vítejte v roce 2020, v roce láskyplné hojnosti

RADA ANDÍLKŮ NA 22. LEDNA 2020

CESTA DO NEZNÁMA

Nezmítej se dnes ve svém životě, a udělej to, po čem skutečně toužíš. Máš tolik cest před sebou k prozkoumání všeho, včetně své duše. Neboj se vykročit, i když nevíš, jaký život tě čeká, neboj se nových věcí. Dokážeš vše, na co si vzpomeneš. Pokud to opravdu chceš. A ty chceš. Cítíme tvou touhu, proč se tedy bát obav. Očekávej to nejlepší a přijde to nejlepší. Očekávej překážky a přijdou překážky. Jakou cestou se tedy dnes vydáš? Mnoho krásných věcí na tebe čeká, a tyto věci čekají jen na tvé vykročení. Jsi připravena vykročit a splnit si to, po čem tolik toužíš. Je to nyní jen na tvé odvaze. Žádná cesta k poznání není nesprávná, všechny vedou ke štěstí. Překážky, které se dnes vynoří, dostala jsi darem, neboť byla jsi vybrána, abys je sílou myšlenky odstranila a mohli jsme ti seslat tvé vysněné štěstí.  

 

TÝDENNÍ KARTA

(20. - 26. LEDNA 2020)

Tento týden je týdnem léčení a andělské pomoci. Andělé nepomáhají léčit pouze nemoci těla, ale také duše. Duše je někdy více nemocná, než naše tělo. Pokud je duše nemocná, jsme nervózní, bezdůvodně panikaříme, a projevují se také nemoci těla. Vše tento týden máme ve své psychice, a také si přitahujeme, na co myslíme. A to dobré i zlé. Zdraví, i nemoci. V tomto týdnu máme také schopnost vyléčit se, uzdravit naší duši. 

Teplá křídla archanděla Rafaela jsou nad námi prostřená, a tento andílek nás tento týden léčí. Co si přejeme a co skutečně potřebujeme? Někdy to není to stejné. A andělé nám nyní přinášejí právě to, co potřebujeme. Jsou nám velice blízko, jsou nám ku pomoci. Obraťte se nyní na svého anděla strážného, se svými starostmi, se svým trápením. Poproste ho o vyléčení vztahu, situací, těla, duše, minulosti. O toto vše tento týden můžete žádat. 

 

UMABEL

Umabiel je strážným andělem lidí narozených od 21. ledna do 25. ledna. Těmto lidem nadělil přátelskou povahu, snaží se, aby tito lidé byli zadobře se všemi, se kterými se setkají. Dokážou projevit mnoho přízně a dokážou lidem vyhovět, aniž by se dívali na sebe. Pokud jste se narodili pod jeho patronátem, pak můžete využít studia psychologie nebo astrologie, případně esoterických věd. Při všem tomto studiu vás Umabel vede. Tyto lidi občas trápí špatné svědomí, a někdy zcela bezdůvodně. Na druhou stranu v meditacích vás vede správnou cestou k objevení sebe sama. Můžete se ho ptát na cokoliv, co se týká věcí mezi Nebem a Zemí. Otevře vám mnoho svých znalostí a předá vám je, pokud budou ku prospěchu většímu množství lidí. Vede vás, byste i vy tyto znalosti mohli předávat ostatním.

Pod jeho vedením nebudete mít rádi změny, ale také zlí a agresivní lidi. Vkládá do vás velkou trpělivost s ostatními lidmi. Mnohokrát v životě odpustíte, ale musíte to tak cítit. Nikdo vás nemůže přimět k něčemu, co sami nechcete.

Lidé vás budou mít velice rádi a také si budete hledat partnera, který vás bude milovat. Láska a porozumění je cesta, po které vás Umabel vede neochvějně. Někdy vás povede cestou osamění a meditace. Zvláště v době, kdy je to k vašemu prospěchu a duchovnímu růstu. S problémy vám bude ochoten kdykoliv pomoci, proto ho můžete požádat, když sami si nebudete vědět rady. Také u vás bude stát v období školních i životních zkoušek, stačí jen mu naslouchat.

ZAGAN

Zagan je u lidí narozených od 21. ledna do 25. ledna. Toto není až tak zlý démon, spíše má rád legrácky, a touto cestou vás vede. Rád si hraje s ostatními lidmi, miluje černý humor, jeho zlomyslnost je ovšem velice velká. Také vy pod jeho vládou stanete se zlomyslnými, budete si dobírat partnera i přátele, budete vyvádět lotroviny a nezastavíte se před ničím. Ovšem nebudete mít rádi, když takto budou jednat ostatní s vámi. Proto také můžete být dlouho bez partnera i bez práce. Lidé nevědí, co od vás mohou čekat. Rozhněvat vás se jim nevyplatí. Zagan také bude na vás naléhat, abyste radili ostatním, jak mají žít a jak se mají chovat. Budete mít pocit, že víte vše nejlépe, dejte však pozor, abyste lidem tímto spíše neubližovali. Ponechte si pokoru v srdci, nepokládejte se za spasitele, spíše svými činy než slovy vryjte se do srdce ostatních lidí. Tím odkloníte Zagana ze svého prostoru. Ani legrácky na pracovišti nebudou vám ku prospěchu, važte si ostatních lidí, jako sami sebe, Važte si každé práce, neboť každá práce je důležitá. Neposmívejte se lidem s podřadnou prací, neboť podřadná práce neexistuje. Může se vám lehce stát, že vás Zagan dovede právě k práci, kterou tak pohrdáte a jež je vám k smíchu.