začínající písmenem B

╰☆ BAALTO ☆╮

Hlídá tok času, by se neprodlužovalo nic zbytečně.

╰☆ BAAMIEL ☆╮

Přivádí očišťující bouřku do vztahu, by se vše vysvětlilo a vyjasnilo.

╰☆ BABA ☆╮

Posílá lidem laskavost a dobrotu, by konali podle svého srdce.

╰☆ BABALEL ☆╮

Hlídám vás před zloději, před nepoctivostí jiných lidí, ale také před pomluvami, které by vám mohly znepříjemnit život. Odstraňuje ze vztahu nerozhodnost a posiluje lásku.

╰☆ BABIEL ☆╮

Dává kuráž k tomu, k čemu byste se sami neodvážili. Motivuje k lepšímu životu.

╰☆ BABLIBO ☆╮

Anděl finanční prosperity a příchodu větších peněžních prostředků přivádí k vám možnosti, nápady, ale také více zákazníků.

╰☆ BADET ☆╮

Podporuje fantazii, kterou posléze plní.

╰☆ BADIAEL ☆╮

Nesu roh hojnosti, ze kterého dávám každému dle jeho zásluh. Proto mě také o hojnost můžete požádat.

╰☆ BADPATIEL ☆╮

Ochraňuje před potratem i předčasným porodem.

╰☆ BAEL ☆╮

Má v sobě andělskou i démonskou sílu. Hlídá myšlenky lidí, probouzí v nich hříšnou touhu, avšak podle Boží vůle.

╰☆ BAFA ☆╮

Dohlíží na psaní zamilovaných emailů.

╰☆ BAGENOL ☆╮

Přivádí k vám do života lásku, která nemá finanční problémy, naopak, je to člověk, který se velice snaží ve svém povolání a nehledí na každou korunu. S ním můžete zažít skutečný život bez omezování, ve štěstí.

╰☆ BAGIEL ☆╮

Přichází vždy, když lidé mají ěpatný úsudek, či někdo je plný zrady. Chrání před spekulacem, před zradou a nenávistí.

╰☆ BAGLIS ☆╮

Odstraňuje závislosti, pomáhá je překonat.

╰☆ BAGOLONI ☆╮

Posílá myšlenky toho, koho milujete, směrem k Vám.

╰☆ BAHOLIJ ☆╮

Jako anděl léčení dohlíží na sexuální vzrušení žen, odstraňuje frigiditu.

╰☆ BAHRAM ☆╮

Díky němu dosáhnete vítězství.

╰☆ BAIRIM ☆╮

Podporuji v učení, otevírám mysl novým poznatkům. Držím v rukách moudrou knihu, knihu, ve které jsou zaznamenány všechny narozené duše. Má smaragdová záře obklopuje moudrostí. Mé smaragdové oči vidí do každé duše.

╰☆ BAISIM ☆╮

Stojí u lidí milujících přírodu, dává přírodě zvláštní moc, energii pomáhat lidem, vyjasňovat jim líc. Dává smysl života a úsměv na tvářích lidí.

╰☆ BALACHIEL ☆╮

Vede kroky toho, koho milujete, směrem k vám.

╰☆ BALACHMAN ☆╮

Podporuje znalosti v oblasti lásky, posílání myšlenek andělům.

╰☆ BALCAK ☆╮

Žene vás stále vpřed za splněním vašeho přání.

╰☆ BALCEOR ☆╮

Anděl lásky a zázraků je připraven seslat vám malý důkaz toho, že jste se rozhodli správně. Žádá jen jediné za tuto službu, a tou je vaše víra. Pokud je skutečně silná, pak vám vyjde vstříc a ukáže vám skutečnou podstatu věci.

╰☆ BALDAGO ☆╮

Anděl lásky vás vede po cestě dobrých skutků, kdy každý dobrý skutek je odměněn, za pomoci tohoto andílka je odměněn dvojnásobně.

╰☆ BALEM ☆╮

Stojí u vás, když vám je nejhůře, posílá víru a lásku.

