Vstupte do tajuplného světa andělských vod, kde mísí se pozemský svět s nebeským. Nastupte na loď jménem NADĚJE, jejímž jsem kapitánem.

Proplouvám těmito vodami už hezkou řádku let, beru trosečníky na svou palubu a doprovázím je po jejich cestě, s jejich laskavým svolením. Někteří vystoupí dříve, jiní později, někteří dosáhnou břehu svého cíle, jiní nikoliv. 

I vy máte svobodnou vůli rozhodnout se, zda nastoupíte na mou loď a poplujete, zda vystoupíte a nalodíte se na jinou, či nenastoupíte vůbec. 

Cesty Boží jsou nevyzpytatelné, ale velice dobrodružné.

Provázet vás budu, pokud mi to dovolíte, po vaší cestě, společně s anděly, kteří jsou vám ku pomoci.

Miluji andílky, a děkuji jim za jméno, kterým mě oslovují. Je pro mě čest nechat se oslovovat jménem Nabyelah, je pro mě čest, že zvou mě legatus angelus, neboť přijala jsem zcela být poslem andělů na tomto světě. A toto přízvisko ráda budu používat tak dlouho, dokud mi to dovolí.

s láskou a úctou

Denisa Marie - legatus angelus

ANDĚL VLÁDNOUCÍ 23. - 28. SRPNA 2019

Po Omaelovi nastupuje svou několikadenní vládu anděl jménem Lecabel. Anděl naplněných snů a přání, anděl pomáhající s překážkami, které vstupují do života. Anděl nových začátků i ukončení starých záležitostí. Pomáhá těm, kdož se milují, aby překonali své strachy a odvážili se vykročit za láskou. Lecabel - jak zvučné je jeho jméno. Výstižné, přesné, stejně jako on sám. Ano, přesnost je jeho hlavním úkolem, přesně míří na ty, jež potřebují jeho pomoc právě v těchto dnech. Emoce mohou se u vás střídat, jako na horské dráze, a tento anděl vám s těmito emocemi pomůže. Může být nápomocen také v plánech a obchodu, pokud to tohoto vložíte lásku, kterou máte ve svém srdci. Spoluvytváří hojnost těch, kdož se o hojnost pokoušejí, a to nejen ve finanční oblasti, ale především na poli lásky.

Naproti tomu ďáblík jménem Foras bude vás zkoušet a lákat k nepravostem. Tento ďáblík může do vašeho života přinést peníze a prosperitu, avšak vezme si od vás daň nejvyšší, tedy z tohoto se nebudete dlouho radovat. Proto je dobré mu nenaslouchat, neboť toto vše vám může přinést i Lecabel, pokud si to zasloužíte. 

 

DENNÍ RADY ANDĚLA LECABELA

23. SRPNA 2019

Připrav se dnes pocítit pravou a velkou sílu své duše. Je mnohem silnější, než si umíš představit, neboť ji hlídáme a posíláme ji svou energii. S touto silou a naší energií můžeš dokázat cokoliv. Můžeš dnes udělat to, na co by sis v minulých dnech a letech netroufal. Můžeš si více věřit, neboť vyzařuješ kolem sebe fialové světlo, které se šíří po okolí a pohlcuje také ty, s nimiž se dnes setkáš. Věř proto této síle a nehledej problémy tam, kde vlastně ani žádné nejsou. Čerpej dnes z této síly, využij ji ku prospěchu svému i ku prospěchu ostatních. Máš v rukách velkou sílu, ale záleží na tom, kdo této síle vládne. Pokud ji umíš správně využít, pak máš napůl vyhráno, protože dokážeš nemožné. Pokud však této síle vládne ego a nenávist, pak napáchá mnohem více škody, než by se mohlo na první pohled zdát.

24. SRPNA 2019

Prozkoumej každé zákoutí svého srdíčka, tím získáš mnohem více informací, po kterých tak moc toužíš. Možná zažíváš stavy, kterým příliš nerozumíš. Je ti do pláče, nebo dostáváš náhlé záchvaty smíchu? Jsou to skutečně tvé vlastní pocity? Nebo je to pocit někoho, kdo je s tvou polovinou duše navždy spojen? Tvé srdce zažívá různé stavy a ty si s nimi občas neumíš poradit. Nevadí, pokud jim nerozumíš, soustřeď se na tyto pocity a uvidíš neviditelné. Uvidíš druhou polovinu své duše, jak tě volá a žádá o pomoc. Tvé srdce ti napoví, co dělat, jak této duši pomoci.

