Vstupte do tajuplného světa andělských vod, kde mísí se pozemský svět s nebeským. Nastupte na loď jménem NADĚJE, jejímž jsem kapitánem.

proplouvám těmito vodami už hezkou řádku let, beru trosečníky na svou palubu a doprovázím je po jejich cestě, s jejich laskavým svolením. Někteří vystoupí dříve, jiní později, někteří dosáhnou břehu svého cíle, jiní nikoliv. 

I vy máte svobodnou vůli rozhodnout se, zda nastoupíte na mou loď a poplujete, zda vystoupíte a nalodíte se na jinou, či nenastoupíte vůbec. 

Cesty Boží jsou nevyzpytatelné, ale velice dobrodružné.

Provázet vás budu, pokud mi to dovolíte, po vaší cestě, společně s anděly, kteří jsou vám ku pomoci.

Miluji andílky, a děkuji jim za jméno, kterým mě oslovují. Je pro mě čest nechat se oslovovat jménem Nabyelah, je pro mě čest, že zvou mě legatus angelus, neboť přijala jsem zcela být poslem andělů na tomto světě. A toto přízvisko ráda budu používat tak dlouho, dokud mi to dovolí.

s láskou a úctou

Denisa Marie - legatus angelus

Vplouváme pomalu do podzimních dnů, kdy léto předává svou vládu podzimu, a andělé měsíce srpna předávají své žezlo andělům měsíce září. Nastává čas sklízení úrody, plodů práce, nových lásek i jejich vplutí do našich životů. Je to čas odpočinku, zhodnocení dosavadní cesty životem i čas nabírání další energie pro věci budoucí. 

Ke každé objednávce v měsíci září nad 1000 kč získáte dárek - POSELSTVÍ ANDĚLŮ PRO ROK 2020 - přímo pro vás nebo si můžete tento dárek nechat zhotovit jako dárek pro někoho jiného. Můžete ho obdržet v emailu, nebo si vybrat dárkové balení v kroužkové vazbě přímo domů. Poselství andělů v sobě zahrnuje: Na co se zaměřit v roce 2020, jakou bránu vám andělé otevřou a v jaké oblasti, jaké cesty se před vámi otevřou v oblasti lásky, práce, penízků a zdraví a pochopitelně na závěr i radu andělů. Tato služba se nedá objednat zvlášť, mám ji připravenou pouze jako dárek.

V dnešní době, kdy většina z vás chodí na tyto stránky ze svých mobilů, je uzpůsobeno také menu, abyste nemuseli překlikvat a měli vše pěkně na jednom místě. Rubriky se doplňují, do konce září by zde měla být kompletní nabídka, která se nezmění až do konce tohoto roku.

A nyní se již pustíme do andílků, na které jste zvyklí ♥.

ANDĚL VLÁDNOUCÍ 18. - 22. SRPNA 2019

Po Reiyelovi nastupuje svou několikadenní vládu anděl jménem Omael. Je to velice zvláštní anděl, který dohlíží na plodnost, těhotenství a rozmnožování. Pokud pokoušíte se o miminko, můžete požádat tohoto andílka, aby vám seslal dušičku nebo pomohl s otěhotněním. Je také andělem, který vnáší do životů radost a štěstí. I o toto ho můžete požádat. 

Plodnost není jen těhotenství, je to vše, co byste chtěli ve svém životě rozvíjet. V životě každého člověka je něco, co by si přál, na čem pracuje a nedaří se mu toho dosáhnout. 

Anděl velkých životních zkoušek - procházíte některou právě nyní? Můžete ho požádat o pomoc, byste ji zvládli co nejlépe a do vašeho života vstoupila spokojenost. 

Protikladem je ďáblík jménem Forneus. Přináší do života překážky, které jsou opravdu nesnadné, přináší problémy a chmurnou náladu, partnery rozděluje, vnáší mezi ně hádky a neporozumění. Přináší do života toho, kdo mu naslouchá, rozchody, nízkou sebedůvěru, touhu se vším praštit a nezabývat se ničím. Pokud toto v těchto dnech pocítíte, obraťte se na anděla Omaela, aby nastolil klid do vašeho života. 

DENNÍ RADY ANDĚLA OMAELA

18. SRPNA 2019

Dnes přicházejí mnohé zázraky, však pokud se budeš zabývat starostmi, pak tyto zázraky kolem tebe proletí a nebudou se k tobě chtít uchýlit. Neboť starosti odrazí všechny zázraky, bez ohledu na to, jak moc ti je chceme přinésti. Nedělej si starosti dnes s ničím, nemysli na problémy, které stejně se vyřeší v ten pravý okamžik. Zbytečně se proto dnes budeš trápit něčím, co tvou pozornost vůbec nezasluhuje. Celý den naplň láskou a spokojeností, soustřeď se pouze na krásné věci, které se ti dnes přihodí, a těm ostatním ukaž, že v tvém životě nemají žádné místo, že si nezaslouží být v tvé blízkosti. Jen tak to negativní energie pochopí a odejde z tvého života.