╰☆ BALIDET ☆╮

Ovívá vás svými křídly, abyste snesli i nejtěžší období svého života.

╰☆ BALIET ☆╮

Dohlíží na světskou i Božskou spravedlnost.

╰☆ BALIGON ☆╮

Starám se o pozemskou lásku bezpodmínečnou, horlivou, ale také věrnou a oddanou. Vnáším do této lásky emoce a city potlačované, zvláště u těch, kterým jejich ego brání, by lásku dokázali projevit, a přesto ji v srdci ukrývají.

╰☆ BALLATONIEL ☆╮

Chrání pentagramy, dává jim magickou moc.

╰☆ BALSAMOS ☆╮

Toužíte po štěstí ve všech oblastech života? Začněte láskou, a přijde i štěstí v práci, financích a zdraví. Tento anděl je vám ku pomoci.

╰☆ BALTHIAL ☆╮

Pomáhá překonat žárlivost.

╰☆ BALTIAL ☆╮

Pokud chcete někomu odpustit a sami to nedokážete, pak je tento anděl nejvhodnější. Pomáhá překonat vztek, zahořklost, žárlivost, závist.

╰☆ BAMNODE ☆╮

Přináší zázrak i požehnání v oblasti lásky.

╰☆ BANAA ☆╮

Lepí se na vás smůla, lidé vám závidí či vám nepřejí? Chtěli byste zažít také trochu štěstí?

╰☆ BANAMOL ☆╮

Máte velké ambice, chcete si splnit svůj sen a ostatní vás od vašich plánů zrazují? Rádi byste, by stáli při vás a podpořili vás? Chcete si splnit svůj sen?

╰☆ BAPNIDO ☆╮

Mou starostí a úkolem je starat se o komunikaci ve vztahu, by promlouvali jste spolu beze slov, byste byli správně napojeni jeden na druhého. Vkládám do vás obou půvab, byste se přitahovali a toužili spolu prožít každou volnou chvíli.

╰☆ BARADIEL ☆╮

Poskytuje zelenině vitamíny, které vašemu tělu schází.

╰☆ BARACHEL ☆╮

Ukončuje vleklé a složité soudní jednání ku prospěchu toho, kdo je v právu.

╰☆ BARACHIEL ☆╮

Hlídá životní funkce malých dětí. Posílá duše do těl, když přijde jejich čas.

╰☆ BARAKIEL ☆╮

Barakiel stojí při vás, byste měli štěstí v obchodě, by vám vaše podnikání vzkvétalo a byli jste ve svém oboru úspěšní. S úspěchem přináší také finance, které rostou velkou rychlostí.

╰☆ BARAQUIEL ☆╮

Pošle blesk a ten rozetne to, co je již nefunkční, nebo to, co vás nejvíce svazuje.

╰☆ BARATIEL ☆╮

Podporuji vaše ambice v zaměstnání. Můžete cokoliv, jen je zapotřebí více si věřit. Můžete se dostat na vrchol, stačí jen chtít. Pomohu vám s tím.

╰☆ BARBARA ☆╮

Dohlížím na velkou lásku, dohlížím na dvě půlky duše, aby se našly a dokázaly se spojit v jednu krásnou duši.

╰☆ BARBELÓ ☆╮

Barbeló je anděl prosperity a štěstí, přináší do cesty nové možnosti výdělku.

╰☆ BARBIEL ☆╮

Hvězdy dokážou prozradit mnohá tajemství, ukrývají mnoho moudra i osudů všech lidí, proto také nestřežím jen hvězdy na nebi, ale také všechny, kdož dokážou v nich číst. Také chráním zamilované, kteří dívají se na hvězdy, by jejich láska nevyhasla, stejně jako nevyhasnou hvězdy po mnoho milionů let.

╰☆ BARDHA ☆╮

Odežene mlhu z mysli jakéhokoliv člověka.

╰☆ BARDIEL ☆╮

Poskytuje úrodě vláhu, ničí parazity v těle.

