začínající písmenem A

╰☆ AAHARON ☆╮

Dohlížím na lásku dvou lidí, kteří nemohou být spolu, a přesto to v minulosti bylo jinak. Velice se milovali, toužili být spolu, toužili se vidět i slyšet, a nyní již to není možné. Důvody mohou být různé, může se jednat o strach jednoho z lidí, nebo je tento člověk v jiném vztahu.

╰☆ AALBIEL ☆╮

Dovedu vás k vyšším cílům, nade mnou stojí archanděl Michael, a dovolí mi vám pomoci ve vaší záležitosti. Pomůžu vám dojít spravedlnosti nejen u soudu, ale také v běžném životě. Pomáhám lidem, kteří jsou v právu a na které je činěno bezpráví.

╰☆ ABADIEL ☆╮

Dává člověku bojovnost, která je zapotřebí. Pomáhá při nezávislosti.

╰☆ ABADION ☆╮

Chrání odpadlíky a ty, jež ztratili smysl své životní cesty. Navrací jim kuráž udělat něco se svým životem. Chrání lidi poslané do vyhnanství.

╰☆ ABAGRION ☆╮

Ochraňuji lásku proti zlým lidem, by na vás žádná zlá moc nedosáhla a vy jste žili spokojeně bez cizích vlivů. Posílám své světlo na ochranu před zlobou a nepřejícností. Odstraňuji nežádoucí vlivy, by se láska projevila v plné síle. Neboť jen čistá láska dokáže překonat vše zlé, a já vám tuto lásku přináším.

╰☆ ABAN ☆╮

Dohlížím na to, by láska proudila tím správným směrem. Dohlížím na námluvy i zásnuby. Nyní rozhodujete se, kterého partnera zvolit pro šťastný život, a já vám v tom budu nápomocen. Ukážu vám pravou tvář partnerů, mezi nimiž se rozhodujete, byste zvolili toho nejvhodnějšího. Ukážu vám správnou cestu šťastným partnerským vztahem.

╰☆ ABARIEL ☆╮

Dohlížím na početí a příchod připravené dušičky do vašich životů. Přináším plodnost a schopnost otěhotnět. Stejně jako miminko v děloze, chráním také plavce i neplavce, by neutonuli. Odstraňuji smutek a žárlivost, posiluji lásku a radost, byste byli ve vztahu šťastni a mohli přivést na svět zdravé miminko.

╰☆ ABASDARFON ☆╮

Dohlížím na vaše štěstí v pracovní oblasti. Vypravím vás do dalšího úspěšného dne a pomohu vám dostat se na místo, po kterém toužíte. Ať již nevykonáváte žádnou profesi, či jste na tomto místě nespokojeni, povolejte mne a já vám pomůžu k pracovnímu štěstí. Ukážu vám správnou cestu k získání vysněného místa.

╰☆ ABASDARHON ☆╮

Ukážu vám budoucnost vašeho vztahu pomocí snů, ale také na co si máte dát pozor, zda vyčkávat, nebo je lépe jednat. Každý vztah je jedinečný, a já vám jsem ochoten pomoci na vašem vztahu pracovat, povýšit ho na Boží vztah plný lásky a porozumění.

╰☆ ABATAR MUZANIA ☆╮

Jsem andělem milostné komunikace. Pečuji o komunikaci ve vztahu, přináším jí tam, kde schází. Soustředím se na toho, koho milujete, zesílím jeho myšlenky na vás tak, by nejen na vás tento člověk myslel, ale také aby pro to něco udělal. Popostrčím ho směrem k vám, a ukážu mu všechny krásy lásky, by nepochyboval o sobě ani o lásce k vám. Podporuji odvahu komunikovat, ale také spojit se s vámi, pokud ve spojení nejste. Dávám odvahu snít o vaší společné budoucnosti a také pro to něco udělat.

╰☆ ABATHUR ☆╮

Společné bydlení utužuje lásku, proto pomáhám především nalézt vhodné bydlení, podporuji myšlenky na bydlení a ukazuji krásy společného bydlení tomu, kdo se bojí osamostatnit a odejít od svých rodičů. Se mnou to zvládnete bez problémů, není třeba se bát. Pokud má tedy i vaše láska myšlenky na společné bydlení, s mou pomocí je uskuteční.

╰☆ ABBADON ☆╮

Starám se o to, by zlo bylo potrestáno tak, jak si zaslouží. Mám na starosti tresty Boží, bojuji se Satanem i jeho temnými pomocníky. Použil proti vám někdo černou magii, nebo vám snad někdo ubližuje? Přáli byste si pro tohoto člověka to, co si skutečně zaslouží? Pak mne můžete požádat, nechť roztočím Boží mlýny plnou rychlostí.

╰☆ ABBETIRA ☆╮

Jakou částku požadujete a na co ji chcete použít? Kolik lidí učiníte šťastnými? Otevřu vám dveře do prosperity, byste byli i vy šťastni a splnili si svá velká přání, však musíte učinit šťastného alespoň jednoho člověka, skutečně šťastného, splnit i jeho sen. Pak vaší prosbu s radostí přijmu.

╰☆ ABDIEL ☆╮

Možná máte nyní se svou vírou problémy, neboť neděje se nic pozitivního, co byste zaznamenali. Avšak vězte, že tam, kam nedohlédne váš zrak, děje se mnohé a připravuje se vše na projevení i ve vaší přítomnosti. Pomohu vám s vaší vírou, vírou v Boží plán i Boží pomoc. Nedám vám znamení, neposkytnu vám důkaz, byste uvěřili, ale pomohu vám zklidnit vaší duši, byste opět získali svou víru.

╰☆ ABDIZUEL ☆╮

Přináším touhu po sebezdokonalení, přináším touhu být opravdu sebevědomý ve všem, co chcete dělat. Potřebujete se zdokonalit v pracovní oblasti, nebo v oblasti lásky? Bojíte se neúspěchu, či posměchu? Se mnou na tyto pocity zapomeňte, neboť tak, jak vás vidím já, uvidí vás také ostatní lidé. Dokonalost můžete hledat také v přírodě, proto také pomáhám zemědělcům, by jejich plody prospívali.

╰☆ ABDUEL ☆╮

Pomáhá zvládat chování dětí i dospělých, by uspěli ve společnosti. Podporuje mírumilovné myšlenky i činy.

╰☆ ABEL ☆╮

Očišťuji od hříchů duše pozemské, tedy ještě v živých pozemských tělech, také duše, které již své tělo opustili. Pokud máte pocit, že zhřešili jste, a toužíte svůj hřích smýt, pak mne povolejte. Udělejte to dříve, než předstoupíte před našeho pána, neboť i váš život se tím stane šťastnější, neboť nebude vás nic tížit.

╰☆ ABIEL ☆╮

Pomáhám všem lidem s komunikací. Také pomáhám všem těm, kdož chtějí slyšet rady andělů a neslyší, by mohli naše vzkazy zachytávat pomocí automatického písma. Přibližte se nám, andělům, a vyslechněte naše vzkazy přímo pro vás.

╰☆ ABILAEL ☆╮

Pomůžu vás zcela rozvinout a zrealizovat váš plán, kterému nikdo nevěří, v jehož úspěch nikdo nevěří. Nebojte se požádat mne o pomoc při realizaci vašeho plánu, neboť věřím, že pomůže vám zapsat se do dějin či srdcí lidí. Tak jako věřím vám, tak věřím i vašemu plánu.

╰☆ ABINAEL ☆╮

V mé přítomnosti je těžké lhát, neboť každá lež se ihned pozná i u těch největších lhářů. Stačí povolat mne a mít mou energii blízko sebe. Pokud si nejste jisti, zda byste vše dobře rozpoznali, zapalte k mé energii ještě svíčku, podle plamínku poznáte, zda osoba, která je s vámi v místnosti, lže.

╰☆ ABINIEL ☆╮

Podporuje farmáře i lidi milující přírodu. Zastavuje plýtvání silami i nadáním. Chrání čistá srdce, by došli své lásky.

╰☆ ABRALIEL ☆╮

Pomáhá lidem překonat obtíže a překážky, které se jim staví do cesty, by zdolání těchto překážek je nevyčerpalo a zdárně je překonali. Ukazuje lidem jejich pravé poslání.

╰☆ ABRANUDSHIAH ☆╮

Pomohu vám s čímkoliv, co je v souladu s Božím osudem, konáno v lásce a z lásky. Žádat mne můžete o cokoliv, však je třeba mít v srdci pro své přání lásku, jinak má pomoc není účinná. Jsem ve službách Ježíše a zajišťuji lásku na Zemi, lásku všech tvorů, kteří mne prosí o pomoc.

╰☆ ABRAXAS ☆╮

Starám se o lásku, vkládám jí do vztahů, vkládám také do vztahů harmonii, schopnost starat se jeden o druhého, být si navzájem oporou. Podporuji důvěru a porozumění ve vztahu. Vkládám do vztahů čistotu, bez hádek a rozepří, bez závisti a žárlivosti. S mou pomocí docílíte čisté lásky.

╰☆ ABRID ☆╮

Chráním vás před zlými lidmi, ale také před těmi, kdož by vám vaší životní energii chtěli vysávat. Ochraňuji před zlem. Dohlížím také na tok času, by se nic neuspíšilo k neprospěchu lidí, ale také by se zbytečně čas nevlekl. Jako anděla rovnováhy mne můžete požádat o rovnováhu ve vašem životě.

╰☆ ABRINAEL ☆╮

Hlídám velké lásky, pomáhám všem partnerským párům, by jejich láska sílila a vztah se vyhnul stereotypu. Pokud tedy váš vztah uvadá, či necítíte lásku vašeho partnera, neprojevuje vám své city a stává se chladným, pak mne můžete požádat o nápravu.

╰☆ ABULIEL ☆╮

Jako anděl komunikace dohlížím na písemnou komunikaci mezi dvěma lidmi a na trpělivost. Pokud vám partner neodepisuje, nebo odepisuje jedním slovem a jen občas, můžete mne požádat o to, bych na vašeho partnera dohlédl. Podporuji trpělivost, byste se dočkali své lásky a mohli jí prožívat společně se svým partnerem. Neboť při netrpělivosti jste neklidní, a tudíž si můžete brzdit to, po čem tolik toužíte. Dohlédnu, by člověk, který vás má v srdci, nebál se, a napsal vám o své touze a lásce, by začal komunikovat.

