BÍLÝ JEDNOROŽEC - 450 kč (nebo 18 €)

objednací kód: 1189

Otázky jsou jasně položené, ale můžete pochopitelně každou vyměnit za svou vlastní, pokud se vám některá nehodí.

☘   Potkám toho pravého? 

☘   V jakém znamení se narodil? 

☘   Jak pohlíží na lásku a vztah? 

☘   Je připraven na lásku? 

☘   Jaké má srdce? 

☘   Byli jsme si souzeni? 
doba věštby: cca 36 minut

ČEKÁM NA NÁVRAT PARTNERA - 600 kč (nebo 24 €) 

objednací kód: 1194

Otázky jsou jasně položené, ale můžete pochopitelně každou vyměnit za svou vlastní, pokud se vám některá nehodí.

☘ Jak náš rozchod bere partner v současné době? 

☘   V čem můžu na sobě zapracovat, aby se mi vrátil co nejdříve? 

☘   Co dělám stále špatně? 

☘   Co bych měl nyní udělat pro náš vztah, na duchovní úrovni? 

☘   Co bych měl nyní udělat fyzicky, v našem světě, pro naši lásku? 

☘     Co se partnerovi nyní motá v hlavě? 

☘   Nad čím přemýšlí ohledně našeho vztahu? 

☘   Proč mu to tak dlouho trvá?

doba věštby: cca 48 minut

ČEKÁM NA ZADANÉHO PARTNERA - 600 kč (nebo 24 €) 

objednací kód: 1195

Otázky jsou jasně položené, ale můžete pochopitelně každou vyměnit za svou vlastní, pokud se vám některá nehodí.

☘   Mám šanci na návrat partnera, i když už je v jiném vztahu? 

☘   Rozejde se s milenkou (milencem)? Pokud ano, bude pak hledat jiného (jinou)? 

☘   Jak by reagoval na SMS, kdybych ho někam pozval? 

☘   Mám vyčkat na krizi v jejich vztahu? 

☘   Mám vyčkat, až se mi ozve? 

☘   Co mám udělat, abych na sebe upozornil? 

☘   Vezme si milenku (milence) a uzavře manželství nebo registrované partnerství? 

☘   Potkal bych i já jinou lásku, kdybych na něj nečekal?

doba věštby: cca 48 minut

CITOVÉ ROZHODNUTÍ - ROZCHOD - 910 kč (nebo 36,40 €) 

objednací kód: 1200

Otázky jsou jasně položené, ale můžete pochopitelně každou vyměnit za svou vlastní, pokud se vám některá nehodí.

☘   Jak se ve vztahu partner projevuje navenek? 

☘   Co by v podvědomí ohledně tohoto vztahu chtěl nejvíc? 

☘   Jak se ve vztahu projevuje partnerův partner navenek?  

☘   Jaký má názor na vztah? 

☘   Co by v podvědomí ohledně tohoto vztahu chtěl nejvíce? 

☘   Co tají nebo skrývá či nedává najevo? 

☘   Co sok vysílá do vztahu? 

☘   Co partner vysílá do jejich vztahu? 

☘   Co stojí mezi nimi? 

☘   vývoj vztahu v brzké době

☘   Jaký smysl by mělo pro partnera, kdyby v tomto vztahu vytrval, co by to pro něj znamenalo? 

☘   Jaký smysl by mělo pro partnera, kdyby vztah opustil, co by to pro něj znamenalo? 

☘   Rada pro mě

doba věštby: cca 78 minut

CITOVÉ ROZHODNUTÍ 2 - ROZCHOD - 910 kč 

(nebo 36,40 €)

objednací kód: 1201

Otázky jsou jasně položené, ale můžete pochopitelně každou vyměnit za svou vlastní, pokud se vám některá nehodí.

JÁ: 

☘   Jak se ve vztahu projevuji navenek? 

☘   Co bych v podvědomí ohledně tohoto vztahu chtěl nejvíc? 

PARTNER: 

☘   Jak se ve vztahu projevuje navenek? 

☘   Jaký má názor na vztah? 

☘   Co by v podvědomí ohledně tohoto vztahu chtěl nejvíce? 

☘   Co tají nebo skrývá či nedává najevo? 

NÁŠ VZTAH: 

☘   Co partner vysílá do vztahu? 

☘   Co já vysílám do vztahu? 

☘   Co stojí mezi námi? 

☘   vývoj vztahu v brzké době 

ROZHODNUTÍ: 

☘   Jaký smysl by mělo, kdybych v tomto vztahu vytrval, co by to pro mě znamenalo? 

☘   Jaký smysl by mělo, kdybych tento vztah opustil, co by to pro mě znamenalo? 

☘   rada

doba věštby: cca 78 minut

CO SI O MNĚ PARTNER MYSLÍ? - 600 kč (nebo 24 €) 

objednací kód: 1204

Otázky jsou jasně položené, ale můžete pochopitelně každou vyměnit za svou vlastní, pokud se vám některá nehodí.

☘   Jak mě partner vnímá ve vztahu? 

☘   Co ke mně cítí? 

☘   Jak se ke mně chová? 

☘   Co k němu cítím já? 

☘   Po jakém vztahu touží? 

☘   Co by mi nikdy neodpustil? 

☘   Jak se k němu chovám? 

☘   Co mám udělat pro zlepšení vztahu?

doba věštby: cca 48 minut

DÁVKA LÁSKY - 600 kč (nebo 24 €)

objednací kód: 1206

Otázky jsou jasně položené, ale můžete pochopitelně každou vyměnit za svou vlastní, pokud se vám některá nehodí.

☘   Jak zvýšit lásku v našem vztahu? 

☘   Čím okořenit náš vztah mohu? 

☘   Co mi v partnerství chybí? 

☘   Co partnerovi v partnerství chybí? 

☘   Jaká je hloubka naší lásky? 

☘   Jak na mě skutečně nahlíží rodina mého partnera? 

☘   Jak na mého partnera nahlíží má rodina? 

☘   Je to láska na celý život?

doba věštby: cca 48 minut

DÁVNÁ LÁSKA - 600 kč (nebo 24 €)

objednací kód: 1207

Otázky jsou jasně položené, ale můžete pochopitelně každou vyměnit za svou vlastní, pokud se vám některá nehodí.

☘   Proč nemohu zapomenout na toho, s kým mě pojí minulost? 

☘   Myslí tento člověk také na mě? 

☘   Máme spolu ještě něco prožít? 

☘   Mohli bychom vytvořit dokonalý pár? 

☘   Jaký život bychom spolu měli? 

☘   Litoval bych někdy, pokud bychom se k sobě vrátili? 

☘   Touží tento člověk po mně, jako já po něm? 

☘   Mám udělat první krok?

doba věštby: cca 48 minut

DÍTĚ PARTNERA - 600 kč (nebo 24 €)

objednací kód: 1210

Otázky jsou jasně položené, ale můžete pochopitelně každou vyměnit za svou vlastní, pokud se vám některá nehodí.

☘    Jak mě dítě mého partnera vidí?

☘    Jak se mu mohu co nejvíce přiblížit?

☘    Jak získám jeho náklonnost?

☘    Co by si přálo ze všeho nejvíce?

☘    Chtělo by návrat svých rodičů, nebo chápe, že to již možné není?

☘    Jak co nejlépe zvládnout jeho nálady?

☘    Co mi těmito náladami vlastně říká?