╰☆ BAREEL ☆╮

Chcete od své lásky dostat pěkný dárek, po kterém už dlouhou dobu toužíte? Chcete, aby vám vaše láska vyjádřila svou lásku i menším dárečkem? Pak se obraťte na tohoto andílka.

╰☆ BARESCHAS ☆╮

Stojí při narození holčiček, dohlíží, aby všechny životní funkce byly správné.

╰☆ BARFARANGES ☆╮

Andílek všech dobrých čarodějek.

╰☆ BARFORT ☆╮

Přejete si slyšet láskyplná slova od toho, koho milujete? Neříká vám je a vám to chybí? Rádi byste občas také slyšeli, jak moc vás miluje?

╰☆ BARCHIEL ☆╮

Dává soucit s těmi, kdož nemají lehký život, dává velkou vnitřní sílu.

╰☆ BARIEL ☆╮

Tento anděl dohlíží na správnou reinkarnaci v příštím životě, poskytuje dlouhý život v tomto životě.

╰☆ BARIGES ☆╮

Anděl lásky do vás vloží velkou sílu, pokud vám síly ubývají, také vloží velkou sílu vaší lásce, byste mohli být co nejdříve spolu šťastni.

╰☆ BARKIEL ☆╮

Poskytuje vize, díky němu můžete nahlédnout do světa, který není běžným zrakem vidět.

╰☆ BARMON ☆╮

Dohlíží na všechna zvířata na Zemi.

╰☆ BARNABEL ☆╮

Utěšuje lidi, které postihl smutek ze ztráty, ať se jedná o ztrátu zemřelé duše, nebo žijící, tedy ztrátu lásky a vztahu.

╰☆ BARNAFA ☆╮

Anděl lásky do vás vkládá poznání, kdy uvidíte věci v jiném úhlu, kdy dokážete podívat se na situaci z jiné, láskyplné, perspektivy a pochopíte, co v sobě máte změnit, byste došli svého štěstí.

╰☆ BARNEL ☆╮

Probouzí v lidech sympatie k druhému člověku.

╰☆ BAROA ☆╮

Pomáhá ke kráse a dokonalosti v očích toho, komu se chcete líbit.

╰☆ BARPHARANGES ☆╮

Pokud si myslíte, že si někdo zaslouží potrestat za své chování či činy, obraťte se na tohoto anděla.

╰☆ BARTILEUS ☆╮

"Pohlédněte do svých srdcí, uvidíte tam lásku. Jakmile k vám pravá láska přijde, poznáte to, neboť v tu chvíli bude se vám dařit ve všech oblastech života, uzdravíte se, najdete práci snů a s ní také, pro vás lidi, tolik potřebné peníze. Jen s láskou obdržíte tyto dary, proto hledejte a nalezněte takového partnera, který přinese do vašeho života štěstí."

╰☆ BARTIRO ☆╮

Neslyšeli jste již dlouho slova: "Miluji tě"? Odtáhnul se váš partner a vy byste přesto chtěli vědět, zda v něm ještě zbylo kousek citu, zda se tento cit může probudit? Chtěli byste žít s člověkem, kterého milujete, ale on vám tvrdí pravý opak, tedy že vás nemiluje? Cítíte, že to tak není, že jen v sobě ukrývá strachy, kterých je třeba, by se zbavil?

╰☆ BARTOLOMAEUS ☆╮

Anděl radosti ze shledání. Pokud plánujete setkání či milostnou schůzku, povolte právě tohoto andílka.

╰☆ BARTZACHIAH ☆╮

Napravuje lidi, kteří se chovají jako neřízená střela.

╰☆ BARUCH ☆╮

Pokud hledáte své kořeny a chcete nalézt své předky a něco o nich zjistit, poproste tohoto anděla, aby vám s tím pomohl.

╰☆ BARUCHIN ☆╮

Očišťuje od chyb, kterých se dopouštíte. S ním nebude vaše rozhodnutí špatné, povede jen k vaší spokojenosti.

