ANALÝZA VZTAHU - 350 kč (15 €)

objednací kód: 650

Dostanete odpovědi na tyto otázky:

Jakou přináším osobnost do vztahu? Jakou přináší partner osobnost do vztahu? Jaký máme vztah? Proč jsme spolu? Jak se na náš vztah dívají ostatní? Co by se dalo na vztahu zlepšit? Jak bude náš vztah pokračovat?

doba výkladu: 35 minut

způsob provedení, objednávka a platba ► ZDE ◄

BOUŘKA VZTAHU - 500 kč (22 €)

objednací kód: 651

Dostanete odpovědi na tyto otázky:

Co způsobí následující bouřku vztahu? Ustojí to náš vztah? Jaké vážné následky tato bouřka bude mít? Čeho se mám obávat? Čeho se mám vyvarovat, aby bouřka nepřišla? Jak se mám zachovat, pokud bouřka do našeho vztahu vstoupí? Lze této bouřce předejít? Zapříčiní ji jiní lidé z našeho okolí, nebo bude tato bouřka důsledkem našeho dosavadního chování ve vztahu? Vydrží tuto bouřku náš vztah? Co si z této bouřky odneseme?

doba výkladu: 50 minut

způsob provedení, objednávka a platba ► ZDE ◄

CITOVÉ ROZHODNUTÍ 2 - ROZCHOD - 650 kč (28 €)

objednací kód: 652

Dostanete odpovědi na tyto otázky:

Jak se ve vztahu projevuji navenek? Co bych v podvědomí ohledně tohoto vztahu chtěl nejvíc?

PARTNER

Jak se ve vztahu projevuje navenek? Jaký má názor na vztah? Co by v podvědomí ohledně tohoto vztahu chtěl nejvíce? Co tají nebo skrývá či nedává najevo?

NÁŠ VZTAH

Co partner vysílá do vztahu? Co já vysílám do vztahu? Co stojí mezi námi? vývoj vztahu v brzké době

ROZHODNUTÍ

Jaký smysl by mělo, kdybych v tomto vztahu vytrval, co by to pro mě znamenalo? Jaký smysl by mělo, kdybych tento vztah opustil, co by to pro mě znamenalo? + rada

doba výkladu: 65 minut

způsob provedení, objednávka a platba ► ZDE ◄

CO SI O MNĚ PARTNER MYSLÍ? - 400 kč (17 €)

objednací kód: 653

Dostanete odpovědi na tyto otázky:

Jak mě partner vnímá ve vztahu? Co ke mně cítí? Jak se ke mně chová? Co k němu cítím já? Po jakém vztahu touží? Co by mi nikdy neodpustil?  Jak se k němu chovám? Co mám udělat pro zlepšení vztahu?

doba výkladu: 40 minut

způsob provedení, objednávka a platba ► ZDE ◄

ČTYŘLÍSTEK LÁSKY - 300 kč (13 €)

objednací kód: 654

Dostanete odpovědi na tyto otázky:

Miluje mě můj partner? Co je pro mě ochoten udělat? Co by obětoval pro naší lásku? Jaké štěstí nás čeká ve vztahu? Je něco, co ohrozit by mohlo náš vztah? Vybral jsem si svého partnera dobře?

doba výkladu: 30 minut

způsob provedení, objednávka a platba ► ZDE ◄

HÁDKA - 350 kč (15 €)

objednací kód: 655

Dostanete odpovědi na tyto otázky:

Proč mezi nás hádka vstoupila?  Co bude mít za následek?  Jak hádku vnímá partner?  Co mu tato hádka přinesla?  Jak jí vnímám já?  Co mi tato hádka přinesla?  Pochopíme, co máme, nebo se bude hádka opakovat?

doba výkladu: 35 minut

způsob provedení, objednávka a platba ► ZDE ◄

HLOUBKA VZTAHU - 250 kč (11 €)

objednací kód: 656

Dostanete odpovědi na tyto otázky:

Jaký je náš vztah? Co do vztahu přináším já? Co do vztahu přináší partner? Jak vypadá náš vztah na povrchu? Jaký je náš vztah hluboko uvnitř?

