karma a minulé životy

4 brány - 870 kč / 43,50 €

Jaké je mé nastavení pro život?

Co jsem dostal za dary?

Jaké touhy mé touhy budou naplněny?

Jaké překážky v životě mě čekají?

Jakému neštěstí se vyhnu či nevyhnu?

Jaké chtíče mě budou ovládat?

Jakou lásku prožiji?

Jak na tom budu finančně?

Na jakou práci se soustředit, aby se mi vedlo dobře?

Jaké nemoci mi hrozí?

Jakým nehodám předejít mohu?

Co ve svém životě zvrátit mohu, nebo čemu věnovat největší pozornost?

Doba: 72 min

provedení: emailem (angeldenca@email.cz)

spolu s objednávkou napište také své křesní jméno a datum narození

po přijetí částky od vás na číslo účtu: 670100-2213782228/6210 (z ČR a EU), nebo 303892552/0300 (z ČR) očekávejte výklad od 1 do 30 dnů) na email, ze kterého jste učinili objednávku – nezapomeňte ho také uvést při platbě do poznámky

Co je mým úkolem? - 360 kč / 18 €

♥ Jaký vztah je mi předurčen? 

♥ Jaké zaměstnání je mi předurčeno? 

♥ Jaká finanční situace je mi předurčena? 

♥ Jaké poslání je mi předurčeno? 

♥ Jaký život je mi předurčen?

doba výkladu: 30 minut

provedení: emailem (angeldenca@email.cz)

spolu s objednávkou napište také své křesní jméno a datum narození

po přijetí částky od vás na číslo účtu: 670100-2213782228/6210 (z ČR a EU), nebo 303892552/0300 (z ČR) očekávejte výklad od 1 do 30 dnů) na email, ze kterého jste učinili objednávku – nezapomeňte ho také uvést při platbě do poznámky

Co je špatně, proč mě osud trestá? - 580 kč / 29 €

♥ Co jsem udělal v minulém životě špatného? 

♥ Jak jsem se choval k lásce a partnerům? 

♥ Jak jsem zacházel s majetkem a penězi? 

♥ Jaký vztah jsem měl k ostatním lidem? 

♥ Čím jsem se provinil, že se mi lepí smůla na paty? 

♥ Jak to mohu v tomto životě napravit? 

♥ Co se po mně žádá v tomto životě? 

♥ Jak mohu změnit svůj život k lepšímu?

doba výkladu: 48 minut

provedení: emailem (angeldenca@email.cz)

spolu s objednávkou napište také své křesní jméno a datum narození

po přijetí částky od vás na číslo účtu: 670100-2213782228/6210 (z ČR a EU), nebo 303892552/0300 (z ČR) očekávejte výklad od 1 do 30 dnů) na email, ze kterého jste učinili objednávku – nezapomeňte ho také uvést při platbě do poznámky

dřívější vtělení - 580 kč / 29 €

♥ Které vlivy zasahují do mého života ze starších vtělení, než bylo poslední? 

♥ Co spojuje všechna vtělení, co jsem v žádném životě neuzavřel? 

♥ Jaké jsem měl podmínky a které okolnosti zasahovali do předešlého života? 

♥ Jaký byl nejdůležitější problém minulého života? 

♥ Jakým způsobem ho mám vyřešit, jaké možnosti k tomu mám? 

♥ Čemu musím porozumět, abych naplnil poslání tohoto vtělení? 

♥ Jaké bude mé budoucí vtělení?

doba výkladu: 48 minut

provedení: emailem (angeldenca@email.cz)

spolu s objednávkou napište také své křesní jméno a datum narození

po přijetí částky od vás na číslo účtu: 670100-2213782228/6210 (z ČR a EU), nebo 303892552/0300 (z ČR) očekávejte výklad od 1 do 30 dnů) na email, ze kterého jste učinili objednávku – nezapomeňte ho také uvést při platbě do poznámky

Jaký mě čeká úkol ve vztahu? - 510 kč / 25,50 €

Jak vypadá náš vztah v současné době?

Na co se mám připravit?

Co jsem přinesl do vztahu?

Co přinesl do vztahu partner?

Co musím ve vztahu prožít a překonat?

Co musí můj partner ve vztahu prožít a překonat?

Jak náš vztah dopadne?