╰☆ BARZABEL ☆╮

Pomáhá překonat nástrahy druhých lidí, zvláště v milostném trojúhelníku.

╰☆ BASANOLA ☆╮

Odnáší starosti od vašeho srdce.

╰☆ BASJAUN ☆╮

Hlídá všechny stromy, by vám dodávaly sílu, kterou od nich žádáte.

╰☆ BASLEDF ☆╮

Chráním lásku stvrzenou sňatkem, by vám vydržela po zbytek vašich dnů, by byla čistá jako lilie, by nad ní neměly moc nečisté síly.

╰☆ BASMELO ☆╮

Anděl lásky je vám ochoten pomoci s tím, co opravdu nyní potřebujete. Může to být setkání, může to být kontakt. Musíte být na toto připraveni a musí to být vaše největší přání.

╰☆ BASPALO ☆╮

Anděl lásky ukazuje vám přítomnost, ukazuje vám situace, které přehlížíte, a přesto po jejich přijmutí mohou vést k lásce.

╰☆ BASTET ☆╮

Podporuje radost z lásky, radost vedle milovaného člověka, přináší radost a potěšení z vaší přítomnosti také druhým lidem.

╰☆ BATAMBUB ☆╮

Dohlíží na to, byste zvolili to nejvhodnější oblečení pro určitou příležitost.

╰☆ BATHIN ☆╮

Povede vaše kroky tam, kde máte nyní být. Na místo, které povede k vaší spokojenosti v budoucnu.

╰☆ BATHOR ☆╮

Hlídá stabilní stropy v životě lidí, aby neměli nereálná přání a tato přání mohla dojít naplnění.

╰☆ BATIRUNOS ☆╮

Vzbudí touhu a rozkoš vašeho partnera, byste prožili spolu krásné chvíle.

╰☆ BATKOL ☆╮

Anděl věštění. Vhodný pro každého, kdo se tomuto daru věnuje.

╰☆ BAULU ☆╮

S jeho pomocí dokážete vše, v oblasti svých koníčků a zájmů.

╰☆ BAZPAMA ☆╮

Anděl lásky, který vám posílá do života novou lásku, krásnou a dlouhodobou. V případě, že čekáte na někoho, koho milujete, ukazuje vám příležitost, jak docílit svého přání.

╰☆ BDOPA ☆╮

Dohlíží na plnění vašich přání, na překážky, ale také na dary.
╰☆ BEBUROS ☆╮

Pokud chcete nějakou záležitost definitivně uzavřít, poproste tohoto anděla.

╰☆ BEDALIEL ☆╮

Dává tělu velkou životní energii a vitalitu, dohlíží na zdravé tělo v oblasti kůže.

╰☆ BEFAFES ☆╮

Ukazuje vám krásy kolem vás, byste své srdce nastavili na příchod lásky.

╰☆ BEHACIEL ☆╮

Chrání lidi před hromaděním věcí, před mamonem. Dává lidem možnost volby, která je ku prospěchu. Stojí u lidí stojící před důležitým rozhodnutím.

╰☆ BEHEMIEL ☆╮

Uchrání vás před napadením agresivních zvířat.

╰☆ BEHIL ☆╮

Jako anděl léčení dohlíží na střeva, by správně pracovala, léčí je a harmonizuje.

╰☆ BEKARO ☆╮

Probouzí rozum a láskyplné cítění, převádí srdce do rozumu, by člověk viděl jen lásku a šel po své cestě.

╰☆ BELAEL ☆╮

Chcete ukázat, co ve vás je? Chcete, aby vám ostatní lidé důvěřovali, aby vás měli rádi a rádi se k vám vraceli?

╰☆ BELEGUEL ☆╮

Přináší nový začátek, zvláště u lidí, kteří se rozešli, a chtějí být spolu.

