ochrana osobních údajů

Souhlas se zpracováním osobních údajů

 • udělujete tímto souhlas podnikateli Denisa Marie Váňová, se sídlem Hřbitovní 2069, 415 01 Teplice, IČ: 888 52 326 (dále jen "správce"), aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen "nařízení") zpracovávala tyto osobní údaje:
 • jméno a příjmení
 • název společnosti
 • datum narození
 • email
 • telefonní číslo
 • adresa
 • Jméno, příjmení, název společnosti, telefonní číslo a e-mail je možné zpracovat na základě Vámi uděleného souhlasu a je nutné zpracovat ho za účelem poskytnutí služby nebo zboží. Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu 3 let a 3 měsíců.
 • datum narození se používá pouze pro účely služby
 • Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, nikdo jiný k nim nemá přístup. Výjimku má pouze česká pošta a zásilkovna (v případě, že vám posílám zboží).
 • Vezměte, prosím, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:
 • vzít souhlas kdykoliv zpět
 • požadovat po mně informaci, jaké vaše osobní údaje zpracovávám, žádat si kopii těchto údajů
 • vyžádat si u mě přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování
 • požadovat po mně výmaz těchto osobních údajů
 • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo se obrátit na soud