☘    Mohlo by někdy mezi námi vzniknout pouto?

doba: cca 48 minut

DLOUHÉ ČEKÁNÍ - 525 kč (nebo 21 €)

objednací kód: 1211

Otázky jsou jasně položené, ale můžete pochopitelně každou vyměnit za svou vlastní, pokud se vám některá nehodí.

☘    Vyplatí se mi čekat na to, co si přeji, nebo je to zbytečná ztráta času?

☘    Budu čekat ještě dlouho? V jakém horizontu se toto čekání ještě objevuje?

☘    Jak tomu mohu jít naproti? Co pro to mohu udělat?

☘    Jsou mé představy o splnění správné, nebo mě něco nepříjemně překvapí?

☘    Idealizuji si něco nebo někoho, víc než je zdrávo?

☘    Přivede mě to, na co čekám, ke štěstí?

☘    Pokud půjdu jinou cestou, co mi to přinese?

doba: cca 42 minut

HÁDKA - 525 kč (nebo 21 €) 

objednací kód: 1222

Otázky jsou jasně položené, ale můžete pochopitelně každou vyměnit za svou vlastní, pokud se vám některá nehodí.

☘   Proč mezi nás hádka vstoupila?  

☘   Co bude mít za následek? 

☘   Jak hádku vnímá partner?  

☘   Co mu tato hádka přinesla?  

☘   Jak jí vnímám já?  

☘   Co mi tato hádka přinesla?  

☘   Pochopíme, co máme, nebo se bude hádka opakovat?

doba věštby: cca 42 minut

HLEDÁNÍ LÁSKY - 600 kč (nebo 24 €)

objednací kód: 1225

Otázky jsou jasně položené, ale můžete pochopitelně každou vyměnit za svou vlastní, pokud se vám některá nehodí.

☘    Co dělám špatně, že jsem stále sám?

☘    Jak bych mohl na sobě zapracovat, aby se to změnilo?

☘    Co se na mně nelíbí ostatním, co překáží lásce v mém životě?

☘    Mám hledat lásku, nebo si mě najde láska sama?

☘    Co bych pro budoucí vztah mohl ještě udělat?

☘    Jaký by mohl být můj budoucí partner?

☘    Kde bychom se mohli setkat?

☘    V jakém časovém rozmezí potkám lásku pro vztah?

doba: cca 48 minut

HLOUBKA VZTAHU - 400 kč (nebo 16 €) 

objednací kód: 1226

Otázky jsou jasně položené, ale můžete pochopitelně každou vyměnit za svou vlastní, pokud se vám některá nehodí.

☘   Jaký je náš vztah? 

☘   Co do vztahu přináším já? 

☘   Co do vztahu přináší partner? 

☘   Jak vypadá náš vztah na povrchu? 

☘   Jaký je náš vztah hluboko uvnitř?
doba věštby: cca 30 minut

HLUBŠÍ SMYSL NAŠEHO VZTAHU - 1050 kč (nebo 42 €)

objednací kód: 1227

Otázky jsou jasně položené, ale můžete pochopitelně každou vyměnit za svou vlastní, pokud se vám některá nehodí.

☘   Proč jsme se s partnerem potkali? 

☘   Co máme společně řešit nebo udělat? 

☘   Co přináším do vztahu? 

☘   Co přináší partner do vztahu? 

☘   Co jsme prožívali v minulém, společném životě? 

☘   Čeho se obávám v tomto vztahu? 

☘   Čeho se obává partner?  

☘   Jak tyto obavy můžeme odstranit? 

☘   Co dělat, abychom náš vztah prožívali v harmonii? 

☘   Čím je můj partner pro mě? 

☘   Co znamenám já pro partnera? 

☘   Jaké je společné řešení našeho vztahu? 

☘   Co je pro to třeba udělat z mé strany? 

☘   Co je pro to třeba udělat z partnerovo strany? 

☘   Naplníme lásku v tomto životě, nebo půjdeme každý svou vlastní cestou?

doba věštby: cca 90 minut

IZOLACE OD LIDÍ - 675 kč (nebo 27 €)

objednací kód: 1232

Otázky jsou jasně položené, ale můžete pochopitelně každou vyměnit za svou vlastní, pokud se vám některá nehodí.

☘    Proč se straním lidí, mám snad nějakou fobii?

☘    Čeho se tak moc bojím?

☘    Mám pracovat na svém sebevědomí, případně jakým směrem?

☘    Co na sobě mohu zlepšit?

☘    Je třeba řešit, co si o mně lidé myslí?

☘    Co si podvědomě o sobě myslím já sám?

☘    Co se mi vnitřně nelíbí na chování lidí, třeba to, co vědomě nevím, a co mě izoluje od lidí?

☘    Dokážu se s tím vypořádat sám?

☘    Co by mi nejvíce pomohlo, abych to změnil?

doba: cca 54 minut

JAK TO SE MNOU MYSLÍ? - 675 kč (nebo 27 €) 

objednací kód: 1233

Otázky jsou jasně položené, ale můžete pochopitelně každou vyměnit za svou vlastní, pokud se vám některá nehodí.

☘   Proč si vybral právě mě? 

☘   Čím jsem ho zaujal? 

☘   Jak to se mnou myslí? 

☘   Stojí o vztah se mnou? 

☘   Co dělat, aby byl spokojen? 

☘   Jak docílit vztahu s ním? 

☘   Stojí vztah s ním za to?

☘   Potkám ještě někoho jiného, kdo by o vztah se mnou stál více? 

☘   Jaký vztah je pro mě ten pravý? 

doba věštby: cca 54 minut

JAKÝ MĚ ČEKÁ ÚKOL VE VZTAHU? - 525 kč (nebo 21 €) 

objednací kód: 1237

Otázky jsou jasně položené, ale můžete pochopitelně každou vyměnit za svou vlastní, pokud se vám některá nehodí.

☘   Jak vypadá náš vztah v současné době? 

☘   Na co se mám připravit? 

☘   Co jsem přinesl do vztahu? 

☘   Co přinesl do vztahu partner? 

☘   Co musím ve vztahu prožít a překonat? 

☘   Co musí můj partner ve vztahu prožít a překonat? 

☘   Jak náš vztah dopadne?

doba věštby: cca 42 minut

LÁSKA NEBESKÁ - 600 kč (nebo 24 €)

objednací kód: 1255

Otázky jsou jasně položené, ale můžete pochopitelně každou vyměnit za svou vlastní, pokud se vám některá nehodí.

☘   Je můj partner mojí půlkou duše?  

☘   Je naše láska požehnaná? 

☘   Mohu něco udělat pro zlepšení našeho vztahu? 

☘   Je můj partner spokojen ve vztahu? 

☘   Je něco, co se mu na mně nelíbí? 

☘   Na co si mám dát pozor? 

☘   Jak se nám bude společně dařit? 

☘   Zůstaneme spolu?

doba věštby: cca 48 minut

LÁSKA V MINULÉM VZTAHU - 600 kč (nebo 24 €)

objednací kód: 1256

Otázky jsou jasně položené, ale můžete pochopitelně každou vyměnit za svou vlastní, pokud se vám některá nehodí.

☘   Co nám brání být spolu? 

☘  Co dělám špatně? 

☘   Kde se stala chyba? 

☘   Je partner nakloněn lásce? 

☘   Co dělat, abychom byli spolu? 

☘   Co nedělat? Kdo nebo co nám brání v lásce, a jak tomu předejít? 

☘   Proč nekomunikuje? 

☘   Kdy by se mi mohl ozvat?

doba věštby: cca 48 minut

LEKCE SEXU - 525 kč (nebo 21 €)

objednací kód: 1259

Otázky jsou jasně položené, ale můžete pochopitelně každou vyměnit za svou vlastní, pokud se vám některá nehodí.

