výklady na karmu a minulé životy

CO JE MÝM ÚKOLEM?

Dostanete odpovědi na tyto otázky: ♥ Jaký vztah je mi předurčen?  ♥ Jaké zaměstnání je mi předurčeno?  ♥ Jaká finanční situace je mi předurčena?  ♥ Jaké poslání je mi předurčeno?  ♥ Jaký život je mi předurčen? doba výkladu: 30 minut provedení: posílám emailem nebo...

CO JE ŠPATNĚ, PROČ MĚ OSUD TRESTÁ?

Dostanete odpovědi na tyto otázky: ♥ Co jsem udělal v minulém životě špatného?   ♥ Jak jsem se choval k lásce a partnerům?  ♥ Jak jsem zacházel s majetkem a penězi?  ♥ Jaký vztah jsem měl k ostatním lidem?  ♥ Čím jsem se provinil, že se mi lepí smůla na paty?   ♥...

DŘÍVĚJŠÍ VTĚLENÍ

Dostanete odpovědi na tyto otázky: ♥ Které vlivy zasahují do mého života ze starších vtělení, než bylo poslední?  ♥ Co spojuje všechna vtělení, co jsem v žádném životě neuzavřel?  ♥ Jaké jsem měl podmínky a které okolnosti zasahovali do předešlého života?  ♥ Jaký byl nejdůležitější...

KARMA OSOBNÍ

Jaké karmické úkoly máte naplnit? Jaké překážky vám vstoupí do života, dokud nepochopíte? Velký karmický výklad je určen pro porozumění současného života. Soustředí se nejen na oblast karmických překážek, ale také na lásku, zdraví, práci a další oblasti.  doba výkladu: 72...

KARMA PARTNERSKÁ

Jste si jako partneři souzeni? Co spolu máte vykonat a co překonat? Jaké nástrahy vás v partnerství čekají? Proč jste spolu? Jakým způsobem naložit s bydlením, láskou a penězi? Toto a mnohem více se dozvíte v tomto výkladu. doba výkladu: 72 minut objednací...

KARMA PRACOVNÍ

Dostanete odpovědi na tyto otázky: ♥ Čemu se mám věnovat, co mi přinese uspokojení?  ♥ Čemu jsem se věnoval v minulém životě?  ♥ Mám v této práci pokračovat?  ♥ Co dělám špatně, že se mi nedaří najít vhodné zaměstnání?  ♥ Jakým směrem se mám vydat?  ♥ Co mi přinese, když...

KARMA PŘENÁŠENÁ ŽIVOTY

Dostanete odpovědi na tyto otázky: ♥ Jakým problémem se budu nyní zabývat?  ♥ Jakým způsobem zasahuje tento problém z minulého do současného života?  ♥ Proč tomu tak je?   ♥ Co mám nyní pochopit?  ♥ Kdo z lidí v mém blízkém okolí mě doprovází z minulého života?  ♥...

KARMA RODINNÁ

Rodinná karma odhalí, v čem je problém po ženské linii, po mužské linii, ale také u vás samotných, co nemůžete ovlivnit, ale můžete pochopit a dále s tím pracovat. Co se rozpustit a uzavřít dá a mnoho dalšího. doba výkladu: 72 minut objednací kód: 420 CENA ♥ cena: 828 kč (nebo...

KARMICKÁ NIT

Dostanete odpovědi na tyto otázky: ♥ hlavní lekce, kterou jsem si přinesl do života  ♥ činnost v minulém životě, která je vyžadována v této lekci  ♥ postoje a emoce vyžadované v této lekci  ♥ test, kterým jsem prošel v minulém životě  ♥ test, kterým zatím procházím  ♥...

KARMICKÉ PARTNERSTVÍ

Dostanete odpovědi na tyto otázky: ♥ Znám se s partnerem z předchozího života nebo i z předešlých životů?  ♥ Kým jsem byl v minulém životě?  ♥ Kým byl partner v minulém životě?  ♥ Jaký vztah mezi námi byl?  ♥ Byl jsem šťastný?  ♥ Byl partner šťastný?  ♥ Jaké povolání...

KARMICKÉ POUTO

Dostanete odpovědi na tyto otázky: ♥ Nejdůležitější lekce současného života.  ♥ V jaké práci mám pokračovat, jakou práci jsem vykonával v minulém životě?  ♥ Jak se mám postavit k současnému životu?  ♥ Jakou zkoušku jsem absolvoval v minulém životě?  ♥ Jakou zkoušku absolvuji v...