Doba: 42 min

provedení: emailem (angeldenca@email.cz)

spolu s objednávkou napište také své křesní jméno a datum narození

po přijetí částky od vás na číslo účtu: 670100-2213782228/6210 (z ČR a EU), nebo 303892552/0300 (z ČR) očekávejte výklad od 1 do 30 dnů) na email, ze kterého jste učinili objednávku – nezapomeňte ho také uvést při platbě do poznámky

karma osobní - 870 kč / 43,50 €

Jaké karmické úkoly máte naplnit? Jaké překážky vám vstoupí do života, dokud nepochopíte? Velký karmický výklad je určen pro porozumění současného života. Soustředí se nejen na oblast karmických překážek, ale také na lásku, zdraví, práci a další oblasti.

doba výkladu: 72 minut

provedení: emailem (angeldenca@email.cz)

spolu s objednávkou napište také své křesní jméno a datum narození

po přijetí částky od vás na číslo účtu: 670100-2213782228/6210 (z ČR a EU), nebo 303892552/0300 (z ČR) očekávejte výklad od 1 do 30 dnů) na email, ze kterého jste učinili objednávku – nezapomeňte ho také uvést při platbě do poznámky

karma partnerská - 870 kč / 43,50 €

Jste si jako partneři souzeni? Co spolu máte vykonat a co překonat? Jaké nástrahy vás v partnerství čekají? Proč jste spolu? Jakým způsobem naložit s bydlením, láskou a penězi? Toto a mnohem více se dozvíte v tomto výkladu.

doba výkladu: 72 minut

provedení: emailem (angeldenca@email.cz)

spolu s objednávkou napište také své křesní jméno a datum narození

po přijetí částky od vás na číslo účtu: 670100-2213782228/6210 (z ČR a EU), nebo 303892552/0300 (z ČR) očekávejte výklad od 1 do 30 dnů) na email, ze kterého jste učinili objednávku – nezapomeňte ho také uvést při platbě do poznámky

karma pracovní - 510 kč / 25,50 €

♥ Čemu se mám věnovat, co mi přinese uspokojení? 

♥ Čemu jsem se věnoval v minulém životě? 

♥ Mám v této práci pokračovat? 

♥ Co dělám špatně, že se mi nedaří najít vhodné zaměstnání? 

♥ Jakým směrem se mám vydat? 

♥ Co mi přinese, když naplním svůj pracovní úkol? 

♥ Jak dosáhnu naplnění karmického dluhu?

doba výkladu: 42 minut

provedení: emailem (angeldenca@email.cz)

spolu s objednávkou napište také své křesní jméno a datum narození

po přijetí částky od vás na číslo účtu: 670100-2213782228/6210 (z ČR a EU), nebo 303892552/0300 (z ČR) očekávejte výklad od 1 do 30 dnů) na email, ze kterého jste učinili objednávku – nezapomeňte ho také uvést při platbě do poznámky

karma přenášená životy - 440 kč / 22 € 

♥ Jakým problémem se budu nyní zabývat? 

♥ Jakým způsobem zasahuje tento problém z minulého do současného života? 

♥ Proč tomu tak je? 

♥ Co mám nyní pochopit? 

♥ Kdo z lidí v mém blízkém okolí mě doprovází z minulého života? 

♥ Dokážu tuto karmu uzavřít?

doba výkladu: 36 minut

provedení: emailem (angeldenca@email.cz)

spolu s objednávkou napište také své křesní jméno a datum narození

po přijetí částky od vás na číslo účtu: 670100-2213782228/6210 (z ČR a EU), nebo 303892552/0300 (z ČR) očekávejte výklad od 1 do 30 dnů) na email, ze kterého jste učinili objednávku – nezapomeňte ho také uvést při platbě do poznámky

karma rodinná - 870 kč - 43,50 €

Rodinná karma odhalí, v čem je problém po ženské linii, po mužské linii, ale také u vás samotných, co nemůžete ovlivnit, ale můžete pochopit a dále s tím pracovat. Co se rozpustit a uzavřít dá a mnoho dalšího.

