DUCHOVNÍ CESTA - 400 kč (nebo 16 €) 

objednací kód: 1258

Otázky jsou jasně položené, ale můžete pochopitelně každou vyměnit za svou vlastní, pokud se vám některá nehodí.

☘   Co mi má být prozrazeno? 

☘   Jak se zdokonalit na své duchovní cestě? 

☘   Jak mít velkou sebedůvěru na této cestě? 

☘   Kam se dostanu na této cestě? 

☘   Jak probudit své schopnosti?

doba věštby: cca 30 minut

DUCHOVNÍ POSLÁNÍ - 450 kč (nebo 18 €)

objednací kód: 1215

Otázky jsou jasně položené, ale můžete pochopitelně každou vyměnit za svou vlastní, pokud se vám některá nehodí.

☘   Co jsem za člověka po duchovní stránce? 

☘   Jaký je můj úkol v tomto směru? 

☘   Co vše jsem schopen dokázat? 

☘   Na jakou úroveň se mohu dostat? 

☘   Jaké překážky mě čekají? 

☘   Co můžu získat tímto posláním?

doba věštby: cca 36 minut

INTUICE A TRPĚLIVOST - 600 kč (nebo 24 €)

objednací kód: 1231

Otázky jsou jasně položené, ale můžete pochopitelně každou vyměnit za svou vlastní, pokud se vám některá nehodí.

☘   Na jaké úrovni je má intuice? 

☘   Dokážu správně poslouchat vedení andělů? 

☘   Kolik andělů je v současné době u mě? 

☘   Jak žádat je mohu o zvýšení své intuice? 

☘   Jak pracovat s intuicí? 

☘   Mám více přemýšlet o svých zamýšlených krocích? 

☘   Jak se projevuje má intuice? 

☘   Který anděl mě nyní nejvíce doprovází mým životem?

doba věštby: cca 48 minut

MÉ NAPOJENÍ NA ANDĚLY - 600 kč (nebo 24 €)

objednací kód: 1269

Otázky jsou jasně položené, ale můžete pochopitelně každou vyměnit za svou vlastní, pokud se vám některá nehodí.

☘   Kolik andělů mám v současné době u sebe? 

☘   Jak je mám požádat o pomoc? 

☘   Jaké znamení si s nimi mám sjednat, abych rozuměl jejich odpovědím? 

☘   Jakým způsobem jsem schopný komunikovat s anděly? 

☘   Jaké je v současné době mé duchovní napojení? 

☘   Co mám udělat pro zvýšení tohoto napojení? 

☘   V čem mi mohou andělé pomoci? 

☘   Co za to ode mě budou žádat?

doba věštby: cca 48 minut

NASTAVENÍ - 600 kč (nebo 24 €) 

objednací kód: 1296

Otázky jsou jasně položené, ale můžete pochopitelně každou vyměnit za svou vlastní, pokud se vám některá nehodí.

☘    Co skutečně očekávám od života, třeba i to, co vnitřně cítím, ale nevím to zatím?

☘    Co skutečně mohu dostat v oblasti lásky?

☘    Co mohu získat v oblasti práce?

☘    Jakým způsobem mi jsou nastaveny finance?

☘    Co bych mohl pro změnu v životě udělat?

☘    Jaké změny bych mohl ve svém životě dovolit?

☘    Potřebuje můj život restart?

☘    Povede se mi pak lépe, než doposud?

doba: cca 48 minut

POZEMSKÁ CESTA ŽIVOTEM - 525 kč (nebo 21 €)

objednací kód: 1339

Otázky jsou jasně položené, ale můžete pochopitelně každou vyměnit za svou vlastní, pokud se vám některá nehodí.

☘   Kdo jsem, co jsem za člověka? 

☘   Jaký mám úkol na tomto světě? 

☘   Kam směřuji a kam bych měl dojít? 

☘   Jaký je můj hlavní úkol, jaké je mé poslání? (zvolte oblast, jinak obdržíte úkol, který se ukáže) 

☘   Co dělám v životě špatně? 

☘   Po jaké cestě bych se měl vydat? 

☘   Na co si mám dát pozor? 

Doba věštby: cca 42 minut

SCHOPNOSTI A PROSTŘEDKY - 600 kč (nebo 24 €) 

objednací kód: 1382

Otázky jsou jasně položené, ale můžete pochopitelně každou vyměnit za svou vlastní, pokud se vám některá nehodí.

☘   Jaké schopnosti jsem dostal do vínku? 