☘   Jaký je můj sexuální život, jak na něj pohlížím? 

☘   Jaký je sexuální život partnera, jak na něj pohlíží? 

☘   V čem ve mně probouzí partner zájem? 

☘   V čem probouzím zájem v partnerovi? 

☘   Jak se s partnerem cítím? 

☘   Jak se partner se mnou cítí? 

☘   Jaký je náš sex z jeho pohledu?

doba věštby: cca 42 minut

MALÝ NÁHLED NA VZTAH - 600 kč (nebo 24 €)

objednací kód: 1264

Otázky jsou jasně položené, ale můžete pochopitelně každou vyměnit za svou vlastní, pokud se vám některá nehodí.

☘   Jak vypadá momentální situace, ve které se náš vztah nachází? 

☘   Co nás s partnerem spojuje?

☘   Co nás s partnerem rozděluje? 

☘   Jaký má partner názor na náš vztah? 

☘   Jak se bude vztah dál vyvíjet? 

☘   Jak vztah dopadne? 

☘   Jak si mám partnera získat? 

☘   Co by mohlo vztahu bránit?

doba věštby: cca 48 minut

MÁM ŠANCI? - 750 kč (nebo 30 €) 

objednací kód: 1266

Otázky jsou jasně položené, ale můžete pochopitelně každou vyměnit za svou vlastní, pokud se vám některá nehodí.

☘   Ten, kdo se mi líbí, jaký je? 

☘   Co nosí v hlavě, na co myslí? 

☘   Co je pro něj teď důležité? 

☘   Jaké má klady? 

☘   Jaké má zápory? 

☘   Jaký vztah zaujímá ke mně? 

☘   Jaký by byl vztah s ním, kdybychom spolu žili? 

☘   Jak si ho získat? 

☘   Čím bych vztahu zabránil aneb jak se chovat nemám? 

☘   Mám šanci na vztah s ním, nebo je to jen planá iluze?

doba věštby: cca 60 minut

MANŽELSTVÍ - 675 kč (nebo 27 €)

objednací kód: 1268

Otázky jsou jasně položené, ale můžete pochopitelně každou vyměnit za svou vlastní, pokud se vám některá nehodí.

☘    Proč pochybuji o svém manželství?

☘    Je v něm skrytá vada, kterou cítím?

☘    Bylo by mi lépe, kdyby toto manželství skončilo?

☘    Jak nahlíží na naše manželství můj manžel (má manželka)?

☘    Cítí pochyby, tak jako já?

☘    Jak oživit naše manželství?

☘    Jak dosáhnout štěstí v našem manželství?

☘    Jak by naše dítě (naše děti) vnímali konec manželství?

☘    Zvládnu své pochyby v manželství, jsou vůbec oprávněné?

doba: cca 54 minut

MÉ ŠANCE - 600 kč (nebo 24 €)

objednací kód: 1270

Otázky jsou jasně položené, ale můžete pochopitelně každou vyměnit za svou vlastní, pokud se vám některá nehodí.

☘    Jaké mám šance získat toho, kdo se mi líbí?

☘    Je zde někdo jiný, sok nebo sokyně, v jeho životě?

☘    Stojí ještě někdo jiný o toho, kdo se mi líbí?

☘    Jak nahlíží na mě?

☘    Jakou má představu o vztahu?

☘    Má nějaké tajemství, které by mohlo vztahu bránit, případně jaké?

☘    Jak nahlíží na možnost založení rodiny?

☘    Jaký život bych s ním měl?

doba: cca 48 minut

MŮJ VZTAH - 600 kč (nebo 24 €) 

objednací kód: 1282

Otázky jsou jasně položené, ale můžete pochopitelně každou vyměnit za svou vlastní, pokud se vám některá nehodí.

☘   Jaký je můj vztah? 

☘   Jaké vlivy zvenčí na vztah působí?

☘   Čím k tomu přispívám já? 

☘   Co můj vztah ovlivňuje z minulosti?Jaké vlivy budou mít vliv na vztah v budoucnu? 

☘   Jak vztah vnímá partner? 

☘   Čím do vztahu přispívá? 

☘   Jaké bude naše společné řešení, aneb co máme udělat? 

☘   rada pro mě

doba věštby: cca 48 minut

NÁHLED DO PARTNERSTVÍ - 525 kč (nebo 21 €)

objednací kód: 1285

Otázky jsou jasně položené, ale můžete pochopitelně každou vyměnit za svou vlastní, pokud se vám některá nehodí.

☘   Co si myslím o svém partnerovi, jak o něm smýšlím? 

☘   Co si myslí partner o mně? 

☘   Co mám v srdci? 

☘   Co má můj partner v srdci? 

☘   Jak se ke mně partner chová navenek? 

☘   Jak se chovám já k němu? 

☘   Jaká je současná situace našeho vztahu?

doba věštby: cca 42 minut

NÁHLED DO SRDCE - 675 kč (nebo 27 €)

objednací kód: 1287

Otázky jsou jasně položené, ale můžete pochopitelně každou vyměnit za svou vlastní, pokud se vám některá nehodí.

☘   Proč dělám v životě špatná rozhodnutí ohledně lásky? 

☘   Proč jsem vždy ten, kdo v lásce prohrává? 

☘   Jak mám na sobě pracovat, abych měl lásku u sebe? 

☘   Proč jsem ten, kdo je klamán? 

☘   Objevil se v mém životě už partner duše? 

☘   Pokud ano, proč nám to nevyšlo? 

☘   Pokud ne, potkám ho v tomto životě? 

☘   Mám se ještě v lásce a sebelásce něčemu naučit? 

☘   Budu skutečně šťastný, najdu správného partnera?

doba věštby: cca 54 minut

NÁHLED DO VZTAHU - 675 kč (nebo 27 €)

objednací kód: 1286

Otázky jsou jasně položené, ale můžete pochopitelně každou vyměnit za svou vlastní, pokud se vám některá nehodí.

☘   Jak mě vidí partner, co si o našem vztahu myslí? 

☘   Jaký je jeho podvědomý vztah ke mně? 

☘   Co cítí, aniž by si to uvědomoval? 

☘   Jak se partner chová navenek? 

☘   Jaké jsou jeho city ke mně? 

☘   Co by si přál od našeho vzájemného vztahu? 

☘   Co by si v tomto vztahu nepřál? 

☘   Jaký je můj vztah k němu? 

☘   rada pro mě

doba věštby: cca 54 minut

NÁHLED NA BUDOUCNOST VZTAHU - 525 kč (nebo 21 €)

objednací kód: 1288

Otázky jsou jasně položené, ale můžete pochopitelně každou vyměnit za svou vlastní, pokud se vám některá nehodí.

☘   Jak se projevuji ve vztahu? 

☘   Jak se projevuje partner ve vztahu? 

☘   Jaká je současná situace ve vztahu? 

☘   Jaké problémy nastávají nebo brzy přijdou? 

☘   Jak vztah citově ovlivňujeme? 

☘   Co nás čeká v blízké budoucnosti? 

☘   Co nás čeká ve vzdálenější budoucnosti? 

doba věštby: cca 42 minut

NÁHLED NA TROJÚHELNÍKOVÝ VZTAH - 910 kč

 (nebo 36,40 €)

objednací kód: 1289

Otázky jsou jasně položené, ale můžete pochopitelně každou vyměnit za svou vlastní, pokud se vám některá nehodí.

