RADA ANDÍLKŮ NA 22. ŘÍJNA 2020

NEJDŮLEŽITĚJŠÍ VĚC V ŽIVOTĚ

Co je pro tebe skutečně důležité? Co bys chtěl ve svém životě dokázat? Kde je pravda a kde lež? Nenalháváš si, že se ti nedaří mít to, po čem toužíš? Nenalháváš si, že my, andělé, neexistujeme, či nechceme ti štěstí přát? Věř sám sobě a uvidíš nás. Můžeš nás spatřit, pokud o to skutečně budeš stát. Ne jako důkaz naší existence, ale jako pozvání svých přátel. Jsme přátelé, kteří ti neustále pomáhají, i když naší pomoc nevidíš. Modlíš se každý den, ale jsou tvé modlitby skutečně upřímné? Nejsou to jen naučené fráze, protože právě nyní potřebuješ naší pomoc? Skutečně ti to vystupuje z tvého srdce? Spojení s námi neznamená jen modlitby nebo meditace, ale přijetí nás do svého všedního života. Co je pro tebe tedy nejdůležitější? Pokud tvé přání není sobecké, splníme ti ho. Avšak musí vycházet z hloubi tvého srdce.

MICHAEL

Michael pomáhá všem lidem dobré vůle, nejen lidičkám narozeným od 19. do 23. října. Můžeme ho požádat o cokoliv, co nosíme ve svém srdci a koresponduje s naším osudem. O odvahu, ochranu, bojovnost.

Ochraňuje nás nejen na cestách, ale také v našich domovech. V tento čas přejímá svou vládu, pomáhá nám proti zlu, proti nespravedlnosti. Pomáhá nám nastolit pořádek v našich životech.

Ve vztazích pomáhá k lepší komunikaci, k rovnoprávnosti mezi partnery. Nastoluje pravdu do vztahů, rovnováhu.

Pomáhá podnikatelům v jejich rozvoji, čestnosti, ale i bojovnosti. I v pracovních oblastech může nám být v těchto dnech velice nápomocen.

Michael ctí spravedlnost, nastoluje pořádek, ochraňuje neprávem odsouzené, pomáhá všem, kdož jsou v právu. Lze ho povolat v záležitostech práva, ale je třeba mít na paměti, že nelze právo zaměňovat s pomstou. Je třeba chtít blaho ostatních, pro jejich štěstí, ne pro svůj vlastní blahobyt a své ego. Je třeba podívat se do své duše, mít ji naprosto bez poskvrnky.

ĎÁBLÍK JMÉNEM VÉPAR

Naučí vás pýše, domýšlivosti, zvětší vaše ego na maximum, aby vás nakonec čekal velký pád na samé dno. Budete sice výřeční, však dominantnost bude spíše ku škodě. Dá vám velké charisma, lidé k vám budou vzhlížet, však vy toto privilegium neunesete a snadno se vydáte na špatnou cestu. A to skutečně chcete? Nebo vyčistíte své srdce pomoci síly Michaela a vydáte se cestou dobra? Rozhodnutí je jen na vás.

TYDENNI PREDPOVED

43. týden (19. října - 25. října)

Potřebujeme snad my záchranu, nebo máme zachránit svoje sny a touhy? Co říká naše srdce v tomto týdnu? Andělé stojí na naší straně, dívají se do našich srdcí a zachraňují nejen naší lásku, kterou v srdci cítíme. Milujeme, a třeba nejsme milováni, nebo snad nemůžeme být? To, co nosíme v našem srdci, povznese se do Nebeských výšin, aby bylo očištěno a zachráněno. Možná máme plno bolu ve svém srdci, proto neplní se nám to, co si tak vroucně přejeme, třeba tam máme zlobu a zášť, která brání nám v naplnění našich snů.

Odevzdejme tedy bolesti srdce do rukou andělů právě nyní, nechme zachránit naše sny, touhy a přání.

Nebo snad andělé žádají, bychom my sami někomu nabídli záchranu, někomu, čí srdce je zraněno odmítnutím nebo opuštěním. Nezapomínejme také na ty, jež naší pomocnou ruku potřebují víc, než my. Nemocní, opuštění, staří i miminka, která nemají žádnou lásku rodičů. Darujeme-li kousek toho, co můžeme postrádat, pomohou andělé zase nám.