CO JE MÝM ÚKOLEM? - 400 kč (nebo 16 €)

objednací kód: 1202

Otázky jsou jasně položené, ale můžete pochopitelně každou vyměnit za svou vlastní, pokud se vám některá nehodí.

☘   Jaký vztah je mi předurčen? 

☘   Jaké zaměstnání je mi předurčeno? 

☘   Jaká finanční situace je mi předurčena? 

☘   Jaké poslání je mi předurčeno? 

☘   Jaký život je mi předurčen?

doba věštby: cca 30 minut

CO JE ŠPATNĚ, PROČ MĚ OSUD TRESTÁ? - 600 kč 

(nebo 24 €) 

objednací kód: 1203

Otázky jsou jasně položené, ale můžete pochopitelně každou vyměnit za svou vlastní, pokud se vám některá nehodí.

☘   Co jsem udělal v minulém životě špatného?  

☘   Jak jsem se choval k lásce a partnerům? 

☘   Jak jsem zacházel s majetkem a penězi? 

☘   Jaký vztah jsem měl k ostatním lidem? 

☘   Čím jsem se provinil, že se mi lepí smůla na paty?  

☘   Jak to mohu v tomto životě napravit? 

☘   Co se po mně žádá v tomto životě? 

☘   Jak mohu změnit svůj život k lepšímu?

doba věštby: cca 48 minut

DŘÍVĚJŠÍ VTĚLENÍ - 525 kč (nebo 21 €) 

objednací kód: 1214

Otázky jsou jasně položené, ale můžete pochopitelně každou vyměnit za svou vlastní, pokud se vám některá nehodí.

☘   Které vlivy zasahují do mého života ze starších vtělení, než bylo poslední? 

☘   Co spojuje všechna vtělení, co jsem v žádném životě neuzavřel? 

☘   Jaké jsem měl podmínky a které okolnosti zasahovali do předešlého života? 

☘   Jaký byl nejdůležitější problém minulého života? 

☘   Jakým způsobem ho mám vyřešit, jaké možnosti k tomu mám? 

☘   Čemu musím porozumět, abych naplnil poslání tohoto vtělení? 

☘   Jaké bude mé budoucí vtělení?

doba věštby: cca 42 minut

KARMA OSOBNÍ - 750 kč (nebo 30 €)

objednací kód: 1238

☘   Jaké karmické úkoly máte naplnit? Jaké překážky vám vstoupí do života, dokud nepochopíte? Velký karmický výklad je určen pro porozumění současného života. Soustředí se nejen na oblast karmických překážek, ale také na lásku, zdraví, práci a další oblasti. 
doba věštby: cca 60 minut

KARMA PARTNERSKÁ - 840 kč (nebo 33,60 €) 

objednací kód: 1239

Otázky jsou jasně položené, ale můžete pochopitelně každou vyměnit za svou vlastní, pokud se vám některá nehodí.

☘   Jste si jako partneři souzeni? 

☘   Co spolu máte vykonat a co překonat? 

☘   Jaké nástrahy vás v partnerství čekají? 

☘   Proč jste spolu? 

☘   Jakým způsobem naložit s bydlením, láskou a penězi? 

☘   Toto a mnohem více se dozvíte v tomto výkladu.
doba věštby: cca 72 minut

KARMA PRACOVNÍ - 525 kč (nebo 21 €) 

objednací kód: 1240

Otázky jsou jasně položené, ale můžete pochopitelně každou vyměnit za svou vlastní, pokud se vám některá nehodí.

☘   Čemu se mám věnovat, co mi přinese uspokojení? 

☘   Čemu jsem se věnoval v minulém životě? 

☘   Mám v této práci pokračovat? 

☘   Co dělám špatně, že se mi nedaří najít vhodné zaměstnání? 

☘   Jakým směrem se mám vydat? 

☘   Co mi přinese, když naplním svůj pracovní úkol? 

☘   Jak dosáhnu naplnění karmického dluhu? 

doba věštby: cca 42 minut

KARMA PŘENÁŠENÁ ŽIVOTY - 450 kč (nebo 18 €)

objednací kód: 1241

Otázky jsou jasně položené, ale můžete pochopitelně každou vyměnit za svou vlastní, pokud se vám některá nehodí.

☘   Jakým problémem se budu nyní zabývat? 

☘   Jakým způsobem zasahuje tento problém z minulého do současného života? 

☘   Proč tomu tak je?  

☘   Co mám nyní pochopit? 

☘   Kdo z lidí v mém blízkém okolí mě doprovází z minulého života? 