╰☆ ABUSIS ☆╮

Ztratilo se vám zvířátko, postrádáte člena rodiny? Rádi byste se s ním ještě shledali, rádi byste ho uvítali opět doma? Dívám se na všechny bytosti, kteří ztratili cestu domů, či se zatoulali, či nemohou domů přijít, neboť jim někdo brání. Pomohu jim najít opět cestu domů, by se nebáli a vydali se na tuto cestu co nejdříve.

╰☆ ABUZAHA ☆╮

Podporuji láskyplné změny, pomáhám milencům v jejich lásce, by zdolali všechny překážky a mohli být spolu a žít společně. Někdy se stává, že lidé žijí ve vztahu, ve kterém není již láska, a oba dva se jen trápí. Pak takový člověk začne hledat lásku, a když ji najde, bojí se opustit již nefunkční vztah. Pokud to máte také tak, pak vám rád pomohu.

╰☆ ABUZOHAR ☆╮

Dohlížím na zamilovanost, by nevyprchala ani na začátku vztahu, ani za mnoho desítek let. Dohlížím na zdárný průběh námluv, setkání, ale i vztahu. By vztah dostal se do nadpozemské úrovně a láska a zamilovanost stále čišela z páru zamilovaných. Jako anděla lásky mne můžete požádat o pohlaví miminka.

╰☆ ACADIEL ☆╮

Podporuje lidi v jejich talentech, by je nezahazovali, a šli si touto cestou. Přináší však mnoho životních překážek, aby na talenu co nejvíc pracovali a neobávali se neúspěchu.

╰☆ ACALEV ☆╮

Zklidním vaší duši, byste nepřebíhali od jedné záležitosti k druhé. Cítím, jak vám myšlenky těkají, nevíte, pro kterou záležitost se rozhodnout, nebo prostě nedokážete dotáhnout nic do konce. Rádi byste nastolili ve svém životě řád, a dokončili, co jste započali?

╰☆ ACARIEL ☆╮

Opatruji duše zvané anam cara. Dvě poloviny duše hledám po celém světě, vedu jejich cesty k sobě, by došlo ke spojení a štěstí těchto dvou bytostí. Spolu s Thelielem jim ukazuji cestu opět ke společnému život, dohlížím, by se duše spojila a již nikdy nerozpojila.

╰☆ ACERUEL ☆╮

Přináším krásné sny o budoucnosti, o všem, co vás čeká, nepěkného - tedy čemu je třeba se vyhnout, ale i toho krásného, co vás čeká. Čeká snad vaše láska a neví, zda se rozhodnout pro společný život s vámi? Přinesu mu mnoho krásných snů o vaší společné budoucnosti. Také pro vás a vaše blízké jsou mé sny důležité, proto pokud stojíte před důležitým rozhodnutím ve svém životě, ukážu vám správnou cestu.

╰☆ ACIEL ☆╮

Pomohu vám ve složitém rozhodnutí. Nevíte, který partner je pro vás ten nejlepší pro život? Rádi byste zvolili správně a šli za svým štěstím? Chtěli byste partnera, se kterým můžete strávit krásný život v lásce a porozumění? S tímto vším vám velmi rád pomohu.

╰☆ ACOLOM ☆╮

Strážím planetu Venuši. Hlídám nenaplněnou lásku a dávám jí naplnění. Jste smutní a nešťastní při čekání na svou lásku? Chtěli byste ji mít vedle sebe, by váš smutek odešel a slzy se osušili? Stačí mě požádat a já probudím city v mysli vaší lásky, vašeho milovaného.

╰☆ ADAD ☆╮

Podporuji zdraví skrze plody přírody, které si sami vypěstujete. Vkládám do ovocných stromů, keřů i zeleniny potřebné vitamíny k udržení a zajištění zdraví. Přináším vám minerály a vitamíny, které vašemu tělu chybí.

╰☆ ADAE ☆╮

Hlídám lásku v kruhu rodiny, zvláště dětské lásky, mateřské a otcovské. Dohlížím na soulad mezi otcem, matkou a dětmi, také mezi páry nejen heterosexuálními, neboť láska je vždy od Boha. Nestyďte se za svou lásku, pokud pramení z vašeho srdce, dejte o ní vědět celému světu. Nenechte si ji vzít a bojujte za ní.

╰☆ ADAMIEL ☆╮

Stojí při lidech, kteří rádi riskují, avšak ne své vlastní životy. Podporuje v odvaze, podporuje všechny, jež si jsou za svými sny a nebojí se riskovat.

╰☆ ADANAEL ☆╮

Dohlížím na chování dětí, na jejich poslušnost, by se vždy chovali tak, jak mají, zachovali si svou svobodu, a přesto nepřidělávali starosti rodičům. Dohlížím na jejich správný duchovní vývoj, by si zachovali nevinnost dítěte, ale lásku andělskou.

╰☆ ADATIEL ☆╮

Jsem andělem milenců, chráním čisté lásky. Ukazuji cestu ke společnému životu, dávám odvahu opustit stávající, nefunkční vztah a být šťastní. Neboť jen v lásce naleznete to skutečné štěstí, jen někdy jeden z vás stále váhá a bojí se udělat ten správný krok. Nač je vám však váš strach, když můžete přijít o to nejcennější, co nyní u sebe máte, a tím je velká láska? Nebojte se ničeho, však ochráním vás, vaše láska za to stojí.

╰☆ ADIEL ☆╮

Ukončuji všechny záležitosti, které již ve svém životě nepotřebujete. Je spousta věcí a situací, na které se upínáte, však nejsou již zapotřebí, proto nebojte se mi je odevzdat. Odevzdejte mi také bolestné zkušenosti a věřte, věřte v lásku, neboť láska vám neublížila. Ubližovat umí jen lidé, však v mnoha lidech ukrývá se dobro. Proto nebojte se opět věřit.

╰☆ ADIMIL ☆╮

Hlídám lásku všech zamilovaných lidí, kteří nežijí ve společné domácnosti, avšak nechtějí na tom nic měnit, ze strachu, že selžou, ze strachu, že neuvidí nikdy více své milované děti.

╰☆ ADIMUS ☆╮

Jsem anděl dohlížející na vzplanutí lásky na pracovišti. Zamilovali jste se do svého nadřízeného nebo podřízeného a přejete si více, než jen profesionální vztah? Přejete si krásný vztah s tímto člověkem? Toužíte po vztahu milostném, nebo snad partnerském s tímto člověkem? Pomohu vám získat jeho náklonnost i lásku.

╰☆ ADINAEL ☆╮

Jsem andělem lidských něžností. Dávám do vztahu něhu a touhu, vkládám ji jen mužům, by ženy tuto něhu mohli pocítit od svého milovaného partnera. Pokud se vám tato něha nedostává a chybí vám, nehledejte ji jinde, jen vyslovte své přání.

╰☆ ADNACHIEL ☆╮

Nemám rád velká rizika, ale přesto pomáhám všem, kdož se rozhodnou velice riskovat. Riskovat můžete vztah, peníze, nebo práci, však při riskování vašeho života vám nepomohu. Život je svatý a není na hraní.

╰☆ ADNAI ☆╮

Milovali jste se v minulosti, či jste milovali někoho jen platonicky, a tento člověk vaší lásku neopětoval? Možná byl tenkrát příliš mladý na lásku a vztah s vámi, možná nyní nastal ten správný čas. Nemyslíte na tohoto člověka jen tak náhodou, možná myslí i on na vás a touží po vás. Máte ho ve svém srdci a chtěli byste ho mít také ve svém životě?

╰☆ ADONAEL ☆╮

Probudím ve vás logické myšlení, ale také duchovní štěstí. Byste ho pocítili a mohli být šťastni. Potřebujete pomoci se strategií plánu či svého života? I v tom vám mohu být nápomocen. Stačí mne o to požádat.

╰☆ ADONAI ☆╮

Máte potíže s láskou? Nerozumíte si se svým milým, se svou milou? Jsou hádky na denním pořádku? Chtěli byste tyto potíže odstranit?

╰☆ ADOYAHEL ☆╮

Potřebujete pomoci v lásce, v poznání jeden druhého? Přejete si společnou budoucnost s některým člověkem?

╰☆ ADOYAHIL ☆╮

Ukážu vám pravou tvář člověka, o kterého usilujete, nebo kterého máte po svém boku.

╰☆ ADRIEL ☆╮

Dohlíží na stálou lásku, napomáhá lepšímu osudu. Pomáhá zamilovaným, aby byli spolu a dokázali si slova lásky říci.

╰☆ ADUACHIEL ☆╮

Dohlíží na spravedlnost ve vztazích, aby si byli partneři rovni, nepovyšovali se nad druhého a dokázali spolupracovat.

╰☆ AERIEL ☆╮

Podporuje smělost lidí, kteří vědí, čeho chtějí v životě dosáhnout. Poskytuje lidem svobodu, ale také patřičnou hrdost.

╰☆ AF ☆╮

Af je andělem sňatků a zázraků. Chcete dostat nabídku ke sňatku? Je to nyní nemožné? Milujete svého přítele a on vás a rádi byste svůj život svěřili do jeho rukou? Af nahlédne tomuto člověku do srdce a vyzdvihne ho nad rozum. Poté sám přijde s touto nabídkou.

╰☆ AFBRI ☆╮

Jsem andělem lásky a zázraků spojených s láskou. Zázraků, na které tak netrpělivě čekáte. Zázraků stvoření lásky nebo návratu lásky. Uvolním pro vás tento zázrak v tu správnou chvíli, stačí mne jen o to požádat.

╰☆ AFBRIEL ☆╮

Jsem nebeský kníže přinášející nebeskou lásku všem, kdož dlouho na svou lásku čekají, či čekají na návrat partnera, na jeho vyslovení lásky. Rozdmýchávám oheň lásky v srdcích lidí, kteří chovají se jinak, než by měli, kteří nemají na první pohled zájem, ale vnitřně je to trápí a rádi by byli se svou láskou. Jen odvaha jim chybí.

