Programy mohou se plně aktivovat, nebo také uzamknout (deaktivovat). Aktivací nebo uzavřením programů s nimi budete lépe pracovat. Také budou uzavřeny pro ty, jež by pomocí těchto programů chtěli s vámi manipulovat.

PROGRAM BOUŘEK A HÁDEK - 1200 kč (52 €)

objednací kód: 1030

Detail služby: Tento program je velice choulostivý, neboť při jeho disharmonii vyvoláváme hádky. Pokud správně tento program pracuje, pak hádáme se pouze ve chvíli, kdy máme pravdu nebo když hádka vyčistí vzduch a my povíme, co máme na srdci. Není tedy hádka jako hádka, věcné obhajování svých názorů je zdravé a tak také tento program pracuje při plné aktivaci. 

doba služby: 2 hodiny

způsob provedení, objednávka a platba ► ZDE ◄

PROGRAM DOBRODRUŽSTVÍ A BLÁZNOVSTVÍ - 

1200 kč (52 €)

objednací kód: 1031

Detail služby: Ne každý je dobrodruh, ale pokud se držíme stranou, pak nelze dosáhnout velkých výsledků. Proto tento program otevírá v nás dobrodružnou povahu, s možností plnit si svá přání a nastavovat vysoké cíle. 

doba služby: 2 hodiny

způsob provedení, objednávka a platba ► ZDE ◄

PROGRAM DOKONČENÍ  - 1200 kč (52 €)

objednací kód: 1032

Detail služby: Občas nejsme schopni dokončit něco, na čem nám záleží. Nejsme schopni odejít ze vztahu, který již nefunguje, nejsme schopni odejít ze zaměstnání, které nás nenaplňuje, nejsme schopni sami se rozjet v podnikání a nevěříme si. Je to tím, že máme tento program uzamčený. Nebo má naopak někdo k němu přístup, kdo do nás tyto pochyby vnáší. 

doba služby: 2 hodiny

způsob provedení, objednávka a platba ► ZDE ◄

PROGRAM DŮVĚRY A DŮVĚŘIVOSTI - 1200 kč (52 €)

objednací kód: 1033

Detail služby: Zablokování tohoto programu projevuje se dvěma způsoby - buď nevěříte nikomu, nebo věříte slepě všem a všemu. Důvěřovat zdravě je úkolem tohoto programu, abyste byli schopni rozpoznat, komu a čemu důvěřovat můžete, a kdo vás jen tahá za nos. 

doba služby: 2 hodiny

způsob provedení, objednávka a platba ► ZDE ◄

PROGRAM HARMONIE - 1200 kč (52 €)

objednací kód: 1034

Detail služby: Vše na světě má svůj řád a svou harmonii. Nic se neděje bezúčelně, je třeba hledat harmonii a být sami se sebou spokojeni. Možná je váš život jeden velký chaos, a vy se v něm ztrácíte. Hledáte vnitřní klid a harmonii, a ta stále nepřichází. Možná si jen neumíte svůj život uspořádat. Toto vše vás tento program naučí. 

doba služby: 2 hodiny

způsob provedení, objednávka a platba ► ZDE ◄

PROGRAM HOJNOSTI, PENĚZ A PROSPERITY - 

1200 kč (52 €)

objednací kód: 1035

Detail služby: Při blokaci tohoto programu nepřícházejí k nám nápady, které vedly by k hojnosti. Nedaří se nám, upínáme se na nedostatek a tím si brzdíme aktivaci tohoto programu. Je to program naší píle a snahy, díky němuž nestrádáme. 

doba služby: 2 hodiny

způsob provedení, objednávka a platba ► ZDE ◄

PROGRAM HYPERAKTIVITY - 1200 kč (52 €)

objednací kód: 1036

Detail služby: Není to program neposednosti, ae chuti do života. Aktivací zaměřuje se člověk na plnění svých povinností s radostí. Člověk získá vitalitu i chuť něco dokázat ve svém životě. 

doba služby: 2 hodiny

způsob provedení, objednávka a platba ► ZDE ◄

PROGRAM KAŽDODENNÍCH POVINNOSTÍ - 1200 kč (52 €)

objednací kód: 1037

Detail služby: Ne vždy, a ne každému se chce do povinností, které jsou zapotřebí denně nebo alespoň obden. Při uzavření tohoto programu jsme nepořádní, a časem nám to ani nevadí. Aktivací tohoto programu nám nepořádek zpočátku začne vadit, při plném otevření programu máme více chuti odstranit tento nepořádek. 

