začínající písmenem R

╰☆ RAACHIEL ☆╮

Nesete na zádech těžký balvan, problémy se kupí, a vy nevíte, zda bude tohoto trápení konec? Rádi byste tento balvan, ať již je z jakékoliv oblasti života, odložili a šli životem volněji? Rád tento balvan sejmu z vašich beder, pokud mě o to požádáte.

╰☆ RAAMIEL ☆╮

Potřebujete pročistit vzduch? Zdá se vám, že se ve vztahu stále točíte v kruhu a dusí vás to? Chtěli byste změnu k lepšímu?

╰☆ RAASIEL ☆╮

Povolává se v období beznaděje.

╰☆ RABIA ☆╮

Dopomáhá chopit se příležitosti, kterou možná nevidíte, ale s tímto andělem ji nemůžete přehlédnout.

╰☆ RADUERIEL ☆╮

Pomůže vám proniknout do podstaty věcí, dává moudrost.

╰☆ RAEL ☆╮

Dohlíží na lidi, kteří se tancování věnují více, nemají ho jen jako zálibu. Pomůže být v tomto směru nejlepší, zdokonalovat se a učit novým věcem.

╰☆ RAFAEL ☆╮

Léčím skrze Boha i všech vesmírných energií. Mé jméno znamená: Bůh uzdravuje. Potřebujete-li něco ve svém životě vyléčit, odevzdejte mi to. Starám se o všechny vaše bolesti těla i duše, a rád pomůžu každému, kdo mne požádá o pomoc. Je však potřeba odevzdat vše, co vás trápí, s pokorou v srdci a s vírou.

╰☆ RAGALIEL ☆╮

Pomáhá bezpečnému sexu, stojí při plánovaném rodičovství.

╰☆ RAGUEL ☆╮

Jsem archandělem lásky, pomáhám urovnávat vztahy pro lepší komunikaci, přátelství a lásku. Milujte ostatní, dejte jim volnost, ať se sami rozhodnou, jakým životem by chtěli žít. Pokud jim dáte svobodu, zůstanou ve vašem životě nebo do něho vstoupí. Pokud budete však myslet na sebe více než na druhé, budete prosazovat své štěstí před štěstím ostatních, pak člověk, kterého milujete, nebude součástí vašeho života. Až do doby, dokud to nepochopíte.

╰☆ RAGUIEL ☆╮

Vkládá lidem duchovní víru.

╰☆ RAHAB ☆╮

Vyslyším vaše modlitby ohledně vztahu, který nenalézá naplnění. Vnesu do vašeho života štěstí právě v této oblasti.

╰☆ RAHATIEL ☆╮

Zastáváte těžkou, fyzickou práci, a rádi byste změnili povolání, abyste si odpočinuli? Chcete více používat rozum a méně svaly?

╰☆ RAHDAR ☆╮

Pokud se mnoho snažíte, a výsledek se nedostavuje, je to proto, že vaše touha je moc silná a blokuje vám mysl. Tento anděl vám pomůže vyvážit vaše myšlenky.

╰☆ RAHMIEL ☆╮

Anděl Rahmiel je Andělem milosti, dohlížející na soucit.

╰☆ RAHTIEL ☆╮

Nabádá k naslouchání toho, koho milujeme, projevení svých citů a odevzdání se v lásce a věrnosti.

╰☆ RACHEIL ☆╮

Láska a sexualita, dává vyšší výkony v sexu, odstraňuje chladnost.

╰☆ RACHEL ☆╮

Dodává sebedůvěru, vede vás na cestě humoru. Díky ní pochopíte humor ostatních a rozpoznáte dvojsmyslnost slov.

╰☆ RACHIEL ☆╮

Přejete si holčičku, nebo spíše chlapečka? Chcete, abyste si mohli zvolit pohlaví svého miminka, které teprve plánujete?

╰☆ RACHIN ☆╮

Rádi byste si vzali člověka, na kterého často myslíte, rádi byste, aby váš budoucí vztah byl požehnán, a tento člověk projevil více zájmu o vaši osobu? Nebo byste s ním jen chtěli prožít něco krásného, co by vydrželo?

╰☆ RACHMIEL ☆╮

Napomáhá dobrému porodu.

╰☆ RAIN ☆╮

Stojí při vás v lásce, ale také v pracovních záležitostech. Obnovuje city, které člověk nechce projevit (v lásce), napomáhá zlepšení situace (zaměstnání).