☘   Jakou mám osobnost? 

☘   Jakou má osobnost partner? 

☘   Jakou má osobnost sok? 

☘   Co mě spojuje s partnerem? 

☘   Co spojuje mého partnera a mého soka? 

☘   Co škodí našemu vztahu?

☘   Co škodí vztahu partnera a mého soka? 

☘   Co je osudem souzeno nám dvěma? 

☘   Co je souzeno partnerovi a mému soku? 

☘   Jaká nás čeká budoucnost? 

☘   Jaká čeká budoucnost partner a soka? 

☘   Co si přeje můj partner? 

☘   Jak se zachová či rozhodne můj partner?

doba věštby: cca 78 minut

NÁHLED NA VZTAH - 750 kč (nebo 30 €)

objednací kód: 1290

Otázky jsou jasně položené, ale můžete pochopitelně každou vyměnit za svou vlastní, pokud se vám některá nehodí.

☘   Jak vypadá náš vztah? 

☘   Jak se projevuji ve vztahu? 

☘   Jak se projevuje ve vztahu partner? 

☘   Co do vztahu přináším já?

☘   Co do vztahu přináší partner? 

☘   Jak se cítím ve vztahu? 

☘   Jak se cítí ve vztahu partner? 

☘   Co chci od vztahu, jaké je mé přání? 

☘   Co chce partner od vztahu, jaké je jeho přání? 

☘   Co nás ve vztahu ještě čeká? 

doba věštby: cca 60 minut

NALEZENÍ LÁSKY - 600 kč (nebo 24 €) 

objednací kód: 1292

Otázky jsou jasně položené, ale můžete pochopitelně každou vyměnit za svou vlastní, pokud se vám některá nehodí.

☘    Jaký je člověk, který mi vstoupil do života?

☘    Co od něj mohu očekávat?

☘    Jaký vztah si představuje?

☘    Představí mě rodině a přátelům?

☘    Jak mě rodina a přátelé přijmou?  

☘    Jak přijmou partnera mí rodiče, rodina?

☘    Co bych o něm měl vědět zásadního, co nevím?

☘    Bude z něj životní partner?

doba: cca 48 minut

NAPADENÍ LÁSKY - 525 kč (nebo 21 €) 

objednací kód: 1293

Otázky jsou jasně položené, ale můžete pochopitelně každou vyměnit za svou vlastní, pokud se vám některá nehodí.

☘   Je někdo, kdo naší lásce nepřeje? 

☘    Proč si partner píše s jinými? 

☘   Mám se obávat o naší lásku? 

☘   Co mohu očekávat? 

☘   Jak zvládnout psychiku a nápor žárlivosti? 

☘   Jaké city ke mně partner cítí? 

☘   Vydrží naše láska a bude vzkvétat?

doba věštby: cca 42 minut

NASTUPUJÍCÍ LÁSKA - 600 kč (nebo 24 €) 

objednací kód: 1297

Otázky jsou jasně položené, ale můžete pochopitelně každou vyměnit za svou vlastní, pokud se vám některá nehodí.

☘   Zvolil jsem si dobře partnera? 

☘   Co přináším do vztahu? 

☘   Co přináší partner do vztahu? 

☘   Jak jsem spokojen ve vztahu nyní? 

☘   Jak je partner spokojen ve vztahu nyní? 

☘   Jak budu spokojen ve vztahu v budoucnu? 

☘   Jak bude partner spokojen ve vztahu v budoucnu? 

☘   Vydrží nám vztah delší dobu? 

doba věštby: cca 48 minut

NÁVRAT - 600 kč (nebo 24 €)

objednací kód: 1298

Otázky jsou jasně položené, ale můžete pochopitelně každou vyměnit za svou vlastní, pokud se vám některá nehodí.

☘   Co vedlo k rozchodu? 

☘   Co by mohlo způsobit návrat? 

☘   Jaká je chemie mezi námi dvěma? 

☘   Co na partnerovi miluji? 

☘   Co přinesl do mého života tento partner, a nikdo jiný před ním? 

☘   Kde je původ mého rozbitého srdce? 

☘   Jaký byl skutečný důvod rozchodu? 

☘   Vrátíme se k sobě?

doba věštby: cca 48 minut

NEPŘÁTELÉ - 600 kč (nebo 24 €)

objednací kód: 1305

Otázky jsou jasně položené, ale můžete pochopitelně každou vyměnit za svou vlastní, pokud se vám některá nehodí.

☘    Mám mnoho nepřátel?

☘    Chystají na mě něco, co bych měl vědět?

☘    Jakým způsobem se k tomu postavit?

☘    Proč, nebo co, vedlo tyto lidi k nepřátelství?

☘    Mohu to nějak napravit, pokud je chyba u mě?

☘    Pokud to řešit nebudu, jak to dopadne?

☘    Pokud to řešit budu, jak to dopadne?

☘    Jsem já pro někoho nepřítel?

doba: cca 48 minut

NEVĚRA - 600 kč (nebo 24 €) 

objednací kód: 1306

Otázky jsou jasně položené, ale můžete pochopitelně každou vyměnit za svou vlastní, pokud se vám některá nehodí.

☘   Jaký má důvod k nevěře?

☘   Co jsem udělal špatně, jakou vinu na tom nesu já?

☘   V čem je partner nespokojen v našem vztahu?

☘   Co mu nadávám ve vztahu?

☘   Co mu ve vztahu chybí?

☘   Existuje již někdo jiný v jeho životě?

☘   Chce mě opustit?

☘   Co mám udělat, aby byl v našem vztahu šťastný?

doba věštby: cca 48 minut

NOVÉ PŘÁTELSTVÍ - 675 kč (nebo 27 €) 

objednací kód: 1307

Otázky jsou jasně položené, ale můžete pochopitelně každou vyměnit za svou vlastní, pokud se vám některá nehodí.

☘   Jaký je člověk, se kterým chci navázat přátelství? 

☘   Jakou má povahu? 

☘   Bude stát o přátelství se mnou? 

☘   Mohu se na něj ve všem spolehnout? 

☘   Nezradí mou důvěru? 

☘   Můžu mu svěřit jakékoliv tajemství? 

☘   Bude mít na mě dostatek času? 

☘   Vyslechne mě kdykoliv to budu potřebovat?  

☘   Bude toto přátelství na delší dobu? 

doba věštby: cca 54 minut

OBNOVA LÁSKY VE VZTAHU - 600 kč (nebo 24 €)

objednací kód: 1312

Otázky jsou jasně položené, ale můžete pochopitelně každou vyměnit za svou vlastní, pokud se vám některá nehodí.

☘   Co brání naší lásce? 

☘   Co dělám špatně? 

☘   Kde se stala chyba? 

☘   Usmíříme se, vzkvete opět naše láska? 

☘   Co pro to mohu udělat? 

☘   Co bych dělat neměl? 

☘   Proč mezi námi vázne komunikace? 

☘   Kdy by se to mohlo zlepšit?

doba věštby: cca 48 minut

OBNOVENÍ LÁSKY VE VZTAHU - 525 kč (nebo 21 €)

objednací kód: 1313

Otázky jsou jasně položené, ale můžete pochopitelně každou vyměnit za svou vlastní, pokud se vám některá nehodí.

☘   Proč nemám láskyplný vztah? 

☘   Co dělám špatně? 

☘   Kde se stala chyba? 

☘   Je nakloněn můj partner lásce? 

☘   Co bychom měli dělat, aby láska byla opět s námi? 

