Zacharel

Přináším Božské dary, usnadňuji jejich přijetí, otevřu vám oči, byste tyto dary dokázali přijmout s vděčností a láskou.

Zacharel má hnědé vlásky a modré oči. Jeho fialové roucho je nekonečné. Je to velice vysoký anděl.