doba služby: 2 hodiny

způsob provedení, objednávka a platba ► ZDE ◄

PROGRAM KOMPROMISŮ - 1200 kč (52 €)

objednací kód: 1038

Detail služby: Někdy nejsme schopni udělat kompromis a vidíme pouze své vlastní zájmy. Někdy však je zapotřebí ustoupit. Tento program nastavuje vhodné kompromisy, a nitro upozorňuje na ty nevhodné. 

doba služby: 2 hodiny

způsob provedení, objednávka a platba ► ZDE ◄

PROGRAM LAKOTY - 1200 kč (52 €)

objednací kód: 1039

Detail služby: Program lakoty je odlišný od programu prosperity. Neuznává zákon dávání a braní, a je zaměřen pouze na braní. Tím si blokujeme nejen finance, ale také lásku. Proto je dobré tento program z našich životů odstranit. 

doba služby: 2 hodiny

způsob provedení, objednávka a platba ► ZDE ◄

PROGRAM LENOSTI A PÍLE - 1200 kč (52 €)

objednací kód: 1040

Detail služby: Někteří lidé jsou líní a musí se do všeho nutit. Nemusí se jednat o pohodlnost, jen je jejich program na tuto lenost nastaven. Pak stačí uzamknout cestu lenosti a odemknout cestu píle. 

doba služby: 2 hodiny

způsob provedení, objednávka a platba ► ZDE ◄

PROGRAM MINULOSTI A UVĚZNĚNÍ V NÍ - 1200 kč (52 €)

objednací kód: 1041

Detail služby: Každý máme svou vlastní minulost, ať již dobrou, nebo špatnou. Je však třeba nezůstat v ní uvězněn a dokázat se od ní odpoutat. Jinak nám stále bude přicházet do života. Je třeba dveře do minulosti uzavřít, a vytáhnout do současnosti jen to, co nám bude ku prospěchu. 

doba služby: 2 hodiny

způsob provedení, objednávka a platba ► ZDE ◄

PROGRAM MISTROVSTVÍ - 1200 kč (52 €)

objednací kód: 1042

Detail služby: Každý z nás může být mistrem ve svém oboru, být oporou pro ostatní, jež to potřebují. Můžeme dokázat cokoliv, co si usyslíme, pokud to není v rozporuu s naším osudem. Při zablokovaném programu trpíme méněcenností, nechceme si podrývat svou vlastní autoritu. 

doba služby: 2 hodiny

způsob provedení, objednávka a platba ► ZDE ◄

PROGRAM MLADOSTI A ROZKVĚTU - 1200 kč (52 €)

objednací kód: 1043

Detail služby: Uzavřený program má za následek rychlejší stárnutí, a rychlejší odumírání buděk v těle. Aktivací se toto stárnutí pozastaví a uvede se do normálu. 

doba služby: 2 hodiny

způsob provedení, objednávka a platba ► ZDE ◄

PROGRAM MORÁLKY - 1200 kč (52 €)

objednací kód: 1044

Detail služby: Sprostá slova jsou na denním přádku, i když se vám to nelíbí, neumíte se chovat ve společnosti, možná se nechováte tak, jak jste vychovaní. Obklopují vás negativní emoce, a neumíte se jich zbavit? Pak zkuste aktivaci tohoto programu. 

doba služby: 2 hodiny

způsob provedení, objednávka a platba ► ZDE ◄

PROGRAM NEVINNOSTI - 1200 kč (52 €)

objednací kód: 1045

Detail služby: Toto je program vaší čistoty, otevřením očistí se duše, srdce i mysl. Uzavřením zamezíte, aby do vás nebyl vložen kód negací a pocitu vlastní viny. 

doba služby: 2 hodiny

způsob provedení, objednávka a platba ► ZDE ◄

PROGRAM NÍZKÉHO SEBEVĚDOMÍ - 1200 kč (52 €)

objednací kód: 1046

Detail služby: Tento program vkládají do nás druzí tím, že nám nevěří, a sráží tak naše sebevědomí. Pokud chceme v životě cokoliv dokázat, je lépe uzavřít tento program, by nám nezpůsoboval problémy v životě a v ničem nám nebránil. 