╰☆ BELEMCHE ☆╮

Vyslali jste své přání a stále čekáte na jeho splnění? Jsem anděl času, mohu vaše přání zkontrolovat, zda jde vše tak, jak má, zda nastal čas na urychlené vyřízení tohoto přáníčka, či není zapotřebí. Naplním vaše přání v co nejkratší možné době, pokud je to vůle Boží.

╰☆ BELETH ☆╮

Oheň lásky musí hořet a já přikládám nebeská polínka, by tento oheň nevyhasl. Pokud již jen doutná, a vy potřebujete mou pomoc, rozfoukám tento oheň, by ten, koho milujete, projevil skutečné city k vám bez ostychu a bez zábran.

╰☆ BELIFARES ☆╮

Byli jste postaveni před volbu, kdy můžete volit mezi slušně placenou prací a láskou? Nevíte, co si máte vybrat? Tento anděl vám s tím pomůže.

╰☆ BELIRAEL ☆╮

Toto je andílek skutečného přátelství. Pokud máte rozepře s nejlepším přítelem či přítelkyní, můžete požádat právě tohoto andílka o usmíření či vyjasnění tohoto vztahu.

╰☆ BELMARA ☆╮

Anděl lásky poskytuje příležitost vyjádřit lásku, pokud ji v sobě držíte, ne přes slova, ale přes činy.

╰☆ BENAMI ☆╮

Anděl lásky dává vám možnost udělat cokoliv, a nedopustit se chyby, jednat ve jménu lásky bez špatných následků.

╰☆ BENIELOHIM ☆╮

Anděl zrození a smrti. Bere si to, co již není schopno života a navrací zpět na Zem do jiného těla. Stojí vždy poslední rok u každého živého tvora. Můžete ho požádat o prodloužení pozemského času.

╰☆ BENMALACH ☆╮

Máte práci, ale stále stojíte na stejném místě? Nemůžete se dostat na lepší pozici, po které toužíte? Nebo byste raději změnili zaměstnání, ale nabídky se nehrnou?

╰☆ BENPAGI ☆╮

Anděl lásky přivede vám do cesty lidi, kteří vás naučí naslouchat potřebě lásky druhých, jen svou přítomností i vyprávěním.

╰☆ BERAEL ☆╮

Objevuje se u těch, kdož nemá čisté svědomí, aby pravda vyšla najevo. Pokud chcete zjistit, zda skutečně jakýkoliv člověk má s vámi čisté úmysly, požádejte tohoto anděla.

╰☆ BERITH ☆╮

Musíte bojovat o každé hezké slovo u svého partnera? Nedokáže vás ocenit? Oceňuje všechny okolo, jen vás ne? Rádi byste to změnili?

╰☆ BERKAEL ☆╮

Je velitelem andělů ročních období, pokud chcete požádat o záležitost v určitém čase, ročním období, pak požádejte tohoto anděla.

╰☆ BERMALE ☆╮

Anděl lásky vás nastaví na správný odpočinek, neboť ne jen jednat, ale také odpočívat je velice důležité, odpočatí i myšlenkově, vás posune k lásce mnohem rychleji.

╰☆ BERNOLE ☆╮

Láska k vám plyne skrze vaše dobré skutky. Proto vám tento andílek přivede do cesty možnost mnoho těchto skutků vykonat.

╰☆ BESGEME ☆╮

Besgeme dává do vztahu touhu po miminku, usnadňuje dušičce přijít do počatého miminka ve chvíli početí, a s tím také umožňuje milovat se bez zábran a strachu, přináší velkou Božskou lásku do vztahu.

╰☆ BETHANIEL ☆╮

Chrání před lakotou a hromaděním peněz. Přináší sice do života lidí peníze, které potřebují k životu, ale jen tomu, kdo nepodlehne snadnému zisku.

╰☆ BETHELDA ☆╮

Přináším zklidnění v časech neklidných. Přináším stav meditace do běžného života.

╰☆ BETHEUEL ☆╮

Přivede do vašeho života osudového partnera.

╰☆ BETHNAEL ☆╮

Přináším vám vnitřní sílu zvládnout všechny nástrahy života.