╰☆ AFIMO ☆╮

Afimo je anděl vášnivé lásky. Dohlíží na sexuální přitažlivost mezi dvěma lidmi.

╰☆ AFOLONO ☆╮

Postůjte chvíli a vnímejte jen svou duši. Hluboko uvnitř vás spí moudrost vašich minulých životů, které probudíte jen klidem. Skrývá se ve vás víc, než si myslíte. Vyzdvihněte to dobré ze své duše, a použijte pro své štěstí.

╰☆ AFREI ☆╮

Je andělem lásky a zázraků, očekáváte-li zázrak v oblasti lásky, který stále nepřichází, povolejte ho ku pomoci k uvolnění tohoto zázraku.

╰☆ AFRIEL ☆╮

Střeží děti a mláďata zvířat, stará se o jejich blaho. Trápí vás osud nějakého zvířátka, či dokonce toto zvířátko trpí? Podporuje také pozitivní myšlení.

╰☆ AFRYCA ☆╮

Pomohu vám odhalit tajemství léčivých bylin, drahokamů a všeho, co souvisí s léčením pomocí přírody.

╰☆ AFSIKHOF ☆╮

Dohlíží na vás v době dovolené, abyste si odpočinuli, a neprožili nic špatného. Na cestách vás chrání před nehodami, v době pobytu na dovolené vás ochraňuje před nudou

╰☆ AFTIEL ☆╮

Přináším lepší časy, odnáším časy zlé. Neprožíváte právě nejlepší období? Zdá se, že se vám nic nedaří? Děláte pro to vše, ale bez výsledku? Týká se vaše trápení lásky? Týká se snad financí? S tím vším vám mohu pomoci.

╰☆ AGAD ☆╮

Dohlíží na zamilované muže, by dokázali odhodit své ego a skutečně prožívali lásku podle svých snů.

╰☆ AGARES ☆╮

S ním se naučíte jakoukoliv řeč. Mnoho lidí ho považuje za démona, jelikož má rád lidské krásné ženy, ale stále patří do andělské říše.

╰☆ AGASOLY ☆╮

Chcete se dočkat překvapení od svého milého či milé? Toužíte po překvapení, kdy vám oznámí úžasnou zprávu, která vás potěší a na kterou čekáte již delší dobu?

╰☆ AGIEL ☆╮

Zajišťuje inteligenci, díky němu uvidíte věci více do hloubky.

╰☆ AGIKUS ☆╮

Pomáhá udržet zamilovanost u dlouhotrvajících vztahů.

╰☆ AGIRAEL ☆╮

Stojí a doprovází lidi, kteří do svého podnikání vložili své srdce, by byli úspěšní a ponechali si pokoru ve svých srdcích.

╰☆ AGLASIS ☆╮

Pomůže vám najít toho správného zvířecího učitele, kterého nyní potřebujete, aby vás vedl dál vaším životem.

╰☆ AGROMAUMA ☆╮

Přestaňte si brzdit lásku, kterou můžete prožívat v krátké době. Vysílejte ke mně a k ostatním andělům jen krásné, barevné, pozitivní myšlenky, bychom vám mohli vaši lásku poslat zpět do života. Máte pocit, že to nedokážete? Pak mě můžete povolat a já vám s tím pomohu.

╰☆ AGUM ☆╮

Pomůžu vám nalézt porozumění a klid ve vztahu, pokud čelíte velkým překážkám a problémům. Otevřu vaše oči, byste viděli jen to krásné na vašem vztahu, a zapomněli na malichernosti, které vás nyní sužují. Pomohu vám rozpomenout se a opět zažívat krásný vztah, jakým byl na začátku vašeho vztahu. Sám přinesu zapomnění všeho zlého a rozprostřu před vámi důvod, proč jste se do sebe kdysi zamilovali, neboť na tento důvod jste již zapomněli.

╰☆ AGYXAEL ☆╮

Jako anděl finanční prosperity připravuje duši člověka na přísun velkých peněz. Člověk, který žije chudobně či si nemůže dovolit vše, co by si chtěl koupit, nemusí unést přísun větších částek, nemusí umět dobře nakládat s těmito částkami, a od toho tu je Agyxael, by vás na to připravil a pomohl vám tak k větším finančním prostředkům.

╰☆ AGYXIEL ☆╮

Agyxiel je andělem nesmírné lásky, touhy a vášně. Potřebujete pomoci právě v této oblasti? Chová se váš partner chladně, nebo naopak vůbec nekomunikuje? Je mu zatěžko podívat se vám do očí, natož by vám vyjádřil, co cítí?

╰☆ AHADAR ☆╮

Dává sílu bojovat za svou lásku, bojovat a vyhrát.

╰☆ AHADIEL ☆╮

Dohlíží na dodržování zákonů, chrání spravedlivé a trestá lumpy

╰☆ AHAEL ☆╮

Spálí ve vás vše, co je dětské, jako je tvrdohlavost, vzpurnost, samolibost...

╰☆ AHAHBON ☆╮

Povedu vás po cestě rozpomnění na skutečný důvod vaší pozemské cesty. Součástí této cesty je nalézt pravou lásku, vydat se za ní a nedívat se na překážky. Neboť překážky jsou jen důkazem, že láska stojí za všechno trápení, že trápení jednoho dne bude konec a vy prožijete krásný společný život. Najděte svou lásku a zakončete svůj karmický dluh ohledně tohoto krásného citu. Pak dojdete svého štěstí.

╰☆ AHARON ☆╮

Přináší úspěch ženám, které se chtějí finančně vyrovnat mužům, které chtějí se postavit na vlastní nohy a být úspěšné ve své profesi nebo ve svém podnikání. Přináší vyšší zisky těmto ženám.

╰☆ AHUSIEL ☆╮

Stará se o lidi, by nebyli ovlivněni lidmí ani svou touhou, a zachovali si svůj vlastní rozum.

╰☆ AHUVIEL ☆╮

Toužíte po důkazu lásky vašeho milého, vaší milé? Rádi byste viděli, že vás skutečně miluje? Ne slovy, ale činy? Aby udělal něco opravdu velkého, čím by vám dokázal svou lásku?

╰☆ ACHADIEL ☆╮

Hlídám první lásky, pokud objevím společnou cestu i v budoucnosti, pak jí ukážu vám dvěma, neboť jste se kdysi dávno velice milovali a nedokážete na sebe zapomenout. Avšak neodvážíte se udělat první krok sami, či tento krok neumí udělat vaše první láska. Posílám lásku do vaší cesty, bych napomohl této lásce.

╰☆ ACHAIAH ☆╮

Jsem andělem trpělivosti, pokud trpělivost ztrácíte nebo vám chybí, rád vám pomohu. Pomáhám všem, kdož nevidí náznaky v lidském světě, a přesto chtějí věřit, že cesty zpět není, že vydati se musí směrem za splněním svého přání.

╰☆ ACHAIM ☆╮

Dám vám na vybranou - přejete si lásku nebo zaměstnání? Honbu za penězi a bezstarostný život, nebo méně financí s velkou láskou? Vyberte si nyní, a pokud dobře vyberete, získáte nakonec obojí.

╰☆ ACHAR ☆╮

Povolejte mne vždy, když komunikace vázne, či zcela chybí, neboť pro váš vztah je velice důležitá. Odstraňuji bloky, které brání svěřit se sobě navzájem se svým štěstím i trápením. Pod mými křídly roztávají ledy v srdcích lidí, by komunikovalo se jim snadno. Zahřívám všechna láskyplná srdce. Pokud je vaše komunikace skvostně ledová, je na čase požádat mne o pomoc.

╰☆ ACHAVAHICHTA ☆╮

Dohlížím na velké lásky, které končí ze dne na den, ze zcela malicherných důvodů. Netrapte se již odchodem své lásky, byť milovali jste tohoto člověka a on miloval vás. Jeho rozhodnutí bylo jistě ukvapené, proto nesnažte se ho pochopit. Opět nastolím touhu a lásku ve vašich srdcích, však trápení nyní pusťte ze své hlavy a nemyslete na nic zlého.

╰☆ ACHAZRIEL ☆╮

Hledím do vašich srdcí a nabádám vás k rozhodnutí. K rozhodnutí pro lásku. Milujete člověka, který vám svou lásku nedává, necítíte jeho lásku nebo jí sami neumíte vyslovit? Proč tomu tak je? Odpověď najdete ve svém srdci. Víte, že právě tohoto člověka chcete mít po svém boku, i když důvod neznáte. Cítíte, že je to ten pravý člověk pro život, ale chtěli byste také jeho lásku dostávat a cítit. Je snadné popostrčit ho kupředu, pokud takovouto lásku sami máte ve svém srdci.

╰☆ ACHCHTI ☆╮

Starám se o velké lásky. I velká láska může zažít odloučení. I člověk s velkou láskou v srdci může si zkusit být s tím, koho nemiluje, a opustit toho, koho miluje. Je to věčné lidské hledání. Avšak co stále hledáte? Co je víc, než láska? Nepřetvařujte se a nepředstírejte štěstí, neboť takto k vám nepřijde. Ukažte svou pravou tvář, poslechněte své srdce, a štěstí za vámi přijde společně s láskou.

╰☆ ACHELIAH ☆╮

Rozprostírám svá velká křídla kolem vašich těl, by zářili jste vnitřní i vnější krásou. Stejně jako had dokáže svléci svou kůži a být ještě krásnější, dokážete okouzlit každého, na koho si pomyslíte. Dávám charisma lidem, jež si to zaslouží a jež to potřebují k nalezení skutečné lásky.

╰☆ ACHIEL ☆╮

Chrání před nebezpečím, zvláště takovým, jaké si lidé přivádí svou vlastní nepozorností nebo omyly. Ukazuje cesty, kudy se vydat, by se lidé tyto omyly pochopili a poučili se z nich.

╰☆ ACHILA ☆╮

Hlídám tajná setkání milenců, kteří se musí skrývat, neboť ještě nenadešel čas k prozrazení jejich vztahu. Poskytuji vám setkání, byste mohli být spolu a užívat si nerušeně svou lásku až do dna. Jednoho dne přijde čas, kdy budete svou lásku moci ukázat celému světu. Tento čas se již blíží.