KARMICKÉ ZHODNOCENÍ

Dostanete odpovědi na tyto otázky: ♥ Můj životní úkol, co mám naplnit, jakou cestou se vydat.  ♥ osobnost, na které pracovat, aby se můj život změnil k lepšímu  ♥ vhodná práce pro mě, jak k ní dojít  ♥ finanční oblast, jak ji vylepšit, jak se nastavit  ♥ zdraví a jeho minulý...

MINULÉ ŽIVOTY

Dostanete odpovědi na tyto otázky: ♥ Jaká je má osobnost?  ♥ Co mě ovlivnilo z minulých životů?  ♥ Jaká je karma, kterou si nesu ze všech minulých životů, a kterou bych měl již nyní uzavřít?  ♥ Co se stalo v minulém životě?  ♥ Jaké překážky jsem řešil v minulém životě?  ♥...

MISTROVSKÁ KARMA

Dostanete odpovědi na tyto otázky: ♥ Jaký je účel současného života?  ♥ Jakou výzvu mi připraví současný život?  ♥ Jaký talent jsem dostat do vínku?   ♥ Jaký bude výsledek současného života?  ♥ Jaký byl účel minulého života?  ♥ Jaké překážky jsem překonával v minulém...

NEJDŮLEŽITĚJŠÍ MINULÝ ŽIVOT

Zhodnocení nejdůležitějšího minulého života pro tento život sestavila jsem pro tento účel mnoho kyvadlových tabulek, aby se dalo bez regrese podívat na minulý život, který zasahuje do vašeho současného života, ve spolupráci s kartami pro zjištění karmických dluhů ♥ Byl(a) jste muž nebo...

NEJVYŠŠÍ KARMA

Dostanete odpovědi na tyto otázky: ♥ Co se po mně žádá v současném životě?  ♥ Co nesmím v žádném případě obejít?  ♥ Jakými talenty disponuji?  ♥ Jaký budu mít tento život?  ♥ Co se po mně žádalo v minulém životě?  ♥ Co jsem musel překonat v minulém životě?  ♥ Jaký byl...

POCHOPENÍ SOUČASNÉHO ŽIVOTA

Dostanete odpovědi na tyto otázky: ♥ Jak starou duši mám?  ♥ Co jsem vykonával za profesi?  ♥ Jaký člověk jsem byl?  ♥ Měl jsem někdy nějaké významné postavení?  ♥ Měl jsem děti? V jakých dobách jsem žil?  ♥ Byla seslána nějaká osobní, rodinná kletba?  ♥ Působí na...

PŘESTUP Z MINULÉHO DO BUDOUCÍHO ŽIVOTA

Dostanete odpovědi na tyto otázky: ♥ Co si přináším z minulého života za schopnosti?  ♥ Jak jich mám využít v tomto životě?  ♥ Musím se je znovu učit, nebo je již v současnosti dobře rozvíjím?  ♥ Mám se učit sám těmto schopnostem, nebo mám vyhledat odbornou pomoc?  ♥ Budu mít...

PŘEVTĚLENÍ

Dostanete odpovědi na tyto otázky: ♥ Kým jsem byl v minulém životě?  ♥ Jaký byl můj partnerský život, žil jsem v nějakém závazku?  ♥ Pociťoval jsem štěstí nebo neštěstí?  ♥ Jaké povolání jsem vykonával?  ♥ Na jaké společenské pozici jsem byl?  ♥ Co jsem musel řešit za...

REINKARNACE

Dostanete odpovědi na tyto otázky: ♥ Kdo jsem byl v minulém životě?  ♥ Žil jsem v manželství?  ♥ Byl jsem šťastný?  ♥ Jaký druh práce jsem vykonával?  ♥ Byl jsem ctihodný člověk?  ♥ Jaké problémy jsem řešil?  ♥ Byl jsem slavný?  ♥ Bylo mé zdraví dobré v průběhu...

ZRCADLO MINULÉHO ŽIVOTA

Dostanete odpovědi na tyto otázky: ♥ Kdo jsem byl v minulém životě?  ♥ Co jsem řešil v minulém životě?  ♥ Na kom jsem byl závislý?  ♥ Co se stalo před mou smrtí?  ♥ Čím procházím z života do života, co nemám vyřešené?  ♥ Co jsem si vybral před svým narozením za...