☘   Co naopak dělat nemáme? 

☘   Stojí náš vztah za záchranu? 

doba věštby: cca 42 minut

ODCHOD Z PARTNERSTVÍ - 450 kč (nebo 18 €)

objednací kód: 1316

Otázky jsou jasně položené, ale můžete pochopitelně každou vyměnit za svou vlastní, pokud se vám některá nehodí.

☘   Co mi dává ve vztahu partner? 

☘   O co ve vztahu s ním přicházím? 

☘   Je odchod z partnerství dobrý nápad? 

☘   Jak to vezme partner? 

☘   Bude mi bez něj lépe? 

☘   Zvládnu život bez partnera aneb co dělat pro snadné zvládnutí? 
doba věštby: cca 36 minut

ODMÍTNUTÝ PARTNER - 600 kč (nebo 24 €) 

objednací kód: 1317

Otázky jsou jasně položené, ale můžete pochopitelně každou vyměnit za svou vlastní, pokud se vám některá nehodí.

☘   Jaký je člověk, který mě tajně miluje, a já o něj nestojím? 

☘   Vyzná mi svou lásku? 

☘   Zamiluji se do něj? 

☘   Jaký bych s ním měl život? 

☘   Co udělá, když ho odmítnu? 

☘   Jak se mám bránit jeho případnému hněvu? 

☘   Bude mi dělat problémy? 

☘   Jak s ním mám jednat? 

doba věštby: cca 48 minut

OMEZENOST KONTAKTU - 600 kč (nebo 24 €)

objednací kód: 1318

Otázky jsou jasně položené, ale můžete pochopitelně každou vyměnit za svou vlastní, pokud se vám některá nehodí.

☘   Budeme se vídat častěji? 

☘   Jak se mám chovat? 

☘   Udělá si na mě čas? 

☘   Prožijeme v blízké době společné chvíle? 

☘   Cítí něco k manželce? 

☘   Rozhodne se pro mě? 

☘   Jak lépe snášet naše odloučení? 

☘   Stojí mi vůbec za tu námahu?

doba věštby: cca 48 minut

OMEZOVÁNÍ PARTNEREM - 750 kč (nebo 30 €) 

objednací kód: 1319

Otázky jsou jasně položené, ale můžete pochopitelně každou vyměnit za svou vlastní, pokud se vám některá nehodí.

☘   Proč mě partner omezuje nebo ponižuje? 

☘   Jaký je to člověk? 

☘   Je chyba ve mně, napomáhám tomu? 

☘   Mám změnit své chování? 

☘   A pokud ano, jak se zachová? 

☘   Co ho vede k mému ubližování? 

☘   Mám ho opustit? 

☘   Našel bych si lepšího partnera, nebo by byl stejný? 

☘   Ublíží mi někdy fyzicky? 

☘   Mám se bát o svůj život? 

doba věštby: cca 60 minut

PARTNERSKÝ PROBLÉM - 525 kč (nebo 21 €)

objednací kód: 1324

Otázky jsou jasně položené, ale můžete pochopitelně každou vyměnit za svou vlastní, pokud se vám některá nehodí.

☘   Jakou mám osobnost? 

☘   Jakou má partner osobnost? 

☘   Jaký problém mezi námi leží? 

☘   Co mám udělat, aby se problém vyřešil? 

☘   Čeho se mám ohledně tohoto problému vyvarovat? 

☘   Jak problém dopadne, když ho budu řešit? 

☘   Jak problém dopadne, když ho nebudu řešit?

doba věštby: cca 42 minut

POROZUMĚNÍ PARTNEROVI - 980 kč (nebo 39,20 €)

objednací kód: 1331

Otázky jsou jasně položené, ale můžete pochopitelně každou vyměnit za svou vlastní, pokud se vám některá nehodí.

☘   Jak se partner projevuje ve vztahu? 

☘   Co nosí v hlavě? Co nosí v srdci? 

☘   Co je pro něj důležité? 

☘   Co ho nezajímá? 

☘   Co ho formovalo nebo poznamenalo? 

☘   Kam vědomě směřuje, k čemu chce dojít? 

☘   Co tají, skrývá nebo nerad ukazuje? 

☘   Co potlačuje nebo vytěsňuje? 

☘   Co si přeje? Čeho se bojí? 

☘   Co mu osud chystá již brzy? 

☘   Co mu chystá ve vzdálené budoucnosti? 

☘   Co se může podařit už brzy, čeho by mohl dosáhnout? 

☘   Co se může podařit později? 

☘   Co vám tento partner přináší do života?

doba věštby: cca 84 minut

POROZUMĚNÍ ROZCHODU - 1190 kč (nebo 47,60 €)

objednací kód: 1332

Otázky jsou jasně položené, ale můžete pochopitelně každou vyměnit za svou vlastní, pokud se vám některá nehodí.

☘   Co ke mně nyní cítí? 

☘ J  ak mě nyní vnímá? 

☘   Proč se chová jinak, když mě vidí a když mě nevidí? 

☘   Proč na vše reaguje negativně? 

☘   Co mám udělat, aby přijal mé pozvání? 

☘   Mohu ho někam pozvat? 

☘   Jaký byl skutečný důvod našeho rozchodu? 

☘   Jaký má vztah k ženám ve své rodině? 

☘   Jaký má vztah k ženám všeobecně? 

☘   Očerňuje mě někdo před ním? 

☘   Pokud ano, jak to vnímá? 

☘   Máme ještě společnou budoucnost? 

☘   Myslí na mě? 

☘   Mohu něco udělat, aby mě chtěl jako dřív, případně co? 

☘   Co u ostatních hledá, co já mu dát nedokážu? 

☘   Čeho se ve vztahu se mnou obává? 

☘   Je lépe na něho zapomenout a jít jinou cestou, nebo tu šance na návrat je?

doba věštby: cca 102 minut

PŘÁTELSTVÍ S PŘEKÁŽKAMI - 600 kč (nebo 24 €) 

objednací kód: 1345

Otázky jsou jasně položené, ale můžete pochopitelně každou vyměnit za svou vlastní, pokud se vám některá nehodí.

☘   Na jaké úrovni se nachází naše partnerství? 

☘   Kam se ztratila zamilovanost? 

☘   Proč toužím, aby se partner změnil? 

☘   Jaká je energie našeho vztahu? 

☘   Jak docílit štěstí ve vztahu? 

☘   Jaká jsou naše přání ohledně vztahu? 

☘   Co nás čeká ve vztahu, na co si dát pozor? 

☘   Jakými změnami je třeba projít?

doba věštby: cca 48 minut

PŘIBLÍŽENÍ PARTNERA - 980 kč (nebo 39,20 €) 

objednací kód: 1349

Otázky jsou jasně položené, ale můžete pochopitelně každou vyměnit za svou vlastní, pokud se vám některá nehodí.

☘   Co do vztahu přináším já? 

☘   Co do vztahu přináší partner? 

☘   Jaký je náš vztah? 

☘   Co od našeho vztahu chce nebo očekává partner? 

☘   Má o mě zájem? 

☘   Je připravený se přiblížit? 

☘   Mám se k němu přiblížit? 

☘   Jak ho získat? 

☘   Čeho se vyvarovat, když ho chci získat? 

☘   Pravděpodobný vývoj našeho vztahu, jakou šanci mám? 

☘   Jaká je nejvyšší možná perspektiva našeho vztahu? 

☘   Je ženatý nebo zadaný? 

☘   Bude se rozvádět, nebo rozcházet s partnerem (pokud nějakého má)? 