╰☆ ACHIVANUHI ☆╮

Ochraňuji vztah dvou lidí, které dělí od sebe velká vzdálenost. Dohlížím na jejich věrnost a lásku, by nezradili sebe ani jeden druhého. Podporuji myšlenky, dávám velkou touhu po setkání. Zkracuji tuto vzdálenost alespoň v srdcích, dopomůžu setkání v pravý čas.

╰☆ ACHUSATON ☆╮

Pomohu vám nahlas vyslovit, co si myslíte, či říkáte jen v duchu. Nebojte se vyslovit se, nestyďte se za svou lásku, neskrývejte již své city. Neboť nepřinesou vám nic zlého, osvobodíte se ze spárů svého strachu. S láskou přijde k vám velké štěstí. Proto nebojte se ničeho a utíkejte za svou láskou.

╰☆ AIKLOAIOS ☆╮

Ve vztahu se více odvažte, dotkněte se hvězd. Můžete zažívat pocit štěstí, i výjimečnosti. I váš partner to tak nyní bude vnímat, a bude si vás více vážit.

╰☆ AILSA ☆╮

Tento andílek je andělem hojnosti, otevírající bránu prosperity. Dává nové možnosti zisku. Tento andílek je oděn ve světle zelené záři, s očima modrýma jako čisté moře, s vlasy zlatými, až oči přecházejí. V levé ručičce drží zlatou trojici klíčů od brány prosperity. Vyvolejte si ho pro otevření této brány.

╰☆ AIONES ☆╮

Jsem andělem času, dohlížím na jeho dobrý tok, by se stalo vše, co má, přesně ve chvíli, kdy jsou všichni na to připraveni. Osvěcuji lidi a také je halím do soumraku, by byli co nejvíce připraveni na splnění svého přání a tímto darem poté nemrhali.

╰☆ AIRJAMAN ☆╮

Slouží k léčení vztahů, pokud máte problémy, nebo pokud chcete zpět svou lásku. Stejný úkol má i v přátelství, kdy tyto vztahy léčí.

╰☆ AJOEL ☆╮

Se mnou se můžete radovat ze svých úspěchů. Také vašemu partnerovi otevřu oči, aby viděl, jak vzácnou bytost má vedle sebe.

╰☆ AKABUS ☆╮

Jsem ochráncem zvířátek, především hlodavců, kteří se socializovali ve vašich domácnostech a chováte je jako mazlíčky. Pokud tedy máte doma osmáka, pískomila, myšku, veverku či jiného hlodavčího mazlíčka, pomohu vám s jeho péčí a dohlédnu na jeho spokojený život.

╰☆ AKACIUS ☆╮

Jsem andělem horoucí lásky. Milujete někoho, o kom víte, že vás miluje také, ale nedává to příliš najevo? Chtěli byste, aby se v něm opět rozhořel oheň touhy tak, aby na vás nejen myslel, ale aby také přišel a dal vám svou lásku najevo?

╰☆ AKAHIMO ☆╮

Provázím vás po cestě duchovního světa, světa andělů, pozemských andělů. Porozumíte mnohým pravdám, a v pravý čas pochopíte, kam vaše kroky nyní směřují a z jakého důvodu.

╰☆ AKAIAH ☆╮

Utrpení jste si prožili již dost, sám jsem vás jím provázel, abyste mnohé pochopili. Nyní již může být tohoto utrpení konec, jen mě požádejte za pomoci sedmi mých plamínků. Odevzdejte svou daň, do mých rukou, a zažijte štěstí.

╰☆ AKANEJONAHO ☆╮

Díky mě poznáte sami sebe, ve své Boží podstatě, neboť jste děti Boží, a tak na sebe nyní budete pohlížet.

╰☆ AKARABEL ☆╮

Vyzařuji velké teplo, kterým obklopuji dva lidi tak, by i ten, kdo jest chladný a zůstává v pozadí se svými city, procitl a ucítil mé teplo. By toužil po náručí toho, koho miluje, nebál se vykročit za láskou. S mými mocnými paprsky ucítí skutečnou lásku, podívá se do svého srdce a nechá své srdce, aby jednalo.

╰☆ AKATRIEL ☆╮

Anděl Akatriel je andělem výzev, zajišťuje dobrý vývoj události.

╰☆ AKATRIELAH ☆╮

Je třeba vaší lásku postavit na pevných základech, kterých se vám nyní nedostává, tak, aby vydržela po celý život, a nejen tento.

╰☆ AKER ☆╮

Chybí vám nebo vašemu partnerovi rozhodnost? Chcete to změnit? Pomohu vám s tím.

╰☆ AKHIBEL ☆╮

Pomohu vám určit, jak se věci skutečně mají, dříve, než vynesete jakýkoliv soud. Někdy se pravda značně skrývá, a já vám ji pomohu odhalit.

╰☆ AKIRGI ☆╮

Pomohu vám v obchodní záležitosti, ve které nemáte pevnou půdu pod nohama, aby dopadla přesně podle vašich představ.

╰☆ AKRABIEL ☆╮

Se mnou se již nemusíte bát stínů, váš strach o partnera odeženu. Vložím do jeho srdce mnoho láskyplného světla, abyste mu poskytli volnost a nebáli se, že se zamiluje do jiného člověka.

╰☆ AKRASIEL ☆╮

Má nad vámi váš partner moc? Chtěli byste mít také hlavní slovo? Nechcete se nechat už ovládat? Pak mě požádejte o pomoc.

╰☆ AKRIEL ☆╮

Pomáhá s plodností, početím, odstraňuje sterilitu. Vhodný také při depresích. Vrací paměť, tudíž vhodný zejména při studiích.

╰☆ ALADIAH ☆╮

Anděl Aladiah zajišťuje vaše soustředění na práci, přiměje vás při práci přemýšlet a je zdrojem pracovních nápadů.

╰☆ ALAGILL ☆╮

Provedu vás úspěšnou cestou k výšinám až na vytoužené pracovní místo. Stanete se úspěšní ve svém oboru, vyhledávaným odborníkem.

╰☆ ALAM ☆╮

Podporuji lásky partnerské, a to ať spolu žijete či nikoliv, důležité je, zda jeden druhého milujete. Vše máte ve svých srdcích, stačí je jen otevřít. Někdy se stane, že jeden z vás lásku cítí, ale bojí se jí projevit, nebo převládá rozum nad srdcem, který vymýšlí vždy důvody, proč nebýt s milovanou bytostí. Nastolím opět vládu vašeho srdce tak, byste cítili lásku toho druhého, ale také by vám tuto lásku dokázal.

╰☆ ALAURIA ☆╮

Přináší úspěch v umělecké oblasti, nejen pracovní, ale i milostné. Také pokud jste se zamilovali do nějakého umělce a chcete získat jeho srdce, obraťte se na tohoto anděla.

╰☆ ALBACEL ☆╮

Rodinný andílek, podporující láskyplné a harmonické rodiny, by láska byla prioritou a dařílo se v rodině .

╰☆ ALBADI ☆╮

Žijete v milostném trojúhelníku, ale rádi byste se svého soka zbavili jednou pro vždy? Přejte svému sokovi velkou lásku a já mu ji do života přivedu, abyste mohli být se svou láskou, a nikdo do vašeho vztahu nezasahoval.

╰☆ ALBIEL ☆╮

Dohlížím na věrnost milence, který setrvává v nefunkčním vztahu, aby s manželkou neprožíval intimní chvíle.

╰☆ ALDAIH ☆╮

Ať již toužíte po čemkoliv, pomohu vám toto přání uskutečnit.

╰☆ ALEPH ☆╮

Přináším vám andělské vedení, pro lehčí komunikaci mezi námi, anděly, a vámi, dětmi Božími.

╰☆ ALGEBOL ☆╮

Potřebujete se blýsknout ve společnosti, je to důležité pro vaše další povýšení, nebo nechcete udělat ostudu svému příteli?

╰☆ ALHENIEL ☆╮

Zbavuji napětí při soutěžích a v důležitých momentech života.

╰☆ ALIMON ☆╮

Ochraňuje před nebezpečím poranění střelné i bodné zbraně.

╰☆ ALON ☆╮

Odstraňuje ze vztahu tvrdost, přináší lehkost, lásku a porozumění.

╰☆ ALOSOM ☆╮

Ochráním vaše největší tajemství a všechny ústa zamknu na zámek, která by toto tajemství chtěla prozradit.

╰☆ ALPASO ☆╮

Dohlížím na ty, kdož jsou týraní a utiskovaní. Pokud se chcete vymanit ze spárů tyrana, nebo chcete vymanit někoho jiného, ať již člověka nebo zvířátko, pak požádejte mě o pomoc.

╰☆ ALTARIB ☆╮

Hlídá váš spánek, posílá krásné sny, dohlíží na vaší fantazii.

╰☆ ALTIEL ☆╮

Stojí u lidí, kteří chtějí dosáhnout uznání a velkého úspěchu, avšak pomáhá až poté, co lidé vydají se na tuto cestu sami bez pomoci, aby je dovedl do úspěšného cíle.

╰☆ ALTONO ☆╮

Pokud chcete popohnat Boží mlýny, a jste v právu, pak mě požádejte o pomoc.

╰☆ ALUPH ☆╮

Hlídám vaší trpělivost při čekání na lásku, dodávám vám sílu k dalšímu čekání. Ukazuji vám správnou cestu, posílám znamení, která vás ubezpečí o správnosti vašeho čekání.

╰☆ AMABAEL ☆╮

Amabael je andělem lidské sexuality. Pokud váháte, zda je vaše sexuální zaměření správné, cítíte, že tomu tak není, tak můžete poprosit Amabaela, aby vám s tím pomohl.

╰☆ AMABIEL ☆╮

Amabiel je andílek lidské sexuality. Přináší chtíč do sexu v dlouhodobém partnerském vztahu, kde sexu je málo nebo zcela chybí.

╰☆ AMAEL ☆╮

Amael je andělem spirituality. Přináší duchovní schopnosti, ale také dokáže udržet v naději ty, kteří čekají, ať již na cokoliv.

╰☆ AMAGESTOL ☆╮

Amagestol je andělem lásky. Chrání zamilované, kteří svou lásku potkali na sklonku svého života.