╰☆ BETHUEL ☆╮

Stýkáte se s někým, kdo vám nedokáže říct, jak moc vás miluje? Cítíte to, ale rádi byste, by se také dokázal vyslovit?

╰☆ BETOR ☆╮

Ukážu vám vaše chyby, abyste na nich mohli pracovat a odstranit je.

╰☆ BIALODE ☆╮

Pomáhá s autoritou, dává lidem charisma a vážnost.

╰☆ BIFRONS ☆╮

Pomůže vám s matematikou a geometrií, pomůže zdárně složit zkoušku z matematiky.

╰☆ BILEKA ☆╮

Je průvodcem v meditaci, pokud máte problémy s koncentrací v meditaci, pak povolejte tohoto andílka.

╰☆ BILIFO ☆╮

Chrání všechny, kdož se věnují či chtějí věnovat ezoterickým vědám. Pomáhá otevřít mysl a vnímat více intuici a vedení andělů.

╰☆ BINODAP ☆╮

Anděl lásky vkládá do úst slova lásky, neboť ve chvílích slov lásky přijde mnohem více lásky také k člověku, který ji vysloví.

╰☆ BINOFON ☆╮

Anděl lásky - Anam Cary, který pečuje o vztah dvou půlek duší, by všechny mráčky odpluly a zbyla jen čistá láska.

╰☆ BLAEF ☆╮

Posílá vaše myšlenky k milované osobě, aby na vás myslela, případně vás kontaktovala.

╰☆ BLAZHEJ ☆╮

Povedu kroky partnera, na jehož návrat čekáte, očekáváním a hrou. Bude si pohrávat s myšlenkou na návrat, tato myšlenka bude tak silná, že učiní vše, aby vás učinil šťastnými.

╰☆ BLIIGAN ☆╮

Přivádí k vám vaší lásku, byste nějaký čas mohli strávit spolu a byli alespoň na chvíli šťastni, než budete moci spolu zůstat navždy.

╰☆ BLINGEF ☆╮

Anděl lásky ukazuje vám sebe jako tu nejkrásnější bytost. Tak, jak se uvidíte vy sami, tak vás uvidí i ostatní.

╰☆ BLINTOM ☆╮

Anděl lásky vyzývá vás, byste nespěchali a snažili zklidnit svou duši, byste návrat své lásky uspíšili.

╰☆ BLISDON ☆╮

Anděl lásky vyzdvihne vaší lásku ze dna vašeho srdce a ponese ji tam, kam patří, tedy k vaší lásce, a s ní i vás samotného, byste byli se svou láskou a netrápili se každý sám.

╰☆ BLUMAPO ☆╮

Přináším zdravou žárlivost do mysli vaší lásky, by o vás nechtěla přijít a dokázala se za vaši lásku postavit.

╰☆ BLUMAZA ☆╮

Vyzdvihuje dobré vlastnosti, vyzdvihuje touhy srdce, odstraňuje překážky, které brání milovat naplno.

╰☆ BLUMIEL ☆╮

Podporuje lidi ve zvědavosti, aby se dozvěděli přesně to, co potřebují. Přináší různá dobrodružství.

╰☆ BMAMGAL ☆╮

Přináším lásku, která nemá hranic. Lásku bez omezování, lásku beze strachu, čistou lásku bez lží a přetvářek. Lásku, kterou vám budou ostatní závidět, neboť bude trvat po celý váš život.

╰☆ BMILGES ☆╮

Anděl lásky vyzdvihující lásku a uzdravující tělo pomocí lásky.

╰☆ BMINPOL ☆╮

Anděl lásky letící k člověku, který zapomněl milovat, který zapomněl, co jste spolu prožili krásného, a stal se v lásce pesimistou.

╰☆ BMOEL ☆╮

Přináší vše, co si lidé skutečně zaslouží. Může to být lepší práce, více penízků, lásku nebo něco jiného. Dává rozhodnost při řešení složitých záležitostí.

