EGO - 500 kč (22 €)

objednací kód: 558

Dostanete odpovědi na tyto otázky:

Co si myslím o svém chování? Kdy používám lži nebo výmluvy?  Jak na sebe pohlížím? Z jakých důvodů si nestojím za svým názorem? Jak vnímám zodpovědnost a nezodpovědnost u sebe? Dokážu uznat chybu? Jsem na někom závislý? Přemýšlím o dopadu, než se rozhodnu nerozvážně? Myslím si, že vím všechno? Nad čím přemýšlím? 

doba výkladu: 50 minut

způsob provedení, objednávka a platba ► ZDE ◄

JSEM OSOBNOST - 350 kč (15 €)

objednací kód: 559

Dostanete odpovědi na tyto otázky:

Kdo vlastně jsem? Jak mě vnímají ostatní? V čem se přetvařuji? Co nedokážu pochopit? Co mi schází? Jaké jsou mé negativní stránky? Jaké jsou mé pozitivní stránky?

doba výkladu: 35 minut

způsob provedení, objednávka a platba ► ZDE ◄

OSOBNOST ČLOVĚKA - 800 kč (35 €)

objednací kód: 560

Dostanete odpovědi na tyto otázky:

Jak ho vidí ostatní? Na co myslí? Co miluje? Bez čeho by se neobešel? Co by opustil? Jak ho poznamenala minulost? Čeho by chtěl dosáhnout? Jaká skrytá tajemství? Na co nechce myslet, co by nejraději zapomněl? Jaké je jeho největší přání? Z čeho má obavy? Čemu se nevyhne do 6 měsíců? Čemu se nevyhne do 1 roku? Co dokáže uskutečnit v krátké době? Co dokáže uskutečnit později? Co to bude znamenat pro mě, proč mi vstoupil do života? 

doba výkladu: 80 minut

způsob provedení, objednávka a platba ► ZDE ◄

POZNEJ SÁM SEBE - 400 kč (17 €)

objednací kód: 561

Dostanete odpovědi na tyto otázky:

Co o sobě vím, jaké mám vlastnosti? Co o sobě nevím, nebo co nechci vědět? V čem jsem si se sebou jistý? Jak se dokážu rozvíjet? Čeho bych chtěl dosáhnout? Čeho mám dosáhnout? Čeho se bojím? Co mi osud přichystal?

doba výkladu: 40 minut

způsob provedení, objednávka a platba ► ZDE ◄

PROFIL ČLOVĚKA - 1000 kč (43 €)

objednací kód: 562

Jaké má kladné vlastnosti?

Jaké má záporné vlastnosti? Jak se chová sám k sobě, co si o sobě myslí? Jaký k tomu má důvod? Jak se staví k materiálním věcem? Jaký k tomu má důvod? Jaký má vztah k rodině? Jaký k tomu má důvod? Jak se staví k plnění svých povinností? Jaký k tomu má důvod? Jak se chová v partnerském životě a k partnerovi? Jaký k tomu má důvod?  Jak se staví k jídlu, pití, sexu...? Jaký k tomu má důvod? Jak se staví k práci? Jaký k tomu má důvod? Jaké je jeho tajné přání? Co ho dovedlo k tomuto přání?  Proč bych tomuto člověku měl věřit? Proč bych tomuto člověku neměl věřit? 

doba výkladu: 100 minut

způsob provedení, objednávka a platba ► ZDE ◄

SEBEPOZNÁNÍ - 300 kč (13 €)

objednací kód: 563

Dostanete odpovědi na tyto otázky:

Jak se mohu nejlépe poznat? Jak začít se sebepoznáním? Jakou cestou se mám vydat? Co přesně chci najít?  Čeho se mám vyvarovat? Zvládnu to?

doba výkladu: 30 minut

způsob provedení, objednávka a platba ► ZDE ◄