doba výkladu: 72 minut

provedení: emailem (angeldenca@email.cz)

spolu s objednávkou napište také své křesní jméno a datum narození

po přijetí částky od vás na číslo účtu: 670100-2213782228/6210 (z ČR a EU), nebo 303892552/0300 (z ČR) očekávejte výklad od 1 do 30 dnů) na email, ze kterého jste učinili objednávku – nezapomeňte ho také uvést při platbě do poznámky

karmická nit - 650 kč / 32,50 €

♥ hlavní lekce, kterou jsem si přinesl do života

♥ činnost v minulém životě, která je vyžadována v této lekci

♥ postoje a emoce vyžadované v této lekci

♥ test, kterým jsem prošel v minulém životě

♥ test, kterým zatím procházím

♥ činnosti požadované k vyřešení karmického dluhu

♥ postoje a emoce požadované k vyřešení karmického dluhu

♥ karmický dluh v tomto životě

♥ karmický dar

doba výkladu: 54 minut

provedení: emailem (angeldenca@email.cz)

spolu s objednávkou napište také své křesní jméno a datum narození

po přijetí částky od vás na číslo účtu: 670100-2213782228/6210 (z ČR a EU), nebo 303892552/0300 (z ČR) očekávejte výklad od 1 do 30 dnů) na email, ze kterého jste učinili objednávku – nezapomeňte ho také uvést při platbě do poznámky

karmická práce - 650 kč / 32,50 €

Nejdůležitější lekce současného života.

V jaké práci mám pokračovat, jakou práci jsem vykonával v minulém životě?

Jak se mám postavit k současnému životu?

Jakou zkoušku jsem absolvoval v minulém životě?

Jakou zkoušku absolvuji v tomto životě?

Co mám udělat, abych naplnil svůj osud?

Jak se mám zachovat, abych tento karmický dluh nepřenesl do dalšího života?

Jakou karmu si nyní vytvářím?

Co mi bylo poskytnuto na pomoc k vyřešení karmického dluhu?

Doba: 54 min

provedení: emailem (angeldenca@email.cz)

spolu s objednávkou napište také své křesní jméno a datum narození

po přijetí částky od vás na číslo účtu: 670100-2213782228/6210 (z ČR a EU), nebo 303892552/0300 (z ČR) očekávejte výklad od 1 do 30 dnů) na email, ze kterého jste učinili objednávku – nezapomeňte ho také uvést při platbě do poznámky

karmické partnerství - 1440 kč / 72 €

♥ Znám se s partnerem z předchozího života nebo i z předešlých životů? 

♥ Kým jsem byl v minulém životě? 

♥ Kým byl partner v minulém životě? 

♥ Jaký vztah mezi námi byl? 

♥ Byl jsem šťastný? 

♥ Byl partner šťastný? 

♥ Jaké povolání jsem vykonával? 

♥ Jaké povolání vykonával partner? 

♥ Jaké jsme měli společné radosti? 

♥ Jaké jsme měli společné starosti? 

♥ Jakými nemocemi jsem trpěl? 

♥ Jakými nemoci trpěl partner? 

♥ Jak jsem zemřel? 

♥ Jak zemřel partner? 

♥ Známe naše děti z minulého života? 

♥ Jaký vztah k nám měli naše děti? 

♥ Známe své rodiče z minulého života? 

♥ Jaký vztah k nám měli naši rodiče? 

♥ Čím si musíme společně projít, jaká je naše společná karma? 

♥ Závěr, aneb má náš vztah hlubší smysl?

doba výkladu: 120 minut

provedení: emailem (angeldenca@email.cz)

spolu s objednávkou napište také své křesní jméno a datum narození

po přijetí částky od vás na číslo účtu: 670100-2213782228/6210 (z ČR a EU), nebo 303892552/0300 (z ČR) očekávejte výklad od 1 do 30 dnů) na email, ze kterého jste učinili objednávku – nezapomeňte ho také uvést při platbě do poznámky

karmické pouto - 650 kč / 32,50 €

♥ Nejdůležitější lekce současného života. 

♥ V jaké práci mám pokračovat, jakou práci jsem vykonával v minulém životě? 

♥ Jak se mám postavit k současnému životu? 

♥ Jakou zkoušku jsem absolvoval v minulém životě? 

♥ Jakou zkoušku absolvuji v tomto životě? 

♥ Co mám udělat, abych naplnil svůj osud? 

♥ Jak se mám zachovat, abych tento karmický dluh nepřenesl do dalšího života? 

♥ Jakou karmu si nyní vytvářím? 