╰☆ RAKHANIEL ☆╮

Díky němu dokážete dobře zvážit všechny možnosti a moudře se rozhodnout.

╰☆ RAMAN ☆╮

Přináší radost a štěstí.

╰☆ RAMIEL ☆╮

Pomáhá s motivací, dává jasný cíl, odstraňuje pochyby.

╰☆ RAMONA ☆╮

Pomáhám a ochraňuji všechny slabé tvory, kteří se nemohou či nesmějí bránit. Ochraňuji lidi, by se dostali ze spárů zlých lidí, ochraňuji zvířata, by nebyla týrána, ochraňuji kohokoliv, kdož je bezbranný či má strach se postavit bezpráví. Stačí mě jen požádat o tuto laskavost.

╰☆ RAMPEL ☆╮

Přináší trpělivost a klid, poukazuje na to, že vše má svůj čas a je dobré nic neuspěchat.

╰☆ RAMUZIEL ☆╮

Je to anděl vysoké ochrany, který chrání před nebezpečím, pokud má člověk skutečně velký strach - ať už z čehokoliv. Tento strach ho přivolává. Přitom nebezpečí nemusí být vůbec reálné, ale jen v naší mysli. I myšlenka stačí, aby se náš strach zhmotnil, a přesně proti tomuto zhmotnění nám Ramuziel pomáhá.

╰☆ RAPITHWIN ☆╮

Chrání kořeny rostlin v zimě, aby neumrzly ani neuhnily.

╰☆ RASANSTAT ☆╮

Přináší vám do života upřímnost a poctivost.

╰☆ RASH ☆╮

Stojí při vás v soudních záležitostech týkajících se trestního řízení.

╰☆ RASHIEL ☆╮

Pomáhá dívat se na věci s nadhledem a nebrat je tak vážně.

╰☆ RATA ☆╮

Přináší vám do života vstřícnost.

╰☆ RAUEL ☆╮

Rauel přináší úspěch ve finanční oblasti, pro úspěšný rozjezd firmy.

╰☆ RAUERIEL ☆╮

Ochraňuje hudebníky hrající na strunné nástroje.

╰☆ RAZIEL ☆╮

Pomohu vám odhalit veškerá tajemství, která potřebujete nyní k tomu, byste procitli, byste netrpěli. Naučím vás rozvíjet svou intuici a vesmírné vědění. Pomohu vám odblokovat vše ve všech oblastech života, ať se tyto blokace týkají lásky, práce, penízků, či něčeho docela jiného.

╰☆ REGALIEL ☆╮

Chrání miminko zplozené z velké lásky.

╰☆ REHAEL ☆╮

Anděl Rehael chrání před onemocněním, které by znamenalo trvalé následky.

╰☆ REHEL ☆╮

Chrání věřící, bojuje proti nevěřícím, mající zlé úmysly. Chrání hrobky před poničením a vykradením.

╰☆ REIAIEL ☆╮

Čekáte na vyjádření člověka, kterého milujete, a rádi byste, aby se rozhodl pro vás? Používá spíše rozum, a zdá se vám, že jeho srdce je plné lásky k vám?

╰☆ REIYEL ☆╮

Anděl Reiyel vám pomůže v meditaci.

╰☆ REKHODIAH ☆╮

Dopomáhá k dobrému osudu, dává do vašich rukou štěstí. Věří, že toto štěstí budete opatrovat a dbát, aby se rozrůstalo.

╰☆ REMIEL ☆╮

Dává nahlédnout do budoucnosti.

╰☆ REMLIEL ☆╮

Přivede Ježíše do vašeho srdce ještě více, byste ho tam také cítili.

╰☆ REQUEL ☆╮

Jako anděl trpělivosti přináší Boží dar, který vám ukáže, že jdete po správné cestě a že se vyplatí počkat na splnění svého přání.

╰☆ REQUIEL ☆╮

Pomáhá nemocným k uzdravení.

╰☆ REYAIEL ☆╮

Pomáhá uskutečnit dlouhodobé plány.

╰☆ RHAMIEL ☆╮

Potřebujete cítit laskavost od člověka, od kterého se vám jí nedostává?

╰☆ RHAUMEL ☆╮

Stojí při vás v soudních záležitostech týkajících se občanskoprávního řízení.

╰☆ RIBBOTAIM ☆╮

Dopomáhá jednat rychle v jakékoliv záležitosti. Poskytuje úspěšnost této situace.