╰☆ AMALIEL ☆╮

Amaliel je andělem spravedlnosti. Oslabuje nepřátele, trestá jejich chování vůči vám. Dohlíží na potrestání hříšníků

╰☆ AMALOMI ☆╮

Amalomi je andělem lásky. Dává vše do pořádku, co bylo ve vztahu pokaženo, by byla mezi vámi jen čistá láska, důvěra a porozumění.

╰☆ AMAMI ☆╮

Amami je andělem učení. Nasměruje vás ke správné knize i ke správným informacím, byste se vše dozvěděli v pravou chvíli, a nezapomněli.

╰☆ AMAMIAH ☆╮

Amamiah je andělem lásky. Chrání vás proti zaslepené lásce, byste prohlédli pravou podstatu člověka, do kterého jste se zamilovali. Vystaví ho zkoušce lásky, která jeho lásku prověří. Pokud se odvážíte podívat pravdě do očí, pak zvolte Amamiaha.

╰☆ AMARZOM ☆╮

Amarzom je andělem lásky. Chcete, by vaše láska na vás byla pyšná? Myslí si o vás, že nestojíte za nic, že nic nedokážete? Přáli byste si, by ocenil vaše snahy?

╰☆ AMASRAS ☆╮

Amasras je andělem magické moci. Zvyšuje magickou moc dobrých kouzel.

╰☆ AMATIEL ☆╮

Amatiel je andělem lásky. Požádat ho můžete o naději, o navrácení toho krásného, ale i nových začátků. Požádejte ho o lásku, o návrat milovaného člověka.

╰☆ AMAZONE ☆╮

Amazone je andělem lásky. Stojí po boku archanděla Michaela, panny Marie i Ježíše. Hlídá čisté srdce vašeho milého, společně s ostatními mu dá odvahu projevit se, riskovat pro lásku a bojovat za svou lásku.

╰☆ AMBRIEL ☆╮

Ambriel je andělem zaměstnání. Dopomáhá najít nové zaměstnání, podporuje komunikaci, byste měli větší šanci na vysněnou práci.

╰☆ AMERETAT ☆╮

Ameretat je andělem životní cesty. Dohlíží na kvalitu života. Hlídá vaší správnou cestu tímto životem. Pokud bloudíte na své cestě, povolejte ho.

╰☆ AMESTYT ☆╮

Amestyt je andělem lásky. Provázet vás může v jakémkoliv období, od zamilovanosti až po plnohodnotný vztah.

╰☆ AMFRI ☆╮

Amfri je andělem lásky. Rozdmýchává oheň v srdcích lidí, Dohlíží na počínající lásky, by žár v jejich srdcích nevyhasl.

╰☆ AMIA ☆╮

Amia je andělem drahokamů. Podporuje jejich léčivou sílu.

╰☆ AMICOS ☆╮

Amicos je andělem přátelství. Hlídá velká přátelství, dohlíží na skutečná celoživotní přátelství. Je s vámi v dobách smutku, ale i nouze, má moc přivolat další anděly, kteří vám mohou pomoci.

╰☆ AMIEL ☆╮

Amiel je anděl lásky. Vkládá do srdcí neutuchající touhu po vaší lásce.

╰☆ AMIPESODIAH ☆╮

Amipesodiah je andělem lásky, vkládá k lásce také stabilitu, by vydržel vztah co nejdéle.

╰☆ AMITEL ☆╮

Pohybuje se okolo vaší lásky mnoho osob opačného pohlaví a vy, i když své lásce věříte, že vám bude věrná, přáli byste si, aby nepociťovala nic než pouhé přátelství nebo kolegialitu?

╰☆ AMITIEL ☆╮

Pomáhám čestným a poctivým lidem odhalovat přetvářku a klam. Okolo vás je mnoho klamu, mnozí lidé se přetvařují, a vy nevíte, zda jim můžete důvěřovat, či nikoliv. Ukážu vám tedy celou pravdu, bez obalu, přesně tak, jak ji vidím já.

╰☆ AMIUS ☆╮

Ochraňuje rodinu, by vyhnula se nebezpečí, které jí může hrozit, stmeluje všechny členy rodiny a přináší klid.

╰☆ AMIXIEL ☆╮

Jsem andělem modliteb, přináším vzkazy a prosby našemu pánu, předávám je i jiným andělům. Žádám vás jen o jediné, mějte víru a pokoru v srdci, pak mě můžete povolat.

╰☆ AMMIXIEL ☆╮

Ammixiel je anděl usmiřování. Hněváte se na někoho, a přitom byste se nejraději omluvili? Omluva vám nejde jen tak lehko říct, obáváte se, že nebude pochopena nebo přijata, nebo že jí nebudete moci vyslovit?

╰☆ AMNDEIEL ☆╮

Amndeiel je andělem rodiny. Postavte se do čela své rodiny, pomůže vám získat autoritu, po které toužíte. Budete nejen rozhodní, ale také vlídní a milující.

╰☆ AMNEDIEL ☆╮

Přináším velkou lásku i přátelství, neboť toto jde ruku v ruce s krásnými pocity, které umí jen láska vytvořit. Chystáte se za svou láskou, přáli byste si lásku tak velkou, která překoná vše a zůstane s vámi do konce vašich dnů na Zemi?

╰☆ AMNICIEL ☆╮

Amniciel je anděl rodiny, dohlíží na přizpůsobivost všech členů rodiny, by vše bylo v souladu s láskou a harmonií.

╰☆ AMNIXIEL ☆╮

Amnixiel je anděl lásky. Hlídá štěstí partnerských a manželských párů, dopomáhá společné práci.

╰☆ AMON ☆╮

Amon je andělem přátelství. Urovnává spory mezi lidmi, nastoluje mír a klid v přátelství.

╰☆ AMOR ☆╮

"Podívejte se do svého srdce a povězte mi upřímně, proč chcete právě toho či tu, o něž mě žádáte. Jaký je pravý důvod toho, že chcete tohoto člověka, co jste pro něj ochotni obětovat, a co jste mu ochotni nabídnout? Proč tohoto člověka milujete?"

╰☆ AMORA ☆╮

Dohlížím na lásku skrze srdce, by rozum neměl moc nad srdečními záležitostmi. By se srdce dostalo do rozumu a jednali jste podle svého srdce. Našeptávám vám slova lásky, vedu vás po správné cestě, byste se nesoustředili na rozum, ale na srdce. Neboť jen srdce vás může učinit šťastnými.

╰☆ AMPHOLION ☆╮

Ampholion je andělem léčení. Díky jeho energii se naučíte vnímat své tělo a rozpoznat nemoc dříve, než se objeví.

╰☆ AMSER ☆╮

Amser je andělem lásky. Dohlíží na magnetismus mezi dvěma lidmi, by se přitahovali stále více, než dojde k úplnému spojení.

╰☆ AMUTIEL ☆╮

Existují okamžiky, kdy si příliš nevěříte. Se mnou nebudete pochybovat o svých činech, se mnou je uvidíte v nejlepším světle. Žádný čin není špatný, jen některý vás oddaluje od vašich přání.

╰☆ AMZHERE ☆╮

Poskytnu vám přízeň člověka, který ve vás vidí svého nepřítele, nebo který se k vám nechová zrovna nejlépe. Pochopíte jeho chování, a on pochopí to vaše. Budete spolu komunikovat, ale i vycházet.

╰☆ ANABIEL ☆╮

Vložím do srdce upřímnost, pokud tedy cítíte, že někdo k vám upřímný není, povolejte mě ku pomoci.

╰☆ ANADI ☆╮

O co můžete tohoto andílka žádat: Poskytuji léčení duchovních příčin, navracím harmonii do vztahu.

╰☆ ANAEL ☆╮

Jsem andělem manželství, ochraňuji páry, které spolu žijí v jedné domácnosti. Dohlížím, by jejich láska byla harmonická, by si rozuměli a podporovali se. Milujte se, podporujte, myslete jeden na druhého s láskou, pak budu střežit vaši lásku a ochraňovat ji, neboť vznikla za Boží podpory.

╰☆ ANAELLE ☆╮

Odstraňuje problémy mezi duchovními partnery, by se duše opět spojila v jednu a dva lidé s jednou duší mohli být spolu šťastni.

╰☆ ANAFIEL ☆╮

Dopomáhá nalézt životní poslání, žít přítomností a nalézt svůj osud. Otevírá vaše srdce novým možnostem.

╰☆ ANAHEL☆╮

Mám rád upřímnost, a nestrpím lež. Proto také vkládám upřímnost do srdce každého člověka, který touto andělskou vlastností neoplývá. Chcete se dozvědět pravdu bez nástinu lži, pak mě povolejte.

╰☆ ANAHITA ☆╮

Je andělem těhotenství a plodnosti vůbec.

╰☆ ANACHIEL ☆╮

Pomáhá v jednání s lidmi.

╰☆ ANAMIL ☆╮

Dohlížím nad harmonií mezi mužem a ženou, aby každý zastával v partnerství úkol k tomu určený. Muži dávám možnost dobrého výdělku, ale i lásky ke své partnerce, a ženě lásku k muži, do kterého se kdysi zamilovala.

╰☆ ANANCHEL ☆╮

Anděl otevírající všechna srdce.

╰☆ ANANIEL ☆╮

Přináší teplo domova, spokojený rodinný život.

╰☆ ANAS ☆╮

Matka Panny Marie, jménem Anna, byla vzata mezi anděly. Hlídá lásku dětí a rodičů. Pokud máte problémy s dětmi, či rodiči, povolejte anděla jménem Anas. Chrání veškerá tajemství, udržuje je v kruhu rodiny. Dohlíží, aby nepřekročily brány rodiny.

╰☆ ANAUEL ☆╮

Anděl Anauel pečuje o vaše zdraví, díky němu budete mít fyzickou sílu a vytrvalost. Také pomáhá při vydělávání peněz a dobrém chodu obchodu.

╰☆ ANAVIEL ☆╮

Přivádím do života toho, kdo vás opustil, láskyplné myšlenky na vás. Tak, aby se mu stýskalo a uvědomil si, o co přišel, a co by chtěl zpět.

