výkladu:  ☘ Můj životní úkol, co mám naplnit, jakou cestou se vydat  ☘ osobnost, na které pracovat, aby se můj život změnil k lepšímu  ☘ vhodná práce pro mě, jak k ní dojít  ☘ finanční oblast, jak ji vylepšit, jak se...

☘ KARMICKÝ VZTAHOVÝ VÝKLAD ☘

objednací kód: I22 balíček otázek výkladu:  ☘ Co nás do vztahu přitahuje?  ☘ Jaký máme společný karmický důvod?  ☘ Co přináší partner do vztahu na fyzické (emoční, mentální, duchovní) úrovni?  ☘ Co přináším do vztahu já na fyzické (emoční, mentální,...

☘ MINULÉ ŽIVOTY ☘

objednací kód: I6 balíček otázek výkladu:  ☘ Jaká je má osobnost?  ☘ Co mě ovlivnilo z minulých životů?  ☘ Jaká je karma, kterou si nesu ze všech minulých životů, a kterou bych měl již nyní uzavřít?  ☘ Co se stalo v minulém životě?  ☘ Jaké...

☘ MISTROVSKÁ KARMA ☘

objednací kód: I11 balíček otázek výkladu:  ☘ Jaký je účel současného života?  ☘ Jakou výzvu mi připraví současný život?  ☘ Jaký talent jsem dostat do vínku?   ☘ Jaký bude výsledek současného života?  ☘ Jaký byl účel minulého...

☘ NEJDŮLEŽITĚJŠÍ MINULÝ ŽIVOT ☘

objednací kód: I19 balíček otázek výkladu:  ☘ Byl(a) jste muž nebo žena?  ☘ Jak jste se jmenovali?  ☘ Jaké bylo vaše jméno (někdy se dá určit, někdy ne, ale vždy toto zjišťuji).  ☘ V jakém hvězdném znamení jste se narodili?  ☘ Kdy jste se...

☘ NEJVYŠŠÍ KARMA ☘

objednací kód: I10 balíček otázek výkladu:  ☘ Co se po mně žádá v současném životě?  ☘ Co nesmím v žádném případě obejít?  ☘ Jakými talenty disponuji?  ☘ Jaký budu mít tento život?  ☘ Co se po mně žádalo v minulém životě?  ☘ Co jsem...

☘ POCHOPENÍ SOUČASNÉHO ŽIVOTA ☘

objednací kód: I12 balíček otázek výkladu:  ☘ Jak starou duši mám?  ☘ Co jsem vykonával za profesi?  ☘ Jaký člověk jsem byl?  ☘ Měl jsem někdy nějaké významné postavení?  ☘ Měl jsem děti?  ☘ V jakých dobách jsem žil?  ☘ Byla...

☘ PŘESTUP Z MINULÉHO DO BUDOUCÍHO ŽIVOTA ☘

objednací kód: I20 balíček otázek výkladu:  ☘ Co si přináším z minulého života za schopnosti?  ☘ Jak jich mám využít v tomto životě?  ☘ Mám se učit sám těmto schopnostem, nebo mám vyhledat odbornou pomoc?  ☘ Budu mít tyto schopnosti také v životě...

☘ PŘEVTĚLENÍ ☘

objednací kód: I17 balíček otázek výkladu:  ☘ Kým jsem byl v minulém životě?  ☘ Jaký byl můj partnerský život, žil jsem v nějakém závazku?  ☘ Pociťoval jsem štěstí nebo neštěstí?  ☘ Jaké povolání jsem vykonával?  ☘ Na jaké společenské pozici...

☘ REINKARNACE ☘

objednací kód: I18 balíček otázek výkladu:  ☘ Kdo jsem byl v minulém životě?  ☘ Žil jsem v manželství?  ☘ Byl jsem šťastný?  ☘ Jaký druh práce jsem vykonával?  ☘ Byl jsem ctihodný člověk?  ☘ Jaké problémy jsem řešil?  ☘ Byl...

☘ ZRCADLO MINULÉHO ŽIVOTA ☘

objednací kód: I13 balíček otázek výkladu:  ☘ Kdo jsem byl v minulém životě?  ☘ Co jsem řešil v minulém životě?  ☘ Na kom jsem byl závislý?  ☘ Co se stalo před mou smrtí?  ☘ Čím procházím z života do života, co nemám vyřešené?  ☘ Co...