☘   Jakým způsobem je mám využít ve svém životě? 

☘   Co vše je třeba investovat do mých schopností? 

☘   Jak pracovat na sobě nyní mám? 

☘   Jakých výsledků mohu dosáhnout? 

☘   Jakým způsobem získám prostředky na svůj vlastní rozvoj? 

☘   Mohu využít schopnosti někoho jiného pro sebe? 

☘   Mohu svými schopnostmi někomu pomoci?

doba věštby: cca 48 minut

VÍRA A PŘÍLEŽITOST - 600 kč (nebo 24 €)

objednací kód: 1425

Otázky jsou jasně položené, ale můžete pochopitelně každou vyměnit za svou vlastní, pokud se vám některá nehodí.

☘   Jak velká je moje víra? 

☘   Jak zvýšit svou víru mám? 

☘   Jaké příležitosti vplují mi do života? 

☘   V jaké oblasti jen sním? 

☘   Jakým způsobem naplním své sny a touhy?

☘   Na co mám se nyní soustředit? 

☘   Jak velký krok v mém životě mě čeká? 

☘   Co mám nechat za sebou, co odstranit ze svého života mám?

doba věštby: cca 48 minut

VYLÉČENÍ SMUTKU - 525 kč (nebo 21 €) 

objednací kód: 1436

Otázky jsou jasně položené, ale můžete pochopitelně každou vyměnit za svou vlastní, pokud se vám některá nehodí.

☘   Proč člověk mně blízký musel zemřít? 

☘   Našla jeho duše odpočinek, nebo někde bloudí? 

☘   Co chce, abych nyní udělal? 

☘   Co naopak dělat nemám? 

☘   Vyřešil si zde na Zemi vše, nebo je třeba něco za něj dokončit? 

☘   Proč se nemohu se ztrátou tohoto člověka vyrovnat? 

☘   Co mám dělat, abych jeho smrt přijal?

doba věštby: cca 42 minut

VZTEKLOST A ZKLIDNĚNÍ - 675 kč (nebo 27 €) 

objednací kód: 1445

Otázky jsou jasně položené, ale můžete pochopitelně každou vyměnit za svou vlastní, pokud se vám některá nehodí.

☘    Co se děje s mou duší, že prožívám vzteklé momenty?

☘    Jakým způsobem se zklidnit před výbuchem?

☘    Jaký má moje vzteklost dopad na moje blízké?

☘    Je něco, co mě vždy podnítí ke vzteklosti?

☘    Je něco ve mně, co se mi nelíbí, a pak se takto chovám?

☘    Mám vyhledat odbornou pomoc?

☘    Na čem mám pracovat, aby se toto nestávalo?

☘    Proč jsem jako aprílové počasí?

☘    Jakou metodou si mohu pomoci sám?

doba: cca 54 minut

ZÍSKÁNÍ ŠTĚSTÍ - 525 kč (nebo 21 €) 

objednací kód: 1452

Otázky jsou jasně položené, ale můžete pochopitelně každou vyměnit za svou vlastní, pokud se vám některá nehodí.

☘    Co dělám v životě špatně, proč se ke mně štěstí obrací zády?

☘    Co jsem udělal zlého, že se ode mě odstěhovalo štěstí?

☘    Jak ho mohu opět získat zpět?

☘    Je něco špatně v mém nastavení, v mém chování?

☘    Jaký mám nastaven program z minulého života?

☘    Jaký mám nastaven program z dětství?

☘     Může mi něco nebo někdo pomoci ke štěstí?

doba: cca 42 minut

ZLOZVYK - 750 kč (nebo 30 €)

objednací kód: 1460

Otázky jsou jasně položené, ale můžete pochopitelně každou vyměnit za svou vlastní, pokud se vám některá nehodí.

☘   Zbavím se někdy svého zlozvyku? 

☘   Budu mít dostatek sil k tomuto kroku? 

☘   Budu mít pevnou vůli? Bude mě někdo od toho odrazovat? 

☘   Podpoří mě někdo? 

☘   Podaří se mi to hned na poprvé? 

☘    Budu mít nutkání začít se zlozvykem dříve, než se ho zbavím? 

☘   Překonám toto období?  

☘   Začnu s tímto zlozvykem někdy v budoucnu? 

☘   Čekají mě nějaké zdravotní komplikace, pokud s tím skončím? 

☘   Čekají mě nějaké zdravotní komplikace, pokud nepřestanu? 

doba věštby: cca 60 minut