╰☆ ANDIFIEL ☆╮

Jsem připraven splnit vám jakékoliv přání, které se týká vašeho vztahu. Přivedu toho, koho milujete, v nejkratším možném čase. Jakmile vám ho přivedu, již nikdy nebude chtít odejít. A oba dva budete šťastni. Nezáleží na tom, kolik překážek musí vaše láska překonat, zda je držena někým jiným či vlastním strachem.

╰☆ ANDRACHOR ☆╮

Voda je mocný element, a já vás naučím splynout s touto velkou silou.

╰☆ ANDREAS ☆╮

Provedu vás cestou vzdělání, pomohu vám pochopit složitou učební látku.

╰☆ ANDROMAHUS ☆╮

Přáli byste si svatbu, a váš milý či vaše milá nechce o tom ani slyšet? Nebo chcete, aby s touto nabídkou přišla vaše láska sama?

╰☆ ANDROMALIUS ☆╮

Ukážu vám cestu k ukradeným předmětům. Osvítím tuto cestu, aby se tyto předměty vrátily zpět k vám.

╰☆ ANDUACHIEL ☆╮

Naučím vás důvěřovat svým pocitům, projevovat více lásky a touhy.

╰☆ ANEDIEL ☆╮

Ať již toužíte po čemkoliv, nastává nová doba. Otevřu vaší mysl i srdce tak, aby k vám proudilo to, po čem tolik toužíte. Nezáleží na tom, zda je to smysluplná práce, peníze, nebo láska, vše vám vyplním.

╰☆ ANEFEXETON ☆╮

Přivedu vám do života člověka, se kterým nebudete strádat ani citově, ani finančně.

╰☆ ANEMALON ☆╮

Vedu vás cestou lásky, osvětluji tuto cestu, abyste neviděli nic jiného než skutečnou lásku a šli za hlasem svého srdce.

╰☆ ANEVAL ☆╮

Vedu vás cestou lásky, osvětluji tuto cestu, abyste neviděli nic jiného než skutečnou lásku a šli za hlasem svého srdce.

╰☆ ANFIAL ☆╮

Tak jako v nebi dohlíží na Nebeskou síni, tak i ochraňuje naše domovy.

╰☆ ANGELA ☆╮

Vyzařuji růžové světlo, láskyplné světlo, obklopuji jím srdce nejen vaše, ale také vašeho milého či vaší milé. Vaše srdce spojím v jedno velké tlukoucí srdce, tlukoucí pro velkou lásku.

╰☆ ANGELICA ☆╮

I já patřím k zástupům andělů dohlížejících na lásku. Dávám lidem něžnou lásku, objevující jeden druhého, podporující se a spatřující jen čistotu a důvěru.

╰☆ ANGERECTON ☆╮

Pomáhá rozptylovat vaše obavy, ať se týkají čehokoliv. Vytváří mlžný opar, díky kterému poznáte, že něco děláte špatně.

╰☆ ANIEL ☆╮

Anděl Aniel zajišťuje vaše pracovní nasazení bez větší únavy. Cokoliv v práci započnete, to dokončíte.

╰☆ ANINAUEL ☆╮

Hlídám lékaře, dávám do jejich rukou moc léčivou, uzdravující. Také vaše ruce zažijí zázrak léčení a vyléčení.

╰☆ ANITOR ☆╮

Pomáhá těm, kdož mají sílu se svým životem něco udělat, pracují na sobě a nestěžují si na špatný osud, ale snaží se jít naproti lepšímu.

╰☆ ANIXIEL ☆╮

Toužíte po partnerovi, který nebude řešit peníze, nebude se utápět v dluzích, bude umět hospodařit a peněz bude mít dost?

╰☆ ANNAN ☆╮

Dopřeji vám krásné láskyplné chvíle s tím, koho milujete. Pomohu vám zapomenout na vše v jednom jediném okamžiku, kdy se vaše oči střetnou a již více nemyslet na nikoho jiného.

╰☆ ANNIEL ☆╮

Je ve vás umělec, ale stále si netroufáte vydat se cestou uměleckou. Požádejte mě a já vás povedu touto cestou.

╰☆ ANNUZIAIEL ☆╮

Jsem andělem zpráv, proto pokud čekáte na zprávu, která stále nepřichází, jsem připraven vám pomoci tak, by tato zpráva přišla co nevidět. Nezáleží na tom, zda tato zpráva týká se lásky, práce, miminka či něčeho jiného, však já přináším jen samé dobré zprávy, proto můžete mě požádat o tuto maličkost.

╰☆ ANOFIEL ☆╮

Stojím při seznámení s rodinou vaší lásky, aby vše proběhlo bez problémů.

╰☆ ANOSH ☆╮

Chtěli byste partnera mladého, z dobré rodiny, s ucházejícími příjmy, pracovitého, který touží po lásce a bude ochoten pro vás cokoliv udělat?

╰☆ ANPIEL ☆╮

Hlídám šťastný spánek vašich opeřených kamarádů, navracím jim zdraví.

╰☆ ANST ☆╮

Jako anděl léčení dohlíží na léčbu kvasinkových infekcí.

╰☆ ANTARRES ☆╮

Přináším do vašich srdcí mír a pohodu, lásku a porozumění. Nejen v partnerských vztazích, ale také ve vztazích ostatních. Nechci se dívat na vaše hádky a vy si to nepřejete také. Lásku máte ukrytou v srdci, nastoluji porozumění, pokud o to skutečně stojíte.

╰☆ ANTHRIEL ☆╮

Toto je anděl rovnováhy a harmonie vedoucí vás ke zdrženlivosti a pomáhající vám zůstat vždy klidnými.

╰☆ ANUNNAKU ☆╮

Toto je anděl rovnováhy a harmonie vedoucí nás ke zdrženlivosti a pomáhající nám zůstat vždy klidnými.

╰☆ ANUON ☆╮

Anuon přináší finance skrze velkou píli, poskytne vám příležitosti k jejich získání.

╰☆ ANYDIEL ☆╮

Dohlížím na ty, jež chtějí pracovat, dávám dobré pracovní příležitosti podle vašich přání.

╰☆ AOGUM ☆╮

Přináším lásku toho, na koho myslíte, ale netroufnete si oslovit ho.

╰☆ APOLLO ☆╮

Přináším moudrost, inteligenci. Pomůžu nahlédnout na pravou podstatu věci s rozumem.

╰☆ APOLLYON ☆╮

Dohlíží, aby vás nepohltili vaše strachy a obavy.

╰☆ APRAGSIN ☆╮

Ochraňuje vás před zlými démony, chrání vaše soukromí.

╰☆ AQUARIEL ☆╮

Vede vás na vaší duchovní cestě, odkrývá staré pravdy o lidstvu i andělech.

╰☆ ARABIM ☆╮

Léčím všechny choroby, které souvisí s psychikou. Léčím duchovní příčinu, a tím i nemoc, která v jejím důsledku se objevila.

╰☆ ARAD ☆╮

Je Boží posel víry. Pokud není vaše víra dost pevná, požádejte ho, aby vám s tím pomohl.

╰☆ ARAEL ☆╮

Jsem andělem andělských poslů - racků. Tito racci vám přinášejí naději na lepší časy a na návrat ztracených nadějí.

╰☆ ARAGOR ☆╮

Je třeba oprostit se od přátel, kteří vám vaší lásku nepřejí. Mají pravdu, nebo jen závidí? Kdo to s vámi myslí skutečně dobře?

╰☆ ARAKIEL ☆╮

Chcete se dozvědět co nejvíce o nás, andělech? Máte k někomu z nás otázku, ale nevíte, komu ji položit? Já vaší otázku doručím do těch správných rukou a přinesu vám odpověď zpět.

╰☆ ARAKUSON ☆╮

Dohlížím na moudrost v lásce, na přemýšlení o lásce i na myšlenky vaší lásky směrem k vám.

╰☆ ARAL ☆╮

Probudím chladné city člověka, který žije s vámi, nebo zatím spíše vedle vás.

╰☆ ARALIM ☆╮

Přináší do vašich domovů lásku a ochranu. Dává lidem sebeúctu a schopnost vzepřít se nepravostem.

╰☆ ARARIEL ☆╮

Ochraňuje léčivé prameny, rybářům vhání ryby do jejich sítí.

╰☆ ARATHIEL ☆╮

Ochraňuje noční tvory, zvířata i lidi, kteří v noci nemohou spát, jelikož musí plnit své úkoly.

╰☆ ARATHRON ☆╮

Pomůžu vám naplnit vaší karmickou zátěž, abyste překonali vše, co vás nyní svazuje.

╰☆ ARATOR ☆╮

Vzývejte mě při výrobě nápoje lásky, dám do tohoto nápoje velkou moc.

╰☆ ARATRON ☆╮

Pomáhá při získávání znalostí v alternativní medicíně, pomáhá ke změnám vašeho života k lepšímu. Dohlíží na přírodní krásy.

╰☆ ARAUCHIA ☆╮

Pomáhá vyrovnat se s pomluvami a lží, vidět pravdu skrze svou intuici. Pochopit zradu druhého člověka.

╰☆ ARBATEL ☆╮

Odkrývá nepravosti na vás spáchané, které jsou vám ukryty.

╰☆ ARCAN ☆╮

Přinesu k vám vhodnou dušičku, abyste se o ni mohli starat a vychovat z ní dobrého člověka.

╰☆ ARCTURUS ☆╮

Posílá své fialové světlo tam, kde vidí soužení s láskou, nebo čekání na návrat lásky.

╰☆ ARDAREL ☆╮

Udržuje žár v našich srdcích, aby neochladla láska.

╰☆ ARDEFIEL ☆╮

Jako anděl nových začátků a zapomenutí na staré chyby, které vedly ke krachu vztahu, působí na člověka, který je nejvíce těmito chybami zasažen, odstraňuje je a posílá kuráž a lásku.

╰☆ ARDESIEL ☆╮

Přináším vaše životní poslání, abyste věděli, jakou cestou se máte vydat na poli zaměstnání.

╰☆ ARDIFIEL ☆╮

Láska je to nejdůležitější, čím se máte nyní zabývat. Skrze svou lásku budete komunikovat s ostatními členy rodiny. Vaše pravé já vyjde na povrch a lidé vás uvidí ve zcela jiném světle. Zmizí všechny problémy, které vás doposud tížili.

