EGO 

objednací kód: NM-198

Otázky jsou jasně položené, ale můžete pochopitelně každou vyměnit za svou vlastní, pokud se vám některá nehodí.

Co si myslím o svém chování?

Kdy používám lži nebo výmluvy? Jak na sebe pohlížím? Z jakých důvodů si nestojím za svým názorem?

Jak vnímám zodpovědnost a nezodpovědnost u sebe?

 Dokážu uznat chybu?Jsem na někom závislý?Přemýšlím o dopadu, než se rozhodnu nerozvážně?Myslím si, že vím všechno? Nad čím přemýšlím?

doba: cca 54 minut

cena: 675 kč (nebo 27 €)

provedení: on-line (po telefonu, skypu, facebooku, whatsappu, ICQ) nebo emailem - dle vaší volby

MÉ NEVĚDOMÍ 

objednací kód: NM-626

Otázky jsou jasně položené, ale můžete pochopitelně každou vyměnit za svou vlastní, pokud se vám některá nehodí.

Jaké mám kladné vlastnosti?

Jaké mám záporné vlastnosti?

Jak se chovám sám k sobě?

Jak se stavím k materiálním věcem? Jaký mám vztah k rodině? Jak se stavím k plnění svých povinností? Jak se chovám v partnerském životě?

Jak se stavím k jídlu, pití, sexu...? Jak se stavím k práci?

Na čem bych měl na sobě zapracovat?

doba: cca 60 minut

cena: 750 kč (nebo 30 €)

provedení: on-line (po telefonu, skypu, facebooku, whatsappu, ICQ) nebo emailem - dle vaší volby

MÉ NEVĚDOMÍ 

objednací kód: NM-626

Otázky jsou jasně položené, ale můžete pochopitelně každou vyměnit za svou vlastní, pokud se vám některá nehodí.

Jaké mám kladné vlastnosti?

Jaké mám záporné vlastnosti?

Jak se chovám sám k sobě?

Jak se stavím k materiálním věcem? Jaký mám vztah k rodině? Jak se stavím k plnění svých povinností? Jak se chovám v partnerském životě?

Jak se stavím k jídlu, pití, sexu...? Jak se stavím k práci?

Na čem bych měl na sobě zapracovat?

doba: cca 60 minut

cena: 750 kč (nebo 30 €)

provedení: on-line (po telefonu, skypu, facebooku, whatsappu, ICQ) nebo emailem - dle vaší volby

OSOBNOST ČLOVĚKA 

objednací kód: NM-199

Otázky jsou jasně položené, ale můžete pochopitelně každou vyměnit za svou vlastní, pokud se vám některá nehodí.

Jak ho vidí ostatní? Na co myslí? Co miluje? Bez čeho by se neobešel? Co by opustil?

Jak ho poznamenala minulost? Čeho by chtěl dosáhnout? Jaká skrytá tajemství? Na co nechce myslet, co by nejraději zapomněl? Jaké je jeho největší přání? Z čeho má obavy? Čemu se nevyhne do 6 měsíců? Čemu se nevyhne do 1 roku? Co dokáže uskutečnit v krátké době? Co dokáže uskutečnit později? Co to bude znamenat pro mě, proč mi vstoupil do života?

doba: cca 96 minut

cena: 1120 kč (nebo 44,80 €)

provedení: on-line (po telefonu, skypu, facebooku, whatsappu, ICQ) nebo emailem - dle vaší volby

POVAHA 

objednací kód: NM-200

Otázky jsou jasně položené, ale můžete pochopitelně každou vyměnit za svou vlastní, pokud se vám některá nehodí.

Jakou mám skutečně povahu?

Jaké jsou mé silné stránky?

Jak jich mohu využít? Jaké jsou mé slabé stránky? Na čem bych měl nejvíce zapracovat? Co bych měl o sobě ještě vědět?

doba: cca 36 minut

cena: 450 kč (nebo 18 €)

provedení: on-line (po telefonu, skypu, facebooku, whatsappu, ICQ) nebo emailem - dle vaší volby

POZNEJ SÁM SEBE 

objednací kód: NM-201

Otázky jsou jasně položené, ale můžete pochopitelně každou vyměnit za svou vlastní, pokud se vám některá nehodí.

