EGO - 675 kč (nebo 27 €)

objednací kód: 1217

Otázky jsou jasně položené, ale můžete pochopitelně každou vyměnit za svou vlastní, pokud se vám některá nehodí.

☘   Co si myslím o svém chování? 

☘   Kdy používám lži nebo výmluvy?  

☘   Jak na sebe pohlížím? 

☘   Z jakých důvodů si nestojím za svým názorem? 

☘   Jak vnímám zodpovědnost a nezodpovědnost u sebe? 

☘   Dokážu uznat chybu? 

☘   Jsem na někom závislý? 

☘   Přemýšlím o dopadu, než se rozhodnu nerozvážně? 

☘   Myslím si, že vím všechno? Nad čím přemýšlím? 

doba: cca 54 minut

OSOBNOST ČLOVĚKA - 1120 kč (nebo 44,80 €) 

objednací kód: 1322

Otázky jsou jasně položené, ale můžete pochopitelně každou vyměnit za svou vlastní, pokud se vám některá nehodí.

☘   Jak ho vidí ostatní? 

☘   Na co myslí? 

☘   Co miluje? 

☘   Bez čeho by se neobešel? 

☘   Co by opustil? 

☘   Jak ho poznamenala minulost? 

☘   Čeho by chtěl dosáhnout? 

☘   Jaká skrytá tajemství? 

☘   Na co nechce myslet, co by nejraději zapomněl? 

☘   Jaké je jeho největší přání? 

☘   Z čeho má obavy? 

☘   Čemu se nevyhne do 6 měsíců? 

☘   Čemu se nevyhne do 1 roku? 

☘   Co dokáže uskutečnit v krátké době? 

☘   Co dokáže uskutečnit později? 

☘   Co to bude znamenat pro mě, proč mi vstoupil do života? 

doba: cca 96 minut

POVAHA - 450 kč (nebo 18 €)

objednací kód: 1337

Otázky jsou jasně položené, ale můžete pochopitelně každou vyměnit za svou vlastní, pokud se vám některá nehodí.

☘   Jakou mám skutečně povahu?

☘   Jaké jsou mé silné stránky?

☘   Jak jich mohu využít? 

☘   Jaké jsou mé slabé stránky?

☘   Na čem bych měl nejvíce zapracovat?

☘   Co bych měl o sobě ještě vědět? 

doba: cca 36 minut

POZNEJ SÁM SEBE - 600 kč (nebo 24 €)

objednací kód: 1340

Otázky jsou jasně položené, ale můžete pochopitelně každou vyměnit za svou vlastní, pokud se vám některá nehodí.

☘   Co o sobě vím, jaké mám vlastnosti? 

☘   Co o sobě nevím, nebo co nechci vědět? 

☘   V čem jsem si se sebou jistý? 

☘   Jak se dokážu rozvíjet? 

☘   Čeho bych chtěl dosáhnout? 

☘   Čeho mám dosáhnout? 

☘   Čeho se bojím? 

☘   Co mi osud přichystal?

doba: cca 48 minut

PROFIL ČLOVĚKA - 1400 kč (nebo 56 €) 

objednací kód: 1359

Otázky jsou jasně položené, ale můžete pochopitelně každou vyměnit za svou vlastní, pokud se vám některá nehodí.

☘   Jaké má kladné vlastnosti?

☘   Jaké má záporné vlastnosti? 

☘   Jak se chová sám k sobě, co si o sobě myslí? 

☘   Jaký k tomu má důvod? 

☘   Jak se staví k materiálním věcem? 

☘   Jaký k tomu má důvod? 

☘   Jaký má vztah k rodině? 

☘   Jaký k tomu má důvod? 

☘   Jak se staví k plnění svých povinností? 

☘   Jaký k tomu má důvod? 

☘   Jak se chová v partnerském životě a k partnerovi? 

☘   Jaký k tomu má důvod?  

☘   Jak se staví k jídlu, pití, sexu...? 

☘   Jaký k tomu má důvod? 

☘   Jak se staví k práci? 

☘   Jaký k tomu má důvod? 

☘   Jaké je jeho tajné přání? 

☘   Co ho dovedlo k tomuto přání?  

☘   Proč bych tomuto člověku měl věřit? 

☘   Proč bych tomuto člověku neměl věřit? 

doba: cca 120 minut

SEBEPOZNÁNÍ - 400 kč (nebo 16 €) 

objednací kód: 1383

Otázky jsou jasně položené, ale můžete pochopitelně každou vyměnit za svou vlastní, pokud se vám některá nehodí.

☘   Jak se mohu nejlépe poznat? 

☘   Jak začít se sebepoznáním? 

☘   Jakou cestou se mám vydat? 

☘   Co přesně chci najít?  

☘   Čeho se mám vyvarovat? Zvládnu to?

doba: cca 30 minut

SEBEVĚDOMÍ - 400 kč (nebo 16 €) 

objednací kód: 1384

Otázky jsou jasně položené, ale můžete pochopitelně každou vyměnit za svou vlastní, pokud se vám některá nehodí.

☘   V čem se podceňuji? 

☘   Proč mám nízké sebevědomí? 

☘   Jak bych to mohl změnit? 

☘   Co nastane, když nic neudělám? 

☘   Jak se mám zachovat?

doba: cca 30 minut

VELKÝ VÝKLAD OSOBNOSTI - 600 kč (nebo 24 €) 

objednací kód: 1421

Otázky jsou jasně položené, ale můžete pochopitelně každou vyměnit za svou vlastní, pokud se vám některá nehodí.

☘   Jaké jsou mé kladné stránky, na co mohu být hrdý? 

☘   Jaké jsou mé záporné stránky, na které hrdý být nemohu? 

☘   Jaké jsou mé nejdůležitější 2 lekce mé osobnosti? 

☘   Jakými pěti fázemi je třeba v životě projít? 

☘  Jak na tom budu finančně, pracovně, i v oblasti úspěchu? 

☘   Jakými plány a úmysly se je třeba zabývat? 

☘   Štěstí a neštěstí - jak mi bude zasahovat do života a v které oblasti? 

☘   Co mi způsobí největší radost, co nebo kdo mě podpoří? 

doba: cca 48 minut