vítejte v roce 2020, v roce láskyplné hojnosti

RADA ANDÍLKŮ NA 19. LEDNA 2020

ZMĚNA

Změna je život a ty chceš žít podle svých představ. Je třeba se na tyto změny připravit, byť budou dnes jen nepatrné, zanedbatelné. Vydej se na cestu poznání, vydej se na cestu za svým duchovním růstem, neboť změny, které se začínají probouzet, budou znamenat velkou změnu ve tvém životě v budoucnu. Chceš být šťastná? Hloupá otázka, povíš si, ale tato otázka je velice potřebná. Pokud chceš být šťastná, přijmeš tyto nepatrné změny ve svém životě. Pokud však tvá touha po štěstí není tak velká, pak uvízneš ve víru pochybností a nicoty. Rozhodnutí je na tobě. Vytrváš-li v tom, co skutečně chceš, pak přijde to. Cesta moudrosti a porozumění je ti nyní otevřena. Pojď za námi a vstup na tuto cestu. 

 

TÝDENNÍ KARTA

(14. - 19. LEDNA 2020)

V tomto týdnu andělé posílají Nebeské světlo dolů na Zemi, které ukázat by mělo cestu ze tmy, ve které se mnoho lidí nachází. I pro ty, jež využívají darů minulého týdne, přináší andělé světlo, aby jim ukázalo správnou cestu, po které se nyní vydat.

Andělské světlo také spálí vše špatné, vše, co lidem v životě překáží, co by chtěli opustit, dodává k tomuto velkou odvahu. Následovat toto světlo tedy můžete, nebo se nechte jen tak prozářit touto světelnou energií. Andělské světlo přináší štěstí do všech oblastí života, především však do oblasti lásky a zaměstnání. Pokud tedy nejste v těchto oblastech příliš spokojeni, toto světlo vám ukáže novou cestu, nové možnosti. Probouzí také mnoho plodných nápadů, které by měly být rozvíjeny, ať jsou sebevíc bláznivější.

MITZRAEL

Tento andílek je strážným andělem lidí narozených od 16. ledna do 20. ledna. Je to andílek napravující nejrůznější chyby, kterých se lidé dopouštějí v životě. Lidem narozeným v těchto dnech pomáhá eliminovat chyby a hlavně jejich následky. Díky němu se lépe můžete poznat, být pokornější a vstřícnější k ostatním lidem. Léčí duši těchto lidí, kteří jsou náchylnější na duševní choroby. Ukazuje mnoho uvědomění, bez kterého byste své chyby těžko pochopili.

Ladí také srdce, rozum a duši do jedné linie, zachovává patřičnou rovnováhu těchto oblastí. Ukazuje správnou cestu životem. Pomáhá těmto lidem také při pochopení psychiky ostatních lidí. Dopomáhá vám pochopit sebe sama, a tím také ostatní.

Dává velice čistou duši, napomáhá pochopit vše, co pochopit máte. Ukazuje vám vaše vlastní Já, probouzí moudrost, kterou máte v sobě ukrytou. Je to jeden z mála andílků, který vám pomáhá s vaší vlastní karmou skrze pomoc ostatním lidem. Čím více pomáháte, tím jste více očistěni. Ukazuje vám andělskou krásu a Boží moudrost. Dává vám mnohá znamení, které mají vás navést na správnou cestu. Ukazuje cestu k rovnováze vašeho života.

Chyby, kterých se dopouštíte, jsou vám ku prospěchu. Máte se zastavit a přemýšlet sami o sobě. Také v případě, že vám někdo ublížil, máte nahlédnout do své vlastní duše a zkoumat možnosti svých cest. Ujasnit si, co ve vašem životě se stalo, a také proč se to stalo. Pomáhá vám napravit vše, co jste v životě zkazili.

NAPHUL

Tohoto ďáblíka mají u sebe lidé narození od 16. ledna do 20. ledna. Tento démon vidí do vašeho nejhlubšího nitra a probouzí ve vás neposlušnost a svéhlavost. A to jak v práci, tak v lásce. V práci pod jeho vládou neposloucháte své nadřízené a děláte si sami, co chcete. Možná si myslíte, že vše víte nejlépe, možná jen chcete podrazit autoritu toho, kdo má více zkušeností než vy sami. Naphul ale přináší do vašeho života pouze neúspěchy a nešikovnost. Nechce, abyste se něčemu naučili, ale aby jste vzdorovali a lidé vás neměli rádi. Jste nahněvaní, rozzlobení na celý svět, své neúspěchy přisuzujete jiným, vždyť vy přeci děláte všechno nejlépe.

Také v lásce vkládá do vás vzdor, hádavost a rozmary. Váš partner nemusí dlouho tolerovat tyto vaše vlastnosti, neboť nechce být jen vaší hračkou. Také na něho můžete se často zlobit za něco, za co nenese žádnou vinu. Naphul se však nevzdá jen tak snadno, je třeba zklidnit svou duši a nasměrovat hněv právě na tohoto démona. Vraťte mu ho zpátky, váš vzdor proti němu samému nemá rád.