☘   Dokážu tuto karmu uzavřít? 

doba věštby: cca 36 minut

KARMA RODINNÁ - 840 kč (nebo 33,60 €)

objednací kód: 1242

☘   Rodinná karma odhalí, v čem je problém po ženské linii, po mužské linii, ale také u vás samotných, co nemůžete ovlivnit, ale můžete pochopit a dále s tím pracovat. Co se rozpustit a uzavřít dá a mnoho dalšího.
doba věštby: cca 72 minut

KARMICKÁ NIT - 675 kč (nebo 27 €)

objednací kód: 1243

Otázky jsou jasně položené, ale můžete pochopitelně každou vyměnit za svou vlastní, pokud se vám některá nehodí.

☘   hlavní lekce, kterou jsem si přinesl do života 

☘   činnost v minulém životě, která je vyžadována v této lekci 

☘   postoje a emoce vyžadované v této lekci 

☘   test, kterým jsem prošel v minulém životě 

☘   test, kterým zatím procházím 

☘   činnosti požadované k vyřešení karmického dluhu

☘   postoje a emoce požadované k vyřešení karmického dluhu

☘   karmický dluh v tomto životě 

☘   karmický dar

doba věštby: cca 54 minut

KARMICKÁ PRÁCE - 675 kč (nebo 27 €)

objednací kód: 1244

Otázky jsou jasně položené, ale můžete pochopitelně každou vyměnit za svou vlastní, pokud se vám některá nehodí.

☘   Nejdůležitější lekce současného života. 

☘   V jaké práci mám pokračovat, jakou práci jsem vykonával v minulém životě? 

☘ J  ak se mám postavit k současnému životu? 

☘   Jakou zkoušku jsem absolvoval v minulém životě? 

☘   Jakou zkoušku absolvuji v tomto životě? 

☘   Co mám udělat, abych naplnil svůj osud? 

☘   Jak se mám zachovat, abych tento karmický dluh nepřenesl do dalšího života? 

☘   Jakou karmu si nyní vytvářím? 

☘   Co mi bylo poskytnuto na pomoc k vyřešení karmického dluhu?

doba věštby: cca 54 minut

KARMICKÉ PARTNERSTVÍ - 1260 kč (nebo 50,40 €) 

objednací kód: 1245

Otázky jsou jasně položené, ale můžete pochopitelně každou vyměnit za svou vlastní, pokud se vám některá nehodí.

☘   Znám se s partnerem z předchozího života nebo i z předešlých životů? 

☘   Kým jsem byl v minulém životě? 

☘   Kým byl partner v minulém životě? 

☘   Jaký vztah mezi námi byl? Byl jsem šťastný? 

☘   Byl partner šťastný? 

☘   Jaké povolání jsem vykonával? 

☘   Jaké povolání vykonával partner? 

☘   Jaké jsme měli společné radosti? 

☘   Jaké jsme měli společné starosti? 

☘   Jakými nemocemi jsem trpěl? 

☘   Jakými nemoci trpěl partner? 

☘   Jak jsem zemřel? Jak zemřel partner? 

☘   Známe naše děti z minulého života? 

☘   Jaký vztah k nám měli naše děti? 

☘   Známe své rodiče z minulého života? 

☘ J  aký vztah k nám měli naši rodiče? 

☘   ím si musíme společně projít, jaká je naše společná karma? 

☘   Závěr, aneb má náš vztah hlubší smysl?
doba věštby: cca 108 minut

KARMICKÉ ZHODNOCENÍ - 675 kč (nebo 27 €)

objednací kód: 1246

Otázky jsou jasně položené, ale můžete pochopitelně každou vyměnit za svou vlastní, pokud se vám některá nehodí.

☘   Můj životní úkol, co mám naplnit, jakou cestou se vydat 

☘   osobnost, na které pracovat, aby se můj život změnil k lepšímu 

☘   vhodná práce pro mě, jak k ní dojít 

☘   finanční oblast, jak ji vylepšit, jak se nastavit 

☘   zdraví a jeho minulý dopad na současný život

☘   partnerství, partneři 

☘   vztahy rodinné

☘   vztahy ostatní 

☘   majetek

doba věštby: cca 54 minut

KARMICKÝ VZTAHOVÝ VÝKLAD - 1400 kč (nebo 56 €) 

objednací kód: 1247

Otázky jsou jasně položené, ale můžete pochopitelně každou vyměnit za svou vlastní, pokud se vám některá nehodí.

☘   Co nás do vztahu přitahuje? 

☘   Jaký máme společný karmický důvod? 

☘   Co přináší partner do vztahu na fyzické (emoční, mentální, duchovní) úrovni? 

☘   Co přináším do vztahu já na fyzické (emoční, mentální, duchovní) úrovni? 

☘   Co od vztahu očekává partner? 