☘   Jak se k našemu možnému vztahu postaví?

doba věštby: cca 84 minut

PRVNÍ POHLED - 450 kč (nebo 18 €)

objednací kód: 1363

Otázky jsou jasně položené, ale můžete pochopitelně každou vyměnit za svou vlastní, pokud se vám některá nehodí.

☘   Co znamenají pohledy, které ke mně vysílá - proč se na mě láskyplně dívá? Má zájem? 

☘   Jak se to bude dál vyvíjet? 

☘   Co pro to mohu udělat? 

☘   V čem mu můžu věřit? 

☘   V čem mu věřit nemám? 

☘   Vznikne mezi námi vztah?
doba věštby: cca 36 minut

ROZBOR VZTAHU - 600 kč (nebo 24 €)

objednací kód: 1377

Otázky jsou jasně položené, ale můžete pochopitelně každou vyměnit za svou vlastní, pokud se vám některá nehodí.

☘   Jaký je náš současný vztah? 

☘   Co máme společného, proč jsme spolu? 

☘   V čem jsme každý jiný? 

☘   Co si můj partner myslí o našem vztahu, co by rád změnil? 

☘   Jak to bude s naším vztahem v budoucnu? 

☘   Jak se náš vztah vyvíjí, na co se máme připravit? 

☘   Jaké problémy a překážky nám do vztahu vstoupí? 

☘   Co dělat pro udržení vztahu?

doba věštby: cca 48 minut

ROZHODNUTÍ MEZI DVĚMA PARTNERY - 600 kč 

(nebo 24 €) 

objednací kód: 1378

Otázky jsou jasně položené, ale můžete pochopitelně každou vyměnit za svou vlastní, pokud se vám některá nehodí.

můj partner č. 1 

☘   Co mi přinese, pokud budu s tímto partnerem? 

☘   Co mě s ním čeká? 

☘   Jak to se mnou myslí? 

můj partner č. 2

☘   Co mě čeká s tímto partnerem? 

☘   Co mě s ním čeká? 

☘   Jak to se mnou myslí? 

zhodnocení

☘   S kým bych měl lepší život? 

☘   Koho bych měl opustit?

doba věštby: cca 48 minut

ROZVODOVÉ ŘÍZENÍ - 675 kč (nebo 27 €)

objednací kód: 1380

Otázky jsou jasně položené, ale můžete pochopitelně každou vyměnit za svou vlastní, pokud se vám některá nehodí.

☘   Chci požádat o rozvod, je to skutečně správná cesta? 

☘   Je možné náš vztah ještě zachránit? 

☘   Chce partner náš vztah zachránit? 

☘   Pokud přistoupíme k rozvodu, jak bude probíhat? 

☘   Na co si mám dát největší pozor ze strany partnera u rozvodového jednání?  

☘   Co bude s našima dětma dál? 

☘   Jak budou rozvod vnímat naše děti? 

☘   Jak to bude s vypořádáním majetku? 

☘   Najdu si lepšího partnera?

doba věštby: cca 54 minut

SOUSEDSKÉ VZTAHY - 525 kč (nebo 21 €)

objednací kód: 1395

Otázky jsou jasně položené, ale můžete pochopitelně každou vyměnit za svou vlastní, pokud se vám některá nehodí.

☘   Proč si nerozumíme? 

☘   Co se mu na mě nelíbí? 

☘   Proč mi dělá naschvály? 

☘   Jaký je důvod jeho nesnášenlivosti? 

☘   Je možnost usmíření? 

☘   Kdo by měl udělat první krok? 

☘   Čekají nás nějaké větší problémy a nedorozumění?

doba věštby: cca 42 minut

STÁVKA VZTAHU - 600 kč (nebo 24 €) 

objednací kód: 1404

Otázky jsou jasně položené, ale můžete pochopitelně každou vyměnit za svou vlastní, pokud se vám některá nehodí.

☘   Je náš vztah schopen přežít? 

☘   Má cenu bojovat za tento vztah?  

☘   Pokud začnu bojovat, bude bojovat i můj partner? 

☘   Stojí můj partner o vztah se mnou? 

☘   K čemu to povede, když začnu o vztah bojovat? 

☘   Co se stane, pokud bojovat nebudu a nechám vztah tak, jak je nyní? 

☘   Co nám ve vztahu chybí, na čem je třeba zapracovat? 

☘   Jak se k tomu mám postavit?

doba věštby: cca 48 minut

SVATÝ GRÁL - 450 kč (nebo 18 €) 

objednací kód: 1407

Otázky jsou jasně položené, ale můžete pochopitelně každou vyměnit za svou vlastní, pokud se vám některá nehodí.

☘   Co mohu udělat pro zlepšení vztahu? 

☘   Proč nám to nyní neklape? 

☘   Co dělám ve vztahu špatně? 

☘   Jak se soustředit na lásku? 

☘   Čím můžu partnera potěšit? 

☘   Má náš vztah vůbec budoucnost?

doba věštby: cca 36 minut

TEN PRAVÝ / TA PRAVÁ - 675 kč (nebo 27 €) 

objednací kód: 1412

Otázky jsou jasně položené, ale můžete pochopitelně každou vyměnit za svou vlastní, pokud se vám některá nehodí.

☘   Najdu svou životní lásku, člověka, který koresponduje s mou duší? 

☘   Jaké hvězdné znamení se ke mně nejvíce hodí? 

☘   Jakému hvězdnému znamení je lépe se vyhnout? 

☘   Kde hledat tu pravou lásku mám? 

☘   Čím mě zaujme? 

☘   Čím ho (jí) zaujmu já? 

☘   Co bych měl/a o tomto člověku vědět, jaká tajemství ukrývá? 

☘   Jaký život s ní/m budu mít? 

☘   Dočkám se tohoto člověka v tomto životě?

doba věštby: cca 54 minut

VELKÝ VÝKLAD NA PARTNERSKÝ TROJÚHELNÍK - 1330 kč (nebo 53,20 €)

objednací kód: 1420

Otázky jsou jasně položené, ale můžete pochopitelně každou vyměnit za svou vlastní, pokud se vám některá nehodí.

☘   Co do vztahu přináším z pozice milenky nebo milence? 

☘   Co do vztahu přináší partner? 

☘   Jaký je náš vztah? 

☘   Jaké jsou jeho důvody k nevěře? 

☘   Jaký je jeho vztah k manželce (přítelkyni, manželovi...)? 

☘   Jaký je vztah jeho manželky (manžela, přítelkyně, přítele...) k němu? 

☘   Jaký mají emocionální vztah? 

☘   Jaký mají materiální vztah? 

☘   Jaký mají sexuální vztah? 

☘   Jaký má on názor na manželství (partnerství)? 

☘   Jaký má ona (on) názor na jejich vztah? 

☘   Co ke mně partner cítí? 

☘   Co si od našeho vztahu slibuje nebo přeje? 

☘   Jaký bude vývoj našeho vztahu? 

☘   Jak se k tomuto trojúhelníku partner staví? 

☘   Miluje mě? 

☘   Rozvede se (opustí svůj oficiální vztah)? 

☘   Budeme spolu bydlet? 

☘   Jak se mám dál zachovat? 

doba věštby: cca 114 minut

VÍC NEŽ PŘÁTELSTVÍ - 750 kč (nebo 30 €)

objednací kód: 1424

Otázky jsou jasně položené, ale můžete pochopitelně každou vyměnit za svou vlastní, pokud se vám některá nehodí.

☘   Přeje si také více než jen přátelství, chtěl by mě oslovit? 