♥ Co mi bylo poskytnuto na pomoc k vyřešení karmického dluhu?

doba výkladu: 54 minut

provedení: emailem (angeldenca@email.cz)

spolu s objednávkou napište také své křesní jméno a datum narození

po přijetí částky od vás na číslo účtu: 670100-2213782228/6210 (z ČR a EU), nebo 303892552/0300 (z ČR) očekávejte výklad od 1 do 30 dnů) na email, ze kterého jste učinili objednávku – nezapomeňte ho také uvést při platbě do poznámky

karmické zhodnocení - 650 kč / 32,50 €

♥ Můj životní úkol, co mám naplnit, jakou cestou se vydat.

♥ osobnost, na které pracovat, aby se můj život změnil k lepšímu

♥ vhodná práce pro mě, jak k ní dojít

♥ finanční oblast, jak ji vylepšit, jak se nastavit

♥ zdraví a jeho minulý dopad na současný život

♥ partnerství, partneři

♥ vztahy rodinné

♥ vztahy ostatní

♥ majetek

doba výkladu: 54 minut

provedení: emailem (angeldenca@email.cz)

spolu s objednávkou napište také své křesní jméno a datum narození

po přijetí částky od vás na číslo účtu: 670100-2213782228/6210 (z ČR a EU), nebo 303892552/0300 (z ČR) očekávejte výklad od 1 do 30 dnů) na email, ze kterého jste učinili objednávku – nezapomeňte ho také uvést při platbě do poznámky

karmický vztahový výklad - 1080 kč / 54 €

Co nás do vztahu přitahuje?

Jaký máme společný karmický důvod?

Co přináší partner do vztahu na fyzické (emoční, mentální, duchovní) úrovni?

Co přináším do vztahu já na fyzické (emoční, mentální, duchovní) úrovni?

Co od vztahu očekává partner?

Co od vztahu očekávám já?

Co dostává nebo dostane ve vztahu partner?

Co dostanu nebo očekávám já?

rozbor společných úkolů ve vztahu: láska, majetek, vývoj vztahu, štěstí ve vztahu, zkoušky vztahu, překážky

Doba: 90 min

provedení: emailem (angeldenca@email.cz)

spolu s objednávkou napište také své křesní jméno a datum narození

po přijetí částky od vás na číslo účtu: 670100-2213782228/6210 (z ČR a EU), nebo 303892552/0300 (z ČR) očekávejte výklad od 1 do 30 dnů) na email, ze kterého jste učinili objednávku – nezapomeňte ho také uvést při platbě do poznámky

klady a zápory - 510 kč / 25,50 €

Co jsem si přinesl z minulého života, co může působit překážky v mém životě?

Jak s tím mohu pracovat, abych tuto karmu uzavřel?

Zvládnu v tomto životě tuto karmu uzavřít?

Mám někoho požádat o pomoc?

Jaké klady jsem si přinesl z minulého života?

Jak je mohu zúročit v současném životě?

Co si ponesu do budoucího života aneb co se mi uzavřít nepodaří?

Doba: 42 min

provedení: emailem (angeldenca@email.cz)

spolu s objednávkou napište také své křesní jméno a datum narození

po přijetí částky od vás na číslo účtu: 670100-2213782228/6210 (z ČR a EU), nebo 303892552/0300 (z ČR) očekávejte výklad od 1 do 30 dnů) na email, ze kterého jste učinili objednávku – nezapomeňte ho také uvést při platbě do poznámky

minulé životy - 580 kč / 29 €

♥ Jaká je má osobnost? 

♥ Co mě ovlivnilo z minulých životů? 

♥ Jaká je karma, kterou si nesu ze všech minulých životů, a kterou bych měl již nyní uzavřít? 

♥ Co se stalo v minulém životě? 

♥ Jaké překážky jsem řešil v minulém životě? 

♥ Jaké překážky jsem si přinesl do současného života a jak je překonat? 

♥ Co mám pochopit, abych svou karmu uzavřel? 

♥ Jaký bude můj příští život?

doba výkladu: 48 minut

provedení: emailem (angeldenca@email.cz)

spolu s objednávkou napište také své křesní jméno a datum narození

po přijetí částky od vás na číslo účtu: 670100-2213782228/6210 (z ČR a EU), nebo 303892552/0300 (z ČR) očekávejte výklad od 1 do 30 dnů) na email, ze kterého jste učinili objednávku – nezapomeňte ho také uvést při platbě do poznámky

mistrovská karma - 720 kč / 36 €

♥ Jaký je účel současného života? 

♥ Jakou výzvu mi připraví současný život? 

♥ Jaký talent jsem dostat do vínku? 

♥ Jaký bude výsledek současného života? 