╰☆ BNAGOLE ☆╮

Anděl lásky poletí za vaší láskou a připomene jí, jak je krásné dary dávat, byste krásný dárek dostali a tím také projev lásky.

╰☆ BNAPSEN ☆╮

Necítíte lásku od svého partnera? Chtěli byste vědět, jak to s vámi skutečně myslí? Cítíte jeho chlad, a přesto svým srdcem cítíte, že vás miluje? Chtěli byste jeho vyznání?

╰☆ BNASPOL ☆╮

Nedokážete si vybrat svého partnera? Dáváte přednost práci před láskou? Chtěli byste to změnit, mít času na lásku, a přitom nepřijít o své příjmy?

╰☆ BOADIEL ☆╮

Pokud jste slabí a nechcete riskovat pro lásku, můžete se obrátit na tohoto andílka, který vám rád pomůže a dodá potřebnou odvahu oslovit toho, po kom vaše srdce skutečně touží.

╰☆ BOAZ ☆╮

Podporuje všechny, kdož se chtějí naučit hrát na housle a vyniknout s tímto hudebním nástrojem.

╰☆ BOBOGEL ☆╮

Vaší lásku připraví na to, by udělala cokoliv, by vám dala vědět, že o vás skutečně stojí. Bobogel podpoří vaší lásku v lásce, by opustila člověka, se kterým nyní je, pokud toto již nyní tak cítí a sama by to chtěla, ale nenachází k tomu odvahu.

╰☆ BOEL ☆╮

Jako učitel života a slušného chování vás vede vaším životem ve slušnosti k ostatním lidem, tutéž slušnost pak díky němu lidé projevují i vám.

╰☆ BOKUMIEL ☆╮

Zvyšuje vibrace, dává velkou touhu na sex.

╰☆ BONEFON ☆╮

Anděl lásky ukáže vám problém, který je ve vašem vztahu, byste s ním mohli lépe pracovat a vedl vztah pouze k čisté lásce.

╰☆ BOREB ☆╮

Dohlíží, aby všechny sliby došly naplnění.

╰☆ BORIA ☆╮

Dohlíží na dávné lásky, kříží jejich cesty, pokud ještě nemají vše vyřešené. Dohlíží na splnění partnerské karmy.

╰☆ BORIEL ☆╮

Pomáhá překonat žárlivost, ale také napravit škody způsobené žárlivostí. Chrání před intrikami přátel, aby se člověk nezapletl do problémů ještě větších.

╰☆ BORMILA ☆╮

Anděl lásky podporující vás, byste dali své skutečné lásce šanci a přestali ji schovávat před okolím.

╰☆ BORNOGO ☆╮

Starám se o vztah, který již příliš nefunguje, ať již proto, že jeden z vás utíká od problémů, či proto, že jste nepracovali na vašem vztahu. Vkládám velkou naději na rozvoj vztahu, na to, byste poznali, že všechny překážky dají se překonat, pokud na tom oba dva pracujete.

╰☆ BOTASIEL ☆╮

Urovnává vztahy u opačného pohlaví, pokud s těmito lidmi těžko vycházíte. Podporuje ve ctižádostivosti a podporuje sebedůvěru.

╰☆ BOTOLIEL ☆╮

Dohlížím na vaši cestu životem tak, byste prožili život co možná nejsmysluplněji. Požádat mě o pomoc můžete kdykoliv, kdy se vám v některé oblasti nedaří dojít svého štěstí.

╰☆ BRADORIEL ☆╮

Podporuje v získávání důstojnosti a postavení, přináší větší životní energii.

╰☆ BRAGIOP ☆╮

Anděl lásky hodící se pro ty, kdož čekají na svého partnera, ukazuje vám cestu, jak jednat, byste byli co nejdříve spolu, byste se připravili na tento příchod a připravili vše tak, jako by již partner u vás byl.

╰☆ BRAKIEL ☆╮

Andělský velekníže dohlížející na osudovou lásku, by došla naplnění.