doba služby: 2 hodiny

způsob provedení, objednávka a platba ► ZDE ◄

PROGRAM ODKLÁDÁNÍ - 1200 kč (52 €)

objednací kód: 1047

Detail služby: Odkládat důležité věci na později je špatně nastavený program, kdy člověk věnuje se všemu nepodstatnému, a důležité věci odsunuje vždy na později, doufajíc, že to někdo nakonec udělá za něho. 

doba služby: 2 hodiny

způsob provedení, objednávka a platba ► ZDE ◄

PROGRAM ODPOUTANOSTI - 1200 kč (52 €)

objednací kód: 1048

Detail služby: Můžete být k něčemu nebo někomu připoutáni, a nedokážete se odpoutat, ať děláte cokoliv. Tento program učí spoléhat se na sebe, a nebýt na nikom a ničem závislý. 

doba služby: 2 hodiny

způsob provedení, objednávka a platba ► ZDE ◄

PROGRAM OSLAV A ZÁBAVY - 1200 kč (52 €)

objednací kód: 1049

Detail služby: Tento program je velice důležitý a zvláště lidé bez životních cílů, nebo workoholici mají ho potlačen a neumí si zábavu užít. Je dobré ho aktivovat kvůli odpočinku, který člověk v životě potřebuje, aby si nepřivodil závažná onemocnění v důsledku absence tohoto programu. 

doba služby: 2 hodiny

způsob provedení, objednávka a platba ► ZDE ◄

PROGRAM OTEVŘENÍ MYSLI - 1200 kč (52 €)

objednací kód: 1050

Detail služby: Mnoho přemýšlíte a nic poté neuděláte, nebo nejste schopni myslet vůbec? Je vaše mysl zavřená a vás nic kloudného nenapadá? I takto může vypadat spící program otevřené mysli. 

doba služby: 2 hodiny

způsob provedení, objednávka a platba ► ZDE ◄

PROGRAM PLODNOSTI A STVOŘENÍ - 1200 kč (52 €)

objednací kód: 1051

Detail služby: Téměř každému člověku je dáno plodit a milovat. Avšak při uzavření tohoto programu přicházejí s tímto komplikace, kdy se snažíme, nedaří se a myslíme si, že nám to nikdy nebude dopřáno. Proto, pokud skutečně stojíme o potomstvo, je dobré i tento program aktivovat, nejen se snažit a trápit se. 

doba služby: 2 hodiny

způsob provedení, objednávka a platba ► ZDE ◄

PROGRAM POCHOPENÍ - 1200 kč (52 €)

objednací kód: 1052

Detail služby: Možná nemáte pochopení pro určité lidi nebo situace, možná nejste schopni pochopit ani sami sebe a své vlastní chování či situace. Účelem tohoto programu je pochopt smysl vlastního života, sami sebe, ale i ostatní. 

doba služby: 2 hodiny

způsob provedení, objednávka a platba ► ZDE ◄

PROGRAM PŘÁTELSTVÍ - 1200 kč (52 €)

objednací kód: 1053

Detail služby: Někteří lidé mají přátel mnoho a někteří ani jednoho přítele. Může se jednat o uzavření tohoto programu, kdy se neumí s nikým bavit a každého člověka spíše od sebe odeženou. 

doba služby: 2 hodiny

způsob provedení, objednávka a platba ► ZDE ◄

PROGRAM PŘIJMUTÍ - 1200 kč (52 €)

objednací kód: 1054

Detail služby: Pokud máme program aktivován, přijímáme vše, co je pro nás dobré, i když to tak z počátku nevypadá. Přijímáme sebe i ostatní, jací jsou, nesnažíme se je měnit k obrazu našemu. Dokážeme přijmout také kritiku, ve které najdeme to, co nás posune dále, díky čemuž můžeme na sobě pracovat. 

doba služby: 2 hodiny

způsob provedení, objednávka a platba ► ZDE ◄

PROGRAM PROCITNUTÍ - 1200 kč (52 €)

objednací kód: 1055

Detail služby: Tento program otevře vaše oči, byste viděli to, co nedokážete vidět sami - tedy v těch oblastech života, kde nosíte růžové brýle. Aktivace tohoto programu posune vás dále na vaší cestě. Uzamčením tohoto programu zamezíte ostatním, by vám cokoliv blránilo v procitnutí. 