♥ Jaký byl účel minulého života? 

♥ Jaké překážky jsem překonával v minulém životě? 

♥ Jaký byl výsledek minulého života? 

♥ Jaké okolnosti obklopují konec minulého života? 

♥ Život mezi životy, co zasahuje do současného života? 

♥ Jaké dřívější vtělení mi zasahuje do současného života?

doba výkladu: 60 minut

provedení: emailem (angeldenca@email.cz)

spolu s objednávkou napište také své křesní jméno a datum narození

po přijetí částky od vás na číslo účtu: 670100-2213782228/6210 (z ČR a EU), nebo 303892552/0300 (z ČR) očekávejte výklad od 1 do 30 dnů) na email, ze kterého jste učinili objednávku – nezapomeňte ho také uvést při platbě do poznámky

nejdůležitější minulý život - 1440 kč / 72 €

tento výklad je veden skrze karty a kyvadlo

Byl(a) jsem muž nebo žena?

Jaké bylo moje jméno ? (někdy se dá určit, někdy ne, ale vždy toto zjišťuji).

V jakém hvězdném znamení jsem se narodil?

V jakém období jsem se narodil?

Jaké rasy jsem byl?

Jak jsem vypadal? (vzhled, oči, postava atd.)

Jaké bylo moje sociální postavení?

Kde jsem se narodil?

Čím jsem byl v minulém životě?

Jaké bylo moje poslání nebo povolání?

Jak majetný jsem byl? Majetek, získání majetku i ztráta majetku, pokud k tomu došlo a jakým způsobem?

Jaké negativní energie mě provázely?

S čím jsem měl problémy?

Jaké problémy jsem řešil?

Jaký byl můj životní úkol, který jsem si přinesl do současného života?

Jak jsem zemřel?

Kdy jsem zemřel?

Doba: 2 hodiny

provedení: emailem (angeldenca@email.cz)

spolu s objednávkou napište také své křesní jméno a datum narození

po přijetí částky od vás na číslo účtu: 670100-2213782228/6210 (z ČR a EU), nebo 303892552/0300 (z ČR) očekávejte výklad od 1 do 30 dnů) na email, ze kterého jste učinili objednávku – nezapomeňte ho také uvést při platbě do poznámky

nejvyšší karma - 650 kč / 32,50 €

♥ Co se po mně žádá v současném životě? 

♥ Co nesmím v žádném případě obejít? 

♥ Jakými talenty disponuji? 

♥ Jaký budu mít tento život? 

♥ Co se po mně žádalo v minulém životě? 

♥ Co jsem musel překonat v minulém životě? 

♥ Jaký byl můj minulý život? 

♥ Jakým způsobem jsem zemřel v minulém životě? 

♥ Jak mě tato smrt ovlivňuje v tomto životě?

doba výkladu: 54 minut

provedení: emailem (angeldenca@email.cz)

spolu s objednávkou napište také své křesní jméno a datum narození

po přijetí částky od vás na číslo účtu: 670100-2213782228/6210 (z ČR a EU), nebo 303892552/0300 (z ČR) očekávejte výklad od 1 do 30 dnů) na email, ze kterého jste učinili objednávku – nezapomeňte ho také uvést při platbě do poznámky

pochopení současného života - 720 kč / 36 €

♥ Jak starou duši mám? 

♥ Co jsem vykonával za profesi? 

♥ Jaký člověk jsem byl? 

♥ Měl jsem někdy nějaké významné postavení? 

♥ Měl jsem děti? V jakých dobách jsem žil? 

♥ Byla seslána nějaká osobní, rodinná kletba? 

♥ Působí na můj život rodinná karma? 

♥ Musím si odpykat nějaký trest v tomto životě? 

♥ Potkal jsem svého osudového partnera v některém z mých minulých životů?

doba výkladu: 60 minut

provedení: emailem (angeldenca@email.cz)

spolu s objednávkou napište také své křesní jméno a datum narození

po přijetí částky od vás na číslo účtu: 670100-2213782228/6210 (z ČR a EU), nebo 303892552/0300 (z ČR) očekávejte výklad od 1 do 30 dnů) na email, ze kterého jste učinili objednávku – nezapomeňte ho také uvést při platbě do poznámky

pozemská cesta životem - 510 kč / 25,50 €

Kdo jsem, co jsem za člověka?

Jaký mám úkol na tomto světě?

Kam směřuji a kam bych měl dojít?