☘   Co od vztahu očekávám já? 

☘   Co dostává nebo dostane ve vztahu partner? 

☘   Co dostanu nebo očekávám já? 

☘   rozbor společných úkolů ve vztahu: láska, majetek, vývoj vztahu, štěstí ve vztahu, zkoušky vztahu, překážky
doba věštby: cca 120 minut

MINULÉ ŽIVOTY - 600 kč (nebo 24 €)

objednací kód: 1274

Otázky jsou jasně položené, ale můžete pochopitelně každou vyměnit za svou vlastní, pokud se vám některá nehodí.

☘   Jaká je má osobnost? 

☘   Co mě ovlivnilo z minulých životů? 

☘   Jaká je karma, kterou si nesu ze všech minulých životů, a kterou bych měl již nyní uzavřít? 

☘   Co se stalo v minulém životě? 

☘   Jaké překážky jsem řešil v minulém životě? 

☘   Jaké překážky jsem si přinesl do současného života a jak je překonat? 

☘   Co mám pochopit, abych svou karmu uzavřel? 

☘   Jaký bude můj příští život?

doba věštby: cca 48 minut

MISTROVSKÁ KARMA - 750 kč (nebo 30 €) 

objednací kód: 1275

Otázky jsou jasně položené, ale můžete pochopitelně každou vyměnit za svou vlastní, pokud se vám některá nehodí.

☘   Jaký je účel současného života? 

☘   Jakou výzvu mi připraví současný život? 

☘   Jaký talent jsem dostat do vínku?  

☘   Jaký bude výsledek současného života? 

☘   Jaký byl účel minulého života? 

☘   Jaké překážky jsem překonával v minulém životě? 

☘   Jaký byl výsledek minulého života? 

☘   Jaké okolnosti obklopují konec minulého života? 

☘   Život mezi životy, co zasahuje do současného života? 

☘   Jaké dřívější vtělení mi zasahuje do současného života?

doba věštby: cca 60 minut

NEJDŮLEŽITĚJŠÍ MINULÝ ŽIVOT - 1190 kč (nebo 47,50 €)

objednací kód: 1301

Otázky jsou jasně položené, ale můžete pochopitelně každou vyměnit za svou vlastní, pokud se vám některá nehodí.

☘   Byl(a) jste muž nebo žena? 

☘   Jak jste se jmenovali? 

☘   Jaké bylo vaše jméno (někdy se dá určit, někdy ne, ale vždy toto zjišťuji). 

☘   V jakém hvězdném znamení jste se narodili? 

☘   Kdy jste se narodili? 

☘   Jaké rasy jste byli? 

☘   Jak jste vypadali? (vzhled, oči, postava atd.)

☘   Jaké bylo vaše sociální postavení? 

☘   Kde jste se narodili? 

☘   Čím jste byli v minulém životě? 

☘   Jaké bylo vaše poslání nebo povolání? 

☘   Jak majetní jste byli? - majetek, získání majetku i ztráta majetku, pokud k tomu došlo a jakým způsobem 

☘   Jaké negativní energie vás provázeli? 

☘   S čím jste měli problémy? Jaké problémy jste řešili? 

☘   Jaký byl váš životní úkol, který jste si přinesli do současného života? 

☘   Jak jste zemřeli? 

☘   Kdy jste zemřeli?
doba věštby: cca 102 minut

NEJVYŠŠÍ KARMA - 675 kč (nebo 27 €)

objednací kód: 1302

Otázky jsou jasně položené, ale můžete pochopitelně každou vyměnit za svou vlastní, pokud se vám některá nehodí.

☘   Co se po mně žádá v současném životě? 

☘   Co nesmím v žádném případě obejít? 

☘   Jakými talenty disponuji? 

☘   Jaký budu mít tento život? 

☘   Co se po mně žádalo v minulém životě? 

☘   Co jsem musel překonat v minulém životě? 

☘   Jaký byl můj minulý život? 

☘   Jakým způsobem jsem zemřel v minulém životě? 

☘   Jak mě tato smrt ovlivňuje v tomto životě?

doba věštby: cca 54 minut

POCHOPENÍ SOUČASNÉHO ŽIVOTA - 750 kč (nebo 30 €) 

objednací kód: 1328

Otázky jsou jasně položené, ale můžete pochopitelně každou vyměnit za svou vlastní, pokud se vám některá nehodí.

☘   Jak starou duši mám? 

☘   Co jsem vykonával za profesi? 

☘   Jaký člověk jsem byl? 

☘   Měl jsem někdy nějaké významné postavení? 

☘   Měl jsem děti? 

☘   V jakých dobách jsem žil? 

☘   Byla seslána nějaká osobní, rodinná kletba? 