doba služby: 2 hodiny

způsob provedení, objednávka a platba ► ZDE ◄

PROGRAM ROZDVOJENÍ OSOBNOSTI - 1200 kč (52 €)

objednací kód: 1057

Detail služby: Program rozdvojení je nastaven u lidí, jež nejsou se svým životem spokojeni, a touží žít život jiný. Netroufnou si však něco pro to udělat, a svou druhou tvář skrývají. Také u lidí, jež chovají se jinak, než vytvoří si ve své mysli, tedy netroufnou si udělat krok ke svému štěstí tak, jak to cítí. Tento program je tedy třeba uzamknout, k dosažení vlastní důvěry a chování podle svého srdce. 

doba služby: 2 hodiny

způsob provedení, objednávka a platba ► ZDE ◄

PROGRAM SAMOTY A IZOLACE - 1200 kč (52 €)

objednací kód: 1058

Detail služby: Tento program aktivuje se ve chvíli, kdy nejsme sami se sebou spokojeni. Má za následek stranění se přátel a upínání se k sebelítosti, někdy i alkoholu a jiným látkám. Uzavření tohoto programu pak vnáší do našich životů družnost a pocit důležitosti. 

doba služby: 2 hodiny

způsob provedení, objednávka a platba ► ZDE ◄

PROGRAM SAMOUZDRAVENÍ - 1200 kč (52 €)

objednací kód: 1059

Detail služby: Všichni jsme dostali do vínku program sebeuzdravení. Ukrývá se v našich dlaních. Instinktivně saháme si na část těla, která nás právě bolí. Při blokaci tohoto programu nemáme v našich rukách žádnou uzdravující energii, samouzdravení nás proto může vysilovat. Otevřením tohoto programu opět aktivujete tento dar. 

doba služby: 2 hodiny

způsob provedení, objednávka a platba ► ZDE ◄

PROGRAM SEBEOVLÁDÁNÍ - 1200 kč (52 €)

objednací kód: 1060

Detail služby: Naštve vás cokoliv, i maličkost? Hádáte se kvůli každé maličkosti? Pak máte uzavřen program sebeovládání. Říkáte lidem, co byste říkat nechtěli, chováte se, jak byste se chovat nechtěli? Neumíte držet své emoce na uzdě, především ty negativní? Pak by to potřebovalo aktivaci tohoto programu. 

doba služby: 2 hodiny

způsob provedení, objednávka a platba ► ZDE ◄

PROGRAM SEBESTŘEDNOSTI - 1200 kč (52 €)

objednací kód: 1061

Detail služby: Toto je program našeho ega, pokud se uzavře, pak máme velké sebevědomí, ale také jsme schopni milovat a nedívat se jen na sebe a své vlastní zájmy. 

doba služby: 2 hodiny

způsob provedení, objednávka a platba ► ZDE ◄

PROGRAM SMUTKU - 1200 kč (52 €)

objednací kód: 1062

Detail služby: Smutek vyvolává deprese a deprese vedou k churavění těla. Tento program je třeba vždy uzavřít, neboť aktivovaný nepřináší do našich životů žádné štěstí. 

doba služby: 2 hodiny

způsob provedení, objednávka a platba ► ZDE ◄

PROGRAM SNŮ A PŘÁNÍ - 1200 kč (52 €)

objednací kód: 1063

Detail služby: Někdy se může zdát, že se nám nic nedaří, ničeho nedosahujeme, ať se snažíme sebevíc. A čím více se snažíme, tím více si svá přání oddalujeme. Může za to špatné nastavení programu snů a přání. Je třeba se naučit vše odevzdat, nedržet to u sebe, prožívat život plnými doušky. 

doba služby: 2 hodiny

způsob provedení, objednávka a platba ► ZDE ◄

PROGRAM SROVNÁVÁNÍ - 1200 kč (52 €)

objednací kód: 1064

Detail služby: Tímto programem nastavuje se pořádek a řád do života, kdy nepořádnost nahrazuje se pořádkumilovností. Špatně nastavený program může mít za následek také hromadění nepotřených věcí, až je člověk zcela obklopen tím, co nepotřebuje. Takovému člověku je líto cokoliv vyhodit. 

doba služby: 2 hodiny

způsob provedení, objednávka a platba ► ZDE ◄

PROGRAM STRATEGIE - 1200 kč (52 €)

objednací kód: 1065

Detail služby: Tento program hodí se do každodenního života, neboť poodkrývá všechny cesty, po kterých se můžeme vydat, podporuje naše myšlení a strategii. Při jeho uzavření ocitáme se v kruhu, ze kterého není cesty ven, nedokážeme domýšlet a vidět jiné možnosti, proto je jeho aktivace důležitá pro náš život. 