╰☆ ARDOUISUR ☆╮

Dohlíží na správné složení mateřského mléka.

╰☆ ARDOUSIUS ☆╮

Připravuje tělo ženy na početí, posílá do jejího těla nový život a dušičku, která byla dvou lidem přislíbena jako jejich miminko.

╰☆ ARDUSTUS ☆╮

Zrodil se zárodek, ale vy ještě na mateřství nejste připraveni? Nevíte, zda svého potomka budete milovat? Probudím vaše mateřské pudy.

╰☆ AREHANAH ☆╮

Ukazuje cestu ke smysluplnému životu.

╰☆ AREL ☆╮

Poskytuje logické myšlení, správnou dedukci i následné rozhodnutí.

╰☆ ARELLA ☆╮

Anděl ochraňující lidi, kteří mají vysoké cíle, ale jejich sebedůvěra je nízká z důvodu zklamání.

╰☆ ARESUT ☆╮

Zajistím štěstí v oblasti, které považujete za nejdůležitější.

╰☆ ARFUGITONOS ☆╮

Přivedu vaší lásku zpět k vám.

╰☆ ARGARO ☆╮

Dohlížím na magické operace, ale také na tajná přání.

╰☆ ARGILO ☆╮

Jsem andělem vztahů, dohlížím na mezilidské vztahy, aby byly krásné a čisté.

╰☆ ARGUI ☆╮

Střeží posvátnou horu Emio, posílá lidem více odvahy na překonání všech překážek.

╰☆ ARHUMHII ☆╮

Cítíte se ve vztahu omezováni, nemáte dostatek svobody? Chtěli byste, aby se váš partner v tomto směru změnil?

╰☆ ARCHER ☆╮

Poskytuje klid, soustředění se na důležité věci, a vytrvalost.

╰☆ ARIAL ☆╮

Pokud vám někdo zemřel, žádejte tohoto anděla o shovívavost s jeho duší.

╰☆ ARIAS ☆╮

Pomáhá cítit vůně, pokud ho zavoláte, i on vydává specifickou vůni, která vás omámí a pozitivně naladí.

╰☆ ARIEL ☆╮

Stará se o všechna zvířata i rostliny tak, aby co nejvíce prospívali. Také pomáhá léčit naše domácí mazlíčky.

╰☆ ARIELLA ☆╮

Co dnes hledáte, co chybí ve vašem životě? Co ode mě dnes žádáte? To, co žádáte, jste schopni také dát? Pokud ano, pak vyslovte své přání. Dejte si záležet, byste uvedli všechny detaily, neboť čím více detailů, tím snáze se mi bude vaše přání plnit. Avšak přání musí být takové, aby bylo reálné. Avšak které přání je reálné a které nereálné? Čehokoliv chcete dosáhnout, je reálné, pokud na sobě budete pracovat tak, aby vaše přání splynulo s vámi.

╰☆ ARIOT ☆╮

Ochraňuji všechny nastávající maminky, aby dostávaly tu správnou výživu pro své miminko.

╰☆ ARISAKA ☆╮

Dohlížím na všechny začínající hudebníky, aby se jejich hudba líbila, aby hlas zaujal a měli mnoho fanoušků.

╰☆ ARIUCH ☆╮

Pomohu vás s početím miminka z čisté lásky. Dám mu do vínku lásku, porozumění a odvahu.

╰☆ ARMAIT ☆╮

Pomohu dostat do srdce dobrotu a laskavost.

╰☆ ARMAROS ☆╮

Proklel vás někdo, cítíte se, jako kdyby se vám lepila smůla na paty ve všech oblastech života?

╰☆ ARMEFIA ☆╮

Byli jste nespravedlivě souzeni, či vás tento soud čeká? Pomohu nastolit spravedlnost.

╰☆ ARMILLEE ☆╮

Ochráním vás před nakažlivými chorobami.

╰☆ ARMISAEL ☆╮

Anděl Armisael je Andělem zrození, dohlížející na zdárný průběh porodu.

╰☆ ARSTAT ☆╮

Udělali jste chybu a chcete ji napravit? Chcete vše urovnat a zapomenout? Opakuje se něco stále dokola a vy byste si již přáli tento koloběh zastavit a posunout se dál?

╰☆ ARTIJAIL ☆╮

Chcete někomu poslat dárek, a chcete, aby byl přijat? Rádi byste někomu udělali radost, kdo vaše dary odmítá?

╰☆ ARUMIEL ☆╮

Toto je anděl ochrany, žádáte-li ochranu v některé záležitosti, nebo ochranu sebe samých před zlem či závistivými lidmi, můžete ho požádat. Také pokud potřebujete rozlišit pravdu od lži, zlé lidi od hodných.

╰☆ ARYEH ☆╮

Pomáhá všem, kdož se chtějí postavit na vlastní nohy, touží po lepších financích, a zároveň také po lásce. Pomáhá podnikatelům s jejich nápady, by byli úspěšní.

╰☆ ARZAEL ☆╮

Dává velkou bojovnost, dává velkou sílu postavit se všem překážkám ve vztahu a zdolat je s grácií, dává možnost prosadit si svou lásku a nestydět se za ní.

╰☆ ARZAL ☆╮

Je jedním z nejlaskavějších andělů, tuto laskavost může předat i vám.

╰☆ ARZIEL ☆╮

Toužíte dostat novou šanci, ať již v lásce, nebo v zaměstnání? Bojíte se svého selhání?
╰☆ ASALIAH ☆╮

Anděl Asaliah dává člověku smysl pro humor.

╰☆ ASAPH ☆╮

Pokud chcete poprosit přímo Boha o splnění vašeho přání, poproste tohoto anděla. Vaše přání musí být ryzí a čisté.

╰☆ ASARIEL ☆╮

Tento andílek je určen pouze nemocným koním. Uzdravuje tato krásná stvoření.

╰☆ ASASIEL ☆╮

Zajišťuje lehkost bytí, odvrací špatný osud, léčí špatnou karmu.

╰☆ ASBOGA ☆╮

Chystáte se na turnaj a chcete vyhrát?

╰☆ ASER☆╮

Jste ve vztahu dlouhou dobu a přemýšlíte, jak vztah okořeníte? Chtěli byste, aby také váš partner něco pro to udělal? Chtěli byste, aby vyvinul také on nějakou aktivitu, aby vše nebylo jen na vás?

╰☆ ASHALEV ☆╮

Ochraňuje na cestách do dalekých zemí, ochraňuje na cestě za láskou. Pokud jste si vybrali partnera a i on k vám něco cítí, a chcete ho popohnat, by přijel za vámi, by nejen přijel, ale také již u vás zůstal, požádejte o pomoc tohoto andílka.

╰☆ ASHARIEL ☆╮

Ashariel odnáší od vás veškeré zlo a přináší dobro. Chrání před zlými lidmi, by vám neublížili slovem ani činem.

╰☆ ASHER ☆╮

Přináší štěstí do té oblasti, ve které ho potřebujete nejvíce.

╰☆ ASHIMAEEL ☆╮

Pomáhá při myšlenkách na druhého člověka, dává jim větší sílu, by vaše myšlenky druhý člověk lépe zachytil a dokázal na ně reagovat.

╰☆ ASHIRIEL ☆╮

Toužíte po bohatství, nejen finančním, ale ve všech oblastech života? Víte, jaké je právě pro vás největší bohatství? Je to zdraví? Nebo snad láska? Nebo peníze?

╰☆ ASHRIEL ☆╮

Léčí hloupost, dává krásné myšlenky, uzdravuje nemocný mozek a léčí deprese.

╰☆ ASINEL ☆╮

Asinel přináší štěstí ve finanční oblasti, v oblasti práce, byste dostali práci, po které toužíte, a s tím také více peněz.

╰☆ ASLAIOH ☆╮

Roztáčí Boží mlýny spravedlnosti.

╰☆ ASLOTAMA ☆╮

O co můžete tohoto andílka žádat: Má na starosti kvalitu času, dopomáhá, byste využili čas čekání v klidu, byste čas tolik nevnímali.

╰☆ ASMAN ☆╮

Jsem andělem lásky, vedle Amora a Amory dohlížím na lásku dvou lidí, kteří nejsou spolu. Milujete se, a přesto spolu nemůžete být? Brání vám v tom vaše ego, nebo snad partner vaší lásky? Cítíte, že milovaný člověk je partnerem duše, a chtěli byste s ním prožít svůj život?

╰☆ ASMIEL ☆╮

Toto je anděl nových začátků, pokud tedy chcete začít znovu, ať již v jakékoliv oblasti, nebo třeba ve svém životě, je vám k dispozici.

╰☆ ASMODEI ☆╮

Dopomůže vám k podání žádosti k rozvodu, pokud se tak sami rozhodnete, nebo váš milovaný, a nedokážete stále učinit tento krok. Povede vaše kroky, by to pro vás bylo snazší.

╰☆ ASMODEL ☆╮

Podporuje lásku v rodině i na pracovišti.

╰☆ ASMODIEL ☆╮

Andílek lásky a romantiky. Pokud se vám zdá, že se romantika vytratila z vašeho vztahu, zvolte tohoto andílka.

╰☆ ASOFEL ☆╮

Pomáhá při zavalení práce, by ji člověk dobře zvládal, avšak vždy s poctivostí. Dává člověku velkou odolnost proti agresivitě ostatních.

╰☆ ASOREG ☆╮

Podporuje malířské umění, byste se dívali očima andělů a byli schopni namalovat vše k dokonalosti obrazu.

╰☆ ASPADIT ☆╮

S jeho pomocí budete velmi úspěšní v oblasti podnikání.

╰☆ ASRADIEL ☆╮

Anděl zpětné vazby, který dohlíží na to, aby se vám vrátilo to, co vyšlete.

╰☆ ASRON ☆╮

Dohlíží na dodržení slibů.

╰☆ ASSIEL ☆╮

Léčí zanícené rány a popáleniny.

╰☆ ASTAFAIOS ☆╮

Toužíte odejít z partnerství, které vám již nic nedává, ale nechcete nikomu ublížit, proto v tomto partnerství setrváváte a sami se trápíte? Cítíte, že k tomuto kroku nastal pravý čas?

