Zadkiel

Pomáhám zlepšovat vaši paměť, by se vám snáze učilo, a zapamatovali jste si vše, co je vám ku prospěchu a k úspěchu. Posiluji inteligenci a vesmírné vnímání, byste byli schopni rozpoznat všechny andělské úkoly a štěstí k vám přišlo v nejbližší chvíli.

Zadkiel je vysoký anděl obepnut liánami s lístky a fialovými růžičkami, má bílé vlasy a modré oči.