doba výkladu: 25 minut

způsob provedení, objednávka a platba ► ZDE ◄

HLUBŠÍ SMYSL NAŠEHO VZTAHU - 750 kč (33 €)

objednací kód: 657

Dostanete odpovědi na tyto otázky:

Proč jsme se s partnerem potkali? Co máme společně řešit nebo udělat? Co přináším do vztahu? Co přináší partner do vztahu? Co jsme prožívali v minulém, společném životě? Čeho se obávám v tomto vztahu? Čeho se obává partner?  Jak tyto obavy můžeme odstranit? Co dělat, abychom náš vztah prožívali v harmonii? Čím je můj partner pro mě? Co znamenám já pro partnera? Jaké je společné řešení našeho vztahu? Co je pro to třeba udělat z mé strany? Co je pro to třeba udělat z partnerovo strany? Naplníme lásku v tomto životě, nebo půjdeme každý svou vlastní cestou?

doba výkladu: 75 minut

způsob provedení, objednávka a platba ► ZDE ◄

JAK SE BUDE LÁSKA VYVÍJET? - 300 kč (13 €)

objednací kód: 658

Dostanete odpovědi na tyto otázky:

Jakou mám osobnost? Co se stalo v minulosti, o čem nevím? Co se stane pozitivního v této situaci? Co se stane negativního v této situaci? Jak se situace bude vyvíjet? Budu s vývojem spokojený či nespokojený?

doba výkladu: 30 minut

způsob provedení, objednávka a platba ► ZDE ◄

JAKÝ MĚ ČEKÁ ÚKOL VE VZTAHU? - 350 kč (15 €)

objednací kód: 659

Dostanete odpovědi na tyto otázky:

Jak vypadá náš vztah v současné době? Na co se mám připravit? Co jsem přinesl do vztahu? Co přinesl do vztahu partner? Co musím ve vztahu prožít a překonat? Co musí můj partner ve vztahu prožít a překonat? Jak náš vztah dopadne?

doba výkladu: 35 minut

způsob provedení, objednávka a platba ► ZDE ◄

JE NEVĚRNÝ? - 500 kč (22 €)

objednací kód: 660

Dostanete odpovědi na tyto otázky:

Jakou má můj partner osobnost? Jaké vztahy zažíval v minulosti? Jaký má názor partner na náš vztah? Jak byl připraven do vztahu? Co zažíval ze strany otce? Co zažíval ze strany matky? Kdyby měl příležitost, byl by mi nevěrný? Pohybuje se kolem něj někdo, kdo by mohl narušit náš vztah? Jaký by byl důvod jeho nevěry? Je mi nevěrný?

doba výkladu: 50 minut

způsob provedení, objednávka a platba ► ZDE ◄

KAM SE VZTAH UBÍRÁ? - 600 kč (26 €)

objednací kód: 661

Dostanete odpovědi na tyto otázky:

Jakou mám osobnost? Jaké mám představy o vztahu? Co cítím k partnerovi? Jakou má osobnost partner? Co ke mně cítí? Jak si partner náš vztah představuje? Jak by se ke mně chtěl chovat? Jakým způsobem budu vztah rozvíjet? Jakým způsobem bude vztah rozvíjet partner? Jakým způsobem se vztah bude rozvíjet? Co nás čeká ve vztahu v nejbližší době? Co nás čeká ve vztahu později?

doba výkladu: 60 minut

způsob provedení, objednávka a platba ► ZDE ◄

LÁSKA A MOUDROST - 500 kč (22 €)

objednací kód: 662

Dostanete odpovědi na tyto otázky:

Používám ve vztahu spíše srdce nebo rozum? Používá můj partner ve vztahu spíše srdce nebo rozum? Jak sladit lásku s rozumem, abych prožíval skvělou lásku? Jak se mám chovat ke svému partnerovi, abychom byli oba dva šťastni? Jak by se měl chovat můj partner ke mně? Co nám ve vztahu chybí? Čeho máme ve vztahu moc, a spíše to našemu vztahu škodí? Na jakých negativních vlastnostech by měl zapracovat můj partner? Na jakých negativních vlastnostech mám u sebe zapracovat? Jakým způsobem zajistit v našem vztahu lásku a štěstí?