25. SRPNA 2019

Vždy se najde něco, co můžeš druhým věnovat. Nevymlouvej se na to, že ti to pak bude chybět, protože jsou věci, které ti chybět nebudou. Čím více o tom budeš přemýšlet a soustředit se na možnost dávání, tím hůře se ti to bude dařit. Však také úsměv můžeš rozdávat, a bude ti skutečně chybět? Tak je to i s hmotnými věcmi, pokud něco daruješ, uvolníš tím místo něčemu, po čem dlouho toužíš. Pokud budeš lpět na věcech a schraňovat je, pak neuvolní se místo pro věci nové. Tak je to i s láskou, čím více jí dnes rozdáš, tím více se k tobě může dostat láska nová. Pokud jí uděláš místo ve svém životě i srdci, může za tebou přijít. Pokud ji však nemáš potřebu rozdávat, tak ani láska nemá potřebu si tě najít a přijít za tebou. Rozdávej jen tak pro radost, a skutečně to, co již nepotřebuješ, co brání ti v životě růst a zdokonalovat se.

26. SRPNA 2019

Dnes je čas lásky, proto se soustřeď především na lásku. Dávej lásku své práci, bez které bys nebyl živ, nebo bys strádal, miluj svou rodinu, která tě miluje také, i když to někdy nedávají najevo. Miluj také sebe, se svými chybami, neboť nejsi bez chyby a chyby ti ukazují správnou cestu. Dnes můžeš milovat i své kila navíc, neboť pokud je přijmeš a budeš je milovat, pak se uvolní a ty pocítíš nádherný, lehký pocit. Poté pro tebe nebude problém rozloučit se se svými kily navíc, neboť i ony rádi by již odebraly se na odpočinek a odešly od tebe. Dokud jim však věnuješ pozornost, pohled v zrcadle, kdy ti překáží a vadí, tak u tebe zůstávají. Proto je miluj a uvidíš, jak rychle od tebe budou utíkat. Miluj i svou samotu, neboť pak sám již nebudeš a budeš mít po svém boku skutečnou lásku. Miluj prostě vše, dej lásku do všeho svého bytí tento den.

27. SRPNA 2019

Dnes poděkuj za vše, za krásné ráno, kdy se probudíš a vstaneš z postele, za vodu, ve které se můžeš opláchnout, za slunce, které svítí, nebo je schované za mraky, a přesto ti dodává potřebnou energii a vitamíny. Poděkuj za práci, kterou máš, i když se ti v ní třeba nelíbí. Poděkuj za každou špatnou zkušenost, kterou dnes prožiješ, neboť i v nich najdeš poučení. Poděkuj dnes zkrátka za vše, za zpěv ptáků a i za úsměv, který ti někdo daruje. Poděkovat můžeš v duchu, nebo nahlas. Nemáš se tak špatně, jak by se mohlo zdát, neboť je spousta těch, kteří se mají hůře než ty. Ale jen proto, že zapomněli děkovat, že vše berou jako zradu nebo jako samozřejmost.

28. SRPNA 2019

Co považuješ za tu nejdůležitější věc svého života? Je to život samotný, ať je jakýkoliv? Je to láska, kterou je ti dovoleno prožívat, nebo na kterou čekáš? Je to zdraví? Jsi snad nemocen a hledáš duchovní příčinu své nemoci? Nebo jsi zdravý a děkuješ za tento dar, že nemusíš prožívat bolesti těla? Nebo je to práce, na které ti tak moc záleží, kterou vykonáváš rád? Soustřeď se na tu nejdůležitější věc ve svém životě a snaž se, bys v této oblasti byl co nejvíce spokojen. Pamatuj, že peníze nejsou všechno, mnoho věcí si za ně koupit můžeš, ale zdraví a lásku si za ně nikdy nekoupíš. Ani svůj život si za ně nekoupíš. Koupíš si jen věci, které si k nám, do říše andělů, odnést nemůžeš. Proto jsou tyto věci bez ceny, ať jsou levné, nebo drahé. Odneseš si k nám jen to, co je skutečně důležité a prospěšné pro tvůj další život.