19. SRPNA 2019

Nemusíš hledat odpovědi někde jinde, nemusíš hledat duchovní život, neboť ho máš stále v sobě, roste a klíčí, a hovoří k tobě srozumitelnou řečí. Podívej se do svého nitra, do své duše, neboť tvá cesta, po které jsi doposud šel, stala se tou jedinou správnou. Vše, co chceš poznat, co chceš zažít, na své duchovní pouti, zažíval jsi po mnoho životů a stačí se jen rozpomenout. Rozpomenout, na to krásné, na cesty, kterými jsi procházel, na cesty, na kterých jsi bloudil a hledal jasné světlo. To vše jsi již kdysi dávno zažíval, stačí jen naslouchat své duši, poznat to, co poznáno již bylo a vydat se po té správné cestě životem. Není to tak složité, jak se to nyní zdá. Vše probíhá v cyklech, také naše rady probíhají v určitých cyklech, a čím víc se jimi řídíš, tím víc jsi silnější a postupuješ dále na své duchovní cestě. Jednoho dne již nebudeš potřebovat naše rady, neboť s námi splyneš.

20. SRPNA 2019

Jen s pokorou v srdci můžeš nám být co nejblíže a poslouchat naše vedení. Pokora v srdci jde ruku v ruce se sebekázní, kdy je zapotřebí vyvarovat se negativním emocím. Negativní emoce velice ovlivňují tvůj život. Patří mezi ně závist, nespokojenost, žárlivost... Dej si ruku na srdce a pověz zcela upřímně, zda skutečně nic z toho necítíš? Každý den se probudíš s pocitem spokojenosti a radosti ze života? Pokud to tak je, pak jsi dosáhl dalšího stupně duchovního vývoje. Pokud to tak není, pak víš, na co je třeba se zaměřit právě dnes, právě nyní. Vše, co nekoresponduje s tvou duší, oslabuje jí a ty máš více práce nastavit se na šťastný život. Pokud jsi všechno toto zvládl, můžeš se pustit do dalšího růstu, a tím je dokonalé spojení s námi, v tuto chvíli již nás můžeš vidět a slyšet. Pokud tomu tak není, máš ještě na své duchovní cestě svou práci.

21. SRPNA 2019

Mnoho lidí snaží se tě zranit, říci o tobě, co pravda není. Ty se však těmto planým řečem nepoddávej, a věz, že pokud se o tobě mluví, tak žiješ. Žiješ a to je tvůj úkol. Proto nedej na cizí slova, která někdy zraňují, neboť pochází od nevyspělých lidí, kteří jsou nízkého duchovního růstu, jsou věčně nespokojeni a nemají potřebu na sobě pracovat. Tací lidé budou vždy hledat chyby na druhých, místo toho, aby se soustředili sami na sebe a se svým životem něco udělali. Pokud se poddáš jejich slovům, zasáhnou tě, jako otrávený šíp. Proto nehleď na jejich slova, soustřeď se sám na sebe, neboť jsi dokonalejší než tito lidé.

22. SRPNA 2019

Tvá cesta temnotou je jen uměle vyvolaná tvým vlastním nastavením. Jsme stále u tebe, proto je jedno, kde a s kým jsi, pokud nás přivoláš, tak ucítíš naší přítomnost. Otevři své oči, dívej se na svou cestu. Vidíš ty kamínky, překážky, které se ti stále ukazují ve tvém životě? Nemyslíš, že je na čase začít je pomalu z této cesty odklízet? To však můžeš pouze tehdy, když otevřeš oči a zahodíš svou slepeckou hůl. Stále se motáš v kruhu a nevidíš, že každá starost dá se snadno odklidit, stejně jako když zvedneš kamínek a dáš ho do trávy, pryč z tvé cesty. Představ si, že tvá cesta je plná takových kamínků, některé jsou maličké, jiné velké. Sehni se pro jeden kamínek, drž ho v ruce a soustřeď se na to, co by to mohlo být za problém, co tento kamínek představuje. Až si to plně uvědomíš, odlož ho do trávy. Uvidíš, jak se celá situace rázem změní, a ty můžeš pokračovat. Někdy je těch kamínků více v určité záležitosti, proto postupuj dále, až nezbude na tvé cestě ani jeden maličkatý kamínek.