╰☆ RIDDIA ☆╮

Anděl Riddia je Andělem milosrdenství, dohlížející na sucho. Pokud tedy pěstujete cokoliv, můžete si díky tomuto andělovi zajistit úrodu.

╰☆ RIDWAN ☆╮

Máte strach ze svých stínů, bojíte se, i když víte, že nemáte důvod? Chtěli byste tento strach překonat? Je váš strach ze samoty, z toho, že vás váš milovaný nemiluje, nebo se bojíte o svou existenci?

╰☆ RIEHOL ☆╮

Pomůže vám více si věřit a nebýt závislý na ostatních, budete se rozhodovat sami za sebe, zvážíte, co je pro vás nejlepší.

╰☆ RIFION ☆╮

Pomůže vám přijmout pravdu, a zbytečně proti ní nebojovat.

╰☆ RIGZIEL ☆╮

Pomáhá odvrátit zlo, přivede do vašeho života velké štěstí, pokud si ho zasloužíte.

╰☆ RIKBIEL ☆╮

Posiluje lásku, dává sílu překonat všechny nástrahy, vysílá léčivou sílu lásky.

╰☆ RIMEZIN ☆╮

Pomůže vám rozpoznat, co se nyní děje, a nepřehlížet důležité detaily.

╰☆ RISNUCH ☆╮

Ochraňuje lesní zvěř v zimním období, plní jedno přání tomu, kdo se o tato zvířata postaral přes zimu - nosil jim jídlo v době, kdy neměla zdroj potravy.

╰☆ ROELHAIPHAR ☆╮

Zabraňuje nejhorším věcem.

╰☆ ROCHEL ☆╮

Anděl Rochel je Andělem světských potřeb, dohlížející na nalezení ztracených či odcizených věcí, tak, aby se k vám vrátily v pořádku.

╰☆ ROJSUX ☆╮

Jako anděl léčení dohlíží na lidi trpící ztrátou paměti a zmírňuje jejich potíže, navrací paměť.

╰☆ RONIR ☆╮

Jako anděl léčení dohlíží na odstranění hučení a šumění v uších.

╰☆ RONJIM ☆╮

Jako anděl léčení dohlíží na léčbu a odstranění oparů.

╰☆ ROOLIJO ☆╮

Jako anděl léčení dohlíží na léčbu chudokrevnosti.

╰☆ ROPYG ☆╮

Jako anděl léčení dohlíží na léčbu lišeje.

╰☆ ROREX ☆╮

Dává léčivou energii v době nachlazení, chřipky a angíny.

╰☆ ROSABIS ☆╮

Posvěcuje snubní prsteny.

╰☆ RPOL ☆╮

Jako anděl léčení dohlíží na léčbu výrůstků.

╰☆ RUBIEL ☆╮

Nemůžete občas odolat a rádi vložíte své penízky také do hazardních her? Chtěli byste mít štěstí při hře a vyhrát?

╰☆ RUDOSOR ☆╮

Tento anděl vám pošle viditelné znamení, které naznačí, jak se věci mají, nebo co je třeba ještě pro danou věc udělat.

╰☆ RUFIEL ☆╮

Toto je anděl jedinečnosti a originality, pokud chcete být přesně takoví, požádejte právě jeho.

╰☆ RUHIEL ☆╮

Odstraní to, co už nepotřebujete, ale nedokážete se toho sami zbavit.

╰☆ RUCHIEL ☆╮

Pohádali jste se s někým, či jste někoho ve zlosti uhodili? Je ten někdo váš milovaný, a vy cítíte, že jste si tímto do jeho srdce zavřeli dveře? Chcete, aby na toto co nejrychleji zapomněl a měli jste šanci na vztah s tímto člověkem?

╰☆ RUMAEL ☆╮

Má vaše láska srdce z ledu, neprojevuje své city, nekomunikuje s vámi, nebo s vámi naopak komunikuje jen zdvořile? Chtěli byste víc?

╰☆ RUMAIL ☆╮

Posvěcuje knihy andělů, vkládá do vašich rukou slova, byste se této činnosti také mohli věnovat.

╰☆ RUMAN ☆╮

Přináším osvícení, díky němuž poznáte, proč putujete po Zemi, co máte udělat. Přináším velké štěstí do vašeho života.

╰☆ RUSVON ☆╮

Ukáže vám krásy nebeské, provede vás životem s lehkostí a radostí.

╰☆ RUWANO ☆╮

Odstraňuje temnotu, kterou nyní procházíte, a mění ji na jasné světlo.