RADA ANDÍLKŮ NA 6. DUBNA 2020

NEZABÝVEJ SE MALIČKOSTMI

Mnoho maličkostí uvádí tvou duši v nesoulad a smutek. Proto se jimi nezabývej, dívej se vpřed a zkoumej jen velké věci, důležité věci. Miluj sebe i svou rodinu, neboť jen láska je v životě důležitá. Vše ostatní přichází s láskou, vše ostatní není důležité. Nesoustřeď se příliš na svou cestu, nech se vést námi, anděly, neboť vedeme tě cestou přímou do zdárného cíle. Nepůsobíme bolest ani utrpení, to tvá soustředěnost na nepodstatné věci ti činí smutek a slzy. Pokud pocítíš napětí ve své duši, nenasloucháš nám dostatečně. 

 

ELEMIAH

V tento čas vládne anděl Elemiah. Je andělem klidu v krizových situacích člověka. Je obklopen tyrkysovou energií, jeho oči připomínají klidnou, modrou hladinu oceánu. Vlasy bílé připomínají mořské vlnky.

Zklidňuje nejen lidskou mysl, ale také rozbouřené duše. Přináší vnitřní klid, zvláště pokud člověk řeší složité životní situace. Je také andělem prosperity, tedy pokud klid nepřichází v pracovní nebo podnikatelské oblasti, je tento anděl velice vhodný. Má však také ochranný úkol, a to zejména na cestách. Chrání na cestách nejen zahraničních, ale také tuzemských. Pokud se tedy někam chystáte, pak je dobré mít tohoto anděla na své straně, u sebe.

GAMIGIN

Jeho pravým opakem je démon zvaný Gamigin. Toho poznáte snadno, tváří se velice přívětivě, prozradí ho však jeho temně černá barva, kterou je celý protkán. Ten má za úkol ničit vaše plány do budoucna, ničit lásky, ale také ničit to, co jste již vytvořili a čeho jste pracně dosáhli. Bude se tvářit, že vám chce pomoci, a přitom vám vezme vše a nenechá nic.