Co o sobě vím, jaké mám vlastnosti? Co o sobě nevím, nebo co nechci vědět? V čem jsem si se sebou jistý? Jak se dokážu rozvíjet? Čeho bych chtěl dosáhnout? Čeho mám dosáhnout? Čeho se bojím? Co mi osud přichystal?

doba: cca 48 minut

cena: 600 kč (nebo 24 €)

provedení: on-line (po telefonu, skypu, facebooku, whatsappu, ICQ) nebo emailem - dle vaší volby

PROFIL ČLOVĚKA 

objednací kód: NM-202

Otázky jsou jasně položené, ale můžete pochopitelně každou vyměnit za svou vlastní, pokud se vám některá nehodí.

Jaké má kladné vlastnosti?

Jaké má záporné vlastnosti?

Jak se chová sám k sobě, co si o sobě myslí? Jaký k tomu má důvod? Jak se staví k materiálním věcem? Jaký k tomu má důvod? Jaký má vztah k rodině? Jaký k tomu má důvod? Jak se staví k plnění svých povinností? Jaký k tomu má důvod? Jak se chová v partnerském životě a k partnerovi? Jaký k tomu má důvod? Jak se staví k jídlu, pití, sexu...? Jaký k tomu má důvod? Jak se staví k práci?Jaký k tomu má důvod? Jaké je jeho tajné přání? Co ho dovedlo k tomuto přání? Proč bych tomuto člověku měl věřit? Proč bych tomuto člověku neměl věřit?

doba: cca 120 minut

cena: 1400 kč (nebo 56 €)

provedení: on-line (po telefonu, skypu, facebooku, whatsappu, ICQ) nebo emailem - dle vaší volby

SEBEPOZNÁNÍ 

objednací kód: NM-203

Otázky jsou jasně položené, ale můžete pochopitelně každou vyměnit za svou vlastní, pokud se vám některá nehodí.

Jak se mohu nejlépe poznat?

Jak začít se sebepoznáním?

Jakou cestou se mám vydat?

Co přesně chci najít? Čeho se mám vyvarovat? Zvládnu to?

doba: cca 30 minut

cena: 400 kč (nebo 16 €)

provedení: on-line (po telefonu, skypu, facebooku, whatsappu, ICQ) nebo emailem - dle vaší volby

SEBEVĚDOMÍ 

objednací kód: NM-204

Otázky jsou jasně položené, ale můžete pochopitelně každou vyměnit za svou vlastní, pokud se vám některá nehodí.

V čem se podceňuji? Proč mám nízké sebevědomí?  Jak bych to mohl změnit? Co nastane, když nic neudělám?

 Jak se mám zachovat?

doba: cca 30 minut

cena: 400 kč (nebo 16 €)

provedení: on-line (po telefonu, skypu, facebooku, whatsappu, ICQ) nebo emailem - dle vaší volby

VELKÝ VÝKLAD OSOBNOSTI 

objednací kód: NM-205

Otázky jsou jasně položené, ale můžete pochopitelně každou vyměnit za svou vlastní, pokud se vám některá nehodí.

Jaké jsou mé kladné stránky, na co mohu být hrdý? Jaké jsou mé záporné stránky, na které hrdý být nemohu? Jaké jsou mé nejdůležitější 2 lekce mé osobnosti? Jakými pěti fázemi je třeba v životě projít?

 Jak na tom budu finančně, pracovně, i v oblasti úspěchu?

Jakými plány a úmysly se je třeba zabývat? Štěstí a neštěstí - jak mi bude zasahovat do života a v které oblasti? Co mi způsobí největší radost, co nebo kdo mě podpoří?

doba: cca 48 minut

cena: 600 kč (nebo 24 €)

provedení: on-line (po telefonu, skypu, facebooku, whatsappu, ICQ) nebo emailem - dle vaší volby