Jaký je můj hlavní úkol, jaké je mé poslání? (zvolte oblast, jinak obdržíte úkol, který se ukáže)

Co dělám v životě špatně?

Po jaké cestě bych se měl vydat?

Na co si mám dát pozor?

Doba: 42 min

provedení: emailem (angeldenca@email.cz)

spolu s objednávkou napište také své křesní jméno a datum narození

po přijetí částky od vás na číslo účtu: 670100-2213782228/6210 (z ČR a EU), nebo 303892552/0300 (z ČR) očekávejte výklad od 1 do 30 dnů) na email, ze kterého jste učinili objednávku – nezapomeňte ho také uvést při platbě do poznámky

průchod životy - 720 kč / 36 €

Jaký byl můj první minulý život?

Co jsem zažíval?

Koho jsem miloval?

Co jsem si přinesl do druhého života?

Co jsem si přinesl do tohoto života?

Jaký byl můj první úkol na tomto světě?

Jaký je můj životní úkol nyní?

Dokážu uzavřít karmické záležitosti v tomto životě?

Co si ponesu do života příštího?

Jaký bude můj život příští?

Doba: 1 hodina

provedení: emailem (angeldenca@email.cz)

spolu s objednávkou napište také své křesní jméno a datum narození

po přijetí částky od vás na číslo účtu: 670100-2213782228/6210 (z ČR a EU), nebo 303892552/0300 (z ČR) očekávejte výklad od 1 do 30 dnů) na email, ze kterého jste učinili objednávku – nezapomeňte ho také uvést při platbě do poznámky

přestup z minulého do budoucího života - 1230 kč / 61,50 €

♥ Co si přináším z minulého života za schopnosti? 

♥ Jak jich mám využít v tomto životě? 

♥ Musím se je znovu učit, nebo je již v současnosti dobře rozvíjím? 

♥ Mám se učit sám těmto schopnostem, nebo mám vyhledat odbornou pomoc? 

♥ Budu mít tyto schopnosti také v životě příštím? 

♥ Jaké chyby jsem dělal v minulém životě v lásce a vztazích? 

♥ Mám vyřešenou lásku z minulého života, nebo ji mám teprve vyřešit? 

♥ S jakým nastavením lásky vstoupím do života příštího? 

♥ Jak jsem hospodařil s penězi v minulém životě? 

♥ Měl jsem jich mnoho nebo málo? 

♥ Případně jak jsem s nimi nakládal? 

♥ Mám si vzít ponaučení s hospodařením financí z minulého života? 

♥ S jakým hospodařením vstoupím do života příštího? 

♥ Jaké zaměstnání jsem vykonával v minulém životě? 

♥ Co jsem si z této zkušenosti přinesl do tohoto života? 

♥ Jaké nemoci mě trápily v minulém životě? 

♥ Jak se těmto nemocem vyhnout v tomto životě? 

♥ Co dělám v tomto životě špatně?

doba výkladu: 102 minut

provedení: emailem (angeldenca@email.cz)

spolu s objednávkou napište také své křesní jméno a datum narození

po přijetí částky od vás na číslo účtu: 670100-2213782228/6210 (z ČR a EU), nebo 303892552/0300 (z ČR) očekávejte výklad od 1 do 30 dnů) na email, ze kterého jste učinili objednávku – nezapomeňte ho také uvést při platbě do poznámky

převtělení - 1010 kč / 50,50 €

♥ Kým jsem byl v minulém životě? 

♥ Jaký byl můj partnerský život, žil jsem v nějakém závazku? 

♥ Pociťoval jsem štěstí nebo neštěstí? 

♥ Jaké povolání jsem vykonával? 

♥ Na jaké společenské pozici jsem byl? 

♥ Co jsem musel řešit za starosti? 

♥ Byl jsem uznávaný? 

♥ Jak jsem na tom byl po zdravotní svého současného partnera z minulého života? 

♥ Jaký jsme spolu měli vztah? 

♥ Znám své rodiče z minulého života? 

♥ Jaký jsme spolu měli vztah? 

♥ Co musím pochopit v tomto životě, co mám udělat? 

