AKTUÁLNÍ PRACOVNÍ POZICE - 450 kč (20 €)

objednací kód: 724

Dostanete odpovědi na tyto otázky:

Proč jsem nespokojený se svou současnou pracovní pozicí? Jak na mě nahlíží můj šéf, je se mnou spokojen či nespokojen? Jak na mě nahlíží mí spolupracovníci ohledně práce? Co bych si skutečně v hloubi své duše přál? Co se stane, když dám výpověď? Najdu novou práci v blízké době? Mám se vydat svou vlastní cestou? Co se stane, když v této práci zůstanu? Co mě v této oblasti v případě rozhodnutí zůstat čeká? Pro jakou variantu bych se měl rozhodnout? Jaké mám šance do budoucna ohledně nové práce? Co mě v práci čeká v nejbližší době, na co bych se měl připravit? 

doba výkladu: 45 minut

způsob provedení, objednávka a platba ► ZDE ◄

CESTA NA POHOVOR - 350 kč (15 €)

objednací kód: 725

Dostanete odpovědi na tyto otázky:

Jak se mám na pohovor připravit? Budu žádaný pro zaměstnání, o které se ucházím? Je toto zaměstnání pro mě vhodné? Jak se mám chovat na pohovoru? Jakým nástrahám budu muset čelit? Bude toto zaměstnání uspokojující po finanční stránce? Budu v tomto zaměstnání delší dobu? 

doba výkladu: 35 minut

způsob provedení, objednávka a platba ► ZDE ◄

 HLEDÁM ZAMĚSTNÁNÍ - 400 kč (17 €) 

objednací kód: 726

Dostanete odpovědi na tyto otázky:

Najdu si práci v blízké době? Co pro to mohu udělat? Která práce je pro mě vhodná? Bude tato práce dobře ohodnocená? Mohu se již nyní připravit na změnu, případně jak? Bude se mi v zaměstnání líbit? Bude kolektiv příjemný? Bude toto zaměstnání na delší čas?

doba výkladu: 40 minut

způsob provedení, objednávka a platba ► ZDE ◄

JAKOU PRÁCI ZVOLIT? - 550 kč (24 €)

objednací kód: 727

Dostanete odpovědi na tyto otázky:

Jaké jsou mé schopnosti? práce 1 (uveďte pozici, o kterou se ucházíte) Jaké jsou v této práci finance? Jaká budoucnost mě čeká v této práci? práce 2 (uveďte pozici, o kterou se ucházíte) Jaké jsou v této práci finance? Jaká budoucnost mě čeká v této práci? práce 3 (uveďte pozici, o kterou se ucházíte) Jaké jsou v této práci finance? Jaká budoucnost mě čeká v této práci? rada, jaká práce z hlediska budoucnosti a profesního růstu je nejvhodnější

doba výkladu: 55 minut

způsob provedení, objednávka a platba ► ZDE ◄

MŮJ POSTOJ K PRÁCI - 300 kč (13 €)

objednací kód: 728

Dostanete odpovědi na tyto otázky:

Co bych měl použít při výkonu svého povolání? Jaké potřeby v této práci jsou uspokojeny? Na které potřeby často zapomínám? Co udělat, abych měl práci rád, naplňovala mě a uspokojovala? Co mohu čekat v této práci? Jak se mám skutečně v této práci zachovat?

doba výkladu: 30 minut

způsob provedení, objednávka a platba ► ZDE ◄

NAŠEL JSEM ZAMĚSTNÁNÍ - 400 kč (17 €)

objednací kód: 729

Dostanete odpovědi na tyto otázky:

Je toto zaměstnání pro mě vhodné? Bude se mi v práci líbit? Zvládnu pracovní náplň? Jak budu vycházet s nadřízenými? Jak budu vycházet s kolegy? Mám šanci na postup v zaměstnání? Zůstanu v tomto zaměstnání delší dobu? Budu časem přeřazen na lepší pozici?

doba výkladu: 40 minut

způsob provedení, objednávka a platba ► ZDE ◄

PRACOVNÍ CESTA - 450 kč (20 €)

objednací kód: 730

Dostanete odpovědi na tyto otázky:

Jak proběhne má pracovní cesta? Sjednám hodně dobrou zakázku? Bude těch zakázek více? Budu po zásluze odměněn? Dostanu prémie navíc? Vrátím se v pořádku zpět? Budu vyslán na další pracovní cestu? Zažiju na ní něco nepředvídatelného? Na co si mám dát pozor?

doba výkladu: 45 minut

způsob provedení, objednávka a platba ► ZDE ◄

SOUČASNÁ POZICE VE FIRMĚ - 400 kč (17 €)

objednací kód: 731

Dostanete odpovědi na tyto otázky:

Jaká je má současná pozice, jak mě ostatní vnímají? Jakou pracovní pozici mohu očekávat v budoucnu? Jak mě vnímají ostatní spolupracovníci? Co mám dělat, aby mě práce více bavila? Co získám svou současnou prací? Kam se poposunu? Chtějí mě dát výpověď z práce? Mám dát já sám výpověď z práce? Najdu mnohem lepší uplatnění, pokud pracovní poměr ukončím? 

doba výkladu: 40 minut

způsob provedení, objednávka a platba ► ZDE ◄

VEDENÍ A ORGANIZOVANOST - 400 kč (17 €)

objednací kód: 732

Dostanete odpovědi na tyto otázky:

Jakou sílu v sobě uchovávám? Jaký jsem vedoucí pracovník nebo bych mohl být? Jak dobře dokážu využít logiku a myšlení? Jak velké je moje charisma a má sebedůvěra? Dokážu pracovat s disciplínou v sobě samém? Jak na sobě v tomto směru mohu ještě pracovat? Dosáhnu v životě velkých výsledků, pokud na sobě budu pracovat? Mohu stát v čele organizace nebo podniku?

doba výkladu: 40 minut

způsob provedení, objednávka a platba ► ZDE ◄

VHODNOST MÍSTA - 200 kč (9 €)

objednací kód: 733

Rozhodujete se mezi dvěma nabídkami práce? Zhodnotím každou z nich. Dostanete odpovědi na tyto oblasti:

vhodnost místa - vaše schopnosti pro místo - finance s ním spojené - celková spokojenost, kolektiv nebo podřízení, nadřízení - průběh při zvolení konkrétního místa

doba výkladu: 20 minut

způsob provedení, objednávka a platba ► ZDE ◄