DOVOLENÁ - 300 kč (13 €)

objednací kód: 386

Dostanete odpovědi na tyto otázky:

Jak se mám připravit na cestu? Nenaskytnou se překážky, které by bránily odcestovat? Co se stane v průběhu cesty? Jak dojedu na místo určení? Jaký budu mít pobyt? Vrátím se domů v pořádku?

doba výkladu: 30 minut

způsob provedení, objednávka a platba ► ZDE ◄

LÁZNĚ NEBO OZDRAVOVNA - 450 kč (20 €)

objednací kód: 387

Dostanete odpovědi na tyto otázky:

Bude mi schválen pobyt v lázních (ozdravovně)? Bude plně hrazen zdravotní pojišťovnou? Prospěje mi tento pobyt na mou psychiku? Prospěje mi tento pobyt ohledně mého zdraví? Setkám se tam se zajímavými lidmi? Navážu zde dlouholeté přátelství? Najdu zde lásku na cestu životem? Vrátím se v pořádku zpět domů?  Bude můj domov za dobu mé nepřítomnosti v pořádku, nestane se nic, co by mě rozrušilo?

doba výkladu: 45 minut

způsob provedení, objednávka a platba ► ZDE ◄

VÝLET - 300 kč (13 €)

objednací kód: 388

Dostanete odpovědi na tyto otázky:

Začátek a příprava na výlet. Jaké jsou okolnosti výletu aneb co by to mohlo pokazit? Jak bude můj výlet probíhat? Co si z tohoto výletu přinesu dobrého? V jaké náladě bude tento výlet? Jak bude probíhat návrat z výletu?

doba výkladu: 30 minut

způsob provedení, objednávka a platba ► ZDE ◄