Wadohot

Vložím do vašich uší schopnost více vnímat svět andělů, zbytřím vaše smysly, byste rozuměli našemu poselství přímo pro vás. Byste dokázali naslouchat více a porozuměli našemu vedení.

Wadohot stojí v obklopení mnoha srdcí a slz, které sbírá od všech lidí, kdož ho požádají. Vede lidi cestou porozumění andělskému vedení. Má modré oči a zlaté vlásky.