CESTA NAPROSTÉHO ŠTĚSTÍ - 650 kč (28 €)

objednací kód: 628

Dostanete odpovědi na tyto otázky:

Proč mi tento člověk vstoupil do života (milenec, milenka)? Proč mi tento člověk vstoupil do života (manžel, partner)? Proč jsem se zamiloval do tohoto člověka (milenec, milenka)? Zamiloval se i on do mě? Je nám souzeno být spolu? Opustím svého manžela (partnera)? Opustí on svou manželku (partnerku)? Co mu chybí ve vztahu, co mu manželka (partnerka) nedává? Budu schopen mu to dát já? Bude nám dělat problémy můj manžel (partner)? Bude nám dělat problémy jeho manželka (partnerka)? Mohli bychom být spolu šťastni? Jak vše dopadne - jaký bude další průběh našeho nového vztahu?

doba výkladu: 65 minut

způsob provedení, objednávka a platba ► ZDE ◄

CITOVÉ ROZHODNUTÍ - ROZCHOD - 650 kč (28 €)

objednací kód: 629

Dostanete odpovědi na tyto otázky:

PARTNER

Jak se ve vztahu projevuje navenek? Co by v podvědomí ohledně tohoto vztahu chtěl nejvíc?

JEHO PARTNER

Jak se ve vztahu projevuje navenek?  Jaký má názor na vztah? Co by v podvědomí ohledně tohoto vztahu chtěl nejvíce? Co tají nebo skrývá či nedává najevo?

JEJICH VZTAH

Co sok vysílá do vztahu? Co partner vysílá do vztahu? Co stojí mezi nimi? vývoj vztahu v brzké době

ROZHODNUTÍ

Jaký smysl by mělo pro partnera, kdyby v tomto vztahu vytrval, co by to pro něj znamenalo? Jaký smysl by mělo pro partnera, kdyby vztah opustil, co by to pro něj znamenalo? Rada pro mě

doba výkladu: 65 minut

způsob provedení, objednávka a platba ► ZDE ◄

DVA NA LÁSKU - 500 kč (22 €)

objednací kód: 630

Dostanete odpovědi na tyto otázky:

MŮJ VZTAH

Je můj manžel (partner) spokojený ve vztahu? Najde si někoho jiného, pokud ho opustím? Budu mít sílu ho opustit?

JEHO (JEJÍ) VZTAH

Jak to má nyní doma? Miluje ji (ho)? Proč zůstává v tomto vztahu? Bude mít sílu opustit svůj současný vztah?

NÁŠ VZTAH

Jaké city ke mně chová? Je ochoten jít se mnou životem? Co získám, pokud se pro něho rozhodnu?

RADA

Jak bych se nyní měl zachovat?

doba výkladu: 50 minut

způsob provedení, objednávka a platba ► ZDE ◄

MÁ MILENKU (MILENCE) - 550 kč (24 €)

objednací kód: 631

Dostanete odpovědi na tyto otázky:

Co do vztahu přináším já? Co do vztahu přináší můj partner? Jaký je náš vztah?

MILENECKÝ POMĚR

Jaký je jejich vztah po duševní stránce? Jaký je jejich vztah po hmotné stránce? Jaký je jejich vztah po citové stránce?  Jaký je jejich vztah po sexuální stránce?

ON

Jaké má důvody k nevěře? Pro koho se nakonec rozhodne?

Co mám dělat, když se nerozhodne pro žádnou z nás? Rada pro mě

doba výkladu: 55 minut

způsob provedení, objednávka a platba ► ZDE ◄

MILOSTNÁ PAST - 600 kč (26 €)

objednací kód: 632

Dostanete odpovědi na tyto otázky:

Jakou má partner (manžel) osobnost? Jakou mám osobnost já? Jakou má osobnost partner (milenec)? Jakou osobnost má sok (sokyně)? Jaký je můj vztah s partnerem (manželem)? Jaký je můj vztah s partnerem (milencem)? Jaký je vztah partnera (milence) a jeho partnerky (manželky)? Co by si partner (milenec) přál v tomto vztahu? Bude můj sok (sokyně) spokojen s partnerovým rozhodnutím? Bude můj partner (manžel) spokojen s mým rozhodnutím?  Budu já spokojen s jeho rozhodnutím? Co mi radí karty?

doba výkladu: 60 minut

způsob provedení, objednávka a platba ► ZDE ◄

MILUJI ŽENATÉHO MUŽE (VDANOU ŽENU) - 550 kč (24 €)

objednací kód: 633

Dostanete odpovědi na tyto otázky:

Jaký vztah bych chtěl mít s tímto člověkem? Jaký vztah by chtěl mít on se mnou? Jaký je náš současný vztah? Miluje svého partnera? Dává svému partnerovi dostatek peněz na chod domácnosti? Proč je nevěrný? Co mu neposkytuje jeho partner? Jak se na manželství dívá jeho partner? Má jeho partner milence (milenku)? Jsou děti, které vychovává, opravdu jeho - jsou tyto děti biologicky jeho? Pro kterého z nás se nakonec rozhodne?  Co mi radí karty?

doba výkladu: 55 minut

způsob provedení, objednávka a platba ► ZDE ◄

NÁHLED NA TROJÚHELNÍKOVÝ VZTAH - 650 kč (28 €)

objednací kód: 634

Dostanete odpovědi na tyto otázky:

Jakou mám osobnost? Jakou má osobnost partner? Jakou má osobnost sok? Co mě spojuje s partnerem? Co spojuje mého partnera a mého soka? Co škodí našemu vztahu? Co škodí vztahu partnera a mého soka? Co je osudem souzeno nám dvěma? Co je souzeno partnerovi a mému soku? Jaká nás čeká budoucnost? Jaká čeká budoucnost partner a soka? Co si přeje můj partner? Jak se zachová či rozhodne můj partner?

doba výkladu: 65 minut

způsob provedení, objednávka a platba ► ZDE ◄

ROZHODNUTÍ MEZI DVĚMA PARTNERY - 400 kč (17 €)

objednací kód: 635

Dostanete odpovědi na tyto otázky:

můj partner č. 1 - můj partner č. 2  - Co mi přinese, pokud budu s partnerem číslo 1? Co mě s ním čeká? Co mě čeká s partnerem číslo 2? Jak to se mnou myslí partner číslo 1? Jak to se mnou myslí partner číslo 2? S kým bych měl lepší život? Koho bych měl opustit?

doba výkladu: 40 minut

způsob provedení, objednávka a platba ► ZDE ◄

VÝKLAD PRO TROJÚHELNÍK - 350 kč (15 €)

objednací kód: 636

Dostanete odpovědi na tyto otázky:

Jak na tento vztah nahlíží partner?  jaké možnosti mám, a co mi mohou přinést? Jak velkou silou disponuji, ke zvládnutí tohoto trojúhelníku? Co mohu udělat, aby se partner rozhodl pro mě a ukončil druhý vztah? Co mi přinese, pokud se partner rozhodne pro mě?  Jak posílit jeho lásku směrem ke mně, aby neotálel? Má mě vůbec více v srdci, nebo to jen předstírá? Má mě vůbec více v srdci, nebo to jen předstírá?

doba výkladu: 35 minut

způsob provedení, objednávka a platba ► ZDE ◄

ŽIVOT V TROJÚHELNÍKU - 550 kč (24 €)

objednací kód: 637

Dostanete odpovědi na tyto otázky:

Jakou má osobnost můj partner?  Jakou mám osobnost já? Jakou má osobnost sok? Jaký je můj vztah s partnerem? Jaký má vztah můj partner a sok? Co by si partner přál v tomto trojúhelníkovém vztahu? Co udělá partner, jak se zachová? Budu spokojen s partnerovým rozhodnutím? Bude můj sok spokojený s partnerovým rozhodnutím?  Jaký to na něj bude mít dopad? Co mi radí karty?

doba výkladu: 55 minut

způsob provedení, objednávka a platba ► ZDE ◄

ŽIVOT VE TŘECH - 950 kč (41 €)

objednací kód: 638

Dostanete odpovědi na tyto otázky:

Jak se na vztah dívám? Jak se na vztah dívá můj milenec (manžel)? Jaký máme společný vztah? Co ho přimělo být nevěrný? Jaké je jeho manželství (milenecký vztah)? Co cítí ke své manželce (milence)? Jaký má k němu vztah manželka (milenka)? Co k sobě cítí? Jaký mají vztah po materiální stránce? Udržují spolu sexuální vztah? Co si o svém manželství (mileneckém vztahu) myslí partner? Co si manželka (milenka) myslí o jejich vztahu? Jak se bude jejich vztah vyvíjet? Co ke mně cítí? Co by si v našem vztahu přál ze všeho nejvíce? Jak bude náš vztah dále probíhat? Co mohu od našeho vztahu očekávat? Jak se partner nakonec rozhodne, pro kterou z nás? Co mi radí karty?

doba výkladu: 95 minut

způsob provedení, objednávka a platba ► ZDE ◄