♥ Kým budu v příštím životě?

doba výkladu: 84 minut

provedení: emailem (angeldenca@email.cz)

spolu s objednávkou napište také své křesní jméno a datum narození

po přijetí částky od vás na číslo účtu: 670100-2213782228/6210 (z ČR a EU), nebo 303892552/0300 (z ČR) očekávejte výklad od 1 do 30 dnů) na email, ze kterého jste učinili objednávku – nezapomeňte ho také uvést při platbě do poznámky

reinkarnece - 1080 kč / 54 €

♥ Kdo jsem byl v minulém životě? 

♥ Žil jsem v manželství? 

♥ Byl jsem šťastný? 

♥ Jaký druh práce jsem vykonával? 

♥ Byl jsem ctihodný člověk? 

♥ Jaké problémy jsem řešil? 

♥ Byl jsem slavný? 

♥ Bylo mé zdraví dobré v průběhu minulého života? 

♥ Jak jsem zemřel? 

♥ Měl jsem duchovního spřízněnce? 

♥ Znám svou současnou lásku z minulého života? 

♥ Byl jsem spojen se svými současnými rodiči? 

♥ Jsou ostatní členové rodiny z mého minulého života? 

♥ Co se potřebuji naučit v tomto životě? 

♥ Kým budu v příštím životě?

doba výkladu: 90 minut

provedení: emailem (angeldenca@email.cz)

spolu s objednávkou napište také své křesní jméno a datum narození

po přijetí částky od vás na číslo účtu: 670100-2213782228/6210 (z ČR a EU), nebo 303892552/0300 (z ČR) očekávejte výklad od 1 do 30 dnů) na email, ze kterého jste učinili objednávku – nezapomeňte ho také uvést při platbě do poznámky

získání štěstí - 510 kč / 25,50 €

Co dělám v životě špatně, proč se ke mně štěstí obrací zády?

Co jsem udělal zlého, že se ode mě odstěhovalo štěstí?

Jak ho mohu opět získat zpět?

Je něco špatně v mém nastavení, v mém chování?

Jaký mám nastaven program z minulého života?

Jaký mám nastaven program z dětství?

Může mi něco nebo někdo pomoci ke štěstí?

Doba: 42 min

provedení: emailem (angeldenca@email.cz)

spolu s objednávkou napište také své křesní jméno a datum narození

po přijetí částky od vás na číslo účtu: 670100-2213782228/6210 (z ČR a EU), nebo 303892552/0300 (z ČR) očekávejte výklad od 1 do 30 dnů) na email, ze kterého jste učinili objednávku – nezapomeňte ho také uvést při platbě do poznámky

zrcadlo minulého života - 800 kč / 40 €

♥ Kdo jsem byl v minulém životě? 

♥ Co jsem řešil v minulém životě? 

♥ Na kom jsem byl závislý? 

♥ Co se stalo před mou smrtí? 

♥ Čím procházím z života do života, co nemám vyřešené? 

♥ Co jsem si vybral před svým narozením za život? 

♥ Jak na mě pohlíželi ostatní? 

♥ Jakými úskalími jsem procházel? 

PŘEVTĚLENÍ 

♥ Co jsem si již vyřešil? 

♥ Jaké omyly opakuji? 

♥ Jaké chyby dělám? 

♥ Co bych měl dělat?

doba výkladu: 66 minut

provedení: emailem (angeldenca@email.cz)

spolu s objednávkou napište také své křesní jméno a datum narození

po přijetí částky od vás na číslo účtu: 670100-2213782228/6210 (z ČR a EU), nebo 303892552/0300 (z ČR) očekávejte výklad od 1 do 30 dnů) na email, ze kterého jste učinili objednávku – nezapomeňte ho také uvést při platbě do poznámky

životní poslání - 580 kč / 29 €

Jaké je mé životní poslání, čemu se mám věnovat?

Co mohu udělat pro jeho naplnění?

Budu k jeho naplnění potřebovat finanční prostředky?

Jak moc se mi změní život, pokud se po této cestě vydám?

Jak to změní život mých blízkých?

Podpoří mě v tom rodina, nebo mi to budou ztěžovat?

Proč jsem nenalezl ještě smysl svého poslání?

Kdo mi v jeho plnění pomůže?

doba: 48 minut

provedení: emailem (angeldenca@email.cz)

spolu s objednávkou napište také své křesní jméno a datum narození

po přijetí částky od vás na číslo účtu: 670100-2213782228/6210 (z ČR a EU), nebo 303892552/0300 (z ČR) očekávejte výklad od 1 do 30 dnů) na email, ze kterého jste učinili objednávku – nezapomeňte ho také uvést při platbě do poznámky