doba výkladu: 50 minut

způsob provedení, objednávka a platba ► ZDE ◄

LÁSKA NEBESKÁ - 400 kč (17 €)

objednací kód: 663

Dostanete odpovědi na tyto otázky:

Je můj partner mojí půlkou duše?  Je naše láska požehnaná? Mohu něco udělat pro zlepšení našeho vztahu? Je můj partner spokojen ve vztahu? Je něco, co se mu na mně nelíbí? Na co si mám dát pozor? Jak se nám bude společně dařit? Zůstaneme spolu?

doba výkladu: 40 minut

způsob provedení, objednávka a platba ► ZDE ◄

LEKCE SEXU - 350 kč (15 €)

objednací kód: 664

Dostanete odpovědi na tyto otázky:

Jaký je můj sexuální život, jak na něj pohlížím? Jaký je sexuální život partnera, jak na něj pohlíží? V čem ve mně probouzí partner zájem? V čem probouzím zájem v partnerovi? Jak se s partnerem cítím? Jak se partner se mnou cítí? Jaký je náš sex?

doba výkladu: 35 minut

způsob provedení, objednávka a platba ► ZDE ◄

MÁ VZTAH JEŠTĚ CENU? - 900 kč (39 €)

objednací kód: 665

Dostanete odpovědi na tyto otázky:

TAZATEL

Jaký je můj náhled na náš vztah? Co dělám ve vztahu špatně? Mám se změnit? Pokud ano, tak jak? Miluji ještě partnera?

PARTNER

Jaký je partnerův náhled na náš vztah? Co si myslí partner o našem vztahu? Proč mě chce opustit? Má někoho jiného? Nelíbí se mu na mně něco?

VZTAH

Jaký je náš vztah? Jak ho vnímá partner?  Jak ho vnímám já? Dá se náš vztah zachránit? Co pro to musím udělat? Jak dlouho vztah vydrží, pokud se ho pokusím zachránit?

ROZHODNUTÍ

Bude mi lépe bez partnera? Dokážu žít bez partnera?

RADA

Co bych měl udělat? 

doba výkladu: 90 minut

způsob provedení, objednávka a platba ► ZDE ◄

MALÝ NÁHLED NA VZTAH - 400 kč (17 €)

objednací kód: 666

Dostanete odpovědi na tyto otázky:

Jak vypadá momentální situace, ve které se náš vztah nachází? Co nás s partnerem spojuje?Co nás s partnerem rozděluje? Jaký má partner názor na náš vztah? Jak se bude vztah dál vyvíjet? Jak vztah dopadne? Jak si mám partnera získat? Co by mohlo vztahu bránit?

doba výkladu: 40 minut

způsob provedení, objednávka a platba ► ZDE ◄

MŮJ VZTAH - 450 kč (20 €)

objednací kód: 667

Dostanete odpovědi na tyto otázky:

Jaký je můj vztah? Jaké vlivy zvenčí na vztah působí?Čím k tomu přispívám já? Co můj vztah ovlivňuje z minulosti?J aké vlivy budou mít vliv na vztah v budoucnu? Jak vztah vnímá partner? Čím do vztahu přispívá? Jaké bude naše společné řešení, aneb co máme udělat? rada pro mě

doba výkladu: 45 minut

způsob provedení, objednávka a platba ► ZDE ◄

NÁHLED DO PARTNERSTVÍ - 350 kč (15 €)

objednací kód: 668

Dostanete odpovědi na tyto otázky:

Co si myslím o svém partnerovi, jak o něm smýšlím? Co si myslí partner o mně? Co mám v srdci? Co má můj partner v srdci? Jak se ke mně partner chová navenek? Jak se chovám já k němu? Jaká je současná situace našeho vztahu?

doba výkladu: 35 minut

způsob provedení, objednávka a platba ► ZDE ◄

NÁHLED DO VZTAHU - 400 kč (17 €)

objednací kód: 669

Dostanete odpovědi na tyto otázky:

Jak mě vidí partner, co si o našem vztahu myslí? Jaký je jeho podvědomý vztah ke mně? Co cítí, aniž by si to uvědomoval? Jak se partner chová navenek? Jaké jsou jeho city ke mně? Co by si přál od našeho vzájemného vztahu? Co by si v tomto vztahu nepřál? Jaký je můj vztah k němu? rada pro mě

doba výkladu: 40 minut

způsob provedení, objednávka a platba ► ZDE ◄

NÁHLED NA BUDOUCNOST VZTAHU - 350 kč (15 €)

objednací kód: 670

Dostanete odpovědi na tyto otázky:

Jak se projevuji ve vztahu? Jak se projevuje partner ve vztahu? Jaká je současná situace ve vztahu? Jaké problémy nastávají nebo brzy přijdou? Jak vztah citově ovlivňujeme? Co nás čeká v blízké budoucnosti? Co nás čeká ve vzdálenější budoucnosti? 

doba výkladu: 35 minut

způsob provedení, objednávka a platba ► ZDE ◄

NÁHLED NA VZTAH - 400 kč (17 €)

objednací kód: 671

Dostanete odpovědi na tyto otázky:

Jak vypadá náš vztah? Jak se projevuji ve vztahu? Jak se projevuje ve vztahu partner? Co do vztahu přináším já? Co do vztahu přináší partner? Jak se cítím ve vztahu? Jak se cítí ve vztahu partner? Co chci od vztahu, jaké je mé přání? Co chce partner od vztahu, jaké je jeho přání? Co nás ve vztahu ještě čeká? 

doba výkladu: 40 minut

způsob provedení, objednávka a platba ► ZDE ◄

NASTUPUJÍCÍ LÁSKA - 400 kč (17 €)

objednací kód: 672

Dostanete odpovědi na tyto otázky:

Zvolil jsem si dobře partnera? Co přináším do vztahu? Co přináší partner do vztahu? Jak jsem spokojen ve vztahu nyní? Jak je partner spokojen ve vztahu nyní? Jak budu spokojen ve vztahu v budoucnu? Jak bude partner spokojen ve vztahu v budoucnu? Vydrží nám vztah delší dobu? 

doba výkladu: 40 minut

způsob provedení, objednávka a platba ► ZDE ◄

NEVYHNUTELNÝ ROZCHOD - 600 kč (26 €)

objednací kód: 673

Dostanete odpovědi na tyto otázky:

Jaká je moje osobnost? Jak vnímám náš vztah? Co bych si přál změnit v tomto vztahu? Jakou osobnost má můj partner? Jak vnímá partner náš vztah? Co by si přál partner změnit v tomto vztahu? V čem se partner přetvařuje? Jaký máme vztah? Jaké překážky nás ještě v budoucnu čekají? Má můj partner milence (milenku)? Jak se bude náš vztah vyvíjet, co mohu očekávat? Mám se s partnerem rozejít? 

doba výkladu: 60 minut

způsob provedení, objednávka a platba ► ZDE ◄

OBNOVENÍ LÁSKY VE VZTAHU - 350 kč (15 €)

objednací kód: 674

Dostanete odpovědi na tyto otázky:

Proč nemám láskyplný vztah? Co dělám špatně? Kde se stala chyba? Je nakloněn můj partner lásce? Co bychom měli dělat, aby láska byla opět s námi? Co naopak dělat nemáme? Stojí náš vztah za záchranu? 

doba výkladu: 35 minut

způsob provedení, objednávka a platba ► ZDE ◄

OMEZOVÁNÍ PARTNEREM - 450 kč (20 €)

objednací kód: 675

Dostanete odpovědi na tyto otázky:

Proč mě partner omezuje nebo ponižuje? Jaký je to člověk? Je chyba ve mně, napomáhám tomu? Mám změnit své chování? A pokud ano, jak se zachová? Co ho vede k mému ubližování? Mám ho opustit? Našel bych si lepšího partnera, nebo by byl stejný? Ublíží mi někdy fyzicky? Mám se bát o svůj život? 