☘   Přál by si být (více) se mnou? 

☘   Rozhoupe se k něčemu? 

☘   Udělá první krok? 

☘   Jak mě vnímá, co si o mně myslí? 

☘   Pozve mě někam? 

☘   Co mám udělat, abychom se sblížili? 

☘   V jakém vztahu žije? 

☘   Jaké má koníčky? 

☘   Kdy bychom se mohli sblížit? 

doba věštby: cca 60 minut

VÝKLAD PRO ČEKAJÍCÍ - 675 kč (nebo 27 €)

objednací kód: 1432

Otázky jsou jasně položené, ale můžete pochopitelně každou vyměnit za svou vlastní, pokud se vám některá nehodí.

☘   Proč mě ten, jehož mám v srdci, odmítá nebo ignoruje?  

☘   Co mohu udělat, aby ten, jehož mám ve svém srdci, začal také něco dělat? 

☘   Jaké jsou jeho skryté touhy ohledně našeho vztahu? 

☘   Pozitivní nebo negativní. 

☘   Jak mohu na sobě ještě pracovat, aby si mě všiml? 

☘   Co nám brání být spolu? 

☘   Ale skutečně brání? 

☘   Jak mám překonat toto smutné čekání, co bych mohl udělat? 

☘   Jaké štěstí nebo neštěstí mi tento vztah přinese do budoucna, pokud bychom byli spolu?

doba věštby: cca 54 minut

VÝKLAD PRO TROJÚHELNÍK - 525 kč (nebo 21 €) 

objednací kód: 1433

Otázky jsou jasně položené, ale můžete pochopitelně každou vyměnit za svou vlastní, pokud se vám některá nehodí.

☘   Jak na tento vztah nahlíží partner?  

☘   Jaké možnosti mám, a co mi mohou přinést? 

☘   Jak velkou silou disponuji, ke zvládnutí tohoto trojúhelníku? 

☘   Co mohu udělat, aby se partner rozhodl pro mě a ukončil druhý vztah? 

☘   Co mi přinese, pokud se partner rozhodne pro mě?  

☘   Jak posílit jeho lásku směrem ke mně, aby neotálel? 

☘   Má mě vůbec více v srdci, nebo to jen předstírá? 

doba věštby: cca 42 minut

VÝKLAD PRO ZADANÉ - 600 kč (nebo 24 €)

objednací kód: 1434

Otázky jsou jasně položené, ale můžete pochopitelně každou vyměnit za svou vlastní, pokud se vám některá nehodí.

☘  Jak bychom mohli posílit náš vztah, by byl harmonický a plný lásky?  

☘  Jak zlepšit komunikaci v našem vztahu? 

☘  Jakou máme šanci na šťastný vztah?  

☘  Jak přemoci žárlivost, u mě nebo u partnera? 

☘  Jak si více věřit? 

☘  Jaké možnosti do budoucna nabízí náš vztah?  

☘  Jakou strategii zvolit, abychom oba byli ve vztahu šťastni? 

☘  Bude nám dopřána rodina, další potomek nebo vnoučátko, které nás spojí více dohromady?

doba věštby: cca 48 minut

VÝMĚNA MANŽELEK / MANŽELŮ - 675 kč (nebo 27 €) 

objednací kód: 1438

Otázky jsou jasně položené, ale můžete pochopitelně každou vyměnit za svou vlastní, pokud se vám některá nehodí.

☘   Jaký je můj manželský život? 

☘   Jsem spokojen ve vztahu? 

☘   Proč toužím manželku (manžela) vyměnit? 

☘   Jak se mi bude s novou manželkou (manželem) žít? 

☘   Jaký pocit budu mít z nového domova? 

☘   Bude se mi stýskat po mé manželce (manželovi)? 

☘   Vyměním skutečně manželku (manžela), opustím jí (ho)? 

☘   Přinese mi tato výměna něco podstatného, nebo se nic nezmění, a můj život bude stále takový, jaký je nyní? 

☘   Uvědomím si něco touto výměnou? 

doba věštby: cca 54 minut

VZNIKL PROBLÉM VE VZTAHU - 675 kč (nebo 27 €)

objednací kód: 1441

Otázky jsou jasně položené, ale můžete pochopitelně každou vyměnit za svou vlastní, pokud se vám některá nehodí.

☘   Jakou mám osobnost? 

☘   Jakou má osobnost můj partner? 

☘   Jaký je náš problém ve vztahu? 

☘   Proč se objevil problém? 

☘   Jak náš vztah dopadne, pokud nikdo z nás nic neudělá? 

☘   Jakých chyb se dopouštím? 

☘   Jakých chyb se dopouští můj partner? 

☘ J  ak by se dal problém řešit? 

☘   Jak to dopadne, pokud budeme problém řešit společně? 

doba věštby: cca 54 minut

VZTAH DO DŮSLEDKŮ - 1190 kč (nebo 47,60 €) 

objednací kód: 1442

Otázky jsou jasně položené, ale můžete pochopitelně každou vyměnit za svou vlastní, pokud se vám některá nehodí.

☘   Čím do vztahu přispívám já? 

☘   Čím do vztahu přispívá partner?  

☘   Co ke mně můj partner cítí? 

☘   Jak mě partner vnímá? 

☘   Jaký je podvědomý postoj partnera vůči mně? 

☘   Jak partner vnímá sebe ve vztahu? 

☘   Jaké má partner přání ohledně vztahu? 

☘   Jaký je názor partnera na náš vztah? 

☘   Jak se bude snažit partner ve vztahu? 

☘   Jak vypadá nyní náš vztah?  

☘   Kam vztah pravděpodobně spěje? 

☘   Jaký bude vývoj našeho vztahu v blízké budoucnosti? 

☘   Jaký bude vývoj našeho vztahu později? 

☘   Co vztah podporuje? Co našemu vztahu škodí? 

☘   Jakou mají andělé radu pro mě pro nejbližší budoucnost? 

☘   Jakou mají andělé radu pro krásný vztah do duboucnosti? 

☘   Čeho se mám vyvarovat? 

doba věštby: cca 102 minut

VZTAH SMĚREM KE MNĚ - 525 kč (nebo 21 €) 

objednací kód: 1443

Otázky jsou jasně položené, ale můžete pochopitelně každou vyměnit za svou vlastní, pokud se vám některá nehodí.

☘   Jak mě tato osoba vidí? 

☘   Jaký má ke mně podvědomý vztah? 

☘   Jak se ke mně chová navenek? 

☘   Co ke mně cítí? 

☘   Co by si přála tato osoba od vzájemného vztahu? 

☘   Co by si tato osoba nepřála? 

☘   Jaký mám já vztah k této osobě? 

doba věštby: cca 42 minut

VZTAHOVÝ VÝKLAD - 525 kč (nebo 21 €)

objednací kód: 1444

Otázky jsou jasně položené, ale můžete pochopitelně každou vyměnit za svou vlastní, pokud se vám některá nehodí.

☘   Jak si rozumíme? 

☘   Jak posuzujeme jeden druhého? 

☘   Jaký je náš vzájemný vztah? 

☘  Co cítíme ve svých srdcích? 

☘   Co partner skrývá ve svém podvědomí? 

☘   Jaká je naše láska? 

☘   Co dělat, aby náš vztah fungoval?

doba věštby: cca 42 minut

ZAMILOVANOST - 525 kč (nebo 21 €)

objednací kód: 1447

Otázky jsou jasně položené, ale můžete pochopitelně každou vyměnit za svou vlastní, pokud se vám některá nehodí.