╰☆ ASTANFEUS ☆╮

Nudíte se ve vztahu, ve kterém jste jinak spokojeni? Chcete tento vztah posunout dále?

╰☆ ASTOLITU ☆╮

Pomáhá otevírat zavřená srdce.

╰☆ ASTREA ☆╮

Posílá bílé světlo všem, kdož se trápí a vidí jen tmu, bez možnosti zlepšení. Dohlíží, byste si neblokovali svými myšlenkami svá přání

╰☆ ASTRIEL ☆╮

Jako anděl věrnosti dohlíží, aby ten, koho milujete, zůstal vám věrný nejen v srdci, ale i tělem.

╰☆ ASTUREL ☆╮

Dává lásku a soucit, dopřává lidem potěšení, by byl život pestřejší.

╰☆ ASTURIEL ☆╮

Pomáhá všem zamilovaným, by došli své lásky a byli šťastni v objetí toho, koho milují.

╰☆ ASURJAL ☆╮

Zavolejte mě vždy, když budete mít pochybnosti o svém přání, které bylo již v Nebi přijato.

╰☆ ATALIEL ☆╮

Pomáhá při rozhodnutí opustit vztah, rozvést se a jít za svým srdcem.

╰☆ ATAPHIEL ☆╮

Dohlíží na to, aby ve vašem životě vše drželo, aby se nerozpadlo a nemělo destruktivní účinek.

╰☆ ATAR ☆╮

Ochraňuje váš dům před požárem.

╰☆ ATEL ☆╮

Dohlíží na to, aby se vám lépe dýchalo.

╰☆ ATHANATOS ☆╮

Ukazuje cestu ke skrytým pokladům země.

╰☆ ATHENIEL ☆╮

Rád vám přinesu bohatství, po kterém toužíte. Rád bych vás viděl šťastnými, a pokud vás peníze dovedou ke štěstí, pak mě můžete požádat. Můžete žádat o výhru, lepší finance v práci, prémie, zvýšení platu. Také pomáhám nemocným v uzdravení.

╰☆ ATHEROM ☆╮

Pomáhá dosáhnout vedoucího postavení v oblastech intelektuálních.

╰☆ ATIEL ☆╮

Dohlíží na to, by vaše přání došlo naplnění v pravý čas.

╰☆ ATTARIB ☆╮

Chladí v horkých dnech, pomáhá k chladné hlavě a myšlení bez emocí.

╰☆ ATTARIS ☆╮

Posílá sněhové vločky, umožňuje zimní radovánky.

╰☆ ATUESUEL ☆╮

Dokážete s ním věci možné i nemožné, žádná překážka nebude tak velká, abyste ji nezdolali. Chrání vás před největším zlem.

╰☆ AUEL ☆╮

Zajišťuje sluneční paprsky, které hřejí vaše smutná srdce.

╰☆ AUFHANIM ☆╮

Učí magii a okultním vědám, dává víru a schopnost dosáhnout v tomto směru velkých výsledků.

╰☆ AUMAKUA ☆╮

Dohlíží na bezstarostný spánek, posílá krásné sny, posílá myšlenky, které vyšlete v noci, k té správné osobě.

╰☆ AUPHANIM ☆╮

Půjde s vámi cestou magie a okultních věd, otevře vaší mysl, byste se naučili vše, co je k tomu zapotřebí.

╰☆ AUPHONIM ☆╮

Chrání před úrazy ve sportu.

╰☆ AURETIEL ☆╮

Léčí stesk a trápení.

╰☆ AURIEL ☆╮

Přináší vzkazy od milovaných lidí, předává se samotnému Bohu k posouzení.

╰☆ AURORIEL ☆╮

Přináší pestrobarevnost do života, krásné myšlenky na minulost, by vás to přimělo k činům směrem ke svému štěstí.

╰☆ AURTORA ☆╮

Tento andílek se stará o lásku, odnáší jí od nás k tomu, koho milujeme. To, co vysíláme, to také přijímáme. Cítíme-li smutek, pak i naše láska cítí smutek a neodhodlá se vykročit směrem k nám. Cítíme-li však štěstí, i naše láska bude šťastná, a tím dříve bude v našem náručí.

╰☆ AUSIEL ☆╮

Přináším naději na krásný život podle vašich tužeb a přání.

╰☆ AUSIUL ☆╮

Poskytuje přemýšlivost, ale také bláznivé nápady, které vede k uskutečnění.

╰☆ AVALIEL ☆╮

Pomáhá všem, kteří chtějí svůj vztah začít od začátku, bez chyb, kterých se v tomto vztahu dopustili, bez výčitek. Pokud se vám zdá, že váš vztah nejde napravit, a přesto byste ho napravit chtěli, chtěli byste začít ze začátku, chtěli byste váš vztah prožívat takový, jaký byl na začátku vašeho vztahu, pak poproste tohoto andílka.

╰☆ AVARTIEL ☆╮

Ochraňuje proti potratu. Chrání miminko v děloze a pečuje o něj až do jeho narození.

╰☆ AVELIEL ☆╮

Jsem andělem milostné komunikace, která v této době není žádná, a byť píšete, jak se dá, své lásce, ona neodpovídá. Víte, že v srdci chová k vám své city, i když najevo je nedává a chová se spíše tak, že o vás již nestojí. Pak jste zvolili správně a já vám mohu v tomto pomoci, by člověk, na kterého myslíte a kterému posíláte krásné zprávy, odepsal a jeho odpověď byla potěšující.

╰☆ AVICHAI ☆╮

Tento anděl pomáhá odvrátit špatný osud a špatný zdravotní stav mužů.

╰☆ AVIEL ☆╮

Anděl přinášející mužům možnost zplodit potomka, pokud se jim to nedaří.

╰☆ AVIJITEL ☆╮

Avijitel je anděl finanční prosperity, přinášející zázraky v této oblasti.

╰☆ AVIV ☆╮

Andílek Aviv dohlíží na právě narozené děti, by jim nic nechybělo, byly zdravé a vyvíjely se tak, jak mají.

╰☆ AVIVIEL ☆╮

Vaše láska k člověku, který s vámi již být nemůže, je nesmrtelná, stejně jako jeho láska k vám. Nehleďte na současnou situaci, neboť neodráží pravou podstatu skutečnosti. Je to jen iluze a klam, který vás má zmást. Jakmile tuto situaci přijmete svým srdcem, v tu chvíli může se vaše fantazie a vaše sny stát skutečností.

╰☆ AVNER ☆╮

Přináší světlo, které vás povede cestou za vaší láskou, byste ji neminuli a byla osvícena ta správná bytost, se kterou budete šťastni.

╰☆ AVRAHAM ☆╮

Ochraňuje věřící lidi, přináší jim štěstí a klid do duše.

╰☆ AVRAM ☆╮

Vede všechny lidi, kteří se chtějí dostat na vyšší posty, by je zastávali s pokorou v srdci, byli přátelští, ale také měli respekt ostatních.

╰☆ AYAL ☆╮

Střeží všechny, kdož se snaží prorazit, a stále se jim to nedaří.

╰☆ AYDIEL ☆╮

Chrání všechny, kdož mají odvahu jít za svým snem, odstraňuje těmto lidem překážky z jejich cesty, by došlo k naplnění největších snů co nejdříve.

╰☆ AYIB ☆╮

Další anděl lásky, bezpodmínečné a věrné lásky, plné pochopení a porozumění.

╰☆ AYIL ☆╮

Přináší do vztahu svobodu, by se žádný člověk necítil uvězněný a spoutaný druhou osobou.

╰☆ AYMELEK ☆╮

Ochraňuje před usnutím na vavřínech, dává novou inspiraci.

╰☆ AYSCHER ☆╮

Slouží při magii a rituálech, aby energie nebyla přetaktována a došlo k naplnění přání.

╰☆ AZACACHIA ☆╮

Mění nepřátele v přátele, odstraňuje jejich zlobu a mění ji na lásku.

╰☆ AZAEL ☆╮

Chcete mít bezproblémový odchod ze zaměstnání? Chcete, aby vše proběhlo co nejlépe?

╰☆ AZACHIEL ☆╮

Přináší očistu a dobré zvládnutí životních zkoušek.

╰☆ AZARIEL ☆╮

Zajišťuje správné léčení pohybového ústrojí.

╰☆ AZAZEL ☆╮

Otevírám bránu třetího oka tak, byste postoupili v tomto, pokud již vidíte mnoho světů, a mohli vidět i samotného našeho stvořitele, Boha. Chcete vidět, poznat a cítit jeho samotného, pak vám toto umožním.

╰☆ AZBUGAH ☆╮

Toužíte po miminku a ono stále nepřichází? Vyzkoušeli jste s partnerem již vše, ale bez výsledku? Byly vaše snahy o početí jakoukoliv cestou neúspěšné? Otěhotněla jste, ale miminko se nechtělo udržet? Pak je na čase povolat tohoto andílka.

╰☆ AZER ☆╮

Dává hřejivý pocit štěstí, při pokoře v srdci toto štěstí máte stále u sebe.

╰☆ AZERUEL ☆╮

Toužíte jet na zkušenou do světa? Toužíte poznat nové kultury i památky, a vydělat si nějaké peníze? Chcete získat nové zkušenosti, které by se vám mohly hodit?

╰☆ AZIEL ☆╮

Chrání milence, ochraňuje před milováním s oficiálním partnerem, pokud to tak partner cítí v srdci.

╰☆ AZLIEL ☆╮

Toužíte potkat co nejdříve svého osudového partnera? Stále vám v tomto setkání něco brání?

╰☆ AZRAEL ☆╮

Odnáším duše v době fyzické smrti k nebeským branám, doprovázím je na jejich nebeské cestě, by došly v pořádku tam, kam mají. Pozůstalým pomáhám vyrovnat se se smutkem ze ztráty svých nejbližších, by mohli vést plnohodnotný život bez smutku a trápení.

╰☆ AZRACHIEL ☆╮

Tento anděl ochraňuje před nebezpečím, dává také vědět o možném nebezpečí, pokud je o to požádán.

╰☆ AZZA ☆╮

Podporuji a přivádím přátelství a porozumění do vztahu.