výklady na osobnost a sebepoznání

EGO

Dostanete odpovědi na tyto otázky: ♥ Co si myslím o svém chování?  ♥ Kdy používám lži nebo výmluvy?   ♥ Jak na sebe pohlížím?  ♥ Z jakých důvodů si nestojím za svým názorem?  ♥ Jak vnímám zodpovědnost a nezodpovědnost u sebe?  ♥ Dokážu uznat chybu?  ♥ Jsem na...

JSEM OSOBNOST

Dostanete odpovědi na tyto otázky: ♥ Kdo vlastně jsem?  ♥ Jak mě vnímají ostatní?  ♥ V čem se přetvařuji?  ♥ Co nedokážu pochopit?  ♥ Co mi schází?  ♥ Jaké jsou mé negativní stránky?  ♥ Jaké jsou mé pozitivní stránky? doba výkladu: 42 minut pokud chcete jakoukoliv...

OSOBNOST ČLOVĚKA

Dostanete odpovědi na tyto otázky: ♥ Jak ho vidí ostatní?  ♥ Na co myslí?  ♥ Co miluje?  ♥ Bez čeho by se neobešel?  ♥ Co by opustil?  ♥ Jak ho poznamenala minulost?  ♥ Čeho by chtěl dosáhnout?  ♥ Jaká skrytá tajemství?  ♥ Na co nechce myslet, co by nejraději...

POZNEJ SÁM SEBE

Dostanete odpovědi na tyto otázky: ♥ Co o sobě vím, jaké mám vlastnosti?  ♥ Co o sobě nevím, nebo co nechci vědět?  ♥ V čem jsem si se sebou jistý?  ♥ Jak se dokážu rozvíjet?  ♥ Čeho bych chtěl dosáhnout?  ♥ Čeho mám dosáhnout?  ♥ Čeho se bojím?  ♥ Co mi osud...

PROFIL ČLOVĚKA

Dostanete odpovědi na tyto otázky: ♥ Jaké má kladné vlastnosti? ♥ Jaké má záporné vlastnosti?  ♥ Jak se chová sám k sobě, co si o sobě myslí? Jaký k tomu má důvod?  ♥ Jak se staví k materiálním věcem? Jaký k tomu má důvod?  ♥ Jaký má vztah k rodině? Jaký k tomu má...

SEBEPOZNÁNÍ

Dostanete odpovědi na tyto otázky: ♥ Jak se mohu nejlépe poznat?  ♥ Jak začít se sebepoznáním?  ♥ Jakou cestou se mám vydat?  ♥ Co přesně chci najít?   ♥ Čeho se mám vyvarovat?  ♥ Zvládnu to? doba výkladu: 36 minut pokud chcete jakoukoliv otázku vyměnit, napište...