╰☆ BRALGES ☆╮

Přivádí do života romantickou lásku, plnou něhy a citů.

╰☆ BRANGLO ☆╮

Ukazuje vám, jaká láska skutečně je - trpělivá a laskavá - za každých okolností.

╰☆ BREFFEO ☆╮

Přivede vám do cesty možnost dobrého výdělku, či domu vašich snů.

╰☆ BRIGANIEL ☆╮

Podporuje v nadání, ctižádosti k vypracování se k tomu, po čem skutečně toužíte.

╰☆ BRIGITA ☆╮

Vnáším rovnováhu mezi ženskost a sílu, se mnou se dokážete postavit všem překážkám, s lehkostí a grácií.

╰☆ BRISFLI ☆╮

Dodává vnitřní sílu změnit svůj osud a být šťastni.

╰☆ BRORGES ☆╮

Ukáže vašemu partnerovi lásku, díky jeho působení se přestane přetvařovat. Brorges povede ho cestou jeho pocitů.

╰☆ BRUAHI ☆╮

Pošle k vám myšlenku vynálezu, který bude prospěšný pro mnoho lidí, díky němuž se proslavíte.

╰☆ BUALU ☆╮

Ztrácíte svou víru, a chcete ji opět nalézt? Zdá se vám, že vám nic nevychází, nebo snad nedostatek víry vás posouvá zpět ve vašem přání?

╰☆ BUAZIEL ☆╮

Ochraňuje proti velkým ranám osudu.

╰☆ BUDIEL ☆╮

Žádat ho můžete, pokud chcete šlechtit zvířata či rostliny, by bylo stvořeno něco krásného, s Božím požehnáním.

╰☆ BUER ☆╮

Spolu s Rafaelem pomáhá léčit každou nemoc.

╰☆ BUNAM ☆╮

Dává inteligenci a schopnost učení tam, kde chybí.

╰☆ BURCHAT ☆╮

Dohlíží na váš odpočinek, řídí vaše sny a přání, vede vaší fantazii, ale také vede vaše touhy do nejmenších detailů. Posiluje vnitřní zrak. Léčí štítnou žlázu.

╰☆ BURIUH ☆╮

Z každého nápoje, který svému milému podáte při plamenu jeho svíčky, učiní nápoj lásky.

╰☆ BUSCNAB☆╮

Přivádí do života situaci, která vám ukáže, kterou cestu zvolit a jak se správně rozhodnout.

╰☆ BUSDUNA ☆╮

Povede vašeho partnera milující cestou, pravdomluvností a jednání ve jménu lásky.

╰☆ BUTATOR ☆╮

Pomáhá správně se rozhodnout při vašem investování, také vás chrání po dobu hypotéky nebo půjčky tak, abyste neměli problémy s placením.

╰☆ BUTHARUSCH ☆╮

Udělá z vás mistra kuchaře. Pokud plánujete slavnostní jídlo pro svou lásku, a nechcete ho pokazit, povolejte právě jeho.

╰☆ BUTMONO ☆╮

Povede vás po cestě lásky, pomůže vám obejít překážky, přiblíží vám vaše uvědomění co nejvíce, by vaše srdce setkalo se se srdcem milované osoby.

╰☆ BUXALIEL ☆╮

Přináší úspěch, který vám může přinést člověk ženského pohlaví, důvěru v tohoto člověka.

╰☆ BUXVIEL ☆╮

Jako anděl finanční prosperity vám dá příležitost postavit se na vlastní nohy a podnikat, mít stálý příjem dle svých přání.

╰☆ BYNEPOR ☆╮

Ukáže vám krásnou budoucnost, a povede vás krásnou přítomností. Povede vás po cestě pochopení a porozumění, byste zažívali štěstí.

╰☆ BZIZA ☆╮

Musíte poslouchat stále nějaké hádky, a máte toho již dost? Chtěli byste si doma odpočinout a neposlouchat výčitky žárlivého partnera?