☘   Co je za člověka ten, do kterého jsem se zamiloval?  

☘   Jaké city ke mně chová? 

☘   Jaký je můj postoj k němu? 

☘   Jaká je životní situace tohoto člověka? 

☘   Je sám, nebo je někde vázán? 

☘   Je připraven na vztah se mnou? 

☘   Jaké mám možnosti se k němu přiblížit? 

doba věštby: cca 42 minut

ZÍSKÁNÍ PARTNERA - 675 kč (nebo 27 €)

objednací kód: 1451

Otázky jsou jasně položené, ale můžete pochopitelně každou vyměnit za svou vlastní, pokud se vám některá nehodí.

☘   Váš přítel - posouzení. 

☘   Co má ve vztahu rád, co ho ve vztahu baví, těší? 

☘   Co má ve vztahu nerad, co ho nebaví, otravuje? 

☘   Co si ve vztahu přeje, po čem touží? 

☘   Co ho fascinuje, okouzluje? 

☘   Co je pro něj ve vztahu nepřijatelné? 

☘   Co na něj neplaté, čemu se snadno ubrání? 

☘   Proč, k čemu je bezbranný? 

☘   rada, jak ho získat

doba věštby: cca 54 minut

ŽIVOT V MÝCH RUKÁCH - 750 kč (nebo 30 €)

objednací kód: 1454

Otázky jsou jasně položené, ale můžete pochopitelně každou vyměnit za svou vlastní, pokud se vám některá nehodí.

☘   Jak by měl můj život vypadat? 

☘   Je někdo, kdo ovládá můj život, a já nemůžu svobodně dýchat či se svobodně rozhodnout? 

☘   Jak se dostanu ze spár tohoto člověka? 

☘   Co tento člověk po mně žádá? 

☘   Proč mně řídí můj život? 

☘   Jaký život by tento člověk měl, pokud bych se dostal z jeho spárů?

☘   Jaký život bych měl já sám, pokud bych se rozhodoval sám za sebe? 

☘   Proč se omezuji, proč stále ustupuji? 

☘   Co mám udělat, abych žil život podle svých představ? 

☘   Jsem schopný držet svůj život ve svých rukách? 

doba věštby: cca 60 minut

ZKOUŠKA LÁSKY - 525 kč (nebo 21 €) 

objednací kód: 1456

Otázky jsou jasně položené, ale můžete pochopitelně každou vyměnit za svou vlastní, pokud se vám některá nehodí.

☘   Jaký je cíl mé lásky? 

☘   Co musím nabídnout? 

☘   Co mi schází? 

☘   Co u partnera nechci? 

☘   Co od něj očekávám? 

☘   Jaké je jádro celé této lásky? 

☘   Co mohu udělat pro to, aby se vše podařilo?

doba věštby: cca 42 minut

ZKOUŠKA MÉ LÁSKY - 400 kč (nebo 16 €) 

objednací kód: 1457

Otázky jsou jasně položené, ale můžete pochopitelně každou vyměnit za svou vlastní, pokud se vám některá nehodí.

☘   Jaká je moje láska k partnerovi? 

☘   Proč ho tolik miluji? 

☘   Proč s ním chci žít? 

☘   Jaký má on vztah ke mně? 

☘   Jakou zkouškou budu muset projít, aneb co se mám naučit?
doba věštby: cca 30 minut

ZLEPŠENÍ VZTAHU - 675 kč (nebo 27 €)

objednací kód: 1458

Otázky jsou jasně položené, ale můžete pochopitelně každou vyměnit za svou vlastní, pokud se vám některá nehodí.

☘   Jaké pocity zažívám ve vztahu? 

☘   Co náš vztah ohrožuje? 

☘   Mohl bych dělat více? 

☘   Existuje nějaké tajemství, které vypĺave na povrch? 

☘   Jaké překážky přijdou? 

☘   Jaké pocity zažívá ve vztahu partner? 

☘   Proč tomu tak je? 

☘   Co máme dělat? 

☘   Jak se mám v tomto vztahu zachovat?

doba věštby: cca 54 minut

ZLOMENÉ SRDCE - 675 kč (nebo 27 €)

objednací kód: 1459

Otázky jsou jasně položené, ale můžete pochopitelně každou vyměnit za svou vlastní, pokud se vám některá nehodí.

☘   Proč mě opustil člověk, kterého jsem tolik miloval? 

☘   Jakou chybu jsem udělal? 

☘   Proč ho nemohu dostat z hlavy? 

☘   Co dělat, abych na něj stále nemyslel? 

☘   Myslel to vůbec se mnou vážně? 

☘   Má někoho jiného? 

☘   Ozve se mi ještě? 

☘   Objeví se někdo, s kým na tohoto člověka zapomenu? 

☘   Vrátí se mi?

doba věštby: cca 54 minut

ZMĚNA ORIENTACE - 675 kč (nebo 27 €)

objednací kód: 1461

Otázky jsou jasně položené, ale můžete pochopitelně každou vyměnit za svou vlastní, pokud se vám některá nehodí.

☘   Proč nám náš heterosexuální vztah nevyšel? 

☘   Co jsem udělal špatně? 

☘   Je můj bývalý partner gay (bývalá partnerka lesbička)? 

☘   Předstírá změnu orientace? Pokud ano, tak proč? 

☘   Líbí se mu (jí) milovat se s člověkem stejného pohlaví? 

☘   Proč odmítá opačné pohlaví? 

☘   Proč odmítá mě? 

☘   Myslí na mě někdy? 

☘   Budeme jednoho dne opět spolu? 

doba věštby: cca 54 minut

ABECEDA VZTAHU - 1625 kč (nebo 65 €)

objednací kód: 1184

Otázky jsou jasně položené, ale můžete pochopitelně každou vyměnit za svou vlastní, pokud se vám některá nehodí.

☘   Čím prochází náš vztah nyní? 

☘   Jak napomoci štěstí ve vztahu? 

☘   Jakou cestou se náš vztah nyní ubírá? 

☘   Jaké zázemí má náš vztah? 

☘   Jak předcházet onemocnění vztahu, nedorozuměním? 

☘   Jaké strachy jsou ukryty v našem vztahu? 

☘   Zasahuje někdo do našeho vztahu, vnáší zlo do našeho vztahu? 

☘   Jaký základ má náš vztah? 

☘   Jakým nebezpečím projde náš vztah? 

☘   Jak předcházet hádkám? 

☘   Jak zvládnout menší problémy? 

☘   Co nového nás čeká ve vztahu? 

☘   Je mezi námi pravda, nebo je náš vztah protkán lží? 

☘   Existuje v našem vztahu důvěra z obou stran? 

☘   Jaká tajemství zůstala neodkryta, jaká tajemství halí jednoho z nás nebo oba? 

☘   Čekají náš vztah velké změny, případně jaké? 

☘   Jací přátelé nás obklopují? 

☘   Co by pomohlo nejvíce našemu vztahu? 

☘   Jaké překážky budeme muset ve vztahu překonat?  

☘   Co získáme a o co přijdeme, pokud vztah posílíme a upevníme? 

☘   Jaká láska obklopuje náš vztah, případně jak přivést lásku do našeho vztahu?

☘   Na jakých základech je náš vztah postaven? 

☘   Jak se k našemu vztahu vnitřně staví partner, co by si přál? 

☘   Jak se k našemu vztahu vnitřně stavím já, co bych si přál? 

☘   Jaké má náš vztah šance?

doba věštby: cca 150 minut