☘   Působí na můj život rodinná karma? 

☘   Musím si odpykat nějaký trest v tomto životě? 

☘   Potkal jsem svého osudového partnera v některém z mých minulých životů?

doba věštby: cca 60 minut

PŘESTUP Z MINULÉHO DO BUDOUCÍHO ŽIVOTA - 1190 kč (nebo 47,50 €)

objednací kód: 1347

Otázky jsou jasně položené, ale můžete pochopitelně každou vyměnit za svou vlastní, pokud se vám některá nehodí.

☘   Co si přináším z minulého života za schopnosti? 

☘   Jak jich mám využít v tomto životě? 

☘   Mám se učit sám těmto schopnostem, nebo mám vyhledat odbornou pomoc? 

☘   Budu mít tyto schopnosti také v životě příštím? 

☘   Jaké chyby jsem dělal v minulém životě v lásce a vztazích? 

☘   Mám vyřešenou lásku z minulého života, nebo ji mám teprve vyřešit? 

☘   S jakým nastavením lásky vstoupím do života příštího? 

☘   Jak jsem hospodařil s penězi v minulém životě? 

☘   Měl jsem jich mnoho nebo málo? 

☘   Případně jak jsem s nimi nakládal? 

☘   Mám si vzít ponaučení s hospodařením financí z minulého života? 

☘   S jakým hospodařením vstoupím do života příštího? 

☘   Jaké zaměstnání jsem vykonával v minulém životě? 

☘   Co jsem si z této zkušenosti přinesl do tohoto života? 

☘   Jaké nemoci mě trápily v minulém životě?  

☘   Jak se těmto nemocem vyhnout v tomto životě? 

☘   Co dělám v tomto životě špatně?
doba věštby: cca 102 minut

PŘEVTĚLENÍ - 910 kč (nebo 36,40 €) 

objednací kód: 1348

Otázky jsou jasně položené, ale můžete pochopitelně každou vyměnit za svou vlastní, pokud se vám některá nehodí.

☘   Kým jsem byl v minulém životě? 

☘   Jaký byl můj partnerský život, žil jsem v nějakém závazku? 

☘   Pociťoval jsem štěstí nebo neštěstí? 

☘   Jaké povolání jsem vykonával? 

☘   Na jaké společenské pozici jsem byl? 

☘   Co jsem musel řešit za starosti? 

☘   Byl jsem uznávaný? 

☘   Jak jsem na tom byl po zdravotní stránce?

☘   Jaký jsme spolu měli vztah - s mou láskou? 

☘   Znám své rodiče z minulého života? 

☘   Jaký jsme spolu měli vztah? 

☘   Co musím pochopit v tomto životě, co mám udělat? 

☘   Kým budu v příštím životě?
doba věštby: cca 78 minut

REINKARNACE - 910 kč (nebo 36,40 €) 

objednací kód: 1368

Otázky jsou jasně položené, ale můžete pochopitelně každou vyměnit za svou vlastní, pokud se vám některá nehodí.

☘   Kdo jsem byl v minulém životě? 

☘   Žil jsem v manželství? 

☘   Byl jsem šťastný? 

☘   Jaký druh práce jsem vykonával? 

☘   Byl jsem ctihodný člověk? 

☘   Jaké problémy jsem řešil? 

☘   Byl jsem slavný? 

☘   Bylo mé zdraví dobré v průběhu minulého života? 

☘   Jak jsem zemřel? 

☘   Měl jsem duchovního spřízněnce? 

☘   Znám svou současnou lásku z minulého života? 

☘   Byl jsem spojen se svými současnými rodiči? 

☘   Jsou ostatní členové rodiny z mého minulého života? 

☘   Co se potřebuji naučit v tomto životě? 

☘   Kým budu v příštím životě?
doba věštby: cca 90 minut

ZRCADLO MINULÉHO ŽIVOTA - 840 kč (nebo 33,60 €) 

objednací kód: 1463

Otázky jsou jasně položené, ale můžete pochopitelně každou vyměnit za svou vlastní, pokud se vám některá nehodí.

☘   Kdo jsem byl v minulém životě? 

☘   Co jsem řešil v minulém životě? 

☘   Na kom jsem byl závislý? 

☘   Co se stalo před mou smrtí? 

☘   Čím procházím z života do života, co nemám vyřešené? 

☘   Co jsem si vybral před svým narozením za život? 

☘   Jak na mě pohlíželi ostatní? 

☘   Jakými úskalími jsem procházel? 

☘   Co jsem si již vyřešil? 

☘   Jaké omyly opakuji? 

☘   Jaké chyby dělám? 

☘   Co bych měl dělat?
doba věštby: cca 72 minut