doba výkladu: 45 minut

způsob provedení, objednávka a platba ► ZDE ◄

PARTNERSKÝ PROBLÉM - 350 kč (15 €)

objednací kód: 676

Dostanete odpovědi na tyto otázky:

Jakou mám osobnost? Jakou má partner osobnost? Jaký problém mezi námi leží? Co mám udělat, aby se problém vyřešil? Čeho se mám ohledně tohoto problému vyvarovat? Jak problém dopadne, když ho budu řešit? Jak problém dopadne, když ho nebudu řešit?

doba výkladu: 35 minut

způsob provedení, objednávka a platba ► ZDE ◄

PARTNERSTVÍ - 500 kč (22 €)

objednací kód: 677

Dostanete odpovědi na tyto otázky:

Co od vztahu očekávám? Co od vztahu očekává partner? Co je ve vztahu rozbité? Jak vnímám nyní náš vztah? Jak vnímá nyní náš vztah můj partner? Jak se mi zdá partner teď? Jak se mi zdál partner na první pohled? Jaké mám obavy o vztah? Jaké okolní vlivy na náš vztah působí? Jaké máme ve vztahu vyhlídky do budoucna?

doba výkladu: 50 minut

způsob provedení, objednávka a platba ► ZDE ◄

PRAVDA O VZTAHU - 550 kč (24 €)

objednací kód: 678

Dostanete odpovědi na tyto otázky:

Jaký jsem právě teď ve vztahu? Jaký je právě teď partner ve vztahu? Jaké máme společné cíle? Chci tento vztah opravdu? Chce tento vztah partner opravdu? Jaká je naše iluze o vztahu? Jak to mohu napravit? Jak to může partner pomoci zachránít? Jaké jsou naše nevyřešené skryté problémy? Co si promítám do partnera? Co si partner promítá do mě?

doba výkladu: 55 minut

způsob provedení, objednávka a platba ► ZDE ◄

PROBLÉM VE VZTAHU A JEHO ODSTRANĚNÍ - 500 kč (22 €)

objednací kód: 679

Dostanete odpovědi na tyto otázky:

Jak se chovám ve vztahu? Jak se chová ve vztahu partner? Jaký je problém mezi námi? Kde problém vznikl nebo vzniká? Čím problém přiživuji já? Čím problém přiživuje partner?  Co dělat pro zdárné vyřešení? Co nedělat, jak ho neřešit? Jakého mohu dosáhnout výsledku, když budu problém řešit doporučeným způsobem? Co se stane, když problém řešit nebudu?

doba výkladu: 50 minut

způsob provedení, objednávka a platba ► ZDE ◄

ROZBOR VZTAHU - 400 kč (17 €)

objednací kód: 680

Dostanete odpovědi na tyto otázky:

Jaký je náš současný vztah? Co máme společného, proč jsme spolu? V čem jsme každý jiný? Co si můj partner myslí o našem vztahu, co by rád změnil? Jak to bude s naším vztahem v budoucnu? Jak se náš vztah vyvíjí, na co se máme připravit? Jaké problémy a překážky nám do vztahu vstoupí? Co dělat pro udržení vztahu?

doba výkladu: 40 minut

způsob provedení, objednávka a platba ► ZDE ◄

ROZCHOD ANO, NEBO NE? - 300 kč (13 €)

objednací kód: 681

Dostanete odpovědi na tyto otázky:

Bude partner šťastný, když zůstanu? Mám odejít? Proč mám odejít? Kdy je vhodný čas na odchod? Budu šťastný, když odejdu? Bude partner šťastný, když odejdu?

doba výkladu: 30 minut

způsob provedení, objednávka a platba ► ZDE ◄

STÁVKA VZTAHU - 400 kč (17 €)

objednací kód: 682

Dostanete odpovědi na tyto otázky:

Je náš vztah schopen přežít? Má cenu bojovat za tento vztah?  Pokud začnu bojovat, bude bojovat i můj partner? Stojí můj partner o vztah se mnou? K čemu to povede, když začnu o vztah bojovat? Co se stane, pokud bojovat nebudu a nechám vztah tak, jak je nyní? Co nám ve vztahu chybí, na čem je třeba zapracovat? Jak se k tomu mám postavit?