doba služby: 2 hodiny

způsob provedení, objednávka a platba ► ZDE ◄

PROGRAM TRPĚLIVOSTI - 1200 kč (52 €)

objednací kód: 1066

Detail služby: Není trpělivost jako trpělivost. Člověk je věčně nespokojený tvor a chce mít vše hned. Na některé věci nebo události stojí za to si počkat, až dozrají do stadia naší plné spokojenosti. Tento program tedy učí zvládání těžkých období, kdy na něco máme si ještě počkat. 

doba služby: 2 hodiny

způsob provedení, objednávka a platba ► ZDE ◄

PROGRAM ÚČASTI A ÚČASTENSTVÍ - 1200 kč (52 €)

objednací kód: 1067

Detail služby: Účastnit se můžeme čehokoliv, ale co když se nám nechce, i kdybychom chtěli? Nedostatek zájmu, či absence zájmu na cokoliv ukazuje na špatně nastavený program účasti a účastenství. Můžeme se stranit, nekomunikovat. 

doba služby: 2 hodiny

způsob provedení, objednávka a platba ► ZDE ◄

PROGRAM VĚDOMÍ A PODVĚDOMÍ - 1200 kč (52 €)

objednací kód: 1068

Detail služby: Tento program rozšiřuje podvědomí do vědomí, abychom si uvědomili, co děláme špatně, nebo co bychom mohli udělat lépe. Naše podvědomí to ví, jen cesta do vědomí a uvědomění si může být uzavřená. 

doba služby: 2 hodiny

způsob provedení, objednávka a platba ► ZDE ◄

PROGRAM VELKÝCH POTÍŽÍ A BŘEMEN - 1200 kč (52 €)

objednací kód: 1069

Detail služby: Smůla se lepí na paty, připadáme si prokletí, nemilovaní. Nic se nám nedaří a stále se objevují jen samé potíže. Pak je třeba uzavřít tento program, který patří k destruktivním programům. 

doba služby: 2 hodiny

způsob provedení, objednávka a platba ► ZDE ◄

PROGRAM VINY A OBVIŇOVÁNÍ - 1200 kč (52 €)

objednací kód: 1070

Detail služby: Tento program otevírá se čas od času sám, viníme se z toho, co naší vinou není. Další variantou tohoto progamu je oviňování jiných za své vlastní chyby. Pokud se uzavře, člověk vidí sebe i ostatní ve skutečném světle. 

doba služby: 2 hodiny

způsob provedení, objednávka a platba ► ZDE ◄

PROGRAM VLASTNÍHO NITRA A DUŠE - 1200 kč (52 €)

objednací kód: 1071

Detail služby: Naučit se naslouchat své vlastní duši je někdy složité, zvláště pokud jí nerozumíte. Tento program probouzí intuici a učí, jak správně naslouchat svému nitru, jak porozumět varovným signálům a sladit se se svou duší. 

doba služby: 2 hodiny

způsob provedení, objednávka a platba ► ZDE ◄

PROGRAM VNITŘNÍHO BOJE - 1200 kč (52 €)

objednací kód: 1072

Detail služby: Svádíte vnitřní boj, rádi byste se chovali podle svých myšlenek a nedaří se vám to? Říkáte občas věci, které nemyslíte vážně? Rádi byste vyjádřili emoce nebo lásku, vnitřně se na to připravíte a pak to nejste schopni uskutečnit? Bojujete se svými strachy? Program vnitřního boje je pak třeba usměrnít tím správným směrem.

doba služby: 2 hodiny

způsob provedení, objednávka a platba ► ZDE ◄

PROGRAM ZRALOSTI A MOUDROSTI - 1200 kč (52 €)

objednací kód: 1073

Detail služby: Tento program aktivuje naší moudrost a dobrá rozhodnutí. Více přemýšlíme, a tím dosahujeme lepších výsledků, a to jak v práci, tak v osobním životě.

doba služby: 2 hodiny

způsob provedení, objednávka a platba ► ZDE ◄

PROGRAM ŽIVOTNÍ CESTY - 1200 kč (52 €)

objednací kód: 1074

Detail služby: Každý člověk má svou životní cestu, někteří lidé ji však hledají dlouhá léta, někteří nenaleznou ji nikdy. Aktivací tohoto programu přichází uvědomění, proč jsme zde, kam máme jít a čemu věnovat svou pozornost. 

doba služby: 2 hodiny

způsob provedení, objednávka a platba ► ZDE ◄