doba výkladu: 40 minut

způsob provedení, objednávka a platba ► ZDE ◄

SVATÝ GRÁL - 300 kč (13 €)

objednací kód: 683

Dostanete odpovědi na tyto otázky:

Co mohu udělat pro zlepšení vztahu? Proč nám to nyní neklape? Co dělám ve vztahu špatně? Jak se soustředit na lásku? Čím můžu partnera potěšit? Má náš vztah vůbec budoucnost?

doba výkladu: 30 minut

způsob provedení, objednávka a platba ► ZDE ◄

VELKÁ ABECEDA VZTAHU - 1250 kč (54 €)

objednací kód: 684

Dostanete odpovědi na tyto otázky:

A - Čím prochází náš vztah nyní? - B - Jak napomoci štěstí ve vztahu? - C - Jakou cestou se náš vztah nyní ubírá? - D - Jaké zázemí má náš vztah? - E - Jak předcházet onemocnění vztahu, nedorozuměním? - F - Jaké strachy jsou ukryty v našem vztahu? - G - Zasahuje někdo do našeho vztahu, vnáší zlo do našeho vztahu? - H - Jaký základ má náš vztah? - I - Jakým nebezpečím projde náš vztah? - J - Jak předcházet hádkám? - K - Jak zvládnout menší problémy? - L - Co nového nás čeká ve vztahu? - M - Je mezi námi pravda, nebo je náš vztah protkán lží? - N - Existuje v našem vztahu důvěra z obou stran? - O - Jaká tajemství zůstala neodkryta, jaká tajemství halí jednoho z nás nebo oba? - P - Čekají náš vztah velké změny, případně jaké? - R - Jací přátelé nás obklopují? - S - Co by pomohlo nejvíce našemu vztahu? - T - Jaké překážky budeme muset ve vztahu překonat?  - U - Co získáme a o co přijdeme, pokud vztah posílíme a upevníme? - V - Jaká láska obklopuje náš vztah, případně jak přivést lásku do našeho vztahu? - W - Na jakých základech je náš vztah postaven? - X - Jak se k našemu vztahu vnitřně staví partner, co by si přál? - Y - Jak se k našemu vztahu vnitřně stavím já, co bych si přál? - Z - Jaké má náš vztah šance?

doba výkladu: 125 minut

způsob provedení, objednávka a platba ► ZDE ◄

VKLAD DO VZTAHU - 850 kč (37 €)

objednací kód: 685

Dostanete odpovědi na tyto otázky:

Co vkládám do vztahu? Co vkládá do vztahu partner? Jaké city ke mně chová partner? Jaký je podvědomý postoj partnera vůči mně? Jak partner vnímá sebe ve vztahu? Jaké je přání partnera ohledně vztahu? Jaké je přání partnera na vztah? Jaká bude další pravděpodobná aktivita partnera ve vztahu? Jaká je momentální podoba vztahu? Kam (k čemu) vztah pravděpodobně spěje? Jaký bude vývoj v nejbližší budoucnosti?  Jaký bude vývoj později? Co náš vztah podporuje? Co by mohlo v pokračování vztahu bránit? Jakou radu pro mě mají andělé ohledně nejbližší budoucnosti? Jakou radu pro mě mají andělé ohledně dlouhodobé perspektivy nebo celého vztahu? Čeho se mám vyvarovat? 

doba výkladu: 85 minut

způsob provedení, objednávka a platba ► ZDE ◄

VRCHOL A PÁD VZTAHU - 400 kč (17 €)

objednací kód: 686

Dostanete odpovědi na tyto otázky:

Jaký je můj náhled na náš vztah? Jaký je partnerův náhled na náš vztah? Čím vztah posiluji, upevňuji já? Čím vztah posiluje, upevňuje partner? Čím vztahu naopak škodím? Čím vztahu škodí partner? Jaký problém je ve vztahu, jaká krize? Na co si mám dát pozor? Jaká bude nejvyšší možná perspektiva vztahu?

doba výkladu: 40 minut

způsob provedení, objednávka a platba ► ZDE ◄

VÝKLAD PRO ZADANÉ - 350 kč (15 €)

objednací kód: 687

Dostanete odpovědi na tyto otázky:

Jak bychom mohli posílit náš vztah, by byl harmonický a plný lásky?  Jak zlepšit komunikaci v našem vztahu? Jakou máme šanci na šťastný vztah?  Jak přemoci žárlivost, u mě nebo u partnera? Jak si více věřit? Jaké možnosti do budoucna nabízí náš vztah?  Jakou strategii zvolit, abychom oba byli ve vztahu šťastni? Bude nám dopřána rodina, další potomek nebo vnoučátko, které nás spojí více dohromady?

doba výkladu: 35 minut

způsob provedení, objednávka a platba ► ZDE ◄

VZNIKL PROBLÉM VE VZTAHU - 450 kč (20 €)

objednací kód: 688

Dostanete odpovědi na tyto otázky:

Jakou mám osobnost? Jakou má osobnost můj partner? Jaký je náš problém ve vztahu? Proč se objevil problém? Jak náš vztah dopadne, pokud nikdo z nás nic neudělá? Jakých chyb se dopouštím? Jakých chyb se dopouští můj partner? Jak by se dal problém řešit? Jak to dopadne, pokud budeme problém řešit společně? 

doba výkladu: 45 minut

způsob provedení, objednávka a platba ► ZDE ◄

VZTAH - 400 kč (17 €)

objednací kód: 689

Dostanete odpovědi na tyto otázky:

Jakou mám osobnost? Jakou má osobnost člověk, na kterého se ptám? V čem mu můžu důvěřovat? V čem mu věřit nemám? Oklame mě?  Jak budeme spolu vycházet při odlišných názorech? Jak spolu budeme vycházet v budoucnu? Mám mu podat pomocnou ruku, případně jakým způsobem?

doba výkladu: 40 minut

způsob provedení, objednávka a platba ► ZDE ◄

VZTAH DO DŮSLEDKŮ - 900 kč (39 €)

objednací kód: 690

Dostanete odpovědi na tyto otázky:

Čím do vztahu přispívám já? Čím do vztahu přispívá partner?  Co ke mně můj partner cítí? Jak mě partner vnímá? Jaký je podvědomý postoj partnera vůči mně? Jak partner vnímá sebe ve vztahu? Jaké má partner přání ohledně vztahu? Jaký je názor partnera na náš vztah? Jak se bude snažit partner ve vztahu? Jak vypadá nyní náš vztah?  Kam vztah pravděpodobně spěje? Jaký bude vývoj našeho vztahu v blízké budoucnosti? Jaký bude vývoj našeho vztahu později? Co vztah podporuje? Co našemu vztahu škodí? Jakou mají andělé radu pro mě pro nejbližší budoucnost? Jakou mají andělé radu pro krásný vztah do duboucnosti? Čeho se mám vyvarovat? 

doba výkladu: 90 minut

způsob provedení, objednávka a platba ► ZDE ◄

VZTAHY - 500 kč (22 €)

objednací kód: 691

Dostanete odpovědi na tyto otázky:

Co si já myslím o partnerovi? Jakým způsobem vnímám partnera? Co svému partnerovi poskytuji, co mu posílám? Co z celé záležitosti vyvozuji? Co si partner myslí o mně? Jakým způsobem mě partner vnímá? Co partner poskytuje mně, co mi posílá? Co z celé záležitosti vyvozuje partner? Co nás spojuje?  Kam vztah směřuje?

doba výkladu: 50 minut

způsob provedení, objednávka a platba ► ZDE ◄

ZLEPŠENÍ VZTAHU - 450 kč (20 €)

objednací kód: 692

Dostanete odpovědi na tyto otázky:

Jaké pocity zažívám ve vztahu? Co náš vztah ohrožuje? Mohl bych dělat více? Existuje nějaké tajemství, které vypĺave na povrch? Jaké překážky přijdou? Jaké pocity zažívá ve vztahu partner? Proč tomu tak je? Co máme dělat? Jak se mám v tomto vztahu zachovat?

doba výkladu: 45 minut

způsob provedení, objednávka a platba ► ZDE ◄